Sociologie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de bachelor Sociologie aan de VU duik je in actuele vraagstukken over mens en maatschappij én leer je hiervoor oplossingen bedenken. Sociologie op de VU is kleinschalig en persoonlijk.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56601
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Aan de VU onderzoek je de gevolgen voor de samenleving van grote veranderingen, zoals globalisering, radicalisering en digitalisering. Hoe beïnvloedt het gedrag van mensen maatschappelijke ontwikkelingen? En hoe wordt het gedrag van mensen gevormd door de maatschappij, hun sociale omgeving en achtergrond?

De bachelor Sociologie aan de VU is kleinschalig en persoonlijk. Je hebt goed contact met medestudenten en docenten. Anders dan aan andere universiteiten ga je met studenten uit andere sociale disciplines aan de slag om oplossingen te zoeken voor hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Het studieprogramma volgt dan ook actuele ontwikkelingen op de voet en zorgt ervoor dat je onderzoeksvaardigheden alvast kan oefenen in de praktijk, zodat je straks goed bent voorbereid om zelfstandig op pad te gaan.

Als afgestudeerd socioloog kun je uitstekend maatschappelijke problemen analyseren en hiervoor oplossingen aandragen. Daarmee ben je een interessante werknemer voor bijvoorbeeld de overheid, maatschappelijke organisaties, onderzoeksbureaus en het bedrijfsleven.

Waarom aan de Amsterdam VU?

  • Sociologie aan VU Amsterdam is kleinschalig en persoonlijk. Je hebt goed contact met medestudenten en docenten.
  • Het studieprogramma volgt actuele ontwikkelingen in de maatschappij op de voet.
  • Aan VU Amsterdam houd je je niet alleen bezig met statistiek, maar ook met kwalitatief onderzoek, zoals interviews en observaties.
  • Je krijgt de mogelijkheid om je onderzoeksvaardigheden alvast te oefenen in de praktijk zodat je goed bent voorbereid om zelfstandig aan de slag te gaan.
  • Je volgt vakken samen met internationale studenten.
  • Anders dan aan andere universiteiten ga je met studenten uit andere sociale disciplines aan de slag om oplossingen te zoeken voor hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals globalisering, diversiteit en digitalisering.
  • VU Amsterdam is een goed bereikbare campusuniversiteit waar je studenten uit alle disciplines tegenkomt.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens de bachelor Sociologie bestudeer je uiteenlopende vraagstukken: van integratie en polarisatie in de multiculturele samenleving en de uitdagingen voor de democratie tot de problemen rondom zorg en hulpverlening aan kwetsbare groepen. Daarnaast is er ruime aandacht voor het onder de knie krijgen van onderzoeksmethoden. Zo leer je interview- en observatietechnieken die je nodig hebt om zelfstandig onderzoek te doen.
1e jaar In het eerste jaar krijg je een inleiding in sociologische theorieën. Je leert de taal van de socioloog en gaat zelf onderzoek doen. Samen met medestudenten onderzoek je een maatschappelijk vraagstuk naar keuze uit één van de vier kernthema's: politieke participatie, sociale ongelijkheid, cohesie of identiteit. Ook maak je kennis met onderwerpen als onderwijsongelijkheid en arbeidsongelijkheid in Nederland.
periode
123456
Bachelorwerkgroep sociologie 1: Academische vaardigheden
6 EC
Sociologische theorie 1: Moderne samenlevingen
6 EC
Methodologie van sociaalwetenschappelijk onderzoek
6 EC
Sociologische theorie 2: Sociologie van de laatmoderne samenleving
6 EC
Bachelorwerkgroep sociologie 2: Sociologisch onderzoek 1
6 EC
Beschrijvende en infenrentiële statistiek
6 EC
Sociale ongelijkheid in de 21e eeuw
6 EC
Bachelorwerkgroep sociologie 3: Sociologisch onderzoek 2
6 EC
Methoden en technieken van kwalitatief onderzoek
6 EC
Wetenschapsgeschiedenis
6 EC
2e jaar Je verdiept je kennis en gaat praktijkonderzoek doen in opdracht van bijvoorbeeld ministeries, een woningbouwcoöperatie of scholengemeenschap. Je gaat aan de slag met onderwerpen als diversiteit en identiteit en bestudeert hoe groepen in de samenleving daar op reageren. Minstens de helft van de vakken volg je met internationale studenten.
periode
123456
Onderzoekspracticum 1: Verdieping van kwantitatieve methoden
6 EC
Sociaal kapitaal en netwerken
6 EC
Bachelorwerkgroep sociologie 4: Beleidsadvisering
6 EC
Identity, Diversity and Inclusion onderzoek
6 EC
Onderzoekspracticum 2: Verdieping van kwalitatieve methoden
6 EC
Networks 1 or Diversity 1 or Globalization 1
6 EC
Wetenschapsfilosofie
6 EC
Bachelorwerkgroep sociologie 5: Scenariostudie
6 EC
Networks 2 or Diversity 2 or Globalization 2
6 EC
Political Participation and Protest
6 EC
3e jaar In het eerste semester bepaal je zelf hoe jouw studie eruit ziet. Je kunt stage lopen, studeren in het buitenland of een minor volgen in bijvoorbeeld Economie, Criminologie of Psychologie, zodat je toegang hebt tot een master in die richting. Je rondt je opleiding af met het schrijven van je bachelorthesis.
periode
123456
Keuzeruimte
30 EC
Contemporary Social and Political Philosophy
6 EC
Theoretische en thematische oriëntatie
6 EC
Bachelorthesisproject sociologie
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
25% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, seminar
doelstelling
Je leert op wetenschappelijk verantwoorde wijze maatschappelijke en sociaalwetenschappelijke problemen formuleren en onderzoekbaar maken. Je leert wetenschappelijk onderzoek te doen en onderzoeksbevindingen op adequate wijze te interpreteren en presenteren en hoe deze kennis te vertalen naar de beroepspraktijk. Er is ook aandacht voor ethische aspecten en de maatschappelijke context van sociale vraagstukken en sociaalwetenschappelijke activiteiten.
studeren in het buitenland
Wil je een half jaar lang studeren in Italië, Zuid-Afrika of Canada? Dat kan! De VU werkt samen met tientallen universiteiten wereldwijd . Daardoor kun je gemakkelijk en relatief voordelig in het buitenland studeren. Bovendien kun je als uitwisselingstudent in aanmerking komen voor een beurs.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program VU Honours Programme

.

Het Honoursprogramma is bedoeld voor studenten die aan het eind van hun eerste bachelorjaar alle vakken afgerond hebben, gemiddeld een 7,5 staan en gemotiveerd zijn om extra vakken te volgen in het tweede en derde jaar van hun studie.Je behaalt 30 extra studiepunten bovenop de 180 punten uit de normale bachelor. Dit doe je door je te verdiepen in je eigen studie en te verbreden via interdisciplinaire vakken.
De interdisciplinaire vakken worden gegeven door topdocenten van de VU, de UvA, het Amsterdam University College en door (internationale) gastdocenten.
De groepen zijn klein en je wordt geacht presentaties te geven, papers te schrijven en een actieve bijdrage te leveren aan de discussies

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Aanmelden voor de bachelor Sociologie doe je vóór 1 mei in Studielink. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je aanmelding is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en het collegegeld betaald hebt voor 31 augustus 2019.
toelaatbare profielen
vwo C&M Er zijn geen aanvullende eisen.
vwo E&M Er zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&G Er zijn geen aanvullende eisen.
vwo N&T Er zijn geen aanvullende eisen.
WO propedeuse Er zijn geen aanvullende eisen.
hbo-p Er zijn geen aanvullende eisen.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

95 studenten volgen deze opleiding
65% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Benjamin Jansen
Student Sociologie

Je volgt een aantal vakken met andere studies samen, zoals de basiscolleges statistiek, bij deze colleges kun je met wel 500 man in een collegezaal zitten. Veel andere vakken van de studie volg je in kleine groepen, omdat je met maar ongeveer 30 mensen in jouw jaar zit. Je kent daardoor iedereen waardoor je veel contact hebt met je medestudenten.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Amsterdam VU
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
2/8 Erasmus
Sociologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
44 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/8 RUG
Sociologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
41 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
4/8 Radboud Universiteit
Sociologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
28 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/8 UU
Sociologie
star Elsevier
€ 336 gemiddelde kamerhuur
44 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 Amsterdam UVA
Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/8 Amsterdam UVA
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Tilburg University
Sociologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.23.6
studielast3.53.7
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 83 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor Sociologie kun je één van de doorstroommasters van Sociale Wetenschappen volgen. Heb je in het derde jaar een minor gevolgd in bijvoorbeeld Economie, Criminologie of Psychologie? Dan kun je ook kiezen voor een master in die richting.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als socioloog heb je een stevige basis om complexe maatschappelijke vraagstukken te analyseren en hiervoor oplossingen te bedenken. Met deze kennis en vaardigheden kun je later op allerlei plekken in de maatschappij aan de slag. Sociologen werken bijvoorbeeld als onderzoeker, beleidsmaker, adviseur of projectleider bij ministeries, gemeentes en andere overheidsinstellingen, bij internationale hulporganisaties, marktonderzoeksbureaus en adviesbureaus.
Ook kun je aan de slag als zelfstandig (sociaal) ondernemer.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1967gemiddeld bruto maandloon
50%kans op een vaste baan
20%kans op een voltijd baan
38%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
62%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ motivatiebrief
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment & Resource Managementgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLeraar Godsdienst en Levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
ErasmusOrganisational Change and Consulting+ basiskennis
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RUGPopulation Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Governance+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSocial and Cultural Anthropologygeen aanvullende eisen
RUGSocial Networks in a Sustainable Societygeen aanvullende eisen
RUGSociologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociologygeen aanvullende eisen
UUContemporary Social Problems+ motivatiebrief
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityVictimology and Criminal Justice+ aanv. eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker bij een bedrijf of welzijnsinstelling
journalist
onderzoeker bij een kennisinstituut of een universiteit
projectmedewerker bij de gemeente
voorlichter
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite