Soil, Water, Atmosphere

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de Engelstalige bachelor Bodem, Water, Atmosfeer leer je over hydrologie, meteorologie en bodemkunde en de samenhang hiertussen.

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56968
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Wil je werken aan thema's als erosie, waterkwaliteit en waterberging, bodemkwaliteit en klimaatverandering vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief? Kom dan Bodem, Water, Atmosfeer studeren in Wageningen.
BSc Bodem, Water, Atmosfeer | Wageningen University & Research

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids topopleiding
2019 : score 78

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, practicum, laboratoriumwerk
bindend studieadvies
  • minimaal 36 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programma

Het Honours Programme is bedoeld voor WUR bachelor studenten die zich niet alleen in hun eigen opleiding willen verdiepen, maar ook nieuwsgierig zijn naar andere takken van de wetenschap.

Er is één bachelor Honours Programme voor de hele universiteit waardoor je samenwerkt met studenten uit andere studierichtingen. Het wordt zo vanzelf multidisciplinair. Je vult zelf grotendeels je programma in en je wordt in je ontwikkeling begeleid door een persoonlijke tutor. Je leert onder andere discussiëren, debatteren en onderhandelen. Je ontmoet interessante mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en jouw latere werkomgeving. Het Honours Programme wordt gegeven in het Engels. Het Honours Programme is dé kans voor een gemotiveerde student om net iets verder te gaan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 13250

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12500
niet-EU/EER studenten : € 15700

toelaatbare profielen
vwo C&M(wiskunde A of wiskunde B) + natuurkunde + scheikunde
vwo E&Mnatuurkunde + scheikunde
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

253 studenten volgen deze opleiding
36% daarvan is vrouw
64 eerstejaars gestart in 2017
45% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Pyrus
Bodem, water en atmosfeer

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.14.1
docenten4.14.1
studiefaciliteiten4.04.0
studielast4.04.0
studiebegeleiding4.14.1
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Soil, Water, Atmosphere aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 126 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Wageningen University & Research 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.3 0
aantal eerstejaars 71 -
ervaren contacttijd per week 24-30 -
doorstroom naar tweede jaar 87% -
diploma binnen 4 jaar 65% -
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Wageningen University biedt Masteropleidingen aan die logisch volgen op de Bacheloropleiding Bodem, Water, Atmosfeer. Wil je na het behalen van je Bachelor verder studeren, dan zijn deze opleidingen een goede keuze. Maar natuurlijk kun je er ook voor kiezen je studie voort te zetten aan een andere universiteit, in Nederland of in het buitenland.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je hebt je BSc Bodem, Water, Atmosfeer afgerond, en daarna een aansluitende Master. Na afronding van zo'n Master mag je je Bodemkundige, Hydroloog, Aquatisch ecoloog, klimatoloog, GIS expert of Meteoroloog noemen en heb je de titel MSc op zak.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityClimate Studiesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environmentgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Aardrijkskunde educational+ 60 EC pre-master
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Sciencegeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
UULeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in natuurkunde educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde part-time educational+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker
docent
onderzoeker
projectleider
vaktechnisch ingenieur
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite