International Bachelor History

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Tijdens deze bachelor bestudeer je moderne geschiedenis die de maatschappelijke vragen beantwoorden waar de media en politiek, maar ook burgers vandaag de dag mee worstelen.

open_in_newstudy website

locatieRotterdam
diplomaBA Geschiedenis
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Dutch
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56034
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Hoe kunnen we de Russische inval in Oekraïne verklaren, kijkend naar het verleden? Wanneer en waarom zijn we jeans cool gaan vinden? En hoe beïnvloeden films als Inglorious Bastards ons beeld van de Holocaust?

Dit zijn allemaal vragen die je als geschiedenisstudent leert beantwoorden. In de Rotterdamse bachelor bestudeer je de moderne geschiedenis vanuit diverse hoeken. Je richt je op sociologische, culturele, economische of politieke ontwikkelingen en leert de link te leggen tussen toen en nu.

Dat doe je ook tijdens een verplichte stage, of dit nu is bij de overheid, een museum of een onderzoeksinstituut. Daar zijn ze overigens maar al te blij met geschiedenisstudenten. Die hebben namelijk niet alleen veel kennis over verleden en heden, ze zijn ook getraind om goed te schrijven en presenteren – en dus multi-inzetbaar.

Waarom aan de Erasmus?

awardKeuzegids topopleiding
2016
Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bestudeer je de geschiedenis aan de hand van sociologische, economische, politieke en culturele thema's – en niet (zoals bij veel andere opleidingen) per historische periode. Soms betekent dit dat je je verdiept in een zeventiende-eeuws reisverslag van een VOC'er. Dan weer lees je over de impact van internationale verdragen op het behoud van cultureel erfgoed.
Vijf redenen om te kiezen voor Geschiedenis aan de EUR:

  • Geschiedenis = jaartallen stampen? Niet aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar je thema's bestudeert in plaats van specifieke periodes;
  • Je krijgt persoonlijke begeleiding in de kleine werkgroepen en dankzij het mentorsysteem van de opleiding;
  • Tijdens de stage of een uitwisseling in het buitenland doe je unieke en belangrijke ervaring op. Goed voor jezelf en je cv!
  • Studenten verkozen de Rotterdamse opleiding meerdere malen tot beste geschiedenisbachelor in Nederland (o.a. in Elsevier Beste Studies en de Studiekeuzegids Hoger Onderwijs van 2015);
  • De Erasmus Universiteit Rotterdam behoort volgens verschillende rankings tot beste universiteiten in de wereld.


Open dagen en meeloopdagen

Bachelor Open Dag Rotterdam
Bereid je voor op een bacheloropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en maak je ambities waar.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Economic History

Een specialisatie die zich richt op de geschiedenis van de economie.

Sinds de industriële revolutie is economische groei substantieel groter dan de groei van de populatie. Hierdoor is de existentiële angst van mensen - dat de oogst van dit jaar niet voldoende is voor het volgende jaar - irrelevant geworden. De groei steeg zo snel dat vooral in de Westerse wereld, consumptie, militaire uitgaven en oorlogen tot ongekende hoogte konden stijgen. Tegelijkertijd werd de wereld in een mondiaal economisch systeem getrokken, werd het zakenleven geïnternationaliseerd en groeide de ongelijkheid tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden.

afstudeerrichting International Relations

Een specialisatie die zich richt op de geschiedenis van internationale betrekkingen.

Traditioneel gezien werd de geschiedenis bestudeerd vanuit het perspectief van een een natiestaat; geschiedenis van internationale betrekkingen impliceerde diplomaten en legers. Los van de geschiedenis van diplomatieke relaties en machtspolitiek, bestudeert de geschiedenis van internationale betrekkingen ook de geschiedenis van multinationals, supranationale organisaties zoals de UNO of EU, internationale bewegingen zoals de jeugdbeweging van de jaren '60, of negentiende-eeuwse migratie van Europa naar de VS om een betere toekomst in een land ver weg te vinden. In deze focus area proberen we geschiedenis te begrijpen en te analyseren in een internationale context.

afstudeerrichting Social History

Een specialisatie die zich richt op de geschiedenis van sociale processen en structuren, maar ook op het dagelijks leven van de gewone mens.

Voorheen bestudeerden sociaal-historici sociale processen en structuren. Vandaag de dag focussen zij zich ook op het dagelijks leven van de gewone mens. Gezin, gender, arbeid, criminaliteit, migratie, etniciteit, technologie en stedelijke gebieden zijn terugkerende thema's in dit gevestigde historische discipline. In deze focus area concentreren we ons op een breed spectrum van sociaalhistorische onderwerpen - van de geschiedenis van generaties tot recente debatten over de geschiedenis van wereldwijde ongelijkheid.

afstudeerrichting Cultural History

Een specialisatie die zich richt op de veranderende betekenis van materiële en immateriële cultuur.

In de breedste zin van het woord verwijst cultuur naar de uitdrukking van menselijk leven: verhalen, tradities, monumenten, ruïnes en ander erfgoed zoals films, TV series, websites en apps. Cultural History bestudeert de veranderde betekenis van deze materiële en immateriële cultuur. In deze focus area worden rituelen en symbolen van collectief geheugen, dagboeken en brieven, klassieke werken van culturele geschiedenis en de geschiedenis van culturele ontmoetingen in de globaliserende wereld bestudeerd.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
lecture, seminar, tutorial, working group
bindend studieadvies
  • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Class Geschiedenis

Voor een beperkt aantal studenten biedt de opleiding Geschiedenis in het 2e jaar van de bachelor een Honours class aan van 15 studiepunten, bestaande uit 12 bijeenkomsten verspreid over drie blokken.

De bijeenkomsten in het kader van de Honours Class zijn bedoeld om de leerstof van het reguliere curriculum extra te verdiepen. Die verdieping vindt plaats door intensief een aantal gekozen teksten te lezen en te vergelijken, deze onderling en met de docent te bespreken en daarover een afrondend werkstuk te schrijven. Deze teksten hebben betrekking op de volgende drie kernonderdelen van de opleiding: theorie, onderzoek en praktijk. In elk blok staat een van deze drie kernonderdelen centraal:

  • Blok 2: Denken over Staat en Samenleving
  • Blok 3: Staat en samenleving
  • Blok 4: Voorbij Staat en Samenleving

Tegelijkertijd laten we zien dat het 'denken over de verhouding tussen staat en samenleving' in de loop van de tijd is veranderd. Daarnaast zorgt de intensieve omgang met teksten die in elk van de vakken centraal staat voor een samenhangend programma. Het honours programma biedt daarmee een unieke kans op verdieping die tijdens reguliere colleges met meer deelnemers slechts tot op zekere hoogte mogelijk is.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 6600

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

301 studenten volgen deze opleiding
37% daarvan is vrouw
49 eerstejaars gestart in 2017
47% daarvan is vrouw
24451 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 Erasmus
Geschiedenis
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
49 eerstejaars
46% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/11 Erasmus
International Bachelor History
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
49 eerstejaars
46% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/11 Universiteit Leiden
Geschiedenis
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
122 eerstejaars
40% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/11 Rijksuniversiteit
Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
175 eerstejaars
46% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/11 Radboud Universiteit
Comparative European History
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/11 Radboud Universiteit
Geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
57 eerstejaars
29% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
7/11 UU
Geschiedenis
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
195 eerstejaars
39% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/11 UU
History
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
195 eerstejaars
39% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/11 UvA
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
69 eerstejaars
55% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/11 Amsterdam VU
History and International Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/11 Amsterdam VU
Geschiedenis
star Elsevier
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.23.5
studielast3.93.6
studiebegeleiding3.63.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

International Bachelor History aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 73 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Erasmus Universiteit Rotterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.1
aantal eerstejaars 114 158
ervaren contacttijd per week 6-12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 88% 75%
diploma binnen 4 jaar 53% 47%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de bachelor Geschiedenis in Rotterdam ben je méér dan klaar voor een carrière als historicus. Je analytische houding maakt je breed inzetbaar. Historici werken niet alleen als onderzoeker of in het onderwijs, maar zijn ook actief bij de overheid, grote bedrijven, culturele instellingen of de media. Juist omdat je als historicus kritische vragen durft te stellen en gemakkelijk verbanden legt tussen gebeurtenissen in het heden en verleden, kom je in verschillende banen en branches tot je rec
current job market
bron: arbeidsmonitor
€ 1962gemiddeld bruto maandloon
39%kans op een vaste baan
11%kans op een voltijd baan
35%kans op een baan op niveau
24%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
78%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitAncient and Medieval Mediterranean Worlds+ aanv. eisen
UUAncient, Medieval and Renaissance Studies research+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ aanv. eisen
Amsterdam VUComparative Arts & Media Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
RijksuniversiteitClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
UvAAncient Historygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient History+ motivatiebrief
Universiteit LeidenAncient History+ aanv. eisen
UvAAncient Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations research+ aanv. eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeschiedenis en Actualiteitgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitGeschiedenis Vandaaggeen aanvullende eisen
UvA van de internationale betrekkingengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPolitiek en Soevereiniteitgeen aanvullende eisen
UvAPublieksgeschiedenisgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
UvAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dual+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical Studies researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistorygeen aanvullende eisen
ErasmusHistory+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory (Research) research+ toelatingsgesprek
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenArchival Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCities, Migration and Global Interdependence+ aanv. eisen
Universiteit LeidenColonial and Global History+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEurope 1000-1800+ aanv. eisen
Amsterdam VUGlobal Social Historygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHistory of Knowledgegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMedical Historygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMigration and Mobilitygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPolitics, Culture and National Identities, 1789 to the Present+ aanv. eisen
Amsterdam VUReligion and Societygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuur+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenLatin American Studies (Research) research+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam VUEngelse literatuur in een visuele cultuur+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitMidden-Oostenstudiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUCurating Art & Cultures+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenNorth American Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOudheidstudies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
Universiteit LeidenRussian and Eurasian Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker kunst en cultuur
bron: UWV

Contact

Marlinde Hutting-Schutter

Programmacoördinator Bachelor in Geschiedenis

E: infohistory@eshcc.eur.nl
T: 010 408 2399
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website