Oudheidwetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Gefascineerd door de wereld van de Oudheid? Meer te weten komen over contacten en confrontaties tussen Babyloniërs, Grieken, Perzen, Romeinen en Syriërs? Welkom bij Oudheidwetenschappen!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56704
numerus fixusnee
honoursnee
In de Europese cultuur wordt steeds weer teruggegrepen op de oude beschavingen van West-Azië, Griekenland en Rome. Je kunt natuurlijk Archeologie of Geschiedenis of Oude Talen gaan studeren. Maar om greep te krijgen op de Oudheid is een aanpak nodig die de grenzen tussen verschillende disciplines en cultuurgebieden overstijgt. Zo'n aanpak breng je in de praktijk als je deze bachelor op het gebied van de oudheidwetenschappen gaat studeren. De opleiding Oudheidkunde aan de Vrije Universiteit is in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam vernieuwd. Met ingang van september 2017 bundelen UvA en VU hun krachten en bieden samen deze bacheloropleiding op het gebied van de oudheidwetenschappen aan.

Waarom aan de Amsterdam VU?

Oudheidwetenschappen is uniek in Nederland door de interdisciplinaire benadering en doordat cultuuroverdracht een centraal thema vormt: cultuuroverdracht in de Oudheid tussen het Midden Oosten, de Mediterrane wereld en Europa, maar ook van de wereld van de Oudheid naar latere periodes, tot op de dag van vandaag. De bachelor steunt op een sterk team docenten en onderzoekers in de oudheidwetenschappen van de twee Amsterdamse universiteiten.
  • Interdisciplinariteit kenmerkt niet alleen de inhoud, maar ook de organisatie van de studie: je volgt vakken en werkt samen met studenten van de opleidingen Archeologie en Griekse en Latijnse taal en cultuur, de twee andere bacheloropleidingen die UvA en VU vanaf studiejaar 2017 – 2018 samen aanbieden.
  • Je studeert in de binnenstad van Amsterdam, dichtbij het Allard Pierson Museum, het archeologisch museum van de UvA en de ArcheoHotspot in Amsterdam. De collecties van dat museum ga je intensief benutten.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwOudheidwetenschappers zijn experts op het gebied van de Oudheid en de doorwerking daarvan tot op de dag van vandaag. Deze opleiding heeft een indrukwekkend aanbod in de breedte en veel ruimte voor specialisatie en verdieping.
1e jaar In het eerste jaar krijg je een goed beeld van de cultuurgeschiedenis van de Oudheid, inclusief het voortleven van elementen uit antieke culturen in latere periodes. Je kijkt naar de materiële en tekstuele bronnen voor onze kennis van de Oudheid.
periode
keuzevak stage
2e jaar In het tweede en derde jaar zet je je studie voort met interdisciplinaire modules als 'Méditerranée in Europa', over de interactie tussen de inwoners van het Middellandse Zeegebied en Europa, 'Religie' en 'Lieux de mémoire', over de manier waarop plaatsen betekenis krijgen doordat mensen er verhalen mee verbinden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studeren in het buitenland
Tijdens het derde jaar van de bachelor is er de optie om te studeren in het buitenland. Voor informatie over studeren in het buitenland zie: https://www.vu.nl/en/programmes/study-abroad/index.aspx
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) is 42 EC inclusief het vak Academische vaardigheden in de eerste 12 maanden. Elke student krijgt dit advies (positief of negatief) aan het einde van het eerste studiejaar. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie bestaat er een studiebegeleidingssysteem. Je kunt altijd een van de tutoren raadplegen. De tutor volgt je studievoortgang nauwlettend en fungeert als de coach voor je persoonlijke leertraject.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8796
niet-EU/EER studenten : € 8796

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Je meldt je aan voor deze opleiding via Studielink. Aanmelden voor een studie doe je vóór 1 mei. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je inschrijving is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en de betaling van het collegegeld hebt geregeld voor 31 augustus 2018.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pDit kan als je hiernaast ook deelcertificaten hebt behaald voor de vakken Engels, Nederlands, Geschiedenis en een keuze uit Duits of Frans op 6 vwo-niveau.
toelatingseisen

taaltoets
Alle eerstejaarsstudenten die in september aan hun studie aan de Vrije Universiteit beginnen, leggen de taaltoets Nederlands af. Deze taaltoets is verplicht en je kunt geen vrijstelling krijgen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie onontbeerlijk is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst.
Voor meer informatie zie: https://vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/regelingen/taaltoets/index.aspx

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Lisanne Geerts
Lisanne over Oudheidkunde

Oudheidkunde was de oplossing voor mij: ik volg nu geschiedkundige én letterkundige colleges.

Wat ik zo bijzonder vind aan Oudheidkunde is de variatie, de combinatiemogelijkheden en de keuzevrijheid binnen de opleiding. Ik had al interesse in de oudheid, maar voelde er weinig voor om alleen Grieks en Latijn te studeren. Andersom miste ik bij Archeologie weer het gebruik van schriftelijke bronnen. Oudheidkunde was de oplossing voor mij: ik volg nu geschiedkundige én letterkundige colleges...
Alle aspecten worden hierin behandeld; de cultuur, de taal en de materiële resten. Hierdoor heb ik een heel brede studie over een specifieke periode. Wat ik ermee wil worden? Het liefst onderzoeker.


lees verder ...
Joost Huijs
Joost over Oudheidkunde

Mijn Bijbelse opvoeding wekte de interesse voor de Oude Wereld. Het is dan ook geweldig om het mysterieuze spijkerschrift te leren lezen.

Mijn Bijbelse opvoeding wekte de interesse voor de Oude Wereld. Het is dan ook geweldig om het mysterieuze spijkerschrift te leren lezen. Bovendien wilde ik het grote publiek vertellen over de relevantie van deze wereld. Dit resulteerde in een leuke stage bij het Allard Pierson Museum en in banen bij Athenaeum Boekhandel en Archeon. Als promovendus ben ik nu weer terug bij de VU. Maar commercieel en Oudheid: dat kan zeer zeker!
studenten
onderzoeker
Historische veldslag Caesar in Nederland

Een unieke ontdekking voor de Nederlandse archeologie: de locatie van de veldslag waar Julius Caesar in 55 v.Chr. twee Germaanse stammen vernietigde is bekend. Hierdoor is voor het eerst de aanwezigheid van Caesar op Nederlands grondgebied aangetoond.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam VU
Oudheidwetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/3 Amsterdam UVA
Oudheidwetenschappen
star
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Amsterdam UVA
Ancient Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten3.93.9
studiefaciliteiten--
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Oudheidwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 10 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De opleiding bereidt je voor op werk in de cultureel-educatieve sector, bijvoorbeeld op museale en educatieve functies bij musea en andere erfgoedinstellingen, bij uitgeverijen en in de reiswereld. Met een opleiding in de oudheidwetenschappen ben je uitstekend gekwalificeerd voor banen waarvoor een academisch denk- en werkniveau een vereiste is. Je kunt hierbij denken aan functies bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in het informatiemanagement of als beleidsmedewerker.
Ook liggen er kansen in archeologische functies en in het onderwijs, waar grote vraag is naar academisch geschoolde docenten. Verdergaan in het wetenschappelijk onderzoek behoort eveneens tot de mogelijkheden.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAncient and Medieval Mediterranean Worlds+ aanv. eisen
Amsterdam UVAClassics and Ancient Civilizationsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations (research) researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient History+ motivatiebrief
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEducatie in de Taal en cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMuseumconservator+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker kunst en cultuur
educatief museummedewerker
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite