Moleculaire Levenswetenschappen

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Moleculaire levenswetenschappen liggen op het snijvlak van biologie, scheikunde en natuurkunde. Tijdens je studie bouw je een brede basis in deze vakgebieden op.

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code59304
numerus fixus100plaatsen
honoursheeft honours track
Daarbij ligt het zwaartepunt op scheikunde. Hoe verder je komt, hoe beter kun je de richting kiezen die het meest bij je past. Je kunt deel uitmaken van belangrijke ontwikkelingen zoals nanotechnologie, biomedisch onderzoek of nieuwe manieren om energie op te wekken. Door je brede achtergrondkennis ben je in staat onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken te bestuderen. Neem de ontwikkeling van een medicijn: vanuit de biologie ken je de afwijking die de ziekte veroorzaakt en weet je welke biomoleculen erbij betrokken zijn. Met je scheikundige achtergrond weet je moleculen te ontwerpen die het probleem kunnen aanpakken en kun je de moleculen ook daadwerkelijk maken. De natuurkunde stelt je in staat om te controleren of je de juiste moleculen hebt gemaakt en of je de bedoelde effecten hebt bereikt. Dankzij je brede achtergrond zijn er voor jou talloze mogelijkheden binnen de universiteit en de industrie.
iGEM promo Wageningen UR

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids topopleiding
2019 : score 86

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
35% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 30 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programma

Het Honours Programme is bedoeld voor WUR bachelor studenten die zich niet alleen in hun eigen opleiding willen verdiepen, maar ook nieuwsgierig zijn naar andere takken van de wetenschap.

Er is één bachelor Honours Programme voor de hele universiteit waardoor je samenwerkt met studenten uit andere studierichtingen. Het wordt zo vanzelf multidisciplinair. Je vult zelf grotendeels je programma in en je wordt in je ontwikkeling begeleid door een persoonlijke tutor. Je leert onder andere discussiëren, debatteren en onderhandelen. Je ontmoet interessante mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en jouw latere werkomgeving. Het Honours Programme wordt gegeven in het Engels. Het Honours Programme is dé kans voor een gemotiveerde student om net iets verder te gaan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 januari 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 13250

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 15700

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo N&Gnatuurkunde of (wiskunde B + NLT)
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pToelating gaat via een toelatingscommissie. Met een propedeuse in Laboratoriumtechniek of Life Sciences word je bijna altijd direct toegelaten.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

258 studenten volgen deze opleiding
38% daarvan is vrouw
71 eerstejaars gestart in 2017
48% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

M.S.V. Alchimica
Moleculaire Levenswetenschappen

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.3
inhoud4.14.1
docenten4.14.0
studiefaciliteiten4.04.0
studielast4.03.7
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Moleculaire Levenswetenschappen aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 122 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Wageningen University & Research 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.3 4.2
aantal eerstejaars 74 79
ervaren contacttijd per week 24-30 24-30
doorstroom naar tweede jaar 77% 71%
diploma binnen 4 jaar 52% 49%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Met een BSc-diploma Moleculaire Levenswetenschappen wordt je direct toegelaten tot de masteropleiding Moleculaire Levenswetenschappen (MML) in Wageningen. Je diploma geeft ook direct toegang tot de Wageningse MSc opleidingen Biotechnologie (MBT) en Bioinformatica (MBI). Daarnaast is toelating tot Nederlandse opleidingen Chemie of Chemische Technologie eenvoudig.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Moleculaire levenswetenschappers zijn zeer veelzijdig en dat komt je in je latere functie goed van pas. Je kunt bijvoorbeeld terechtkomen in het onderzoek, bij kennisoverdracht en natuurlijk in leidinggevende en coördinerende functies. Kortom, je kan van alles gaan doen met je masterdiploma Moleculaire Levenswetenschappen en de vooruitzichten voor een baan zijn uitstekend.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2050gemiddeld bruto maandloon
38%kans op een vaste baan
29%kans op een voltijd baan
79%kans op een baan op niveau
83%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityArts - Klinisch Onderzoeker research+ aanv. eisen
UUBio Inspired Innovation researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBioinformaticsgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenBiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBiomolecular Sciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBiotechnologygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Amsterdam VUDrug Discovery and Safety+ 12 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityFood Technology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Food Innovation Managementgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLeraar Biologie educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Scheikunde educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ 81 EC pre-master
RUGMedical and Pharmaceutical Drug Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciencesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMolecular Life Sciencesgeen aanvullende eisen
UUNanomaterials Science researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityPlant Biotechnology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educationalgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker volksgezondheid
biochemisch analist
biotechnologisch analist
botanisch analist (hoger)
hoofd analist (laboratorium)
ingenieur pathologie
klinisch-chemisch ingenieur
manager medisch laboratorium
medisch-microbiologisch ingenieur
microbiologisch analist (hoger)
moleculair biologisch analist (hoger)
zoölogisch analist
bron: UWV

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite