Liberal Arts and Sciences (Maastricht Science programme)

Maastricht University

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieMaastricht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50393
numerus fixusnee
honoursnee
Maastricht Science Programme biedt, volgens de Liberal Arts & Sciences traditie, de mogelijkheid om je unieke curriculum samen te stellen uit een breed aanbod van vakken in de natuurwetenschappen waaronder:*natuurkunde*scheikunde*wiskunde*biologie*neurowetenschappen*ondernemerschap*andere interdisciplinaire vakgebiedenIdeaal voor studenten met een brede interesse in exacte vakken, die niet gebonden willen zijn aan een vooraf vastgesteld programma.Maastricht Science Programme werkt met uitdagende onderwijsmethoden. Je ontdekt de stof door actieve deelname in onderwijsgroepen (Probleemgestuurd Onderwijs) en je gaat zelf aan de slag met het uitvoeren van onderzoek (Onderzoekgestuurd Onderwijs). Als student krijg je veel vrijheid, maar je wordt intensief begeleid door docenten. Maastricht Science Programme in het kort:*Jouw eigen unieke curriculum*Een breed aanbod van exacte vakken*Engelstalig programma*Persoonlijke begeleiding (Academic Advising)*Probleem- en Onderzoekgestuurd Onderwijs*Hands-on ervaring in onderzoek en bedrijfsleven in samenwerking met:DSM, Sabic & ChemelotUniversiteit Hasselt, RWTH Aachen & Hogeschool Zuyd
Maastricht Science Programme
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Maastricht University?

De Liberal Arts & Sciences traditie groeit in Nederland. Het Maastricht Science Programme is de eerste bacheloropleiding die een Liberal Arts & Sciences programma aanbiedt dat exclusief gericht is op de natuurwetenschappen. Het Maastricht Science Programme biedt een volledig Engelstalige bacheloropleiding, die gekenmerkt wordt door kleinschalig onderwijs en intensief contact met docenten en medestudenten.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
20% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, laboratoriumwerk, hoorcollege, mondelinge presentatie, poster presentatie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, werkgroep
onderwijsvormen
MSP werkt met Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en Onderzoekgestuurd Onderwijs (RBL).Bij PGO werken studenten in kleine groepen samen om praktische oplossingen te vinden voor echte problemen.
Tutors zijn enkel begeleiders en bieden hulp waar en wanneer het nodig is. Zo bouw je onafhankelijkheid op en ontwikkel je onderzoeksvaardigheden. PGO wordt aangevuld met hoorcolleges.Bij RBL voeren studenten zelf onderzoek uit, begeleidt door onderzoekers en professoren. 


doelstelling
Voorbeelden van masteropleidingen waar onze afgestudeerden zijn aangenomen:* Material Science and Engineering bij EPFL, Zwitserland* Neurochemistry/ Molecular Neurobiology bij Stockholm University, Zweden* Chemical Research bij University College London, UK* Biobased Materials bij Maastricht University, Nederland* Molecular Medicine bij Ulm University, Duitsland* Graphene Technology bij University of Cambridge, UK* Marine Biology bij University van Kaapstad, Zuid Afrika Het Liberal Arts & Sciences model waartoe Maastricht Science Programme behoord, bied je een brede academische vorming waarbij je zelf ontdekt waar je verder in wil . Het geeft je een uitstekende basis voor de multidisciplinaire uitdagingen van onze snel veranderende wereld.Je kunt kiezen voor nieuwe banen waarin verschillende wetenschappelijke invalshoeken een vereiste zijn, maar ook een carrière in een meer traditionele wetenschappelijke functie blijft mogelijk.


docenten
Naast de vaste staf van Maastricht Science Programme, worden er ook docenten ingezet die verbonden zijn aan andere faculteiten van de Universiteit Maastricht.
studeren in het buitenland
Studenten hebben de mogelijkheid om een deel van hun studie in het buitenland door te brengen, zowel voor het volgen van onderwijs als voor het voltooien van een stage.
exchange programs
 • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - Europa
  Zwitserland
 • University of Bath - Europa
  Engeland
 • University of Glasgow - Scotland University of Glasgow - Scotland - Groot Brittanie
 • University of New South Wales - Europa
  Australië
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Naast de 45 ECTS moeten ook alle core vakken behaald zijn.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 november 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

 1. Registreren via Studielink
 2. Uploaden van alle benodigde documenten in MYUM, onder andere een motivatie brief
 3. Admissions officer bepaald of je vooropleiding voldoet aan de toelatingseisen
 4. Vervolg toelatingsprocedure door middel van een interview
 5. Toezegging danwel afwijzing voor het programma
 6. Afronden van je aanmelding

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pExacte achtergrond
toelatingseisen

toelatingsgesprek
<p>De Board of Admissions beoordeelt je aanmelding op basis van je motivatiebrief en als ze die goed genoeg vinden, dan word je uitgenodigd voor een interview.</p>

cijferlijst
<p>De cijferlijst zal worden meegenomen in de overweging om een student al dan niet toe te laten.</p>

taaltoets
<p>Mits je niet aan de specificaties voor Engels voldoet: https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-university-college-maastricht/requirements</p>

motivatie
<p>Onderdeel van je aanmelding is een personal statement (motivatiebrief) van tussen de 500-800 woorden. </p>

vooropleiding
<p>VWO alle profielen zijn toelaatbaar met een voorkeur voor NT/NG en wiskunde B</p>

studie kosten
bron: Maastricht University
bedrag kostenpost
€ 350levensonderhoud
€ 35studiematerialen
€ 300

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
308kamerhuur in Maastrichtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1176totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

504 studenten volgen deze opleiding
56% daarvan is vrouw
182 eerstejaars gestart in 2019
54% daarvan is vrouw
16600 studenten aan de Maastricht University
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Maastricht

20231studenten studerend
9323studenten woonachtig   
€ 308gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Maastricht University
Liberal Arts and Sciences (Maastricht Science programme)
€ 308 gemiddelde kamerhuur
182 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/10 Maastricht University
Liberal Arts & Sciences
€ 308 gemiddelde kamerhuur
364 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/10 Maastricht University
Liberal Arts and Sciences (University College Maastricht)
star Keuzegids topopleiding 2019  1e  88
Elsevier
€ 308 gemiddelde kamerhuur
231 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/10 Maastricht University
Liberal Arts and Sciences (University College Venlo)
star Elsevier
gemiddelde kamerhuur
62 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/10 Erasmus
Liberal Arts & Sciences
star Keuzegids topopleiding 2020
€ 342 gemiddelde kamerhuur
196 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/10 RUG
Liberal Arts and Sciences
star Keuzegids topopleiding 2022
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2019
€ 303 gemiddelde kamerhuur
146 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/10 UU
University College Utrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
571 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/10 UU
University College Roosevelt
star NVAO
Keuzegids topopleiding 2017
gemiddelde kamerhuur
135 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/10 UU
Liberal Arts and Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur
226 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/10 Tilburg University
Liberal Arts and Sciences
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.3
inhoud4.34.1
docenten4.34.1
studiefaciliteiten4.23.8
studielast3.93.7
studiebegeleiding4.24.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Liberal Arts and Sciences (Maastricht Science programme) aan de Maastricht University is beoordeeld door 505 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Voorbeelden van masteropleidingen waar onze afgestudeerden zijn aangenomen:
 • Material Science and Engineering bij EPFL, Zwitserland
 • Neurochemistry/ Molecular Neurobiology bij Stockholm University, Zweden
 • Chemical Research bij University College London, UK
 • Biobased Materials bij Maastricht University, Nederland
 • Molecular Medicine bij Ulm University, Duitsland
 • Graphene Technology bij University of Cambridge, UK
 • Marine Biology bij University van Kaapstad, Zuid Afrika

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

In de brede academische vorming waarbij je zelf ontdekt waar je verder in wil, schuilt de kracht van het Liberal Arts & Sciences model waartoe Maastricht Science Programme behoord.
Het geeft je een uitstekende basis voor de multidisciplinaire uitdagingen van onze snel veranderende wereld.Je kunt kiezen voor nieuwe banen waarin verschillende wetenschappelijke invalshoeken een vereiste zijn, maar ook een carrière in een meer traditionele wetenschappelijke functie blijft mogelijk.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftApplied Physics+ cijfergemiddelde
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBestuurskunde+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBioinformatics+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiology+ aanv. eisen
TU EindhovenBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiosystems Engineering+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Maastricht UniversityCognitive and Clinical Neuroscience (research) research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCreative Industries+ aanv. eisen
RUGCultural Leadership research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGDDM International Programme in Economic Geography geen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ aanv. eisen
RUGEconomic Geographygeen aanvullende eisen
RUGRegional Competitiveness and Tradegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Duits educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Engels educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Frans educational+ aanv. eisen
RUGEnvironmental and Infrastructure Planninggeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropean Law and Global Affairs+ aanvullende vakeisen
+ motivatiebrief
Maastricht UniversityEuropean Law School+ instaptoets
RUGEuropese Letteren en Interculturaliteit+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RUGFilosofie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
RUGFilosofie en maatschappij+ aanv. eisen
Wageningen UniversityFood Quality Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityFood Safety+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
Wageningen UniversityFood Technology+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityForensic Psychology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
RUGGeestelijke verzorging+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeographical Information Management and Applications+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobalisation and Law+ instaptoets
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory+ basiskennis
+ aanvullende vakeisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciences+ aanv. eisen
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Sciencesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitInternational and European Law Advanced+ aanvullende vakeisen
+ motivatiebrief
Wageningen UniversityInternational Land- and Water Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
RUGIslands and Sustainability (EM)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLaw and Technology+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
Universiteit LeidenLiterary Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyond+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiek+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleid+ aanv. eisen
Universiteit LeidenJournalistiek en Nieuwe Media+ aanv. eisen
TU EindhovenMedical Engineering+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVAMidden-Oostenstudies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease research+ aanv. eisen
UUNanomaterials Science researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityNederlands Recht+ instaptoets
UUNew Media and Digital Culture+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNorth American Studies+ aanvullende vakeisen
Wageningen UniversityNutrition and Health+ aanv. eisen
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
RUGPopulation Studies+ basiskennis
Maastricht UniversityPsychology+ basiskennis
Maastricht UniversityRecht en Arbeid+ instaptoets
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiek+ aanv. eisen
RUGSociety, Sustainability and Planninggeen aanvullende eisen
RUGSpatial Sciences researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversitySystems Biology+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistory, Culture and Politics+ aanv. eisen
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ aanv. eisen
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityWater Technology (joint degree)+ aanv. eisen
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ondernemer
onderzoeker
policy advisor
scientist
bron: StudieData

Contact

Maastricht Science Programme
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite