Gezondheidswetenschappen

Maastricht University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De studie Gezondheidswetenschappen (GW) leidt professionals op die zich bezig houden met ziekte en gezondheid van het individu en de samenleving.

open_in_newwebsite

locatieMaastricht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56553
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Kenmerkend voor de opleiding is de brede opzet. Dat wil zeggen dat je gezondheid benadert vanuit de meeste relevante wetenschappelijke invalshoeken. Immers, gezondheidsproblemen worden meestal door een combinatie van factoren veroorzaakt en in stand gehouden.

Bij de bestudering van een gezondheidsprobleem, bijvoorbeeld overgewicht bij kinderen, kan je kijken naar de invloed van aanleg, psyche en sociale omgeving. Maar ook zaken als de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, de invloed van mode, reclame en voorlichting, de internationale regelgeving ten aanzien van voedingsmiddelen en de invloed van het inkomen worden belicht. Gezondheidswetenschappen in Maastricht is daarmee de meest brede bachelor studie gezondheidswetenschappen in Europa. Een opleiding bovendien die landelijk en internationaal zeer gerenommeerd is en waar een toenemend aantal internationale studenten naar toegaan. En een studie die uitstekende arbeidsmarktperspectieven biedt.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Maastricht University?

Je begint met een brede en multidisciplinaire basisopleiding die het hele veld van gezondheid en gezondheidszorg bestrijkt.

De opleiding is internationaal georiënteerd en multidisciplinair van opzet. Je werkt volgens het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) in groepsverband en zelfstandig aan de oplossing van praktijkgerichte vragen en probleemstellingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwMaastricht University werkt met het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO).
1e jaar Het eerste jaar is een basisjaar dat je volgt samen met alle studenten Gezondheidswetenschappen. In dat gemeenschappelijke eerste jaar leer je begrijpen hoe gezondheid en ziekte zich tot elkaar verhouden.
periode
123456
Een leven lang gezondheid
Bedreigingen van gezondheid
Introductie wetenschappelijke onderzoeksmethoden
Gezondheid, voeding en bewegen
Zorg(en) voor gezondheid
Introductie statistische methoden voor data-analyse
2e jaar Na het eerste jaar kun je kiezen uit vier richtingen:
 • Beleid, Management en Evaluatie van Zorg;
 • Biologie en Gezondheid;
 • Geestelijke Gezondheidszorg;
 • Preventie en Gezondheid.
periode
123456
Richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg: Zorg in context
Richting Biologie en Gezondheid: Leven in evenwicht
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Kinder & jeugdpsychopathologie
Richting Preventie en Gezondheid: Uitdagingen in de Public Health
Richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg: Schaarste in de zorg
Richting Biologie en Gezondheid: De continuïteit van het leven
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Stemmingsstoornissen
Richting Preventie en Gezondheid: Planmatige gezondheidsbevordering
Richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg: Kijken in de zorg
Richting Biologie en Gezondheid: Aanval en verdediging
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Onderzoek in de psychopathologie
Richting Preventie en Gezondheid: Gezondheidsbescherming
Richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg: Quality of care
Richting Biologie en Gezondheid: Foof for life
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Anxiety and stress disorders
Richting Preventie en Gezondheid: Disease and prevention
Richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg: Entrepreneurial management in healthcare
Richting Biologie en Gezondheid: Use it or lose it
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Neuropsychological disorders
Richting Preventie en Gezondheid: Public Health policy
Richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg: Implementing innovations in healthcare
Richting Biologie en Gezondheid: The basic principles of pharmacology
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Sexuality
Richting Preventie en Gezondheid: Public Health in international context
3e jaar
periode
123456
Richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg: Aan het werk! + minor + afstudeerscriptie
Richting Biologie en Gezondheid: Mens en gezondheid biologisch onderzocht + minor + afstudeerscriptie
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Verslaving + minor + afstudeerscriptie
Richting Preventie en Gezondheid: Implementatie van Public Health interventies + minor + afstudeerscriptie

specialisaties

specialisatie Beleid, Management en Evaluatie van Zorg

Je leert complexe verhoudingen binnen de gezondheidszorg te doorgronden. .

Vragen zoals 'Wat is goede zorg?', 'Hoeveel zorg kun je kopen voor 1 euro?' of 'Welke rechten heeft een patiënt?' staan hierbij centraal.

specialisatie Preventie en Gezondheid

Hoe kun je voorkomen dat mensen ziek worden en ongezond gedrag vertonen. Waarom stoppen mensen niet met roken?

specialisatie Biologie en Gezondheid

Welke rol speelt van voeding, lichamelijke activiteiten en milieufactoren bij het ontstaan van ziekten?

specialisatie Geestelijke Gezondheidszorg

Hoe ontstaan aandoeningen (bang zijn voor spinnen) en welke factoren spelen daarbij een rol? Welke behandelmethode kun je toepassen en welke behandelingsmogelijkheden zijn er?

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet55% zelfstudie
20% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie
onderwijsvormen
Probleemgestuurd onderwijs (PGO)

Aan de Universiteit Maastricht werk je in groepen van maximaal 12 studenten aan praktijkprojecten, die een biomedisch thema multidisciplinair behandelen. Je krijgt zo feitenkennis, maar leert ook samenwerken, presenteren, of hoe je een laboratoriumonderzoek opzet. Praktische en vakgerichte vaardigheidstrainingen komen ruimschoots aan bod. Samen zoek je naar oplossingen en formuleer je antwoorden. Zelfstandig, maar altijd onder begeleiding van een tutor.
studeren in het buitenland
In jaar 2 is er beperkte mogelijkheid om naar het buitenland te gaan.
exchange programs
 • Finland Buitenland Studeren - Nederland
 • Zweden Buitenland Studeren - Nederland
 • Duitsland Buitenland Studeren - Nederland
 • Spanje Buitenland Studeren - Nederland
 • Canada Buitenland Studeren - Nederland
 • Turkije Buitenland Studeren - Nederland
 • Hongarije Buitenland Studeren - Nederland
honours-/excellence program FHML Honours programme

Het Honours programme is een extracurriculaire activiteit voor FHML bachelorstudenten. Door een interdisciplinaire benadering wordt de student actief betrokken bij diverse onderzoeksdisciplines.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 10900
niet-EU/EER studenten : € 10900

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pIn overleg

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
308kamerhuur in Maastrichtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1176totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

704 studenten volgen deze opleiding
80% daarvan is vrouw
240 eerstejaars gestart in 2018
83% daarvan is vrouw
16600 studenten aan de Maastricht University
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

MSV Santé
studievereniging Gezondheidswetenschappen

Op kamers in Maastricht

20231studenten studerend
9323studenten woonachtig   
€ 308gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Ilse Linsen

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Maastricht University
Gezondheidswetenschappen
€ 308 gemiddelde kamerhuur
240 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/4 Erasmus
Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg
€ 342 gemiddelde kamerhuur
114 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/4 Universiteit Twente
Gezondheids­wetenschappen
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
4/4 Amsterdam VU
Gezondheidswetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
77 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.83.7
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.83.5
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Gezondheidswetenschappen aan de Maastricht University is beoordeeld door 370 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Psychosociaal hulpverlener, (sociaal) wetenschappelijk onderzoeker, preventiemedewerker, coordinator patientenvoorlichting, kwaliteitsmanager, adviseur/consultant innovatie gezondheidszorg, beleidsmedewerker
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2572gemiddeld bruto maandloon
63%kans op een vaste baan
8%kans op een voltijd baan
57%kans op een baan op niveau
66%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
74%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Biologie educational+ aanv. eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityEpidemiologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ motivatiebrief
+ instaptoets
+ cijfergemiddelde
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciencesgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Managementgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSport, Exercise and Health+ aanv. eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleid+ aanvullende vakeisen
Wageningen UniversityNutrition and Health+ cijfergemiddelde
Radboud UniversiteitPsychologie+ basiskennis
Maastricht UniversityPsychology+ basiskennis
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
RUGSport Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Marketing & Communicatie FHML
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite