Plantenwetenschappen

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

PLANT, MENS EN INNOVATIE
Binnen de biologie staan planten wereldwijd in de belangstelling. De komende jaren zal de wereldbevolking groeien tot 9 miljard. Iedereen moet over voldoende en gezonde voeding kunnen beschikken.


open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56835
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Tegelijkertijd moeten we zorgvuldig omgaan met natuurlijke bronnen èn de klimaatverandering het hoofd bieden. In deze turbulente tijden staat één ding vast: een mens kan veel missen, maar planten zijn essentieel als bron van zuurstof, voedsel en een aangename leefomgeving. De opleiding Plantenwetenschappen is de enige universitaire Life Sciences bachelor in Nederland waar plantkunde in combinatie met gezondheid, techniek en onderzoek centraal staat.
Op bezoek bij BSc Plantenwetenschappen | Wageningen University & Research

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids topopleiding
2019 : score 98

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

majors

major Genen en gezondheid

In deze major richt je je op het gezond houden van planten (hoe je gewassen kunt beschermen tegen ziekten en plagen) en leer je hoe je door veredeling nieuwe plantenrassen kunt maken.

Plantenrassen die bijvoorbeeld meer van een stof bevatten die de gezondheid van mensen of dieren bevordert.

major Teelt en ecologie

Kies je voor deze major, dan leer je land- en tuinbouwsystemen te analyseren en te optimaliseren.

Hoe je zo duurzaam en efficiënt mogelijk groenten, fruit en bloemen kunt produceren; in moderne kassen, buiten op een akker in de polder of ver weg in de tropen. De interactie tussen natuur en landbouw hoort hier ook bij.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, integratie module, practicum, colloquium, stage, project, computer opdrachten, laboratoriumwerk, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, excursie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, individuele opdracht, poster presentatie
bindend studieadvies
  • minimaal 36 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programma

Het Honours Programme is bedoeld voor WUR bachelor studenten die zich niet alleen in hun eigen opleiding willen verdiepen, maar ook nieuwsgierig zijn naar andere takken van de wetenschap.

Er is één bachelor Honours Programme voor de hele universiteit waardoor je samenwerkt met studenten uit andere studierichtingen. Het wordt zo vanzelf multidisciplinair. Je vult zelf grotendeels je programma in en je wordt in je ontwikkeling begeleid door een persoonlijke tutor. Je leert onder andere discussiëren, debatteren en onderhandelen. Je ontmoet interessante mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en jouw latere werkomgeving. Het Honours Programme wordt gegeven in het Engels. Het Honours Programme is dé kans voor een gemotiveerde student om net iets verder te gaan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 13250

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 15700

toelaatbare profielen
vwo C&Mnatuurkunde + scheikunde + biologie
vwo E&Mnatuurkunde + scheikunde + biologie
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pHeb je een hbo-propedeutisch getuigschrift, dan moet je in principe ook voldoen aan de genoemde vwo-voorvereisten om te kunnen worden toegelaten. Hierover graag contact opnemen met de secretaris van de Bachelor Toelatingscommissie (BTC), of met de opleidingsdirecteur van de opleiding.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

264 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
85 eerstejaars gestart in 2017
46% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Semper Florens
plantenwetenschappen en de plantenbiotechnologie

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.5
inhoud4.24.2
docenten4.14.1
studiefaciliteiten4.24.2
studielast4.14.1
studiebegeleiding4.14.1
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Plantenwetenschappen aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 104 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De BSc Plantenwetenschappen leidt op voor de volgende masters:
  • Plant Sciences
  • Plant Biotechnology
  • Organic Agriculture

Daarnaast verschaft een BSc Plantenwetenschappen je ook onvoorwaardelijk toegang tot de Wageningse masteropleidingen:
  • Bioinformatics
  • Development and Rural Innovation

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Wanneer je de master afgerond hebt is er vanuit het bedrijfsleven momenteel een grote vraag naar plantenwetenschappers. Daardoor hebben de meeste van onze studenten vaak al een baan gevonden op het moment dat ze hun masterdiploma krijgen.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2250gemiddeld bruto maandloon
70%kans op een vaste baan
52%kans op een voltijd baan
80%kans op een baan op niveau
55%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
80%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityBioinformaticsgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBiosystems Engineering+ aanv. eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Wageningen UniversityFood Quality Management+ 24 EC pre-master
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLeraar Biologie educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Wageningen UniversityOrganic Agriculturegeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityPlant Biotechnologygeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityPlant Sciencesgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

accountmanager agrarische producten
bedrijfsvoorlichter agrarische bedrijfsvoering
hoofd kas- en veldploeg (veredeling en selectie)
landbouwconsulent
productiespecialist zaadteelt
selecteur bloembollen
selecteur bloemen
selecteur groentezaden
selecteur landbouwgewassen
bron: UWV

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Dr. Anja Kuipers

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite