Agrotechnologie

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Agrotechnologie is een technologische opleiding gericht op plant, dier en leefomgeving. Je ontwerpt innovatieve en duurzame technologie voor de productie van food, feed, flowers, fuel, fibres en meer.

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56831
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Ook houden we ons bezig met technologie voor de groene ruimte. Het gaat er niet alleen om of iets goed werkt, we kijken ook naar de toepassing van de technologie in een bedrijf en in de maatschappij.
Wil jij ook graag een robot ontwikkelen?
BSc Agrotechnologie | Wageningen University

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids topopleiding
2019 : score 84

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, CAD/CAM, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, groepsopdracht, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 36 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programma

Het Honours Programme is bedoeld voor WUR bachelor studenten die zich niet alleen in hun eigen opleiding willen verdiepen, maar ook nieuwsgierig zijn naar andere takken van de wetenschap.

Er is één bachelor Honours Programme voor de hele universiteit waardoor je samenwerkt met studenten uit andere studierichtingen. Het wordt zo vanzelf multidisciplinair. Je vult zelf grotendeels je programma in en je wordt in je ontwikkeling begeleid door een persoonlijke tutor. Je leert onder andere discussiëren, debatteren en onderhandelen. Je ontmoet interessante mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en jouw latere werkomgeving. Het Honours Programme wordt gegeven in het Engels. Het Honours Programme is dé kans voor een gemotiveerde student om net iets verder te gaan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 13250

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 15700

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde + (scheikunde of biologie)
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde + (scheikunde of biologie)
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

141 studenten volgen deze opleiding
12% daarvan is vrouw
38 eerstejaars gestart in 2017
16% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Heeren XVII
Agrotechnologie en Agricultural and Bioresource Engeneering

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

werkzaam als Operationeel directeur bij Agri Information Partners

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.04.0
docenten3.93.9
studiefaciliteiten4.04.0
studielast3.93.9
studiebegeleiding4.04.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Agrotechnologie aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 58 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Wageningen University & Research 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.3 0
aantal eerstejaars 45 -
ervaren contacttijd per week 24-30 -
doorstroom naar tweede jaar 84% -
diploma binnen 4 jaar 53% -
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de Bacheloropleiding Agrotechnologie volgt de Masteropleiding Biosystems Engineering. Tijdens de Master is het mogelijk in zes richtingen te specialiseren.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Omdat Agrotechnologie een brede technologische opleiding is, komen onze afgestudeerden (na de masteropleiding) op zeer diverse plekken terecht.
Veel voorkomende eerste functies zijn adviseur, IT specialist, onderzoeker en vaktechnisch ingenieur. Veel afgestudeerden stromen later door naar een managementfunctie. Dit blijkt toe te nemen van 20% voor afgestudeerden met vijf tot tien jaar werkervaring, naar bijna 40% voor afgestudeerden met meer dan tien jaar werkervaring.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityBiosystems Engineeringgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

engineer productontwikkeling
logistiek engineer
product engineer
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Gerard Straver

Studieadviseur

Jan Willem Hofstee

Opleidingsdirecteur

E: janwillem.hofstee@wur.nl
T: 0317484194
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite