Deze opleiding

Tijdens de opleiding Circular Engineering leer je technische oplossingen te ontwikkelen voor de overgang naar een circulaire economie:

open_in_newwebsite

locatieMaastricht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 augustus
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code59341
numerus fixusnee
honoursnee
een groene economie, waarin afvalstromen bijvoorbeeld niet meer bestaan, producten hun waarde behouden en duurzame grondstoffen uitgangspunt zijn. Als circulair ingenieur ontwerp, implementeer en pas je technische oplossingen toe om de transitie naar de circulaire economie mogelijk te maken.De opleiding begint met vaste basisvakken zoals wiskunde, chemische technologie, biotechnologie en technische natuurkunde allemaal met een gemeenschappelijk thema: circulariteit en duurzaamheid. In het tweede jaar heb je de mogelijkeheid om je curriculum te zelf vorm te geven door vakken te kiezen die aansluiten op jouw interesse en ambities. Het derde jaar is voor je specialisatie: • Circulaire Chemische Technologie• Duurzame biotechnologie• Technische fysica voor duurzame productieDe opleiding werkt nauw samen met de industrie, met name op de Brightlands campussen. 
de studiekeuzecheck

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, ontwerpproject, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, laboratoriumwerk, hoorcollege, mondelinge presentatie, poster presentatie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, theory, werkgroep
onderwijsvormen
Circular Engineering werkt met Probleem Gestuurd Onderwijs (PBL) en Onderzoeks Gestuurd Onderwijs (RBL)Bij PBL werk je in kleine groepen aan technische vragen in de vorm van casussen. Je voert gesprekken, wisselt kennis uit en formuleert als groep leerdoelen. Bij RBL onderzoek je in verschillende ontwerpprojecten je eigen ontdekkingen en ontwikkel technische oplossingen, naast leren over bestaande theorieën en systemen.RBL mondt uit in de individuele bachelorscriptie.


doelstelling
Afgestudeerden hebben een solide achtergrond in engineering, gecombineerd met verdiepende kennis van chemische technologie, biotechnologie of technische fysica, afhankelijk van je specialisatie in jaar 3. Alles gecombineerd met kennis over circulariteit en duurzaamheid binnen deze gebieden. Door de vrije keuze in het tweede jaar kun je over grenzen heen kijken en verschillende disciplines elkaar verbinden. Afgestudeerden in Circular Engineering hebben de kennis en vaardigheden voor het bieden van technische oplossingen die de overgang naar een circulaire economie ondersteunen.


bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 augustus 2023

aanmelding deadline : 1 april 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

aanvullende vakeisen
<p>Wiskunde B</p><p>Natuurkunde</p><p>Scheikunde of biologie</p>

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
308kamerhuur in Maastrichtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1176totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
16600 studenten aan de Maastricht University
60% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Maastricht

20231studenten studerend
9323studenten woonachtig   
€ 308gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Studenten kunnen het bedrijfsleven of de industrie ingaan.
Enkele voorbeelden:
  • Kleine tot middelgrote ondernemingen (MKB) die zich richten op innovatieve productontwikkeling, technologieontwikkeling, procesontwikkeling, vooral met betrekking tot duurzaamheid en circulariteit
  • Bedrijven die zich bezighouden met plantenveredeling en andere biotechnologische toepassingen, waaronder biologische / chemische leveranciers
  • Ingenieursbureau dat betrokken is bij de transitie naar duurzame processen of circulaire economie, bijvoorbeeld gerelateerd aan de engineering van installatiedelen, zonnepanelen, verpakkingen en recycleprocessen
  • Chemische industrie of technische bedrijven die (onderdelen van) chemische processen of procesapparatuur ontwerpen
  • Adviesbureaus met focus op duurzaamheid en circulariteit gerelateerd aan bovenstaande vakgebieden


Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite