Numerus Fixus en selectie

Unsplashed background img 2
Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Vóór 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:
  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.

Opleidingen met numerus fixus

In onderstaande tabel hebben we het aantal aanmeldingen van het afgelopen jaar gezet. Daarmee kan je een ruwe schatting doen hoe groot je kansen zijn om tot de opleiding toegelaten te worden.
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   # aanmeldingen
2016  
aanmelden voor
Technische Universiteit Delft Aerospace Engineering voltijd 440 1154
Radboud Universiteit Biology voltijd 220
Universiteit Leiden Biomedische Wetenschappen voltijd 70 379
Radboud Universiteit Biomedische wetenschappen voltijd 100 336
Universiteit Utrecht Biomedische wetenschappen voltijd 175 569
Universiteit van Amsterdam Biomedische wetenschappen voltijd 175 203
Technische Universiteit Eindhoven Bouwkunde voltijd 325
Universiteit van Amsterdam Business Administration voltijd 750
Universiteit Utrecht College of Pharmaceutical Sciences voltijd 50 435
Technische Universiteit Eindhoven Computer Science and Engineering voltijd 325
Erasmus Universiteit Rotterdam Criminologie voltijd 135 307
Universiteit Leiden Criminologie voltijd 165 448
Vrije Universiteit Amsterdam Criminologie voltijd 130 354
Universiteit Utrecht Diergeneeskunde voltijd 225 1043
Universiteit Utrecht Farmacie voltijd 270 435
Erasmus Universiteit Rotterdam Geneeskunde voltijd 410 996
Universiteit Leiden Geneeskunde voltijd 315 858
Radboud Universiteit Geneeskunde voltijd 330 871
Maastricht University Geneeskunde voltijd 316 1327
Universiteit Utrecht Geneeskunde voltijd 304 1145
Universiteit van Amsterdam Geneeskunde voltijd 350 996
Vrije Universiteit Amsterdam Geneeskunde voltijd 350 852
Universiteit Utrecht Global Sustainability Science voltijd 150 368
Rijksuniversiteit Groningen Informatica voltijd 200
Erasmus Universiteit Rotterdam International Bachelor in Psychology voltijd 600
Rijksuniversiteit Groningen International Business voltijd 550
Maastricht University International Business voltijd 875 1475
Erasmus Universiteit Rotterdam International Business Administration voltijd 600 2299
Rijksuniversiteit Groningen Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie voltijd 300 710
Universiteit Leiden Internationale Politiek voltijd 600
Erasmus Universiteit Rotterdam Klinische Technologie voltijd 100
Rijksuniversiteit Groningen Kunstmatige Intelligentie voltijd 175
Universiteit van Amsterdam Kunstmatige intelligentie voltijd 200
Wageningen University & Research Moleculaire Levenswetenschappen voltijd 100 135
Erasmus Universiteit Rotterdam Nanobiology voltijd 100
Universiteit Leiden Political Science: International Relations and Organisations voltijd 600
Universiteit Leiden Politicologie voltijd 600
Universiteit van Amsterdam Psychobiologie voltijd 250 407
Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie voltijd 600
Universiteit Leiden Psychologie voltijd 600
Rijksuniversiteit Groningen Psychologie voltijd 600 1126
Radboud Universiteit Psychologie voltijd 600 1055
Maastricht University Psychologie voltijd 525 1332
Universiteit Utrecht Psychologie voltijd 600
Universiteit van Amsterdam Psychologie voltijd 650
Tilburg University Psychologie voltijd 600
Vrije Universiteit Amsterdam Psychologie voltijd 600
Rijksuniversiteit Groningen Psychologie (EN) voltijd 600 1126
Radboud Universiteit Psychology voltijd 600 1055
Universiteit Twente Psychology voltijd 400
Vrije Universiteit Amsterdam Psychology voltijd 600
Universiteit van Amsterdam Rechtsgeleerdheid deeltijd 25
Universiteit van Amsterdam Scientific Programming (Python for beginners) e-learning 10
Rijksuniversiteit Groningen Tandheelkunde voltijd 48 211
Radboud Universiteit Tandheelkunde voltijd 67 413
Universiteit van Amsterdam Tandheelkunde voltijd 68 387
Vrije Universiteit Amsterdam Tandheelkunde voltijd 60 352
Universiteit Twente Technische Geneeskunde voltijd 150 274
Technische Universiteit Eindhoven Technische Informatica voltijd 325
Technische Universiteit Eindhoven Werktuigbouwkunde voltijd 550