Biomedical Sciences

Maastricht University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De bachelor Biomedical Sciences onderzoekt hoe het menselijke lichaam functioneert in het dagelijkse leven, bij ziekte, tijdens veroudering en bij het leveren van bijzondere (sport)prestaties.

open_in_newwebsite

locatieMaastricht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56990
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De biologische processen die aan dit functioneren ten grondslag liggen worden bestudeerd op alle niveaus: moleculair, cellulair (van weefsels), op organenniveau en in het lichaam als geheel. Ook de invloed van diverse omgevingsfactoren zoals voeding en milieu op de gezondheid komt aan bod. De kennis die je binnen de opleiding opdoet, gebruik je om de gezondheid van de mens te verbeteren door bijvoorbeeld geneesmiddelen te ontwikkelen voor aandoeningen zoals kanker of hart- en vaatziekten.

De opleiding legt andere accenten dan een opleiding tot arts. Als biomedisch wetenschapper behandel je geen patiënten, maar gebruik je natuurwetenschappelijke kennis om inzicht te krijgen in het functioneren van de gezonde en zieke mens.

Biomedical Sciences is een zó omvangrijk en gevarieerd vakgebied, dat het onmogelijk is om er echt alles over te weten. Precies daarom is deze bacheloropleiding niet alleen breed, maar ook heel flexibel opgezet. Jij kiest hier de thema's en opleidingsblokken die het beste passen bij jouw passie, talenten en ambities. Op deze manier word je grondig voorbereid op een uitdagende toekomst.

Het is een driejarig bachelorprogramma dat gegeven wordt in het Engels.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Maastricht University?

Je maakt kennis met de volledige breedte van het biomedische werkveld en de verschillende perspectieven daarop
Flexibele opzet met veel keuzemogelijkheden
Persoonlijke mentor die je zal helpen bij het ontwikkelen van je persoonlijke expertise
Veel aandacht voor het trainen en ontwikkelen van academische en professionele competenties
Probleemgestuurd Onderwijs (PGO): kleinschalig, persoonlijk en student-georiënteerd

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe flexibele opzet van de opleiding heeft een ontplooiend karakter. De opleiding begint met vakken voor álle studenten, gevolgd door een keuzevak en een minorperiode en wordt afgesloten met je eigen onderzoeksproject/scriptie. De opleiding biedt veel keuzemogelijkheden, zodat je je eigen profiel binnen het werkveld van de biomedische wetenschappen kunt ontwikkelen. Je krijgt een persoonlijke mentor toegewezen die je zal begeleiden bij het ontwikkelen van je eigen expertise.
1e jaar Het eerste jaar (3 semesters) vormt de basis waarin je leert over genetica, cellen en weefsels, de fysiologie van organismen en organen. Je maakt kennis met de volledige breedte van het biomedische werkveld en de verschillende perspectieven daarop.
periode
1234
stage
The Lego® Bricks of Life
Homeostasis and Organ Systems
Brain, Behaviour and Movement
Human Genetics, Reproduction and Prenatal Development
2e jaar In het tweede jaar leer je stap voor stap begrijpen hoe biologische processen in het lichaam functioneren, van het allerkleinste onderdeel (moleculen en cellen) tot de meest complexe organen en uiteindelijk het lichaam. Vanaf het vierde semester kan je je meer gaan richten op specifieke aspecten door vakken te kiezen die het beste passen bij jouw interesses en ambities. De vakken en thema's variëren van moleculen en cellen tot het functioneren van de organen en het menselijk lichaam.
periode
1234
Threats and Defence Mechanisms
From Cradle to Grave: Development, Ageing and Disease
Non-invasive Techniques in Biomedical Research
Elective 2.4: Human Intermediary Metabolism
Elective 2.4: Cell Signaling
Elective 2.5: Biorythms in Homeostasis
Elective 2.5: Neuromuscular Control of Movement
Elective 2.6: Integrative Systems Biology
Elective 2.6: Allometry
Elective 2.6: Sensorimotor Behaviour and Neuroplasticity
3e jaar Het derde jaar biedt ruimte voor een minor die je zelf kunt invullen, en voor verdere verdieping, afgestemd op je eigen interesses en eventueel op de vereisten voor je toekomstige master. Deze periode kun je helemaal afstemmen op jouw talenten. In de minor kun je kiezen voor vakken aan de UM of aan een andere (buitenlandse) universiteit. In het derde jaar zet je bovendien onder begeleiding van een onderzoeker in het werkveld een onderzoeksproject op, waarover je je scriptie schrijft.
periode
1234
Minor track
Stage en Thesis

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet55% zelfstudie
20% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, laboratoriumwerk
onderwijsvormen
Probleemgestuurd Onderwijs (PGO)

Aan de Universiteit Maastricht werk je in groepen van maximaal 12 studenten aan praktijkprojecten, die een biomedisch thema multidisciplinair behandelen. Je krijgt zo feitenkennis, maar leert ook samenwerken, presenteren, of hoe je een laboratoriumonderzoek opzet. Praktische en vakgerichte vaardigheidstrainingen komen ruimschoots aan bod. Samen zoek je naar oplossingen en formuleer je antwoorden. Zelfstandig, maar altijd onder begeleiding van een tutor.
doelstelling
Naast biomedische kennis wordt er tijdens de opleiding ook aandacht besteed aan het trainen en ontwikkelen van ontwikkelen van academische en professionele competenties die je een voorsprong geven bij het betreden van de arbeidsmarkt.
studeren in het buitenland
Engels is de voertaal in het internationale werkveld van biomedische wetenschappen. De bacheloropleiding Biomedical Sciences wordt daarom volledig in het Engels aangeboden en je zult ook kennismaken met internationaal onderzoek. Veel van je medestudenten komen ook uit het buitenland. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om zelf gedurende een periode in het buitenland te studeren.
exchange programs
 • Uitwisseling - Finland
 • Uitwisseling - Zweden
 • Uitwisseling - Duitsland
honours-/excellence program FHML Honours programme

Het Honours programme is een extracurriculaire activiteit voor FHML bachelorstudenten. Door een interdisciplinaire benadering wordt de student actief betrokken bij diverse onderzoeksdisciplines.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 10900
niet-EU/EER studenten : € 10900

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Tbiologie
hbo-pIn overleg
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie. Wanneer je niet voldoet aan de aanvullende eisen (deficiënt) t.a.v. de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie, moet je een aanvullend examen doen. Door middel van certificaten kun je dan aantonen dat je wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie op vwo-niveau nieuwe stijl beheerst. Voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie verwijzen we je naar de Centrale Commissies Voortentamens (http://www.ccvx.nl/) of naar Boswell Bèta (http://www.boswell-beta.nl/).

Duitse studenten kunnen er ook voor kiezen het zogenoemde Vorsemester aan het Rheinische Bildungszentrum in Keulen (http://www.rbz-koeln.de/ifbm/content/vorsemester_medizin_koeln/) af te ronden, waarbij biologie, natuurkunde en scheikunde worden getoetst.

taaltoets
Bij deze bacheloropleiding is Engels de instructietaal. Je moet het Engels daarom voldoende beheersen. Een minimaal niveau gelijk aan academic IELTS 6.0 is vereist voor deze opleiding.

Indien je aan één of meer van de onderstaande voorwaarden voldoet, voldoe je daarmee automatisch aan de taaleis voor deze opleiding:

 • Engels is je moedertaal *
 • Je hebt een vwo-opleiding in Nederland afgerond
 • Je hebt je toelatinggevende vooropleiding afgerond in een EU/EER-land waarbij je Engels tot en met het laatste jaar hebt gevolgd.
 • Je hebt je vooropleiding gevolgd in een land waar Engels de nationale taal is en voertaal in het onderwijs (zoals Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten)
 • Je hebt een WO-opleiding in Nederland afgerond
 • Je hebt een Engelstalige hbo- of WO-opleiding afgerond
 • Je hebt een Internationaal Baccalaureaat (IB) afgerond
 • Je kunt op een andere wijze voldoen aan de taal-eis door onder andere een IELTS, een TOEFL-, TOEIC of een Cambridge-test te halen (of daaraan gelijkwaardige certificering). Kijk in onderstaande tabel voor een vergelijkbare score voor de meest voorkomende toetsen.
 • Ben je een student met een niet-EER diploma en wil je een Engelstalige bacheloropleiding volgen? Dan gelden de richtlijnen van de Gedragscode internationale student (https://www.internationalstudy.nl/). De Gedragscode stelt een taaltoets verplicht.

Indien de UM echter gerede twijfel heeft over je taalbeheersing, kan de UM aanvullende eisen stellen om het benodigde taalniveau daadwerkelijk aan te tonen.

 • Definitie van een moedertaalspreker:

a) iemand die gedurende zes (of meer) jaar van zijn vormingsjaren (tussen zes en achttien jaar oud) onderwijs in het Engels heeft gevolgd.
b) Iemand die een studie Engelse taal/literatuur (bachelor) heeft afgerond.

Indien de UM echter gerede twijfel heeft over je taalbeheersing, kan de UM aanvullende eisen stellen om het benodigde taalniveau daadwerkelijk aan te tonen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
308kamerhuur in Maastrichtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1176totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

843 studenten volgen deze opleiding
62% daarvan is vrouw
398 eerstejaars gestart in 2017
65% daarvan is vrouw
16600 studenten aan de Maastricht University
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SV Helix
studievereniging Biomedische Wetenschappen

Op kamers in Maastricht

20231studenten studerend
9323studenten woonachtig   
€ 308gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Max

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Maastricht University
Biomedical Sciences
€ 308 gemiddelde kamerhuur
398 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/5 Universiteit Leiden
Biomedische wetenschappen
star Keuzegids topopleiding 2016  78
€ 350 gemiddelde kamerhuur
70 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
65% Nederlandstalig
35% Engelstalig
3/5 Radboud Universiteit
Biomedische wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
97 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/5 UU
Biomedische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
170 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 Amsterdam UVA
Biomedische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
109 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.1
inhoud3.73.9
docenten3.43.7
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.43.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biomedical Sciences aan de Maastricht University is beoordeeld door 334 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor Biomedical Sciences stroom je meestal door naar een masteropleiding. De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences biedt een breed palet aan masteropleidingen, waaronder Biomedical Sciences (met 5 specialisaties) en Human Movement Sciences (met 2 specialisaties). De flexibele opzet van de bachelor maakt dat de mogelijkheden na je afstuderen bijna oneindig zijn. Niet alleen ben jij een expert in jouw vakgebied, je beschikt ook over academische en professionele vaardigheden.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je bent na je afstuderen uitermate geschikt voor veel verschillende functies in binnen- en buitenland. In de zorg, in biomedisch onderzoek aan universiteiten of instituten. Je vindt een baan bij een farmaceutische of biotechnologisch organisatie, als inspanningsfysioloog, of als docent in voortgezet of hoger onderwijs. Ook kun je aan de slag op het gebied van volksgezondheid, milieu, genetica en voorlichting. Je kunt ook promoveren, nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen of je eigen bedrijf starten.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2382gemiddeld bruto maandloon
36%kans op een vaste baan
11%kans op een voltijd baan
77%kans op een baan op niveau
71%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityArts - Klinisch Onderzoeker researchgeen aanvullende eisen
UUBio Inspired Innovation researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenBiology+ aanv. eisen
UUBiology of Disease researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBiomedical Sciences+ cijfergemiddelde
RUGBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCommunication+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducation+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement+ aanv. eisen
Amsterdam UVAMedical Biology+ aanv. eisen
Amsterdam UVANeurobiology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenResearch+ aanv. eisen
Amsterdam VUBiomolecular Sciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
UUCancer, Stem Cells and Developmental Biology researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCardiovascular Research+ instaptoets
+ cijfergemiddelde
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Amsterdam VUDrug Discovery and Safety+ 12 EC pre-master
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
UUFarmacie+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityFood Safetygeen aanvullende eisen
UUGeneeskunde, klinisch onderzoeker researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Food Innovation Managementgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
UUInfection and Immunity researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLeraar Biologie educational+ 72 EC pre-master
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ 72 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ 72 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ 72 EC pre-master
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde part-time educational+ 81 EC pre-master
Amsterdam VUManagement, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences+ basiskennis
UvHMaster Zorgethiek en Beleid+ aanvullende vakeisen
RUGMedical and Pharmaceutical Drug Innovation+ aanv. eisen
RUGMedical Pharmaceutical Sciences+ aanv. eisen
UUMolecular and Cellular Life Sciences researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciences+ aanv. eisen
UUNeuroscience and Cognition researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNeurosciencesgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityNutrition and Health+ cijfergemiddelde
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
UURegenerative Medicine and Technology researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
RUGSport Sciences+ aanv. eisen
UUToxicology and Environmental Health researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

consultant
entrepreneur
excercise physiologist
genetics specialist
information officer
phd candidate
policy advisor
researcher in industry
scientific researcher
teacher
bron: StudieData

Contact

Marketing & Communicatie FHML
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite