Bos- en Natuurbeheer

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Bachelor Bos- en Natuurbeheer gaat over het begrijpen en het beheren van bos- en natuurgebieden, en over maatschappelijke aspecten van natuur.

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56219
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Hierdoor kan je een bijdrage leveren aan duurzaam beheer, academisch onderzoek en natuurbescherming.
Je leert te werken in een veelzijdige omgeving. Het werkveld loopt van bossen en uiterwaarden in Nederland, tot oerwouden, savannen en toendra's. Je maakt kennis met belangrijke groene thema's zoals klimaatsverandering, ontbossing, biodiversiteit en de relatie tussen maatschappij en natuur. Door uitgekiend beheer kan jij ervoor zorgen dat alle functies worden vervuld. Een mooie uitdaging!
BSc Bos- en Natuurbeheer | Wageningen University

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids topopleiding
2019 : score 94
Alleen in Wageningen is er sprake van een integrale aanpak waarbij naast ecologie en beheer ook aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke aspecten van bos- en natuurbeheer. Je focust je op actuele vraagstukken zoals klimaatsverandering en ontbossing.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Het programma bestaat uit algemene en opleidingsspecifieke vakken. De algemene vakken bevatten kennis en vaardigheden waarover elke academicus moet beschikken, of die essentieel zijn als opstap naar vervolgvakken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld wiskunde, statistiek en sociale geografie. Daarnaast heb je de opleidingsspecifieke vakken, zoals ecologie I en II, bodem & water, bos- natuur en maatschappij, ecologie van bossen en het veldpracticum bos- en natuurbeheer.
periode
2e jaar In je tweede jaar heb je nog een paar algemene vakken (bijv. Geografische Informatie Systemen), maar krijg je meer opleidingsspecifieke vakken. Verder kies je één van de twee majors: 'Beleid en maatschappij' of 'Ecologie en beheer'.
3e jaar In het derde jaar heb je nog een paar verplichte vakken en schrijf je een eindscriptie. Daarnaast volg je de vrije keuze waarin jij je kunt specialiseren in een richting die past bij jouw interesse. Dit is je minor.

specialisaties

specialisatie Beleid en maatschappij

Bij de Major Beleid en Maatschappij verdiep je je verder in bos- en natuurbeleid en maatschappelijke aspecten van bos- en natuurbeheer.

Hier komt duidelijk de relatie tussen mens en natuur naar voren. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het beeld dat de mens heeft van natuur en de doelstellingen die de maatschappij heeft ten aanzien van de natuur bepalen het beleid en beheer voor bos en natuur in de toekomst.

specialisatie Ecologie en beheer

Bij de major Ecologie en Beheer ga je dieper in op het functioneren van bossen, natuurgebieden, planten en dieren.

Je krijgt meer inzicht in de componenten van bos- en natuurgebieden en van de beïnvloeding en relaties tussen al deze componenten. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van bodemdegradatie op de samenstelling van vegetatie, waardoor ook de dierenpopulatie onder druk kan komen te staan.
Je kijkt dus naar de werking van de natuur en de veranderingen die er plaats vinden, die door natuurlijke oorzaak zijn ontstaan of door invloed van de mens.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
practicum, computer opdrachten, laboratoriumwerk, hoorcollege, zelfstudie, onderzoek, groepsopdracht
bindend studieadvies
  • minimaal 36 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programma

Het Honours Programme is bedoeld voor WUR bachelor studenten die zich niet alleen in hun eigen opleiding willen verdiepen, maar ook nieuwsgierig zijn naar andere takken van de wetenschap.

Er is één bachelor Honours Programme voor de hele universiteit waardoor je samenwerkt met studenten uit andere studierichtingen. Het wordt zo vanzelf multidisciplinair. Je vult zelf grotendeels je programma in en je wordt in je ontwikkeling begeleid door een persoonlijke tutor. Je leert onder andere discussiëren, debatteren en onderhandelen. Je ontmoet interessante mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en jouw latere werkomgeving. Het Honours Programme wordt gegeven in het Engels. Het Honours Programme is dé kans voor een gemotiveerde student om net iets verder te gaan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 13250

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 15700

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde A + (biologie of aardrijkskunde);wiskunde A + (biologie of ak)
vwo E&Mbiologie of aardrijkskunde;biologie of ak
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

257 studenten volgen deze opleiding
45% daarvan is vrouw
74 eerstejaars gestart in 2017
49% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

WSBV Sylvatica
forest- and natureconservation

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.4
inhoud4.24.2
docenten4.14.1
studiefaciliteiten4.04.0
studielast3.93.9
studiebegeleiding4.04.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bos- en Natuurbeheer aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 105 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het behalen van je bachelor diploma is de logische vervolgstap het volgen van een Master-opleiding. Binnen Wageningen University wordt je onvoorwaardelijk toegelaten tot 6 master opleidingen waarvan de MSc Forest and Nature Conservation de meest logische vervolgstap is. Je wordt niet opgeleid om na de bachelor direct aan het werk te gaan.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een grote groep net afgestudeerde Bos- en natuurbeheerders (vaak BSc + MSc) wordt beleidsmedewerker of onderzoeker. Maar je kan bijvoorbeeld ook werken voor Natuurmonumenten.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2400gemiddeld bruto maandloon
24%kans op een vaste baan
30%kans op een voltijd baan
36%kans op een baan op niveau
40%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
64%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityClimate Studiesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservationgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityGeo-information Sciencegeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planninggeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityLeisure, Tourism and Environmentgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityOrganic Agriculture+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

boomtaxateur
bos- en landschapsadviseur
cultuurtechnicus
districtshoofd bos- en natuurterreinen
makelaar agrarisch onroerend goed
rentmeester onroerend goed
bron: UWV

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite