Numerus Fixus en selectie

Unsplashed background img 2
Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Vóór 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:
  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.

Opleidingen met numerus fixus

In onderstaande tabel hebben we het aantal aanmeldingen van het afgelopen jaar gezet. Daarmee kan je een ruwe schatting doen hoe groot je kansen zijn om tot de opleiding toegelaten te worden.
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   # aanmeldingen
2016  
aanmelden voor
Technische Universiteit Delft Aerospace Engineering voltijd 440 1154 15 Jan 2019
Radboud Universiteit Artificial Intelligence voltijd 170 15 Jan 2019
Nyenrode Business Universiteit Bachelor of Science in Accountancy deeltijd 29
Radboud Universiteit Biologie voltijd 250 15 Jan 2019
Technische Universiteit Eindhoven Biomedische Technologie voltijd 275 01 May 2019
Universiteit Leiden Biomedische wetenschappen voltijd 70 379 15 Jan 2019
Radboud Universiteit Biomedische wetenschappen voltijd 100 336 15 Jan 2019
Universiteit Utrecht Biomedische wetenschappen voltijd 175 569 15 Jan 2019
Universiteit van Amsterdam Biomedische wetenschappen voltijd 175 203 15 Jan 2019
Wageningen University & Research Biotechnologie voltijd 120 173 15 Jan 2019
Technische Universiteit Eindhoven Bouwkunde voltijd 275
Universiteit van Amsterdam Business Administration voltijd 750 15 Jan 2019
Universiteit Utrecht College of Pharmaceutical Sciences voltijd 50 435 01 May 2019
Technische Universiteit Delft Computer Science and Engineering voltijd 500 01 May 2019
Technische Universiteit Eindhoven Computer Science and Engineering voltijd 275 01 Sep 2019
Erasmus Universiteit Rotterdam Criminologie voltijd 135 307 15 Jan 2019
Universiteit Leiden Criminologie voltijd 165 448 15 Jan 2019
Universiteit Leiden Criminologie deeltijd 5 10 15 May 2019
Vrije Universiteit Amsterdam Criminologie voltijd 130 354 15 Jan 2019
Universiteit Utrecht Diergeneeskunde voltijd 225 1043
Universiteit Utrecht Farmacie voltijd 270 435 01 May 2019
Universiteit Leiden Fiscaal recht voltijd 125 107 15 Jan 2019
Universiteit Leiden Fiscaal recht deeltijd 5 2 15 May 2019
Universiteit van Amsterdam Fiscaal recht deeltijd 25 01 May 2019
Erasmus Universiteit Rotterdam Geneeskunde voltijd 410 996 15 Jan 2019
Universiteit Leiden Geneeskunde voltijd 315 858 15 Jan 2019
Radboud Universiteit Geneeskunde voltijd 330 871 15 Jan 2019
Maastricht University Geneeskunde voltijd 316 1327 15 Jan 2019
Universiteit Utrecht Geneeskunde voltijd 304 1145 15 Jan 2019
Universiteit van Amsterdam Geneeskunde voltijd 350 996 15 Jan 2019
Vrije Universiteit Amsterdam Geneeskunde voltijd 350 852 15 Jan 2019
Rijksuniversiteit Groningen Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg voltijd 100 1359 15 Jan 2019
Rijksuniversiteit Groningen Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg voltijd 100 1359 15 Jan 2019
Universiteit Utrecht Global Sustainability Science voltijd 150 368
Technische Universiteit Eindhoven Industrial Design voltijd 180 01 May 2019
Technische Universiteit Eindhoven Industrial Engineering voltijd 275 15 Jan 2019
Erasmus Universiteit Rotterdam International Bachelor Communication and Media voltijd 200
Erasmus Universiteit Rotterdam International Business Administration voltijd 600 2299 15 Jan 2019
Universiteit Leiden International Relations and Organisations (ENG) voltijd 600 15 Jan 2019
Rijksuniversiteit Groningen Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie voltijd 260 710 15 Jan 2019
Universiteit Leiden Internationale Politiek voltijd 600 15 Jan 2019
Erasmus Universiteit Rotterdam Klinische Technologie voltijd 100 15 Jan 2019
Universiteit Leiden Klinische Technologie voltijd 100 15 Jan 2019
Technische Universiteit Delft Klinische Technologie voltijd 100 544 15 Jan 2019
Rijksuniversiteit Groningen Kunstmatige Intelligentie voltijd 150 15 Jan 2019
Universiteit Utrecht Kunstmatige intelligentie voltijd 150 01 May 2019
Universiteit van Amsterdam Kunstmatige intelligentie voltijd 200 15 Jan 2019
Rijksuniversiteit Groningen Medicine, profile Global Health voltijd 120 1359 15 Jan 2019
Rijksuniversiteit Groningen Medicine, profile Molecular Medicine voltijd 100 1359 15 Jan 2019
Technische Universiteit Eindhoven Medische Wetenschappen en Technologie voltijd 275 01 May 2019
Wageningen University & Research Moleculaire Levenswetenschappen voltijd 100 135 15 Jan 2019
Erasmus Universiteit Rotterdam Nanobiology voltijd 100 15 Jan 2019
Technische Universiteit Delft Nanobiology voltijd 100 172 15 Jan 2019
Universiteit Leiden Politicologie voltijd 600 15 Jan 2019
Universiteit van Amsterdam Psychobiologie voltijd 250 407 15 Jan 2019
Universiteit Leiden Psychologie voltijd 600 15 Jan 2019
Rijksuniversiteit Groningen Psychologie voltijd 600 1126 15 Jan 2019
Radboud Universiteit Psychologie voltijd 600 1055 15 Jan 2019
Maastricht University Psychologie voltijd 425 1332
Universiteit Utrecht Psychologie voltijd 600 15 Apr 2019
Universiteit van Amsterdam Psychologie voltijd 600
Rijksuniversiteit Groningen Psychologie (EN) voltijd 600 1126 15 Jan 2019
Radboud Universiteit Psychology voltijd 600 1055 15 Jan 2019
Universiteit van Amsterdam Rechtsgeleerdheid deeltijd 25 01 May 2019
Rijksuniversiteit Groningen Tandheelkunde voltijd 48 211 15 Jan 2019
Radboud Universiteit Tandheelkunde voltijd 67 413 15 Jan 2019
Universiteit van Amsterdam Tandheelkunde voltijd 68 387 15 Jan 2019
Vrije Universiteit Amsterdam Tandheelkunde voltijd 68 352 15 Jan 2019
Universiteit Twente Technische Geneeskunde voltijd 150 274 15 Jan 2019
Technische Universiteit Eindhoven Technische Informatica voltijd 250 01 Sep 2019
Wageningen University & Research Voeding en Gezondheid voltijd 170 316 15 Jan 2019
Technische Universiteit Eindhoven Werktuigbouwkunde voltijd 330 15 Jan 2019