Gezondheidswetenschappen

Maastricht University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Nederlandstalige bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen (GW) leidt professionals op die zich bezig houden met ziekte en gezondheid van het individu en de samenleving.

open_in_newwebsite

locatieMaastricht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56553
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Kenmerkend voor de opleiding is de brede opzet. Dat wil zeggen dat je gezondheid benadert vanuit de meeste relevante wetenschappelijke invalshoeken. Immers, gezondheidsproblemen worden meestal door een combinatie van factoren veroorzaakt en in stand gehouden.

Bij de bestudering van een gezondheidsprobleem, bijvoorbeeld overgewicht bij kinderen, kan je kijken naar de invloed van aanleg, psyche en sociale omgeving. Maar ook zaken als de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, nieuwe technologische ontwikkelingen, de invloed van mode, reclame en voorlichting, de internationale regelgeving ten aanzien van voedingsmiddelen, en de invloed van het inkomen worden belicht. Gezondheidswetenschappen in Maastricht is daarmee de meest brede bachelorstudie Gezondheidswetenschappen in Europa. Een opleiding bovendien die landelijk en internationaal zeer gerenommeerd is en waar een toenemend aantal internationale studenten naar toegaan. En een studie die uitstekende arbeidsmarktperspectieven biedt.

Can we help you? Due to the COVID-19 outbreak, you may have additional questions about starting or completing your application. Perhaps you would like to talk to someone about the programme you're applying for, or you're looking for some pointers to start preparing your studies at Maastricht University.
https://www.maastrichtuniversity.nl/study-maastricht
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Maastricht University?

Je begint met een brede en multidisciplinaire basisopleiding die het hele veld van gezondheid en gezondheidszorg bestrijkt.

De opleiding is internationaal georiënteerd en multidisciplinair van opzet. Je werkt volgens het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) in groepsverband en zelfstandig aan de oplossing van praktijkgerichte vragen en probleemstellingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJaar 1 is een basisjaar dat je samen met alle bachelorstudenten Gezondheidswetenschappen volgt.

Vanaf jaar 2 ga je verder in een van de volgende vijf richtingen:
 • Biologie en Gezondheid
 • Digitale Technologie en Zorg
 • Beleid, Management en Evaluatie van Zorg
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Preventie en Gezondheid

In het derde jaar volg je minorblokken (er is de mogelijkheid om een minor in het buitenland te volgen). Aan het einde van het jaar schrijf je je afstudeerscriptie.
1e jaar Het eerste jaar is een basisjaar dat je volgt samen met alle studenten Gezondheidswetenschappen. In dat gemeenschappelijke eerste jaar leer je begrijpen hoe gezondheid en ziekte zich tot elkaar verhouden.
periode
123456
Een leven lang gezondheid
Bedreigingen van gezondheid
Introductie wetenschappelijke onderzoeksmethoden
Gezondheid, voeding en bewegen
Zorg(en) voor gezondheid
Introductie statistische methoden voor data-analyse
2e jaar Na het eerste jaar kun je kiezen uit vijf richtingen:
 • Beleid, Management en Evaluatie van Zorg;
 • Digitale Technologie en Zorg;
 • Biologie en Gezondheid;
 • Geestelijke Gezondheidszorg;
 • Preventie en Gezondheid.
periode
123456
Richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg: Zorg in context
Richting Biologie en Gezondheid: Leven in evenwicht
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Kinder & jeugdpsychopathologie
Richting Preventie en Gezondheid: Uitdagingen in de Public Health
Richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg: Schaarste in de zorg
Richting Biologie en Gezondheid: De continuïteit van het leven
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Stemmingsstoornissen
Richting Preventie en Gezondheid: Planmatige gezondheidsbevordering
Richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg: Kijken in de zorg
Richting Biologie en Gezondheid: Aanval en verdediging
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Neurologische stoornissen
Richting Preventie en Gezondheid: Gezondheidsbescherming
Richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg: Improving quality of care
Richting Biologie en Gezondheid: Food for life
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Addiction
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Research in psychopathology
Richting Preventie en Gezondheid: Disease and prevention
Richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg: Entrepreneurial management in healthcare
Richting Biologie en Gezondheid: Use it or lose it
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Anxiety and related disorders
Richting Preventie en Gezondheid: Public health policy: general priciples applied to local settings
Richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg: Implementing innovations in healthcare
Richting Biologie en Gezondheid: The basic principles of pharmacology
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Psychodiagnostics
Richting Preventie en Gezondheid: Public Health in international context
3e jaar In het derde jaar volg je minorblokken (er is de mogelijkheid om een minor in het buitenland te volgen). Aan het einde van het jaar schrijf je je afstudeerscriptie.
periode
123456
Afstudeerscriptie afstuderen
E-journal
Voortgezette statistiek en methoden van onderzoek
Filosofie in actie
Richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg: Aan het werk!
Richting Biologie en Gezondheid: Mens en gezondheid biologisch onderzocht + minor + afstudeerscriptie
Richting Geestelijke Gezondheidszorg: Sexualiteit
Richting Preventie en Gezondheid: Implementatie van public health interventies

specialisaties

specialisatie Beleid, Management en Evaluatie van Zorg

Je leert complexe verhoudingen binnen de gezondheidszorg te doorgronden..

Vragen zoals 'Wat is goede zorg?', 'Hoeveel zorg kun je kopen voor 1 euro?' of 'Welke rechten heeft een patiënt?' staan hierbij centraal.

specialisatie Digitale Technologie en Zorg

Over succesvolle implementatie van nieuwe technologische ontwikkelingen (denk aan eHealth, telemonitoring, robotica, domotica, en elektronische informatiesystemen) binnen de gezondheidszorg.

Hoe kan je een brug slaan tussen de werelden van ICT en gezondheidszorg? Wat is de impact van eHealth-toepassingen binnen en buiten zorginstellingen? Hoe zet je nieuwe technologische innovaties het beste in ter verbetering van de kwaliteit van zorg? Hoe zorg je dat zorgorganisaties open staan voor technologische innovaties? Welke rol spelen Artificial Intelligence, Big Data en Datascience methoden in de zorg van de toekomst? Welke juridische en ethische aspecten spelen hierin een rol? Wat betekent de constante ontwikkeling van technologie voor onze maatschappij en onze gezondheidszorg?

specialisatie Preventie en Gezondheid

Hoe kun je voorkomen dat mensen ziek worden en ongezond gedrag vertonen. Waarom stoppen mensen niet met roken?

specialisatie Biologie en Gezondheid

Welke rol speelt voeding, lichamelijke activiteiten en milieufactoren bij het ontstaan van ziekten?

specialisatie Geestelijke Gezondheidszorg

Hoe ontstaan aandoeningen (bang zijn voor spinnen) en welke factoren spelen daarbij een rol? Welke behandelmethode kun je toepassen en welke behandelingsmogelijkheden zijn er?

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet55% zelfstudie
20% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie
onderwijsvormen
Probleemgestuurd onderwijs (PGO)

Aan de Universiteit Maastricht werk je in groepen van maximaal 12 studenten aan praktijkprojecten, die een gezondheidsgerelateerd thema multidisciplinair behandelen. Je krijgt zo feitenkennis, maar leert ook samenwerken, presenteren, of hoe je een onderzoek opzet. Praktische en vakgerichte vaardigheidstrainingen komen ruimschoots aan bod. Samen zoek je naar oplossingen en formuleer je antwoorden. Zelfstandig, maar altijd onder begeleiding van een tutor.
studeren in het buitenland
In jaar 2 is er beperkte mogelijkheid om naar het buitenland te gaan.
exchange programs
 • Finland Buitenland Studeren - Nederland
 • Zweden Buitenland Studeren - Nederland
 • Duitsland Buitenland Studeren - Nederland
 • Spanje Buitenland Studeren - Nederland
 • Canada Buitenland Studeren - Nederland
 • Turkije Buitenland Studeren - Nederland
 • Hongarije Buitenland Studeren - Nederland
bindend studieadvies
 • minimaal 60 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het eerste jaar van de opleiding wordt aan iedere student een studieadvies over het al dan niet voortzetten van de studie uitgebracht. Dit advies is niet bindend. Wel moet de student een vooraf vastgesteld aantal studiepunten behalen om te worden toegelaten tot het tweede jaar van de opleiding. Het aantal studiepunten dat behaald dient te worden is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding.
honours-/excellence program FHML Honours programme

Het Honours programme is een extracurriculaire activiteit voor FHML bachelorstudenten. Door een interdisciplinaire benadering wordt de student actief betrokken bij diverse onderzoeksdisciplines.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

Vanwege de coronacrisis zijn de aanmelddeadlines aangepast*:
 • EU/EEA-studenten: was 1 mei 2020, is nu 1 augustus 2020
 • Non-EU/EEA-studenten: was 1 april 2020, is nu 1 juni 2020
 • dit is vanzelfsprekend niet meer van toepassing op de aanmelddeadlines die al verstreken zijn

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-gezondheidswetenschappen/toelating-inschrijving
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pIn overleg

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
308kamerhuur in Maastrichtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1176totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

704 studenten volgen deze opleiding
80% daarvan is vrouw
240 eerstejaars gestart in 2018
83% daarvan is vrouw
16600 studenten aan de Maastricht University
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

MSV Santé
studievereniging Gezondheidswetenschappen

Op kamers in Maastricht

20231studenten studerend
9323studenten woonachtig   
€ 308gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Eline and Lieke
We waren beiden altijd al geïnteresseerd in de gezondheidszorg, maar wilden geen arts worden

Wat de opleiding betreft: we waren beiden altijd al geïnteresseerd in de gezondheidszorg, maar wilden geen arts worden. Maar wat dan wel, dat was de vraag. Lieke: “Binnen onze richting zijn we bezig met hoe de zorg ingericht is en hoe we deze kunnen verbeteren.” Eline: “En je leert veel over managen en innovaties in de zorg.” Lieke: “Wat me nog het meeste aanspreekt aan deze richting, is dat je een combinatie krijgt van theorie en praktijk.”
Lotte Steenvoorden
Ik zie mezelf wel in een zorgomgeving werken na mijn studie, maar dan waarschijnlijk aan de beleids- en/of managementkant

“Ik heb eerst hbo-Verpleegkunde gedaan, maar wilde toch eigenlijk echt wat meer.

De studie bevalt tot nu toe erg goed. Ik had geen ervaring met Probleemgestuurd Onderwijs, maar ben er wel blij mee, omdat je altijd bij bent met de lesstof. Dat maakt voorbereiden voor tentamens eigenlijk heel gemakkelijk.

Instagram: @extramile_Lotte
Romy
Romy koos voor de richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg

Romy heeft in jaar 2 gekozen voor de richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg. In deze vlog vertelt ze je daar meer over.

"In veel blokken van deze richting zitten praktijkopdrachten. Dit wordt in samenwerking met ziekenhuizen en zorgebedrijven georganiseerd."
Eliza Zantema
Eliza koos voor de richting Preventie en Gezondheid

Binnen de richting Preventie en Gezondheid draait het om het beïnvloeden van gezondeid en voorkomen van ziekte. Dat trok Eliza wel aan en daarom koos ze voor deze richting.

"Bij Preventie en Gezondheid gaat het over het bevorderen van gezond gedrag in een gezonde omgeving. Je kijkt dus niet alleen hoe je mensen zelf kunt veranderen, maar ook hoe de omgeving daarbij kan helpen."
 • Eliza -
Gijs
Gijs koos voor de richting Biologie & Gezondheid

Gijs doet de bachelor Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Het eerste jaar is een algemeen jaar, maar vanaf het tweede jaar kiest iedere student een van vijf specialisaties. Gijs koos voor 'Biologie en Gezondheid'. In deze vlog vertelt hij je daar meer over.

"Het belang van de richting Biologie en Gezondheid is dat er altijd gekeken moet worden naar wat voor effect de omgeving op het lichaam gaat hebben."
 • Gijs -
Sanne
Sanne koos voor de richting Geestelijke Gezondheidszorg

Sanne doet de bachelor Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Het eerste jaar is een algemeen jaar, maar vanaf het tweede jaar kiest iedere student een van vijf specialisaties. Sanne koos voor 'Geestelijke Gezondheidszorg'. In deze vlog vertelt ze je daar meer over.

"Je leert over de normale ontwikkeling van een persoon en daarnaast ook over de abnormale. En zo kun je een verklaring vinden voor het gedrag dat iemand laat zien."
 • Sanne -
Ilse Linsen
Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht: brede basis

Tweedejaars studente Ilse vertelt in deze video onder andere over de brede basis van de opleiding.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Maastricht University
Gezondheidswetenschappen
€ 308 gemiddelde kamerhuur
240 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/4 Erasmus
Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg
€ 342 gemiddelde kamerhuur
114 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/4 Universiteit Twente
Gezondheidswetenschappen
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
4/4 Amsterdam VU
Gezondheidswetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
77 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.83.7
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.83.5
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Gezondheidswetenschappen aan de Maastricht University is beoordeeld door 370 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het behalen van je bachelordiploma kun je doorstromen naar een masteropleiding. De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences biedt een aantal masteropleidingen waar je kunt instromen zodra je de bachelor Gezondheidswetenschappen hebt afgerond.
Met je bachelordiploma heb je ook toegang tot masteropleidingen aan andere universiteiten in Nederland of daarbuiten. Het kan zijn dat je dan eerst een toelatingstest moet doen om te bekijken of je aan bepaalde vakinhoudelijke eisen voldoet.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De kansen op de de arbeidsmarkt zijn voor gezondheidswetenschappers bijzonder gunstig. De gezondheidszorg is een van de snelst groeiende sectoren is. Door allerlei factoren, zoals vergrijzing van de bevolking, zal ze nog verder groeien. Bedrijven en instellingen die actief zijn binnen de gezondheidszorg nemen snel in aantal toe. Als afgestudeerd gezondheidswetenschapper heb je dan ook verschillende carrièremogelijkheden. Niet alleen in Nederland maar zeker ook daarbuiten.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2572gemiddeld bruto maandloon
63%kans op een vaste baan
8%kans op een voltijd baan
57%kans op een baan op niveau
66%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
74%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityBiomedical Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ aanv. eisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 60 EC pre-master
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Maastricht UniversityEpidemiologygeen aanvullende eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGezondheidszorgpsychologiegeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research) research+ motivatiebrief
+ instaptoets
+ cijfergemiddelde
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciencesgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Managementgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUSport, Exercise and Health+ aanv. eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease research+ aanv. eisen
Wageningen UniversityNutrition and Health+ cijfergemiddelde
Radboud UniversiteitProsociale Communicatie+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPsychologie+ basiskennis
Maastricht UniversityPsychology+ basiskennis
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGSport Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker
docent
management
onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Marketing & Communicatie FHML
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite