Pedagogische wetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Het grootbrengen van kinderen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat wel zo?

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56607
numerus fixusnee
honoursnee
Met Pedagogische Wetenschappen aan de VU leer je alles over het beoordelen van ideeën over goede opvoeding en zorg, en zinvol onderwijs. Je doet gericht onderzoek naar vragen als 'Wat leren jongeren van social media', 'Hoe vaak zouden we kinderen op school moeten testen?', 'Hoe kunnen we kinderen die mishandeld worden het beste helpen?' of 'Wat kunnen we een jongere met een verstandelijke beperking bieden?' Met andere woorden: je onderzoekt hoe opvoeding, onderwijs en hulpverlening het beste kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Waarom aan de Amsterdam VU?

  • Onderwijs in kleine groepen, waardoor je persoonlijke aandacht krijgt.
  • Goed georganiseerd, waardoor je weet waar je aan toe bent.
  • Enthousiaste docenten en tutoren die zich voor jou inzetten en jou uitdagen
De opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de VU is een relatief kleine opleiding. Elk jaar stromen ongeveer honderd studenten in. Je kunt dus rekenen op intensieve, persoonlijke begeleiding en kleine werkgroepen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Elk studiejaar omvat 60 studiepunten. Dit staat gelijk aan 40 weken van elk 40 studie-uren. Je hebt in het eerste jaar gemiddeld zo'n 12 tot 14 uur hoorcolleges en werkgroepen. Daarnaast besteed je het grootste deel van je studie-uren aan zelfstudie en het werken in kleine groepen.
Tijdens colleges en binnen werkgroepen leer je kritisch te kijken naar de huidige stand van zaken in opvoeding, onderwijs, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, gezinnen en samenleving. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor opgroeien in een cultureel diverse samenleving.

Je ontwikkelt ideeën die je op basis van wetenschappelijke methoden toetst en onderbouwt. Je oefent niet alleen in de collegezaal, maar start direct met het opdoen van praktijkervaring; zo ga je al in je eerste weken op bezoek bij een hulpverleningsinstelling. Je volgt inhoudelijke vakken op het gebied van de Pedagogische Wetenschappen, maar ook methodologie en statistiek, en daarnaast bijvoorbeeld (deel-)vakken in de neuropsychologie, psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en filosofie. Je leert wat verschillende takken van de wetenschap te bieden hebben en hoe je samen met collega's uit andere disciplines kunt bijdragen aan betere opvoeding, onderwijs en zorg. Je hebt ook de mogelijkheid Pedagogische Wetenschappen te combineren met Pabo beroepsonderwijs, kijk daarvoor bij de Universitaire Pabo (www.vu.nl/universitairepabo).

1e jaar Het eerste jaar heeft een algemeen en oriënterend karakter. Een overzicht van de vakken vind je op www.vu.nl/pw.
periode
123456
Inleiding in de Pedagogiek
6 EC
Methodologie 1
6 EC
Gezin, Opvoeding en Hulpverlening
9 EC
Statistiek 1
6 EC
Gespreksvaardigheden
3 EC
Meten en diagnostiek 1
6 EC
Ontwikkelingspsychologie voor Pedagogen
6 EC
Leerling, Onderwijs en Begeleiding
9 EC
Persoonlijkheidsleer en persoonlijkheidsonderzoek
6 EC
Observatievaardigheden
3 EC
2e jaar Het tweede bachelorjaar betreft uitbouw en verdieping. Het bestaat uit een aantal verplichte vakken en een keuzevak. We bieden preminoren aan waarin je leert om theorie, praktijk en vaardigheden aan elkaar te koppelen binnen een thema naar keuze. Aan het eind van het tweede bachelorjaar maak je een keuze welke minor je in je derde jaar wilt volgen. Een overzicht van de vakken vind je op www.vu.nl/pw.
periode
123456
Statistiek 2
Filosofie en Pedagogiek
6 EC
Pedagogische Vragen in Historisch Perspectief
6 EC
Meten en Diagnostiek 2
6 EC
Samenleving, Opvoeding en Onderwijs
9 EC
Interviewvaardigheden
3 EC
Neuropsychologie voor Pedagogen
6 EC
Methodologie 2
6 EC
Pre-minor keuzevak
12 EC
3e jaar Het derde bachelorjaar betreft de profileringsfase. In dit jaar verdiep je je in de minor die je aan het eind van je tweede studiejaar hebt gekozen. Daarnaast is er nog één algemeen vak en een aantal vakken op gebied van methodeleer en statistiek. De bacheloropleiding wordt afgesloten met de B-these. Het profileringsjaar bereidt tevens voor op een mastertraject. Een overzicht van de vakken vind je op www.vu.nl/pw.
periode
123456
Minor
30 EC
Bachelorthese
12 EC
Verdieping
18 EC

minors

minor Minor Orthopedagogen in de Klinische praktijk

Je verdiep je in kennis en inzichten die orthopedagogen in de klinische praktijk nodig hebben.

Ook leer je om de kennis en inzichten te gebruiken in het vormen van kritisch-normatieve oordelen over de orthopedagogische hulpverlening. Met deze inzichten en analytische vaardigheden ben je in staat om een bijdrage te leveren aan (debatten over) de vormgeving van de hulpverlening.

minor Minor Orthopedagogen en Passend onderwijs

In deze minor verdiep je je in het veld van (passend) onderwijs, met speciale aandacht voor de ontplooiing van kinderen en jongeren in de schoolse leeftijd (4 jaar tot vroege volwassenheid).

minor Minor Pedagogen en Goed Onderwijs

In deze minor verdiep je je in kennis en inzichten die pedagogen in het onderwijs nodig hebben.

Ook leer je om de kennis en inzichten te gebruiken in het vormen van kritisch-normatieve oordelen over de inrichting van het onderwijs, in het bijzonder over doelen, methoden, inhouden en vooronderstellingen. Met deze inzichten en analytische vaardigheden ben je in staat om een bijdrage te leveren aan (debatten over) de vormgeving van het onderwijs.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
docenten
In het eerste bachelorjaar volg je in een vaste groep studenten en met een vaste docent de werkgroepen. Wekelijks zijn er werkgroepbijeenkomsten, waarbij je aan de slag gaat met de stof uit het hoorcollege. De docent van deze werkgroepen is je eerste aanspreekpunt als je vragen hebt over studiegerelateerde zaken of problemen ervaart die invloed hebben op je functioneren.
studeren in het buitenland
Studenten kunnen in hun derde jaar een semester in het buitenland studeren, zij vullen hun minor dan met vakken van een buitenlandse universiteit. Ook is het mogelijk om tijdens de master een stage te lopen in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


De norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) is 48 EC in het eerste jaar. Elke student krijgt dit advies (positief of negatief) aan het einde van het eerste studiejaar. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie bestaat er een studiebegeleidingssysteem. Je kunt altijd een van de tutoren raadplegen. De tutor volgt je studievoortgang nauwlettend en fungeert als de coach voor je persoonlijke leertraject.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8796

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Je meldt je aan voor deze opleiding via Studielink. Aanmelden voor een studie doe je vóór 1 mei. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je inschrijving is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en de betaling van het collegegeld tijdig hebt geregeld.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

vooropleiding
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Pedagogische Wetenschappen studeren:

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij

studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

237 studenten volgen deze opleiding
95% daarvan is vrouw
23 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Eline Garssen
Pedagogische Wetenschappen is een brede opleiding, waarbij je van alles leert over het kind zelf, als wel de gehele omgeving van het kind. Daarnaast ontwikkel je jezelf ook als wetenschapper. Gedurende de opleiding word je aangeleerd om kritisch na te denken en voer je verschillende onderzoeken uit.

Ik vond het erg eng om te beginnen aan deze universitaire opleiding, maar door de goede structuur en de opbouwende moeilijkheidsgraad, is het me allemaal erg meegevallen.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 Amsterdam VU
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/11 Amsterdam VU
Universitaire Pabo
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
3/11 Erasmus
Pedagogische Wetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
132 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/11 Universiteit Leiden
Pedagogische wetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
94% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/11 Universiteit Leiden
Academische Pabo
€ 350 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/11 RUG
Pedagogische Wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/11 RUG
Academische opleiding leraar basisonderwijs
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/11 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
105 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
9/11 UU
Pedagogische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
135 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10/11 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
11/11 Amsterdam UVA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
26 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Pedagogische wetenschappen
Universitaire Pabo
bekijk
Psychologie
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.7
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.33.6
studielast3.33.6
studiebegeleiding3.23.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 119 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het behalen van de bachelor Pedagogische Wetenschappen draag je de titel Bachelor of Science (BSc). De meeste studenten kiezen ervoor zich verder te specialiseren met een masteropleiding. Je kunt na je master nog kiezen voor een verdere vervolgopleiding voor geregistreerd orthopedagoog of gezondheidszorgpsycholoog.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als pedagoog kun je op allerlei plekken aan de slag, in functies waarbij jij observeert, onderzoekt en advies geeft aan kinderen en hun opvoeders.
Denk aan instellingen voor jeugdzorg of geestelijke gezondheidzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, de gehandicaptenzorg of (speciaal) onderwijs, landelijke of gemeentelijke overheden (onderwijsbeleidsmedewerker), schoolbegeleidingsdiensten, scholen (intern begeleider of leraar pedagogiek/didactiek) en opleidingsafdelingen van bedrijven (opleidingsadviseur). En natuurlijk kun je ook als zelfstandige aan de slag met een eigen opvoedbureau.

Je kunt ook het onderwijs in: met de opleiding Pedagogische Wetenschappen krijg je automatisch je onderwijsbevoegdheid voor het vak pedagogiek/didactiek voor het beroepsonderwijs (mbo en/of hbo). Als je de Universitaire Pabo doet, dan kun je ook direct in het basisonderwijs aan de slag.
beroepen:

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1855gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
49%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ aanv. eisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ aanv. eisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUClinical and Developmental Psychopathology (research) researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RUGDeafblindness+ aanv. eisen
Universiteit LeidenDevelopmental Psychopathology in Education and Child Studies (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ aanv. eisen
Universiteit LeidenKinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs+ aanv. eisen
RUGphilosophy, history and law+ motivatiebrief
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGifted Education+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLearning in Interaction+ motivatiebrief
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGOnderwijsinnovatie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
RUGOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiekgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAYouth at Risk+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogische ethiek+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam VUPedagogische Wetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPreventieve jeugdhulp en opvoeding MSc+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUKlinische Ontwikkelingspsychologie+ aanvullende vakeisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Universiteit LeidenPsychology+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ aanv. eisen
RUGYouth 0-21 Society and Policy+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite