Geneeskunde

Maastricht University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ieder studiejaar heeft een centraal thema. In het eerste jaar ligt het accent op acute aandoeningen, in het tweede jaar op levensfasen en in het derde jaar komen chronische aandoeningen aan de orde.

De kennis en de vaardigheden van de arts van morgen worden vandaag in Maastricht aangeboden. De wereld staat namelijk nooit stil; ook na je studie zullen er nieuwe medische problemen ontstaan en gaan wetenschappelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland in een snel tempo door. De arts van de toekomst is in staat alle medische problemen - oude en nieuwe - zelfstandig aan te pakken en op te lossen. Dat kan hij, omdat hij zich tijdens zijn studie heeft ontwikkeld tot een volleerd probleemoplosser die kan terugvallen op een uitgebreide medische kennis, maar die ook heel goed toegang weet te krijgen tot nieuwe kennis. Het Probleemgestuurd Onderwijs van de UM speelt hier een belangrijke rol in. Geen schools opgezette artsopleiding met volle collegezalen en kant-en-klare informatie, maar zelf actief op zoek gaan naar kennis. Concrete problemen uit de gezondheidszorg staan centraal. Theorie en praktijk gaan vanaf dag één hand in hand in Maastricht. Zo leer je alle vaardigheden die nodig zijn om ook op nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg te kunnen inspelen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieMaastricht
diplomaBSc Geneeskunde
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56551
maximum aantal plaatsen: 316
heeft een honours programma
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Maastricht University?

De opleiding is opgezet rond het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Het vaardigheidsonderwijs en de onderwijsgroepen behandelen steeds eenzelfde thema. De kennis die je opdoet in de onderwijsgroepen pas je dus meteen toe in het vaardigheidsonderwijs.

Open dagen en meeloopdagen

Pre-Academic Experience Maastricht
De Pre-Academic Experience heeft tot doel je te helpen bij het ontwikkelen van academische vaardigheden zoals kritisch denken en argumenteren en beredeneren. Deze vaardigheden kun je goed gebruiken in een universitaire opleiding. Na afloop ontvang je een certificaat.
MedSchool Maastricht
MedSchool is bedoeld voor leerlingen met interesse in de opleiding Geneeskunde. Wil je weten welke kennis en kunde nodig is om arts te worden? Dan is MedSchool iets voor jou!
TeensCollege Maastricht
Tijd over na het maken van je huiswerk? En nieuwsgierig naar de Universiteit Maastricht? Dan is TeensCollege misschien iets voor jou: een programma voor ambitieuze en getalenteerde middelbare scholieren.
Speeddate Maastricht
Je vraagt je vast en zeker af wat er na het Vwo allemaal gaat veranderen, en dan niet alleen wat betreft de studie maar ook over het (eventueel) wonen op kamers en het studentenleven. Tijdens het Speeddaten krijg je de mogelijkheid om al je vragen te stellen aan studenten van de UM.
Bachelor Open Dag Maastricht
Nieuwsgierig naar de meest internationale universiteit van Nederland en haar unieke onderwijsmethode? Kom dan naar de Bachelor Open Dag van de Universiteit Maastricht!
Speeddate Maastricht
Je vraagt je vast en zeker af wat er na het Vwo allemaal gaat veranderen, en dan niet alleen wat betreft de studie maar ook over het (eventueel) wonen op kamers en het studentenleven. Tijdens het Speeddaten krijg je de mogelijkheid om al je vragen te stellen aan studenten van de UM.
Speeddate Maastricht
Je vraagt je vast en zeker af wat er na het Vwo allemaal gaat veranderen, en dan niet alleen wat betreft de studie maar ook over het (eventueel) wonen op kamers en het studentenleven. Tijdens het Speeddaten krijg je de mogelijkheid om al je vragen te stellen aan studenten van de UM.
Go the Extra Mile Day Health Maastricht
Zit je in 4 Vwo en ben je je aan het oriënteren op een universitaire studie? Kom dan naar de Go The Extra Mile day: deze dag is een eerste kennismaking met de universiteit. Je krijgt algemene informatie over hoe het is om te studeren, het studentenleven & ons Probleemgestuurd Onderwijs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwMaastricht University werkt met het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO).
1e jaar Ieder studiejaar van de driejarige bacheloropleiding heeft een centraal thema. Zo ligt in het eerste jaar het accent op de mens in gezondheid en ziekte.
periode
1234
De mens in gezondheid en ziekte - Groei en ontwikkeling I
De mens in gezondheid en ziekte - Circulatie en ademhaling I
De mens in gezondheid en ziekte - Regulatie en balans
De mens in gezondheid en ziekte - Denken en doen I
De mens in gezondheid en ziekte - Diabetes, obesitas, lifestyle
De mens in gezondheid en ziekte - verteer en verweer I
2e jaar In het tweede jaar ligt het accent op levensfasen en diagnostiek en in het derde jaar komen chronische aandoeningen aan de orde.
periode
1234
Integratie van kennis en kunnen - Circulatie en ademhaling II
Integratie van kennis en kunnen - Groei en ontwikkeling II
Integratie van kennis en kunnen - Keuzeonderwijs I
Integratie van kennis en kunnen - Verteer en verweer II
Integratie van kennis en kunnen - Denken en doen II
Integratie van kennis en kunnen - Keuzeonderwijs II
3e jaar
periode
1234
Chronische aandoeningen: een praktische verkenning - Abdomen
Chronische aandoeningen: een praktische verkenning - Bewegingsapparaat
Chronische aandoeningen: een praktische verkenning - Circulatie en longen
Chronische aandoeningen: een praktische verkenning - Psychomedische problemen

tracks

track International Track in Medicine (ITM)

De opbouw van deze Engelstalige track is gelijk aan die van de Nederlandstalige bacheloropleiding Geneeskunde, maar binnen het ITM staan globalisatie en internationale samenwerking centraal.

For this programme only a limited number of study places is available. These places are allocated based on decentralized selection.
During the selection procedure, the candidates will be assessed on their cognitive and non-cognitive characteristics and skills, as well as on their affinity with, knowledge of and
preparation for the Bachelor's course in Medicine at Maastricht University.
Candidates applying for the International Track in Medicine (ITM) will also be tested on their reasons for taking the ITM and their level of English.

The decentralised selection procedure consists of two rounds:
Round 1: a portfolio that must be submitted online before a specific deadline;
Round 2: candidates with an as sufficient marked portfolio will be invited to participate in the selection day Maastricht and, if applicable, a 'Definitive time plan' for the timely completion of (additional) admission requirements for the Bachelor's programme in Medicine.

All candidates will be ranked according to the final scores for round 2.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet55% zelfstudie
20% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, hoorcollege, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
onderwijsvormen
Probleemgestuurd Onderwijs

Aan de Universiteit Maastricht werk je in groepen van maximaal 12 studenten aan praktijkprojecten, die een biomedisch thema multidisciplinair behandelen. Je krijgt zo feitenkennis, maar leert ook samenwerken, presenteren, of hoe je een laboratoriumonderzoek opzet. Praktische en vakgerichte vaardigheidstrainingen komen ruimschoots aan bod. Samen zoek je naar oplossingen en formuleer je antwoorden. Zelfstandig, maar altijd onder begeleiding van een tutor.
studeren in het buitenland
Als Geneeskundestudent in Maastricht krijg je de kans om over grenzen heen te kijken. Niet alleen vanwege de centrale ligging van de universiteit en de stad Maastricht in Noordwest-Europa, maar ook vanwege alle internationale aspecten waarmee je in deze opleiding te maken krijgt, zoals interculturele communicatie met patiënten.
honours-/excellence program FHML Honours programme

Het Honours programme is een extracurriculaire activiteit voor FHML bachelorstudenten. Door een interdisciplinaire benadering wordt de student actief betrokken bij diverse onderzoeksdisciplines.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 15 januari 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 32000
niet-EU/EER studenten : € 32000
toelaatbare profielen
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Tbiologie

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
308kamerhuur in Maastrichtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
167collegegeldop basis van € 2006 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1176totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1040 studenten volgen deze opleiding
68% daarvan is vrouw
321 eerstejaars gestart in 2017
68% daarvan is vrouw
16009 studenten aan de Maastricht University
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

MSV Pulse
medische studievereniging

Op kamers in Maastricht

20231studenten studerend
9323studenten woonachtig   
€ 308gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Frank Koolen

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 Maastricht University
Geneeskunde
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
321 eerstejaars
68% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/12 Erasmus
Geneeskunde
star Keuzegids topopleiding 2015
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 Universiteit Leiden
Geneeskunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12 Rijksuniversiteit
Medicine, profile Molecular Medicine
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/12 Rijksuniversiteit
Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/12 Rijksuniversiteit
Medicine, profile Global Health
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/12 Rijksuniversiteit
Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/12 Rijksuniversiteit
Geneeskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
9/12 Radboud Universiteit
Geneeskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/12 UU
Geneeskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/12 UvA
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/12 Amsterdam VU
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.8
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.63.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geneeskunde aan de Maastricht University is beoordeeld door 583 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Maastricht University
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.3 4.2
aantal eerstejaars 319 360
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 97% 92%
diploma binnen 4 jaar 83% 79%
werk op niveau in 1,5 jaar 94%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3200gemiddeld bruto maandloon
34%kans op een vaste baan
94%kans op een voltijd baan
97%kans op een baan op niveau
64%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
89%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar zeer goed
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ 60 EC pre-master
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
RijksuniversiteitClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
ErasmusClinical Research researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityEpidemiologygeen aanvullende eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenGeneeskunde+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHealth Sciences+ basiskennis
+ aanvullende vakeisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Managementgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in biologie full-time,part-time,dual educational+ 72 EC pre-master
ErasmusMolecular Medicine research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
TUeRegenerative Medicine and Technology+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
UvHZorgethiek en Beleid+ aanvullende vakeisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • adviseur
 • arts
 • arts voor verstandelijk gehandicapten
 • huisarts
 • manager
 • medisch manager ziekenhuis
 • medisch specialist
 • onderzoeker
 • sociaal-geneeskundige
 • verpleeghuisarts
 • wetenschappelijk onderzoeker (medisch)
bron: CBS

Contact

Marketing & Communicatie FHML
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite