Internationale Ontwikkelingsstudies

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Bacheloropleiding Internationale Ontwikkelingsstudies in Wageningen richt zich op levensomstandigheden van mensen wereldwijd.

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56837
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Je bestudeert actuele ontwikkelingsvraagstukken zoals armoede, migratie, voedselzekerheid, milieuproblematiek, duurzaamheid en wereldhandel. Hoe reageren mensen op veranderingen? Hoe gaan zij om met problemen zoals armoede en achteruitgang van hun leefomgeving? Wat ondernemen zij om hun situatie te verbeteren? Hoe kunnen internationale organisaties, overheden en niet-gouvernementele organisaties beleid ontwikkelen om mensen te ondersteunen bij hun streven naar een betere toekomst?

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids
2019 : score 72
+ Verschillende invalshoeken
Het samenbrengen van de disciplines sociologie/ antropologie, economie, communicatiestudies en recht & bestuur in één opleiding.

+ Focus op actuele ontwikkelingsvraagstukken
Je richt je op actuele vraagstukken zoals armoede, migratie, voedselzekerheid en duurzame productie.

+ Studeren in een internationale omgeving
Vanaf het derde jaar (en voor enkele vakken al in het tweede jaar) is de voertaal Engels en werk je samen met buitenlandse studenten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

majors

major Sociology of Development

Sociologie bestudeert sociale aspecten van veranderingsprocessen zoals bijvoorbeeld de lokale gevolgen van globalisering en hoe mensen een bestaan verwerven in onzekere omstandigheden.

Antropologische en sociologische theorieën en methodologie worden gebruikt om te analyseren hoe verschillende mensen reageren op veranderingen en ontwikkelingen in hun natuurlijke en sociale omgeving.

major Economics of Development

Economie gaat over productie, verdeling en consumptie. Je kunt je richten op het gedrag van individuen, het functioneren van de overheid of de rol van internationale relaties.

Economische theorieën en methodologie worden gebruikt om te analyseren wat de effecten van veranderingen (kunnen) zijn. Dit betreft veranderingen in bijvoorbeeld bepaalde condities, gebruiken en beleid op het gebied van armoedebestrijding , internationale handel en milieubeleid.

major Communication, Technology and Policy

Deze major analyseert hoe technologische en organisatorische vernieuwingen tot stand komen in een samenspel tussen verschillende partijen (overheid, bedrijven en burgers) en de rol die communicatie

hierbij speelt. Communicatie, politicologische, rechts- en sociologische theorieën en methodologie worden gebruikt om te analyseren hoe en waarom verschillende typen beleid (bijvoorbeeld landrechten) verschillende mensen beïnvloeden; hoe zij zich opstellen in algehele processen van verandering; en hoe technologische ontwikkelingen de samenleving (en andersom) beïnvloeden.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 36 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programma

Het Honours Programme is bedoeld voor WUR bachelor studenten die zich niet alleen in hun eigen opleiding willen verdiepen, maar ook nieuwsgierig zijn naar andere takken van de wetenschap.

Er is één bachelor Honours Programme voor de hele universiteit waardoor je samenwerkt met studenten uit andere studierichtingen. Het wordt zo vanzelf multidisciplinair. Je vult zelf grotendeels je programma in en je wordt in je ontwikkeling begeleid door een persoonlijke tutor. Je leert onder andere discussiëren, debatteren en onderhandelen. Je ontmoet interessante mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en jouw latere werkomgeving. Het Honours Programme wordt gegeven in het Engels. Het Honours Programme is dé kans voor een gemotiveerde student om net iets verder te gaan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 13250

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 15700

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

301 studenten volgen deze opleiding
75% daarvan is vrouw
69 eerstejaars gestart in 2017
77% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ipso Facto
Internationale Ontwikkelingsstudies, Toegepaste Communicatiewetenschap, International Development, Management of Agro-ecological Knowledge and Social Change, Communictation Science

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Marije
Teuntje

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten4.04.0
studiefaciliteiten4.14.1
studielast3.93.9
studiebegeleiding3.93.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Internationale Ontwikkelingsstudies aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 139 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Wageningen University & Research 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.1 0
aantal eerstejaars 88 -
ervaren contacttijd per week 12-18 -
doorstroom naar tweede jaar 90% -
diploma binnen 4 jaar 63% -
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Met je Bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies heb je onvoorwaardelijk toegang tot onderstaande drie masteropleidingen aan Wageningen University & Research:
  • International Development Studies
  • Applied Communication Science
  • Leisure, Tourism and Environment

Afhankelijk van je vakkenpakket zijn er nog meer masteropleidingen binnen en buiten Wageningen die interessant voor jou kunnen zijn. Wellicht moet je dan wel aanvullende vakken doen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De opleiding Internationale ontwikkelingsstudies traint je in het gestructureerd aanpakken van problemen. Zo ontwikkel je jezelf tot een allrounder die in binnen- en buitenland goed aan de slag kan.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1750gemiddeld bruto maandloon
33%kans op een vaste baan
34%kans op een voltijd baan
39%kans op een baan op niveau
33%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
50%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studiesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLeisure, Tourism and Environmentgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityOrganic Agriculture+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker
consultant / adviseur

bij belangenorganisaties, adviesbureaus of bedrijven zoals Fair Trade, Sustainalytics, Rabobank Foundion en MDF Training & Consultancy.

onderzoeker / docent

bij een (buitenlandse) universiteit of onderzoeksinstituut.

programmamedewerker / projectcoördinator

bij internationale organisaties zoals UNICEF en FAO of bij non-gouvernementele organisaties zoals Oxfam Novib, CARE en Cordaid.

bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Hanna Gooren

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite