Medische natuurwetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De smartphone als diagnosetool, op afstand bestuurbare pacemakers en 3-D geprinte organen: de ontwikkelingen in de medische wereld gaan razendsnel.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50800
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Tijdens de bachelor Medische Natuurwetenschappen duik je in de wondere wereld van medische innovaties. Je studeert Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Informatica en Fysiologie in een medische context. Hierdoor leer je over de grenzen van je vakgebied heen te kijken en complexe medische problemen effectief op te lossen. Met Medische Natuurwetenschappen aan de VU kies je een studie die uniek is in Nederland: hier combineren we fundamentele Beta kennis met de klinische praktijk. Van alle gezondheidsopleidingen die je aan de VU kunt studeren is dit de meest exacte. Medische Natuurwetenschappen is een samenwerking tussen de bètafaculteiten, het VU medisch centrum en het AMC. De bètafaculteiten en het AUMC, locatie VUMC zitten op één locatie: de VU campus - wel zo praktisch. Met deze brede bètaopleiding kun je straks state-of-the-art wetenschap, op het gebied van bijvoorbeeld natuurkunde of scheikunde, vertalen naar de geneeskunde van de toekomst.
Videotestimonial Renata Zwerver

Waarom aan de Amsterdam VU?

Met Medische Natuurwetenschappen aan de VU kies je een studie die uniek is in Nederland: hier combineren we fundamentele Beta kennis met de klinische praktijk. Van alle gezondheidsopleidingen die je aan de VU kunt studeren is dit de meest exacte.
Medische Natuurwetenschappen is een samenwerking tussen de bètafaculteiten,het VU medisch centrum en het AMC. De bètafaculteiten en het VUMC zitten op één locatie: de VU campus - wel zo praktisch. Met deze brede bétaopleiding kun je straks state-of-the-art wetenschap, op het gebied van bijvoorbeeld natuurkunde of scheikunde, vertalen naar de geneeskunde van de toekomst.
Als student Medische Natuurwetenschappen leer je om over je eigen vakgebied heen te kijken vanuit het VU thema Human Health & Life Sciences. Samen met professionals van verschillende disciplines uit VU, VUmc en AMC ga je praktijkopdrachten te lijf vanuit een multidisciplinaire aanpak. Zo ontwikkel jij je temidden van medici, natuurkundigen, scheikundigen en ethici tot topexpert, klaar om de gezondheidszorg naar een hoger plan te tillen.

Studenten Medische Natuurwetenschappen staan over het algemeen bekend als gedreven studenten met een uitstekend carrièreperspectief. Eén van de unieke karakteristieken van de opleidingen is de mogelijkheid om het NVKF certificaat te halen. Deze opleiding kan dus een opstap zijn om klinisch fysicus te worden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar heeft vooral een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. Zo kom je er middels projectonderwijs achter of deze studie écht iets voor jou is en of je geschikt bent om de studie te vervolgen. In het tweede jaar ga je verdiepen en verbreden door o.a. medische vakken en een integratief project te volgen. Het derde jaar bestaat uit een minor, keuzevakken en het bachelorproject.
1e jaar In het eerste jaar doe je veel basiskennis op in de Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Informatica en Fysiologie in een medische context. Ook ga je zelf regelmatig praktische experimenten uitvoeren. Je leert hier de stappen van wetenschappelijk onderzoek te doorlopen, van research tot rapportages. Je sluit het jaar af met het project zenuwwerk.
periode
123456
Inleiding Medische natuurwetenschappen
3 EC
Biochemie
6 EC
Fysica: Electriciteit en Magnetisme voor MNW
6 EC
Medical (Patho)Physiology I
6 EC
Klinische en Analytische Chemie
3 EC
Medische natuurwetenschappen en samenleving
3 EC
Natuurkunde en gezondheid
3 EC
Project zenuw-werk
6 EC
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je basiskennis verder, volg je vakken als medische pathofysiologie, statistiek, en optica en optisch waarnemen. Je sluit het jaar af met het project kanker.
3e jaar Je volgt eerst een minor van 5 maanden. Je kunt de verdiepende minor van Medische natuurwetenschappen volgen of je kunt kiezen voor een verbredende minor bij een opleiding van jouw keuze. Daarna sluit studie af met een bachelorproject (stage) van minimaal 2 maanden. Ook heb nog vrije keuzeruimte in je bacheloropleiding, je kunt gebruiken om extra vakken te volgen en/of je bachelorproject uit te breiden.

minors

minor Educatieve minor Natuurkunde

Als je het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs serieus overweegt is het een goede keuze om je minorruimte te gebruiken voor de educatieve minor..

Je kunt dan gekoppeld aan je bachelordiploma een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid behalen waarmee je aan de slag kunt als docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-t.Je kunt dan gekoppeld aan je bachelordiploma een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid behalen waarmee je aan de slag kunt als docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-t. Bovendien heb je dan de mogelijkheid om straks naast je master een bijbaan als bevoegd docent in het onderwijs te hebben. Als je na het behalen van je masterdiploma dan ook nog de eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen, kun je hiervoor bovendien een verkort traject volgen.

minor Educatieve minor Scheikunde

Als je het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs serieus overweegt is het een goede keuze om je minorruimte te gebruiken voor de educatieve minor.

Je kunt dan gekoppeld aan je bachelordiploma een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid behalen waarmee je aan de slag kunt als docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-t. Bovendien heb je dan de mogelijkheid om straks naast je master een bijbaan als bevoegd docent in het onderwijs te hebben. Als je na het behalen van je masterdiploma dan ook nog de eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen, kun je hiervoor bovendien een verkort traject volgen.

minor Minor Biomedische beeldvorming

Hier krijg je een introductie van een breed scala aan beeldvormende technieken en leer je over de fysische en chemische principes van o.a.: microscopie, spectroscopie, röntgenstraling.

Om de gewenste informatie uit de gemaakte beelden te halen, ga je ook aan de slag met beeldanalyse en beeldbewerking. De minor wordt afgesloten met een project.

minor Minor SBI voor Science studenten

Je krijgt in vijf vakken van elk 6 EC een grondig overzicht van de valorisatie van natuurwetenschappelijke vindingen, van management van technologie en van innovatie theorie..

en je leert een en ander toepassen in een zogenaamd innovatieproject waar je in team verband een waardepropositie ontwikkeld voor een concreet product in sector diagnostiek en gezondheid.Daarnaast leer je een en ander toe te passen in een zogenaamd innovatieproject waar je in team verband een waardepropositie ontwikkeld voor een concreet product in sector diagnostiek en gezondheid.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
De doelstelling van de opleiding is dat studenten zodanige (theoretische en praktische) basiskennis en vaardigheden verwerven op het gebied van medische natuurwetenschappen en eventuele aanverwante bètadisciplines, dat zij in staat zijn een masteropleiding in de medische natuurwetenschappen of aanverwante discipline te volgen, of eventueel toe te treden tot de arbeidsmarkt.
De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de discipline in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context.

studeren in het buitenland
Je kunt je minor volgen in het buitenland. Dit is het vrije keuze programma in het begin van het derde jaar van 30 EC. Dit kun je helemaal of gedeeltelijk in het buitenland doen.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De meeste bacheloropleidingen aan de VU hanteren het Bindend Studie Advies (BSA). Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bachelor Medische natuurwetenschappen 42 EC moet halen.Lukt het je niet om aan de norm te voldoen in het eerste jaar, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Dit geldt ook voor een andere opleiding aan de VU die het eerste jaar met deze opleiding gemeen heeft.
honours-/excellence program VU Honours Programme

Het Honours Programme is voor studenten die: 1) gemotiveerd en getallenteerd zijn 2) meer uit hun studie willen halen.

De VU heeft een Bachelor Honours Programma voor excellente studenten,
waarin ook de Faculteit der Bètawetenschappen meedoet. Het
Honours Programma heeft als doelstelling dat talentvolle studenten zich
onder intensieve begeleiding kunnen verdiepen en verbreden. Het VU
Honours traject beslaat 30 studiepunten (EC) verdeeld over 2,5 jaar.
Het heeft een faculteitsdeel van 12-18 EC. en een
faculteitsoverstijgend deel van 12-18 EC.

Het honourstraject komt bovenop het reguliere programma en is alleen
toegankelijk voor studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere
programma biedt."

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit van de opleiding op de VU Campus.
Voor meer informatie zie: https://bachelors.vu.nl/nl/toelating-inschrijven/matching/index.aspx


toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pAls je in wilt stromen in de bachelor Medische natuurwetenschappen op basis van een hbo-propedeuse diploma (zonder vwo-diploma) dien je te voldoen aan 3 extra eisen: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde op 6 VWO niveau
studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 300levensonderhoud
€ 400studiematerialenper jaar
€ 400
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

211 studenten volgen deze opleiding
55% daarvan is vrouw
63 eerstejaars gestart in 2017
67% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Mens
Mens zorgt onder andere voor de verkoop van de studieboeken (met korting!) en de tentamenbundel. Daarnaast organiseren de leden allerlei activiteiten, zoals borrels, introductieweekend, studiereis en wintersport. In de Mens-kamer staat altijd koffie en th

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Medische natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 59 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Wil je je graag verder specialiseren? Je bachelordiploma biedt direct toegang tot de VU-masteropleiding Medical Natural Sciences.
Voor een overzicht van alle VU-masteropleidingen ga je naar www.vu.nl/masters.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerd medisch natuurwetenschapper heb je uitstekende kansen op de arbeidsmarkt: bijna alle afgestudeerden hebben binnen 3 maanden een baan.
Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de medische wereld op het gebied van imaging, analyse-methodes, bio-informatica en moleculair onderzoek gaan namelijk razendsnel, om uitdagingen op het gebied van efficiëntere gezondheidszorg het hoofd te bieden. Bovendien heeft de samenleving een toenemende behoefte aan specialisten die in een multidisciplinaire werkomgeving kunnen functioneren. Je diploma Medische Natuurwetenschappen opent deuren in de academische wereld, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Je kunt straks bijvoorbeeld aan de slag als onderzoeker aan een universiteit of medisch centrum, of als klinisch fysicus of chemicus in het ziekenhuis. Maar je kunt ook in de medisch-technologische industrie aan de slag, bijvoorbeeld bij Philips Healthcare, Medtronic of TNO.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBioinformatics and Systems Biologygeen aanvullende eisen
TU DelftBiomedical Engineering+ 18 EC pre-master
TU EindhovenBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBiomedical Technology and Physics (Medical Natural Sciences)geen aanvullende eisen
Amsterdam VUBiomolecular Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCardiovascular Research+ aanv. eisen
Amsterdam VUDrug Discovery and Safetygeen aanvullende eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in natuurkunde educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Scheikunde educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ 81 EC pre-master
Amsterdam VUManagement, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences+ aanv. eisen
TU EindhovenMedical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

functioneel ontwerper ict
informatieanalist
tester ict
testmanager ict
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite