International Land and Water Management

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Droogte, erosie, overstromingen en slecht beheer van land en water bedreigen voedselproductie in grote delen van de wereld. In deze opleiding zoek je naar oplossingen voor die vraagstukken.

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50100
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Je combineert kennis uit technische en sociale wetenschappen. Je maakt plannen om land en water beter te gebruiken en onderzoekt de rol van de verschillende betrokkenen. En je kijkt naar de gevolgen voor bewoners van ingrepen zoals een dam, terrassen of een irrigatiestelsel. Daarbij vormt de hele wereld je werkterrein: van Thailand tot Ethiopië en van Peru tot Nederland.
BSc Internationaal Land- en Waterbeheer | Wageningen University & Research

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids topopleiding
2019 : score 84
+ Technisch en sociaal
Je leert over technische, sociaal-economische en bestuurlijke aspecten van het beheer van land en water. Dit maakt onze afgestudeerden tot breed inzetbare professionals.

+ Internationaal
Je richt je op gebieden in de hele wereld waar problemen zijn met land- en waterbeheer. Zoals tropische gebieden waar overstromingen en erosie voorkomen of Zuid-Europa en de subtropen waar irrigatie en drinkwatervoorzieningen nodig zijn.
Ook in Nederland spelen actuele vraagstukken rond wateroverlast en verdroging, land- en bodemherstel.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, onderzoek, excursie, hoorcollege, werkgroep, practicum, zelfstudie, project, laboratoriumwerk
bindend studieadvies
  • minimaal 36 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programma

Het Honours Programme is bedoeld voor WUR bachelor studenten die zich niet alleen in hun eigen opleiding willen verdiepen, maar ook nieuwsgierig zijn naar andere takken van de wetenschap.

Er is één bachelor Honours Programme voor de hele universiteit waardoor je samenwerkt met studenten uit andere studierichtingen. Het wordt zo vanzelf multidisciplinair. Je vult zelf grotendeels je programma in en je wordt in je ontwikkeling begeleid door een persoonlijke tutor. Je leert onder andere discussiëren, debatteren en onderhandelen. Je ontmoet interessante mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en jouw latere werkomgeving. Het Honours Programme wordt gegeven in het Engels. Het Honours Programme is dé kans voor een gemotiveerde student om net iets verder te gaan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 13250

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 15700

toelaatbare profielen
vwo C&M(wiskunde A of wiskunde B) + natuurkunde
vwo E&Mnatuurkunde
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

263 studenten volgen deze opleiding
39% daarvan is vrouw
64 eerstejaars gestart in 2017
44% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Nitocra
International Land & Water Management

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud4.04.0
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.93.9
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

International Land and Water Management aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 117 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Wageningen University & Research 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.3 0
aantal eerstejaars 79 -
ervaren contacttijd per week 24-30 -
doorstroom naar tweede jaar 86% -
diploma binnen 4 jaar 64% -
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Met de Bachelor of Science titel Internationaal land- en waterbeheer heb je onvoorwaardelijke toegang tot vijf Wageningse Master of Science opleidingen. Kies je voor een andere masteropleiding in Wageningen of daarbuiten, dan kan het nodig zijn om aanvullende vakken te doen. Je kunt hier al tijdens de BSc mee beginnen door bepaalde vrije keuzevakken te kiezen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kunt na het behalen van je master in de hele wereld aan de slag. Zo kun je werken voor ontwikkelingsprojecten in Afrika, Zuid-Amerika of Azië. Maar ook in Nederland en de rest van Europa kun je aan de slag met land- en waterproblematiek.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityClimate Studiesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
RUGEnvironmental and Infrastructure Planninggeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Sciencegeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studiesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Managementgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planninggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLeraar Aardrijkskunde educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityOrganic Agriculture+ aanv. eisen
Wageningen UniversityPlant Sciences+ aanv. eisen
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

consultant, projectmanager, beleidsmedewerker

Je geeft advies over land- en waterbeheer en coördineert projecten voor opdrachtgevers. Dat kan zowel in Nederland, bij consultancy bureaus als Arcadis, Sweco of Euroconsult Mott McDonald, als in het buitenland bij een project van de overheid, een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking of een internationale organisatie, zoals de wereldvoedselorganisatie FAO. Ook kun je beleidsmedewerker worden bij een overheidsinstelling zoals een ministerie, provincie of waterschap

onderzoeker, promovendus

Je werkt binnen een universiteit of onderzoeksinstelling bijvoorbeeld bij Wageningen University & Research. Je kunt dan onderzoeksprojecten uitvoeren en promoveren tot doctor. Andere instellingen met onderzoeksfuncties zijn de FAO en het IWMI, het International Water Management Institute. Beide organisaties hebben in verschillende landen regionale kantoren.

voorlichter, adviseur, docent

Je draagt kennis over, bijvoorbeeld als adviseur bij DHV Water of SNV (de Nederlandse Onwikkelingsorganisatie). Je geeft voorlichting en advies aan boerenorganisaties of ontwikkelingsorganisaties. Tenslotte zijn er afgestudeerden die onderwijs gaan geven aan universiteiten, hogescholen en specifieke opleidingen.

bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Didi Stoltenborg

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite