Criminologie

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Alweer een tbs'er ontsnapt en een pedofiel gepakt. Burgers voelen zich onveilig. Valt dat te wijten aan de politieke agenda of groeit de criminaliteit echt? Als criminoloog zoek jij het antwoord.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56469
numerus fixus135plaatsen
honoursnee
Je kunt geen krant openslaan of je leest berichten over criminaliteit of de bestrijding ervan. Criminaliteit schrikt ons af, maar fascineert ons ook. We huiveren bij berichten over zinloos geweld, maar volgen 's avonds wel vol spanning de misdaadprogramma's op televisie. Vragen die in de criminologie spelen, spelen ook in de maatschappij. Een aantal voorbeelden:

 • Hoe kunnen we geweld tegen conducteurs tegengaan?
 • Helpen hogere straffen tegen criminaliteit?
 • Is Wikileaks een criminele bende of een zegen voor de samenleving?
 • Is het gedoogbeleid voor softdrugs mislukt?

Een criminoloog is geïnteresseerd in mens en maatschappij. Hij of zij kijkt met een brede blik naar de samenleving.

Criminologie aan de Erasmus Universiteit is een studie met een persoonlijk karakter. Geen overvolle collegezalen, maar maximaal 135 voltijdstudenten. En dat betekent voordelen voor jou als student:

 • studenten en docenten zijn betrokken;
 • onderwijsgroepen bestaan uit maar tien studenten;
 • studenten nemen deel in onderzoeken van docenten.
Bachelor in Criminologie - Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom aan de Erasmus?

Criminologie aan de Erasmus Universiteit is een kleine studie. Geen overvolle collegezalen, maar maximaal 130 voltijdstudenten. En dat betekent voordelen voor jou als student. Want:

 • studenten en docenten zijn betrokken
 • onderwijsgroepen bestaan uit maar tien studenten
 • studenten nemen deel in onderzoeken van docenten
Die kleinschaligheid is goed voor de kwaliteit. Bij ons heeft een studiejaar acht blokken. En per blok krijg je maar één vak. Zo kun je maximaal aandacht besteden aan elk vak. Naast criminologie krijg je ook juridische en sociale vakken. Je hebt dan ook brede beroepsmogelijkheden: criminoloog, misdaadanalist, onderzoeker of zelfs forensisch accountant. Gek is dat niet, want wereldstad Rotterdam is perfect als studieobject.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar
periode
12345678
Inleiding tot de rechtswetenschap
Inleiding criminologie
Inleiding methoden en technieken
Inleiding strafrecht
Sociologie
Inleiding internationaal en Europees recht
Psychologie
Criminaliteit en samenleving
2e jaar
periode
12345678
Grondslagen van de criminologie
Theoretische criminologie
Inleiding staats- en bestuursrecht
Formeel strafrecht
Actoren in de rechtshandhaving
Methoden en technieken van criminologisch onderzoek
Aard, omvang en schade
Criminele carrières

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 6700

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

311 studenten volgen deze opleiding
83% daarvan is vrouw
91 eerstejaars gestart in 2017
89% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Erasmus
Criminologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
91 eerstejaars
89% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 Universiteit Leiden
Criminologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
142 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Amsterdam VU
Criminologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
89 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.83.8
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.33.5
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.23.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 111 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Erasmus Universiteit Rotterdam 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4.1
aantal eerstejaars 120 134
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 64% 75%
diploma binnen 4 jaar 67% 63%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2024gemiddeld bruto maandloon
65%kans op een vaste baan
27%kans op een voltijd baan
42%kans op een baan op niveau
42%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
74%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
geen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleginggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 75 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Studievoorlichting Law

Studievoorlichting Criminologie

E: studievoorlichting@law.eur.nl
T: +3110 408 1505
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite