Double degree with Philosophy (Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied)

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Are you an ambitious student who is interested in exploring academic fields beyond the borders of your own programme? Then you might want to take up the challenge to get a second degree in philosophy.

open_in_newstudy website

locatieRotterdam
diplomaBA
typedouble degree, 180 EC
start1 september
taalvolledig English
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code57084
numerus fixusnee
honoursnee
A degree in philosophy is an excellent complement to any other degree. In the current age of uncertainty and rapidly advancing technologies, knowledge of philosophical problems and skills remain relevant. In this programme, you will learn to express arguments clearly and to think critically and creatively.

Waarom aan de Erasmus?

awardKeuzegids topopleiding
2017
Erasmus School of Philosophy offers a unique Double Degree programme for students who wish to obtain a second degree in philosophy. This programme is highly flexible and can be combined conveniently with other bachelor programmes offered at Erasmus University Rotterdam. Once you have finished the first year of any bachelor programme at another faculty you are eligible to register for this programme. Also in a further stage of your main programme you can start with a second degree in philosophy.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
group discussion, lecture, individual assignment, literature study, seminar, self study
bindend studieadvies
  • minimaal 60 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 6900
niet-EU/EER studenten : € 6900

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

598 studenten volgen deze opleiding
47% daarvan is vrouw
242 eerstejaars gestart in 2019
50% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Erasmus
Double degree with Philosophy (Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied)
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 342 gemiddelde kamerhuur
242 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 RUG
Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied
star NVAO
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.4
inhoud4.04.0
docenten4.04.1
studiefaciliteiten3.13.4
studielast4.14.1
studiebegeleiding-3.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Double degree with Philosophy (Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 14 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Having two bachelor degrees increases your employability in almost every sector and gives you a head start when searching for a job. Your background in philosophy will provide you with an awareness of the theoretical foundations of your discipline. This allows you to pose relevant questions, come up with innovative solutions and go a step further than others. Doubling your degree with Philosophy will prove valuable and rewarding on both a personal and professional level.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations (research) research+ aanv. eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Filosofie educational+ 30 EC pre-master
RUGFilosofiegeen aanvullende eisen
RUGFilosofie en maatschappijgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCritical Studies in Art and Culture research+ aanv. eisen
Amsterdam VUGlobal History research+ aanv. eisen
Amsterdam VULinguistics research+ aanv. eisen
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces research+ aanv. eisen
UULeraar VHO filosofie full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Filosofie educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie part-time educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
ErasmusPhilosophy part-timegeen aanvullende eisen
RUGPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
bron: UWV

Contact

Laurie Slegtenhorst

Studievoorlichter

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website