Deze opleiding

De levensmiddelenindustrie is de grootste industrietak van ons land.

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56973
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten zijn belangrijk om een goede concurrentiepositie te houden en om in te spelen op de wensen van de consument. Levensmiddelentechnologen leveren de kennis voor deze voortdurende vernieuwing.

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids topopleiding
2019 : score 84
+ Toegepast
Je gebruikt scheikunde, natuurkunde en biologie om levensmiddelen te ontwikkelen.

+ Grote en veelzijdige bedrijfstak
Over de hele wereld en in Nederland zijn er veel bedrijven die jou een aantrekkelijke baan kunnen bieden.

+ Kwaliteitsmanagement
Ontwikkel nieuwe methodees die markt kunnen verzekeren van goede producten.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet5% zelfstudie
55% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, excursie, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, practicum, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 36 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programma

Het Honours Programme is bedoeld voor WUR bachelor studenten die zich niet alleen in hun eigen opleiding willen verdiepen, maar ook nieuwsgierig zijn naar andere takken van de wetenschap.

Er is één bachelor Honours Programme voor de hele universiteit waardoor je samenwerkt met studenten uit andere studierichtingen. Het wordt zo vanzelf multidisciplinair. Je vult zelf grotendeels je programma in en je wordt in je ontwikkeling begeleid door een persoonlijke tutor. Je leert onder andere discussiëren, debatteren en onderhandelen. Je ontmoet interessante mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en jouw latere werkomgeving. Het Honours Programme wordt gegeven in het Engels. Het Honours Programme is dé kans voor een gemotiveerde student om net iets verder te gaan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 13250

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 15700

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

539 studenten volgen deze opleiding
63% daarvan is vrouw
160 eerstejaars gestart in 2017
61% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Nicolas Appert
Levensmiddelentechnologie

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.14.1
docenten3.83.8
studiefaciliteiten4.04.0
studielast4.04.0
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Food Technology aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 247 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Binnen Wageningen University & Research ben je met je bachelor Levensmiddelentechnologie direct toelaatbaar voor de onderstaande opleidingen:
  • MSc Food Technology
  • MSc Food Safety
  • MSc Food Quality Management

Als je een ander Wagenings MSc programma wil volgen, zal je daar al in je 2e en 3e jaar rekening mee moeten houden. Je kunt dan je vrije keuze vakken en je BSc thesis zodanig kiezen dat je makkelijker in de MSc kan instromen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Waar komen afgestudeerden MSc Food Safety en MSc Food Technology terecht? Dat is niet makkelijk te zeggen; de opleidingen hebben een heel breed karakter en afgestudeerden komen dan ook in heel veel verschillende bedrijven en instellingen terecht. Uiteraard is de levensmiddelenindustrie de grootste werkgever voor onze afgestudeerden, maar je kan ook levensmiddelentechnologen bij de overheid, opleidingen en in het buitenland aantreffen.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2750gemiddeld bruto maandloon
74%kans op een vaste baan
81%kans op een voltijd baan
63%kans op een baan op niveau
78%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
85%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityFood Quality Managementgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityFood Safetygeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityFood Technologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Scheikunde educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ aanv. eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciences+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

hoofd productieplanning
kwaliteitscontroleur voedingsmiddelenindustrie (hoger)
productieplanner
bron: UWV

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Food Science Office

Contactpersoon

Ralf Hartemink

Programmadirecteur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite