Sociologie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben je maatschappelijk betrokken en wil je een bijdrage leveren aan het oplossen van sociale problemen? Dan is de Bachelor Sociologie aan de VU dé opleiding voor jou!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc Sociologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56601
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Bij Sociologie aan de VU duik je in actuele maatschappelijke vraagstukken en problemen, waarbij je de mens centraal zet. Hoe beïnvloedt het gedrag van mensen maatschappelijke ontwikkelingen en andersom: hoe wordt het gedrag van mensen gevormd door de maatschappij, hun sociale omgeving en achtergrond? Want waarom heeft eigenlijk niet iedereen dezelfde kans op een goede baan en waarom belanden bepaalde groepen vaker in de criminaliteit?

Je verdiept je tijdens de opleiding in uiteenlopende vraagstukken: van integratie en polarisatie in de multiculturele samenleving en de uitdagingen van populisme en radicalisering voor de democratie tot de problemen rondom zorg en hulpverlening aan kwetsbare groepen.

Je leert de vragen te analyseren en vanuit sociologische kennis te zoeken naar oplossingen, zodat je straks klaar bent voor het echte werk.

Waarom aan de Amsterdam VU?

  • Je geniet kleinschalig, intensief en persoonlijk onderwijs.
  • Sociologie aan de VU richt zich sterk op actuele maatschappelijke problemen.
  • Je wordt getraind in zowel kwantitatieve als in kwalitatieve onderzoeksmethoden.
  • Je krijgt niet alleen onderwijs in sociologie, maar ook in andere sociale wetenschappen.

Open dagen en meeloopdagen

VU Bachelordag Amsterdam
Bezoek tijdens de open dag van de Vrije Universiteit Amsterdam onze campus en maak kennis met verschillende bacheloropleidingen. Stel je vragen aan studenten en docenten op de informatiemarkt. Door het jaar heen kun je ook komen Proefstuderen bij een opleiding van jouw keuze.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens dit veelzijdige bachelorprogramma leer je zelfstandig onderzoek doen. Je volgt inhoudelijke hoorcolleges om meer kennis op te doen over de theorie achter maatschappelijke ontwikkelingen; in werkgroepen en practica werk je samen met studenten en docenten aan het opzetten en uitvoeren van je eigen onderzoek.
1e jaar In de bacheloropleiding Sociologie begin je bij de basis. In het eerste jaar maak je kennis met de Sociologie en de belangrijkste sociologen van toen en nu. Je verdiept je in macht en invloed, stabiliteit en verandering, ongelijkheid en strijd tussen groepen in de samenleving, sociale samenhang en protest. Ook leer je sociaalwetenschappelijk onderzoek doen. Je volgt hoorcolleges en tijdens werkgroepen leer je je kennis toepassen in de praktijk.
periode
123456
Bachelorwerkgroep sociologie 1: Academische vaardigheden
6 EC
Sociologische theorie 1: Moderne samenlevingen
6 EC
Methodologie van sociaalwetenschappelijk onderzoek
6 EC
Sociologische theorie 2: Sociologie van de laatmoderne samenleving
6 EC
Bachelorwerkgroep sociologie 2: Sociologisch onderzoek 1
6 EC
Beschrijvende en infenrentiële statistiek
6 EC
Sociale ongelijkheid in de 21e eeuw
6 EC
Bachelorwerkgroep sociologie 3: Sociologisch onderzoek 2
6 EC
Methoden en technieken van kwalitatief onderzoek
6 EC
Wetenschapsgeschiedenis
6 EC
2e jaar Je verdiept je verder in de actuele sociale vraagstukken van sociale cohesie en participatie, diversiteit en identiteit, en politieke participatie en protest. In de tweede helft van het jaar verdiep je je in een thema: globalisering, diversiteit of digitalisering. Ondertussen worden je onderzoeksvaardigheden getraind, waarbij je ook leert hoe je sociologische kennis kunt vertalen naar de (beroeps)praktijk.
periode
123456
Onderzoekspracticum 1: Verdieping van kwantitatieve methoden
6 EC
Sociaal kapitaal en netwerken
6 EC
Bachelorwerkgroep sociologie 4: Beleidsadvisering
6 EC
Identity, Diversity and Inclusion onderzoek
6 EC
Onderzoekspracticum 2: Verdieping van kwalitatieve methoden
6 EC
Networks 1 or Diversity 1 or Globalization 1
6 EC
Wetenschapsfilosofie
6 EC
Bachelorwerkgroep sociologie 5: Scenariostudie
6 EC
Networks 2 or Diversity 2 or Globalization 2
6 EC
Political Participation and Protest
6 EC
3e jaar Je bepaalt zelf een half jaar lang hoe je studie eruitziet in de keuzeruimte. Je kunt kiezen voor een stage, keuzevakken of een minor in een van de andere sociale wetenschappen, hier of in het buitenland. Je sluit het jaar af met een bachelorthesis. Hiervoor analyseer je een maatschappelijk vraagstuk, waarover je individueel verslag doet. Met dit onderzoek laat je zien wat je in drie jaar heb geleerd en wat je kunt. Hierna ben je klaar voor de arbeidsmarkt óf een masteropleiding.
periode
123456
Keuzeruimte
30 EC
Contemporary Social and Political Philosophy
6 EC
Theoretische en thematische oriëntatie
6 EC
Bachelorthesisproject sociologie
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
25% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, seminar
doelstelling
Je leert op wetenschappelijk verantwoorde wijze maatschappelijke en sociaalwetenschappelijke problemen formuleren en onderzoekbaar maken. Je leert wetenschappelijk onderzoek te doen en onderzoeksbevindingen op adequate wijze te interpreteren en presenteren en hoe deze kennis te vertalen naar de beroepspraktijk. Er is ook aandacht voor ethische aspecten en de maatschappelijke context van sociale vraagstukken en sociaalwetenschappelijke activiteiten.
studeren in het buitenland
Wil je een half jaar lang studeren in Italië, Zuid-Afrika of Canada? Dat kan! De VU werkt samen met tientallen universiteiten wereldwijd . Daardoor kun je gemakkelijk en relatief voordelig in het buitenland studeren. Bovendien kun je als uitwisselingstudent in aanmerking komen voor een beurs.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program VU Honours Programme

.

Het Honoursprogramma is bedoeld voor studenten die aan het eind van hun eerste bachelorjaar alle vakken afgerond hebben, gemiddeld een 7,5 staan en gemotiveerd zijn om extra vakken te volgen in het tweede en derde jaar van hun studie.Je behaalt 30 extra studiepunten bovenop de 180 punten uit de normale bachelor. Dit doe je door je te verdiepen in je eigen studie en te verbreden via interdisciplinaire vakken.
De interdisciplinaire vakken worden gegeven door topdocenten van de VU, de UvA, het Amsterdam University College en door (internationale) gastdocenten.
De groepen zijn klein en je wordt geacht presentaties te geven, papers te schrijven en een actieve bijdrage te leveren aan de discussies

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Aanmelden voor de bachelor Sociologie doe je vóór 1 mei in Studielink. Vervolgens doe je mee aan
VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past.
Je aanmelding is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en het collegegeld betaald hebt voor 31 augustus 2018.
toelaatbare profielen
vwo C&M Er zijn geen aanvullende eisen.
vwo E&M Er zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&G Er zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&T Er zijn geen aanvullende eisen.
WO propedeuse Er zijn geen aanvullende eisen.
hbo-p Er zijn geen aanvullende eisen.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

95 studenten volgen deze opleiding
65% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Benjamin Jansen
Student Sociologie

Je volgt een aantal vakken met andere studies samen, zoals de basiscolleges statistiek, bij deze colleges kun je met wel 500 man in een collegezaal zitten. Veel andere vakken van de studie volg je in kleine groepen, omdat je met maar ongeveer 30 mensen in jouw jaar zit. Je kent daardoor iedereen waardoor je veel contact hebt met je medestudenten.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Amsterdam VU
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
6 eerstejaars
100% vrouw
6 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
2/8 Erasmus
Sociologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
44 eerstejaars
63% vrouw
6 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/8 Rijksuniversiteit
Sociologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
41 eerstejaars
73% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
4/8 Radboud Universiteit
Sociologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
28 eerstejaars
71% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/8 UU
Sociologie
star Elsevier
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
44 eerstejaars
52% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 UvA
Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
30 eerstejaars
76% vrouw
6-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/8 UvA
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
30 eerstejaars
76% vrouw
6-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Tilburg University
Sociologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
24 eerstejaars
79% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.23.6
studielast3.53.7
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 83 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.1
aantal eerstejaars 27 65
ervaren contacttijd per week 6 12-18
doorstroom naar tweede jaar 74% 72%
diploma binnen 4 jaar 52% 83%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

In het aantal eerstejaarsstudenten zijn ook premasterstudenten opgenomen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als socioloog heb je grondige kennis over sociale problemen en vraagstukken en de praktische skills om hiervoor mogelijke oplossingen aan te dragen. Hiermee kun je later op allerlei plekken in de maatschappij aan de slag.
Sociologen werken bijvoorbeeld als onderzoeker, beleidsmaker, adviseur of projectleider bij ministeries, gemeentes en andere overheidsinstellingen, bij internationale hulporganisaties, marktonderzoeksbureaus en adviesbureaus. Ook kun je aan de slag als zelfstandig (sociaal) ondernemer. Lees voor de vele verschillende mogelijkheden de verhalen van onze alumni.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met de kennis en vaardigheden die je opdoet tijdens de opleiding Sociologie kun je terecht bij de overheid, het bedrijfsleven en bij non-profitorganisaties. De bachelor Sociologie biedt ook een uitstekende basis voor een masteropleiding in de Sociologie of aanverwante sociale wetenschappen.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1967gemiddeld bruto maandloon
50%kans op een vaste baan
20%kans op een voltijd baan
38%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
62%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ motivatiebrief
RijksuniversiteitBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatie+ aanvullende vakeisen
UvAChild Development and Education (research MSc) research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
ErasmusCriminologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBusiness and Governance+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment & Resource Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEuropean Studiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes & Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
UvAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
ErasmusOrganisational Change and Consulting+ basiskennis
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitPopulation Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Governance+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
RijksuniversiteitResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSocial and Cultural Anthropologygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitSocial Networks in a Sustainable Societygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitSociologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociologygeen aanvullende eisen
UUContemporary Social Problems+ motivatiebrief
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityVictimology and Criminal Justice+ aanv. eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker bij een bedrijf of welzijnsinstelling
journalist
onderzoeker bij een kennisinstituut of een universiteit
projectmedewerker bij de gemeente
voorlichter
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite