Environmental Sciences

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe kunnen we met 7 miljard mensen op aarde ons leefmilieu gezond houden? Dat leer je bij de interdisciplinaire opleiding Environmental Sciences.

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56283
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Je leert milieuvraagstukken zoals vervuiling, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering te onderzoeken vanuit een natuurwetenschappelijk en sociaalwetenschappelijk perspectief en hoe je duurzame oplossingen kunt identificeren of ontwerpen.
Frisse Blik: op een baan na Milieuwetenschappen | Wageningen University
Frisse Blik: op een baan na Milieuwetenschappen | Wageningen University
Frisse blik: op een baan na Milieuwetenschappen | Wageningen University

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids topopleiding
2019 : score 80

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

majors

major Milieubeleid en -economie

Deze major richt zich op de menselijke kant van duurzaamheid. Veel aandacht wordt besteed aan de rol van overheid, bedrijfsleven en maatschappij bij het werken naar een duurzame samenleving.

Ook komt communicatie in relatie tot het milieu aan bod bij deze Major. Hoe overtuig je mensen zich duurzamer te gedragen? En wat is duurzaam gedrag precies? Op wat voor manier zorg je dat toekomstige kosten van klimaatverandering nu worden meegenomen? En wat kun je doen om bedrijven duurzamer te laten produceren?

major Milieukwaliteit en -systeemanalyse

Deze major richt zich op de effecten van vervuiling of verstoring in bodem, water en atmosfeer op organismes en ecosystemen. Je leert milieuvraagstukken systematisch te analyseren en aan te pakken.

major Milieutechnologie

Deze major richt zich op het toepassen van biologische, scheikundige en natuurkundige processen in technieken om duurzame oplossingen voor milieuvraagstukken te ontwikkelen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
50% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, workshop, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project, laboratoriumwerk
bindend studieadvies
  • minimaal 36 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Het Honours Programme is bedoeld voor WUR bachelor studenten die zich niet alleen in hun eigen opleiding willen verdiepen, maar ook nieuwsgierig zijn naar andere takken van de wetenschap.

Er is één bachelor Honours Programme voor de hele universiteit waardoor je samenwerkt met studenten uit andere studierichtingen. Het wordt zo vanzelf multidisciplinair. Je vult zelf grotendeels je programma in en je wordt in je ontwikkeling begeleid door een persoonlijke tutor. Je leert onder andere discussiëren, debatteren en onderhandelen. Je ontmoet interessante mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en jouw latere werkomgeving. Het Honours Programme wordt gegeven in het Engels. Het Honours Programme is dé kans voor een gemotiveerde student om net iets verder te gaan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 13250

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 15700

toelaatbare profielen
vwo C&M(wiskunde A of wiskunde B) + natuurkunde + scheikunde
vwo E&Mnatuurkunde + scheikunde
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

167 studenten volgen deze opleiding
51% daarvan is vrouw
52 eerstejaars gestart in 2017
60% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Aktief Slip


Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.14.1
docenten4.04.0
studiefaciliteiten4.14.1
studielast4.04.0
studiebegeleiding4.04.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Environmental Sciences aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 76 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De volgende MSc-opleidingen sluiten prima aan op Milieuwetenschappen:
  • MSc Environmental Science
  • MSc Urban Environmental Management
  • MSc Climate Studies

In deze tweejarige Master of Science-opleidingen verdiep je je verder in de Milieuwetenschappen. Het eerste jaar volg je vakken, in het tweede jaar ga je op stage en voer je zelfstandig een afstudeeronderzoek uit.
Speciaal voor studenten die hun kennis willen gaan toepassen in ontwikkelingslanden, is er de MSc-opleiding Development and Rural Innovation, waar je met je Bachelorgraad in Milieuwetenschappen van harte welkom bent.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden uit de Master of Science opleidingen Environmental Sciences en Urban Environmental Management, die aansluiten op de Bachelor of Science opleiding Milieuwetenschappen zijn bekend met vrijwel alle aspecten van de milieuproblematiek. Zij werken dan ook op veel verschillende terreinen. In de industrie werken ze aan betere productiemethoden of zijn bezig met milieumanagement. Bij de overheid zijn het de opstellers of uitvoerders van milieubeleid. Via ingenieurs- en adviesbureaus werken
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2160gemiddeld bruto maandloon
57%kans op een vaste baan
52%kans op een voltijd baan
73%kans op een baan op niveau
66%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityClimate Studiesgeen aanvullende eisen
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
RUGEnvironmental and Infrastructure Planning+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityEnvironmental Sciencesgeen aanvullende eisen
HanzeEuropean Master in Sustainable Energy System Managementgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ aanv. eisen
UUSustainable Business and Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityUrban Environmental Managementgeen aanvullende eisen
UUWater Science and Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

coördinator of adviseur bij een overheidsinstelling

Je werkt bijvoorbeeld bij het ministerie van VROM, bij de provincie of grote gemeentes. Ook internationale overheidsinstellingen zoals de EU hebben steeds meer milieuwetenschappers in dienst.

coördinator of stafmedewerker in het bedrijfsleven

Het gaat hier om deskundigen die kennis van milieutechnologie en milieukwaliteit kunnen koppelen aan kennis van milieumanagement en -beleid.

onderzoeker
projectleider, adviseur of consulent bij een adviesbureau

Je levert kennis aan bedrijven en overheden. Er is een groeiende vraag naar deskundigen met technologische kennis én inzicht in beleid. Hierin is de Wageningse milieuwetenschappenopleiding uniek.

bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Saskia van Bavel

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite