Tandheelkunde

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De mond lijkt een klein deel van ons lichaam, maar het kan grote gevolgen hebben als de mondgezondheid niet in orde is. De behandeling van een ongezonde mond moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56560
numerus fixus60plaatsen
honoursnee
De bacheloropleiding Tandheelkunde is een eerste stap in de opleiding tot tandarts en leidt op tot een Bachelor of Science. De opleiding kent een sterke verwevenheid van theorie en praktijk en legt als geheel een brede basis aan tandheelkundige kennis en (pre)klinische (basis)vaardigheden en geeft toegang tot alle Nederlandse masteropleidingen Tandheelkunde.

Aan de basis van het onderwijs staat de ACTA-onderwijsvisie: “ACTA leidt tandartsen op die zorg verlenen, die praktijk‐ en doelgericht kunnen samenwerken, beschikken over een professionele en wetenschappelijke houding en zijn toegerust voor lifelong learning.” Vanuit deze visie is het onderwijs vormgegeven rond acht onderwijsthema's: brede ontwikkeling lifelong learning, research intensief onderwijs, competentiegericht en geïntegreerd onderwijs, activerend leren, studiesucces, preventie centraal en internationalisering en diversiteit.

Uiteraard neemt een tandarts in de behandelkeuze ook de wensen van de patiënt mee. Binnen de opleiding wordt om die reden veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden en de communicatie met de patiënt.

Waarom aan de Amsterdam VU?

ACTA is een van de grootste tandheelkunde opleidings- en onderzoeksinstituten van Europa. De afstand tussen onderwijs en onderzoek is klein en de laatste ontwikkelingen zie je direct terug in het onderwijs. Veel docenten zijn bekende onderzoekers in hun vakgebied. Dit betekent dat de student voor bijna ieder probleem een expert in huis kan raadplegen waardoor zaaldocenten zich in de didactische omgeving volledig kunnen richten op het trainen van studenten op het gebied van algemene tandheelkunde

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding als geheel verschaft een brede basis aan tandheelkundige basiskennis en (pre)klinische (basis)vaardigheden en geeft toegang tot alle Nederlandse masteropleidingen Tandheelkunde. Het eerste jaar (BA1) heeft een oriënterend karakter waarin naast tandheelkundige onderwerpen ook biomedische basisvakken en wetenschappelijke vaardigheden aan de orde komen. In het tweede (BA2) en derde jaar (BA3) verdiept de student de kennis rondom diverse tandheelkundige thema's.
1e jaar
periode
12
Cellen en weefsels
4 EC
Introductie
6 EC
Introductie kliniek
1 EC
Moleculair biologische processen
4 EC
Orgaansystemen
8 EC
Portfolio
Professioneel gedrag
Tandheelkundige vaardigheden I
16 EC
De gezonde mond
8 EC
Infectie en ontsteking
8 EC
Mens en wetenschap
5 EC
2e jaar
periode
12
Cariologie en de harde tandweefsels
7 EC
Endodontologie
7 EC
Parodontitis
4 EC
Tandheelkundige vaardigheden IIA
8 EC
Portfolio
Professioneel gedrag
Tandheelkundige preventie
6 EC
De zieke mens
9 EC
Functieherstel met kronen
7 EC
Tandheelkundige vaardigheden IIB
9 EC
Vorm en functie
3 EC
3e jaar
periode
12
Diagnostiek
4 EC
Functieherstel met bruggen
4 EC
Medisch tandheelkundige interactie
4 EC
Parodontitis II
4 EC
Tandarts, patiënt en samenleving
4 EC
Portfolio
1 EC
Preventie en behandeling (cariologie, parodontologie en radiologie)
12 EC
Professioneel gedrag
1 EC
Tandheelkundige vaardigheden III
4 EC
Vrije keuzeruimte
1 EC
Tandarts en wetenschap
5 EC
Wetenschappelijke stage
16 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
15% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
De opleiding beoogt de student in staat te stellen tot: (1) levenslang leren; de ontwikkeling van een professionele houding; (2) zelfstandige beroepsuitoefening; van centrale sturing naar eigen sturing; (3) academische vorming; door het verwerven en toepassen van academische vaardigheden, en het voortdurend kritisch reflecterend op eigen denken en doen.
studeren in het buitenland
In de Bachelor kun je tijdens het blok Wetenschappelijke stage naar het buitenland, maar hou er rekening mee dat in de Bachelor het onderwijsprogramma niet kan worden aangepast. Tevens dien je in de Bachelorfase de wetenschappelijke stage in het buitenland altijd zelf te organiseren. De Wetenschappelijke stage in het buitenland in de Bachelorfase levert dus een studievertraging op.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


Iedere ACTA student, die met de bachelor opleiding tandheelkunde start, krijgt aan het einde van zijn eerste studiejaar een Bindend Studieadvies (BSA). Een negatief bindend studieadvies betekent dat de student zich gedurende vijf collegejaren niet kan herinschrijven voor de opleiding tandheelkunde.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Tbiologie
vwo N&Gnatuurkunde
toelatingseisen

vooropleiding

studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 950studiematerialenin het eerste jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

224 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
52 eerstejaars gestart in 2016
71% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Favervuta ACTA


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Amsterdam VU
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 RUG
Tandheelkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 Radboud Universiteit
Tandheelkunde
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 315 gemiddelde kamerhuur
54 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Amsterdam UVA
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.83.9
docenten3.43.6
studiefaciliteiten3.33.5
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.43.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Tandheelkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 134 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bacheloropleiding ben je als student Tandheelkunde nog niet klaar. Je hebt kennis gemaakt met de meeste disciplines van de tandheelkunde, maar om tandarts te worden, moet je ook de driejarige masteropleiding volgen. In principe stromen alle studenten met een bachelordiploma Tandheelkunde door naar de masteropleiding.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 4750gemiddeld bruto maandloon
8%kans op een vaste baan
83%kans op een voltijd baan
100%kans op een baan op niveau
83%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
96%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUTandheelkundegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVATandheelkundegeen aanvullende eisen
RUGTandheelkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTandheelkunde+ motivatiebrief
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite