Science, Business & Innovation

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Science, Business & Innovation leer je om met een wetenschappelijke, maatschappelijke, en economische bril naar de wereld te kijken, en zo te werken aan slimme en innovatieve oplossingen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50670
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
SBI bestaat uit een combinatie van natuur- en sociaalwetenschappelijke en bedrijfskundige vakken. Tijdens je bachelor leer je hoe je ontdekkingen die in laboratoria worden gedaan, kunt beoordelen op marktwaarde en maatschappelijk nut. Je ontwikkelt zowel academische vaardigheden (kritisch nadenken, omgaan met interdisciplinaire vraagstukken) als ondernemersvaardigheden (projectmatig werken en scherp argumenteren). Zo word je opgeleid om goede ideeën door te ontwikkelen vanuit een verdienmodel.

Waarom aan de Amsterdam VU?

awardNVAO kenmerk ondernemen
2013
De opleiding is uniek binnen het Nederlands bacheloraanbod. Het welzijn van onze maatschappij staat onder druk. Via de VU-thema's Science for Sustainability en Human Health and Life Sciences werken we aan duurzame oplossingen met experts uit verschillende vakgebieden. Als SBI-student profiteer je van deze kruisbestuiving tussen onder meer schei- en natuurkundigen, economen en sociaal wetenschappers.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet programma in het eerste jaar vormt een basis; het geeft een eerste overzicht van de opleiding d.m.v. verplichte vakken. Het tweede jaar beoogt verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden binnen de opleiding tot stand te brengen, en wordt er expliciet aandacht besteed aan jouw vaardigheden en competenties. Het derde studiejaar is opgebouwd uit twee verplichte vakken van elk 3 EC, daarnaast is er een verplicht bachelorproject van 24 EC en 30 EC minorruimte.
1e jaar Het eerste jaar van de bachelor heeft een oriënterende en selecterende functie. De student kan zich tijdens het eerste studiejaar oriënteren op de gekozen opleiding, dat wil zeggen: voldoet de opleiding aan de verwachting en is men er geschikt voor. Het programma van het eerste jaar geeft een eerste overzicht van de opleiding en geeft een verbreding van de kennis.
periode
12345
Management en organisatie voor technologische innovatie
6 EC
Calculus
6 EC
Innovatieproject geneesmiddelen
6 EC
Duurzame chemie
3 EC
Fysica: Mechanica
3 EC
Duurzame energie: biomassa en biobrandstoffen
3 EC
Practicum natuurkunde voor SBI
3 EC
keuzevak stage
2e jaar In het tweede studiejaar wordt beoogd een verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden binnen de opleiding Science, Business & Innovation tot stand te brengen. Daarnaast volg je het verplichte onderdeel Studie en Loopbaan in semester 2. Tijdens deze cursus wordt er expliciet aandacht besteed aan jouw competenties en vaardigheden, zodat jij je bewust wordt van jouw sterke punten. Daarnaast krijg je meer inzicht in keuzemogelijkheden binnen de opleiding en mogelijkheden na de bacheloropleiding.
3e jaar Het derde studiejaar is opgebouwd uit twee verplichte vakken van elk 3 EC, daarnaast is er een verplicht bachelorproject van 24 EC en 30 EC minorruimte.

minors

specialisatie Energy science

Denk aan het ontwikkelen van auto's die op waterstof kunnen rijden, aan nieuwe methoden om energie op te wekken of te transporteren. En hoe krijg je dit economisch haalbaar?

specialisatie Life science

Ontwikkeling en vermarkting nieuwe geneesmiddelen, hoe kunnen nieuwe farmaceutische ontdekkingen omgezet worden in concrete producten?

minor Minor Technology Entrepreneurship

Ben jij geïnteresseerd om op een dag je eigen bedrijf te beginnen? Of om bedrijfsideeën te ontwikkelen door gebruik te maken van jouw achtergrond in de wetenschap of in de technologie?

Technologisch ondernemers hebben vaak een achtergrond in de wetenschap of techniek en gebruiken hun visie, technische kennis en unieke netwerk om een eigen onderneming op te richten. In deze minor leert de student zich richten op de benodigdheden van de markt om zo bedrijven te starten.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
60% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, portfolio, poster presentatie, practicum, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie
doelstelling
Met de opleiding wordt beoogd zodanige kennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van de Science, Business & Innovation dat de afgestudeerde in aanmerking kan komen voor een master, maar ook klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Wanneer je een bachelor SBI hebt afgerond heb je de mogelijkheid om zonder studievertraging door te stromen naar zeer diverse Masters.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De meeste bacheloropleidingen aan de VU hanteren het Bindend Studie Advies (BSA). Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bachelor Science, Bussines & Innovation 42 EC moet halen.Lukt het je niet om aan de norm te voldoen in het eerste jaar, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding.
honours-/excellence program VU Honours Programme

Het Honours Programme is voor studenten die: 1) gemotiveerd en getallenteerd zijn 2) meer uit hun studie willen halen.

De VU heeft een Bachelor Honours Programma voor excellente studenten,
waarin ook de Faculteit der Bètawetenschappen meedoet. Het
Honours Programma heeft als doelstelling dat talentvolle studenten zich
onder intensieve begeleiding kunnen verdiepen en verbreden. Het VU
Honours traject beslaat 30 studiepunten (EC) verdeeld over 2,5 jaar.
Het heeft een faculteitsdeel van 12-18 EC. en een
faculteitsoverstijgend deel van 12-18 EC.

Het honourstraject komt bovenop het reguliere programma en is alleen
toegankelijk voor studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere
programma biedt

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit van de opleiding op de VU Campus.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
hbo-pAls je in wilt stromen in de bachelor Science, Bussines & Innovation op basis van een hbo-propedeuse diploma (zonder vwo-diploma) dien je te voldoen aan 3 extra eisen: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde op 6 VWO niveau.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

342 studenten volgen deze opleiding
29% daarvan is vrouw
71 eerstejaars gestart in 2017
34% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Subliem


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.13.1
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Science, Business & Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 82 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met je bachelordiploma kun je in zowel Nederland als het buitenland in een groot aantal masters instromen. Veel SBI-studenten kiezen voor de VU-masteropleiding Science, Business & Innovation waar je je verdiept in één richting: Energy & Sustainability of Life & Health. Bij een aantal master opleidingen is het mogelijk om direct in te stromen en bij andere zijn een aantal schakelvakken verplicht.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je sluit je bachelorfase af met een stage bij een innovatief bedrijf of organisatie. Hierdoor pas je je opgedane kennis al tijdens je opleiding toe en zet je al snel je eerste stappen op de arbeidsmarkt.
Bijvoorbeeld op een plek waar natuurwetenschap, bedrijfskunde en innovatie samenkomen en dat zijn er heel veel. Van investeringsmaatschappijen tot de energie- of gezondheidssector en van de overheid tot de biotechnologische industrie. Je SBI-studie bereidt je ook goed voor op een carrière als ondernemer of als consultant in het bedrijfsleven. Het kan natuurlijk ook zijn dat jouw beroep nog moet worden uitgevonden, dit vakgebied is immers continu in ontwikkeling!

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Strategy & Organization+ aanvullende vakeisen
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciencesgeen aanvullende eisen
UUInnovation Sciences research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in natuurkunde educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Scheikunde educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ aanv. eisen
ErasmusManagement of Innovation+ basiskennis
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
Amsterdam VUScience, Business & Innovationgeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Entrepreneurship+ basiskennis
UUSustainable Business and Innovation+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite