Theologie (joint degree)

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wat staat er in de Bijbel? Wat betekent geloof in God? Bij de opleiding Theologie houd je je bezig met kennis en geloof, en met de manier waarop religie de maatschappij vormt en andersom.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55004
numerus fixusnee
honoursnee
Je bent geïnteresseerd in de geschiedenis van het christelijk geloof en je leest graag teksten. Je wilt weten wat mensen geloven en welke betekenis dat heeft voor hun leven. Je zoekt naar de wisselwerking tussen geloof en maatschappelijke en culturele contexten. Daarom vind je de dialoog tussen de verschillende godsdiensten belangrijk en zoek je het gesprek met alle christelijke stromingen.
Voel je je aangesproken? Dan is deze bachelorstudie, die in Nederland hoog staat aangeschreven, je op het lijf geschreven. Je wordt academisch geschoold tot theoloog die midden in de maatschappij staat. Jouw rol reikt verder dan het christelijk geloof, omdat je met het geleerde in staat bent mensen en actuele maatschappelijke en geloofsthema's te verbinden. Dialoog en ontmoeting vormen dan ook de aandachtspunten van deze opleiding.

Theologie aan de VU wordt mede aangeboden door de PThU (Protestantse Theologische Universiteit). Beide instellingen verzorgen de helft van het onderwijs bij deze bachelor. Je doet hier kennis en vaardigheden op die horen bij de academische theologiebeoefening.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam VU?

Vanuit het VU-thema Connected World leer je verder kijken dan het theologisch vakgebied. Je focust op de wisselwerking tussen geloof en maatschappelijke en culturele contexten. In het verlengde hiervan bekwaam je je in het voeren van de dialoog tussen de verschillende godsdiensten en het gesprek met alle christelijke stromingen. Al met al beweeg je als Theologie-student op het kruispunt van geloven en maatschappelijke perspectieven, met zingeving en ethiek als drijfveren.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, project, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Binnen de bacheloropleiding Theologie is het mogelijk te kiezen uit twee trajecten:
  • Traject Godgeleerdheid (GG), regulier of met accent op Hersteld Hervormde Seminarium (HHS), Doopsgezind Seminarium (DS) of het Baptisten Seminarium (BS);
  • Traject Algemene Godgeleerdheid (AGG), regulier of met accent op Doopsgezind Seminarium (DS) of het Baptisten Seminarium (BS).

Meer informatie: https://www.vu.nl/nl/studiegids/2017-2018/bachelor/q-z/theologie/index.aspx
studeren in het buitenland
Voor meer informatie, kijk op: https://www.vu.nl/en/programmes/study-abroad/index.aspx
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) is 42 EC in het eerste jaar. Elke student krijgt dit advies (positief of negatief) aan het einde van het eerste studiejaar. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie bestaat er een studiebegeleidingssysteem. Je kunt altijd een van de tutoren raadplegen. De tutor volgt je studievoortgang nauwlettend en fungeert als de coach voor je persoonlijke leertraject.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

Je meldt je aan voor deze opleiding via Studielink. Aanmelden voor een studie doe je vóór 1 mei. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je inschrijving is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en de betaling van het collegegeld hebt geregeld voor 31 augustus 2018.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pInstromen in de bachelor Theologie op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan. Er zijn geen aanvullende eisen.
toelatingseisen

taaltoets

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

50 studenten volgen deze opleiding
22% daarvan is vrouw
4 eerstejaars gestart in 2016
0% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Riekelt Woort
Riekelt over Theologie

Geloof en wetenschap worden hier niet zo gescheiden als op sommige andere universiteiten, en dat spreekt me aan.

Hiervoor heb ik twee jaar Geschiedenis gestudeerd, maar dat vond ik toch een beetje theoretisch. Ik miste de belangrijke levensvragen bij die studie. Uiteindelijk wilde ik liever een academische opleiding doen waarbij ik bezig kan zijn met het geloof. Daarom ben ik naar de Protestantse Theologische Universiteit gegaan.
Geloof en wetenschap worden hier niet zo gescheiden als op sommige andere universiteiten, en dat spreekt me aan...
Dat levert goede gesprekken op. Je bent het niet altijd met elkaar eens, maar er is ruimte voor jouw standpunt. Of ik dominee wil worden? Dat weet ik nog niet. Misschien wil ik ook wel het onderwijs in. Ik heb nog een paar jaar de tijd om daar achter te komen…


lees verder ...
Tobias ter Reehorst
Tobias over Theologie

Ik geniet nu van leuk en uitdagend onderwijs met docenten die hun persoonlijke visie met ons delen.

Toen ik Theologie ging studeren aan de VU, kwam ik net van het vwo af. Dat was wel even wennen: het niveau was veel hoger. Gelukkig kreeg ik snel de smaak te pakken. Ik geniet nu van leuk en uitdagend onderwijs met docenten die hun persoonlijke visie met ons delen. Ook mijn lidmaatschap van de studievereniging Icarus was een goede keus: hier maakte ik snel vrienden...


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam VU
Theologie (joint degree)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2 PTHU
Theologie (joint degree PthU/VU)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Theologie (joint degree) aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 41 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Wil je predikant, geestelijk verzorger of voorganger worden, dan is Theologie hier aan de VU je op het lijf geschreven.
Wil je verder kijken, dan kan dat natuurlijk ook. Theologie houdt zich immers ook bezig met beleid en organisatie, onderwijs en onderzoek. Je kunt natuurlijk ook de diepte in via een masteropleiding. Je maakt jezelf dan nog gewilder op de arbeidsmarkt en kunt aan de slag als onderzoeker, beleidsmedewerker, journalist, docent of geestelijk raadsman of -vrouw in leger, ziekenhuis of gevangenis.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite