Natuur- en Sterrenkunde

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze joint degree bachelor is de breedste Natuur- en Sterrenkunde-opleiding van Nederland door de samenwerking van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55013
numerus fixusnee
honoursnee
Jij wilt begrijpen hoe dingen werken. Je vraagt je bijvoorbeeld af hoe sterrenstelsels ontstaan? Wat een zwart gat nu eigenlijk écht is? Of hoe je zonnecellen efficiënter kunt maken?

Wil jij weten of er leven op andere planeten is? Of de basis leggen voor medische uitvindingen die onze wereld zullen veranderen? Tijdens deze bachelor Natuur- en Sterrenkunde leer je diepgaand onderzoek doen. Dat kan op breed natuur- en sterrenkundig vlak of op een deelgebied daarvan, zoals de fysica van leven en energie of de quantumwereld. Je kunt je specialiseren in de experimentele of de theoretische natuurkunde of de sterrenkunde.

Natuur- en Sterrenkunde is een brede studie, met heel veel keuzemogelijkheden. Uiteindelijk kies je je eigen specialisme. Onderweg naar die keuze volg je verplichte en keuzevakken in de natuurkunde en sterrenkunde, krijg je een flinke portie wiskunde en doe je experimenten tijdens de practica en loop je stage. Als je bent afgestudeerd dan ontvang je een gezamenlijk bachelordiploma van de VU en de UvA.

Waarom aan de Amsterdam VU?

In deze bachelor leer je de wereld begrijpen op de allergrootste en allerkleinste schaal. Je gebruikt de meest geavanceerde onderzoeksapparatuur van Nederland, zoals de krachtigste telescopen en meest geavanceerde lasers. Je proeft aan internationaal toponderzoek in bijvoorbeeld de sterrenkunde, snaartheorie en subatomaire fysica. Onze toponderzoekers speelden een sleutelrol in bijvoorbeeld de ontdekking van zwaartekrachtsgolven en de eerste foto van een zwart gat.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwNatuur- en Sterrenkunde is een voltijdstudie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Je bent zo'n 40 uur per week met je studie bezig. Naast de contacturen besteed je de rest van de week volledig aan zelfstudie. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van twintig weken, waarin je 60 studiepunten kunt halen. Ieder semester bestaat uit twee periodes van acht weken en een periode van vier weken.
1e jaar In het eerste jaar maak je vooral kennis met uitdagende onderwerpen als speciale relativiteitstheorie, quantummechanica, sterrenkunde en elektrodynamica. In practica leer je hoe je een goed onderzoek opzet en uitvoert, en hoe je omgaat met apparatuur en geavanceerde computersoftware. Je sluit het jaar af met een practicumproject. Naast de natuur- en sterrenkundige vakken volg je ook wiskundevakken, zoals calculus en lineaire algebra. In je tutorgroep word je begeleid door een ouderejaarsstudent.
periode
1234
Speciale relativiteitstheorie/klassieke mechanica 1
6 EC
Wiskunde 1A
3 EC
Inleiding programmeren voor Natuur- en sterrenkunde
3 EC
Natuurkunde en sterrenkunde practicum
3 EC
Sterrenkunde 1
6 EC
Trillingen, golven en optica
6 EC
2e jaar In het tweede jaar duik je steeds dieper in de natuur- en sterrenkunde. Ook wiskunde blijft een belangrijk onderwerp. Via keuzevakken begin je je al te specialiseren in experimentele natuurkunde, theoretische natuurkunde of sterrenkunde. Wil je een brede basis houden? Dan kun je vakken uit verschillende richtingen kiezen. Aan het einde van dit jaar ga je zelf onderzoek doen: je werkt mee aan een project bij een onderzoeksgroep naar keuze aan de VU of UvA.
3e jaar In het derde jaar kun je kiezen uit heel veel keuzevakken, een minor volgen bij een andere studie, of in het buitenland gaan studeren. Voor de perfecte voorbereiding op de master van jouw keuze, volg je dan enkel nog keuzevakken uit het aanbod van de VU en de UvA. Je sluit dit jaar af met je bachelorproject: een onderzoeksstage bij een wetenschappelijk instituut dat met veel internationale partners samenwerkt. Vervolgens rond je je opleiding af met een uitgebreid verslag over je onderzoek.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
50% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
studeren in het buitenland
Natuur- en Sterrenkunde is een internationaal georiënteerde opleiding. Het meeste onderzoek vindt plaats in het kader van internationale samenwerking. Je kunt een deel van je studie aan een buitenlandse universiteit doen. Onze studenten zijn onder andere naar universiteiten geweest in Berlijn, Bologna, Edinburgh, Parijs, Warsaw, Melbourne en Sydney.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8796

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde
hbo-pAls je in wilt stromen in de bachelor Natuur- en Sterrenkunde op basis van een hbo-propedeuse diploma (zonder vwo-diploma) dien je te voldoen aan 3 extra eisen: Wiskunde B, Natuurkunde en Engels op 6 VWO niveau
studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 670studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

19 studenten volgen deze opleiding
26% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2016
17% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam VU
Natuur- en Sterrenkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
137 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Amsterdam UVA
Natuurkunde (Natuur- en sterrenkunde)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
96 eerstejaars
22% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.94.0
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.73.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Natuur- en Sterrenkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 106 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Ben je klaar met je bachelor Natuur- en Sterrenkunde? De meeste studenten volgen nog een masteropleiding na hun bachelor. Als je passie ligt in het onderzoek, wil je na je master waarschijnlijk gaan promoveren. Je doet dan nog vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Dit kan bij een natuur- of sterrenkundig onderzoeksinstituut, of bij een instituut waarmee de UvA of de VU samenwerkt, zoals het Nationaal instituut voor subatomair onderzoek Nikhef of het Amsterdam UMC.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is een grote vraag naar afgestudeerde fysici en astronomen, omdat je complexe problemen goed kunt doorzien. Met je analytisch denkvermogen, je ervaring met programmeren en het maken van rapportages, ben je erg aantrekkelijk voor werkgevers. Daardoor vind je al snel werk bij (technologische) multinationals, banken, overheden, in het onderwij of in de journalistiek. Je komt terecht in een onderzoeks-, management- of adviesfunctie, of je wordt wetenschappelijk journalist of voorlichter.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGApplied Physics+ 15 EC pre-master
TU EindhovenApplied Physics+ aanv. eisen
TU DelftApplied Physics+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenAstronomy+ motivatiebrief
TU EindhovenBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensic Science+ aanv. eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Natuurkunde educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO wiskunde (1 jarig) educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde part-time educational+ 60 EC pre-master
RUGMechanical Engineering+ aanv. eisen
TU EindhovenMedical Engineering+ 30 EC pre-master
RUGNanoscience+ aanv. eisen
RUGPhysicsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPhysics and Astronomy+ aanv. eisen
Amsterdam VUPhysics and Astronomygeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftSustainable Energy Technology (4TU)geen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent natuurkunde
promovendus
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite