Unsplashed background img 2


De beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier

> complete agenda
Open Dag VU-PThU; 1 april te Amsterdam
Protestantse Theologische Universiteit
Experience Erasmus University College
Erasmus Universiteit Rotterdam
Open avond alle opleidingen
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Double your degree with Philosophy Information session
Erasmus Universiteit Rotterdam
Proefstuderen Rechtsgeleerdheid
Vrije Universiteit Amsterdam
Proefstuderen Notarieel Recht
Vrije Universiteit Amsterdam
Voorlichtingsbijeenkomst Wijsbegeerte in deeltijd
Erasmus Universiteit Rotterdam
Bachelor Open avond
Tilburg University
Open Huis Utrecht
Tilburg University
Bachelor open dag (orienterend)
Technische Universiteit Delft