Natuur- en sterrenkunde

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam hebben hun krachten gebundeld in de bachelor Natuur- en Sterrenkunde, die gaat over alle vraagstukken die het universum kent.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55013
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam studeren aan de universiteit is anders dan het vak Natuurkunde op het vwo. Je wordt uitgedaagd om verder te kijken dan de formules die je al kent. Je maakt kennis met onderzoek naar de kleinste deeltjes, zoals atomen en quarks, maar ook naar de allergrootste structuren, zoals melkwegstelsels in het zichtbare heelal. Met natuurkundige theorieën zoek je naar een verklaring voor je bevindingen.

Tijdens je studie Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam ga je op zoek naar het antwoord op vragen zoals:

  • Wat zijn de meest fundamentele bouwstenen van de materie?
  • Kunnen we quantumcomputers bouwen?
  • Wat is donkere materie?
  • Hoe worden sterren en planeten geboren, hoe evolueren ze en hoe lang leven ze?
  • Is er leven op andere planeten?
  • Zijn er alternatieve bronnen van energie?

Je leert als student Natuur- en Sterrenkunde de achterliggende wetten en principes kennen van verschijnselen om je heen.

Waarom aan de Amsterdam VU?

Als student profiteer je van de diversiteit aan vakken en onderzoek van zowel de VU als de UvA. Amsterdam biedt hiermee de breedste Natuur- en Sterrenkunde-opleiding van Nederland. Door het grote aanbod van vakken kun je heel breed kiezen, maar je kunt je ook verdiepen in één van de onderzoeksthema's van één van de universiteiten. Je kiest een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities. Als je de opleiding afrondt, krijg je een gezamenlijk diploma.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwNatuur- en Sterrenkunde is een voltijdstudie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Je bent zo'n 40 uur per week met je studie bezig. Naast de contacturen besteed je de rest van de week volledig aan zelfstudie. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van twintig weken, waarin je 60 studiepunten kunt halen. Ieder semester bestaat uit twee periodes van acht weken en een periode van vier weken.
1e jaar In het eerste jaar volg je niet alleen vakken in de natuur- en sterrenkunde maar ook in de wiskunde. In je eerste jaar leer je al hoe je een goed onderzoek opzet en uitvoert en omgaat met apparatuur en geavanceerde computersoftware. In verschillende practica leer je de basisprincipes van het onderzoek. Het eerste jaar wordt afgesloten met het practicumproject. Tijdens het hele eerste jaar maak je deel uit van een tutorgroep onder leiding van een ouderejaarsstudent die je begeleidt in je studie.
periode
1234
Speciale relativiteitstheorie/klassieke mechanica 1
6 EC
Wiskunde 1A
3 EC
Inleiding programmeren voor Natuur- en sterrenkunde
3 EC
Natuurkunde en sterrenkunde practicum
3 EC
Sterrenkunde 1
6 EC
Trillingen, golven en optica
6 EC
2e jaar Je breidt je kennis van natuur- en sterrenkunde in het tweede en derde jaar steeds verder uit. Wiskunde blijft tot en met het tweede jaar een belangrijk onderwerp.
Aan het einde van je tweede jaar volg je de vakken Research Project en Research Practicum, waarbij je ook weer zelf onderzoek gaat doen. Je werkt mee aan één of twee projecten bij een onderzoeksgroep naar keuze aan de UvA of de VU.
3e jaar Het derde jaar bestaat volledig uit keuzevakken waarmee je je kunt voorbereiden op een master. De keuzeruimte kun je zowel bij de UvA als VU invullen. Het jaar sluit je af met het bachelorproject. Dit is een onderzoeksstage bij een wetenschappelijk instituut met internationale betrekkingen. Je rondt je opleiding af met een uitgebreid verslag over je onderzoek. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van de UvA en VU.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
50% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Met de opleiding wordt beoogd:
*Het aanbrengen van een gedegen theoretische en praktische basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van de discipline;
*Het aanbrengen van de daarvoor vereiste wiskundige en computationele vaardigheden;
*Het leren zelfstandig problemen te analyseren op het gebied van de discipline;
*Kennismaking met het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de discipline;
  • Het ontwikkelen van vaardigheden als presenteren, schriftelijk en mondeling communiceren, het omgaan met wetenschappelijke bronnen van informatie, zelfstandig en in teamverband werken;

*Voorbereiding op een verdere studie- of arbeidsloopbaan;
*Het aanbrengen van inzicht van de plaats en de rol van de discipline binnen de wetenschap en samenleving, en van het internationale karakter van de discipline.

studeren in het buitenland
Natuur- en Sterrenkunde is een internationaal georiënteerde opleiding. Het meeste onderzoek vindt plaats in het kader van internationale samenwerking. Je kunt een deel van je studie aan een buitenlandse universiteit doen. Onze studenten zijn onder andere naar universiteiten geweest in Berlijn, Bologna, Edinburgh, Parijs, Warsaw, Melbourne en Sydney.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program VU Honours Programme

Het Honours Programme is voor studenten die: 1) gemotiveerd en getallenteerd zijn 2) meer uit hun studie willen halen

De VU heeft een Bachelor Honours Programma voor excellente studenten,
waarin ook de Faculteit der Bètawetenschappen meedoet. Het
Honours Programma heeft als doelstelling dat talentvolle studenten zich
onder intensieve begeleiding kunnen verdiepen en verbreden. Het VU
Honours traject beslaat 30 studiepunten (EC) verdeeld over 2,5 jaar.
Het heeft een faculteitsdeel van 12-18 EC. en een
faculteitsoverstijgend deel van 12-18 EC.

Het honourstraject komt bovenop het reguliere programma en is alleen
toegankelijk voor studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere
programma biedt.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8700

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit van de opleiding op de VU Campus.
toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pAls je in wilt stromen in de bachelor Natuur- en Sterrenkunde op basis van een hbo-propedeuse diploma (zonder vwo-diploma) dien je te voldoen aan 3 extra eisen: Wiskunde B, Natuurkunde en Engels op 6 VWO niveau
studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 670studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

19 studenten volgen deze opleiding
26% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2016
17% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam VU
Natuur- en sterrenkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
137 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/2 Amsterdam UVA
Natuurkunde (Natuur- en sterrenkunde)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
96 eerstejaars
22% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.94.0
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.73.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Natuur- en sterrenkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 106 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met je bachelordiploma Natuur- en Sterrenkunde kun je ook direct doorstromen naar de VU/UvA-master Physics. Voor info over andere masters ga je naar www.vu.nl/masters.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is een grote vraag naar afgestudeerde fysici en astronomen, omdat ze goed getraind zijn in het doorzien van complexe problemen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftApplied Physics+ aanv. eisen
RUGApplied Physics+ 15 EC pre-master
TU EindhovenApplied Physics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAstronomy+ motivatiebrief
TU EindhovenBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensic Science+ aanv. eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in natuurkunde educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO wiskunde (1 jarig) educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde part-time educational+ 60 EC pre-master
RUGMechanical Engineering+ aanv. eisen
TU EindhovenMedical Engineering+ 30 EC pre-master
RUGNanoscience+ aanv. eisen
RUGPhysicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPhysics & Astronomygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPhysics and Astronomy+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftSustainable Energy Technology (4TU)geen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

promovendus
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite