Bestuurskunde

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als student Bestuurskunde houd je je bezig met de vraag hoe je de samenleving het beste kunt organiseren en reguleren, kortom met bestuur en beleid, zowel van overheden als organisaties.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalzeer weinig Engels
voornamelijk Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56627
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De aanpak van terrorisme, de fileproblematiek, een tekort aan orgaandonoren: bestuurskundigen zijn gericht op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen binnen elk denkbaar beleidsterrein. Met inzichten vanuit de politicologie, sociologie, economie en het recht pakken bestuurskundigen deze uitdagingen aan. Een school, een land of Europa heeft, om alles op rolletjes te laten lopen, een goed bestuur nodig. Bij Bestuurskunde leer je ingewikkelde bestuurlijke processen analyseren zodat je snel een vinger kan leggen op wat er goed ging en wat beter had gekund. Je leert kritisch nadenken over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Wie neemt de beslissingen? Waar besteden we ons geld aan? En met welke middelen kan de overheid problemen oplossen voor burgers of gewenst gedrag bevorderen?
Bacheloropleiding Bestuurskunde – Radboud Universiteit

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De opleiding is internationaal georiënteerd; veel vraagstukken hebben immers een internationale en Europese dimensie. Hiernaast wordt er in Nijmegen bij Bestuurskunde ook veel aandacht besteed aan ethische vraagstukken in het openbaar bestuur. Het bachelorprogramma is opgebouwd uit een mix van hoorcolleges, werkcolleges en practica, waardoor je actief betrokken bent bij de opleiding.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwEen studiejaar bestaat uit twee semesters. Elk semester bestaat uit twee blokken van 10 weken waarvan 8 onderwijsweken. Per week zijn er gemiddeld 15 contacturen (hoor- of werkcolleges). De vakken met een Engelse titel worden in het Engels gegeven.
1e jaar Je maakt kennis met de bestuurskundige begrippen: bestuur, beleid en organisatie. Je leert onderzoek doen en oefent academische vaardigheden. Je verdiept je in organisaties en management in het openbaar bestuur, en in de taakverdeling tussen rijk, provincie en gemeenten, en tussen overheid en burger. Ook verwerf je kennis over wet- en regelgeving. Deze inzichten pas je toe in projecten over een concreet beleidsprobleem en een zelfgekozen onderwerp op het gebied van het binnenlands bestuur.
periode
1234
Kernthema's van de bestuurskunde
6 EC
Onderzoeks- en interventiemethodologie A
6 EC
Academische vaardigheden
6 EC
Beleidsproject 1.1 bestuurskunde
6 EC
Organisatietheorie
6 EC
Binnenlands bestuur
6 EC
Onderzoeks- en interventiemethodologie B
6 EC
Inleiding recht en bestuursrecht
6 EC
Management van het openbaar bestuur
6 EC
Project 1.2 binnenlands bestuur
6 EC
2e jaar In het tweede jaar ga je je verbreden én verdiepen. Om je te verbreden, volg je bijvoorbeeld de cursus 'Bestuur, macht en rechtvaardigheid', 'Economie van de managementwetenschappen' en 'Beleidsociologie'. Je verdiept je bijvoorbeeld in de cursus 'De beleidscyclus'. Daarnaast krijg je een inleiding in de wetenschapsfilosofie: een onmisbaar onderdeel in elke wetenschappelijke opleiding.
periode
1234
Methoden van bestuurskundig onderzoek I
6 EC
Beleidssociologie
6 EC
Comparative Public Administration
6 EC
Economie van de managementwetenschappen
6 EC
Project vergelijkende analyse
6 EC
Bestuur, macht en rechtvaardigheid
6 EC
De beleidscyclus
6 EC
Methoden van bestuurskundig onderzoek II
6 EC
Filosofie van de managementwetenschappen
6 EC
Project advisering en organisatiegedrag
6 EC
3e jaar In het eerste halfjaar volg je onder andere de cursus 'Good governance' waarin je onder andere de bestuurlijke inrichting van ontwikkelingslanden bestudeert en de vraag centraal staat wat 'goed bestuur' eigenlijk is. In de cursus 'European governance' staat de toenemende onderlinge afhankelijkheid van Europa en Nederland centraal. Je leert hoe de EU is ingericht en hoe ze functioneert. In dit jaar is er vrije ruimte die je zelf mag invullen. Je rondt je opleiding af met een bachelorscriptie.
periode
1234
Bestuur van Internationale Ontwikkeling (BIO)
6 EC
European Governance
6 EC
Financieel management van het openbaar bestuur
6 EC
Bachelorthesis afstuderen
12 EC
Keuzevak 1 keuzevak
30 EC
Keuzevak 2 keuzevak
6 EC
Keuzevak 3 keuzevak
6 EC
Keuzevak 4 keuzevak
6 EC
Keuzevak 5
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs15% en
85% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, spelontwikkeling, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project, seminar
studeren in het buitenland
In semester 3.2 is er ruimte om vijf keuzevakken te volgen. Deze keuzeruimte kun je ook goed gebruiken om cursussen in het buitenland te volgen of daar stage te lopen.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Voor excellente studenten zijn er aparte disciplinaire en interdisciplinaire honoursprogramma's voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten. Studenten moeten voor een plek daarin solliciteren.

Het honoursprogramma voor propedeusestudenten bestaat uit twee cursussen van elk zeven avonden. Ze gaan over 'Wetenschap en media' en 'Het hart van de wetenschap'.
Het honoursprogramma voor bachelorstudenten bestaat uit twee programma's van elk vier cursussen. Per semester in het tweede en derde jaar volg je één extra cursus buiten je gewone curriculum. Het interdisciplinaire programma is bedoeld voor studenten die over de grenzen van hun eigen vak heen willen kijken. Studenten volgen niet alleen cursussen maar zijn ook lid van een denktank waarin studenten met verschillende achtergronden zitten die samen een complex vraagstuk bestuderen en daarover een advies uitbrengen. Daarnaast zijn er negen disciplinaire honoursprogramma's, waaronder een honoursprogramma Managementwetenschappen. Voor dit laatste programma moet je je propedeuse in één jaar halen met een gemiddelde van een 7.0

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-p+ Wiskunde A op vwo-niveau
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

322 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
71 eerstejaars gestart in 2017
51% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

BOW
studievereniging bestuurskunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
2/6 Erasmus
Bestuurskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
150 eerstejaars
48% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/6 Erasmus
Management of International Social Challenges
€ 342 gemiddelde kamerhuur
109 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 Universiteit Leiden
Bestuurskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
114 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Tilburg University
Bestuurskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
56 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Tilburg University
Public Administration, Economics and Law
€ 253 gemiddelde kamerhuur
47 eerstejaars
48% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.73.7
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.93.5
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.83.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 84 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een bachelor Bestuurskunde kun je aan de Radboud Universiteit instromen in één van de drie specialisaties van de master Bestuurskunde (Beleid en advies, Besturen van veiligheid, Organisatie en Management) en in de research master Public Administration and Organisational Science.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bestuurskundigen uit Nijmegen blijken zeer breed inzetbaar. Onze afgestudeerden zijn
onder meer te vinden bij de Nationale Ombudsman, de AIVD, adviesbureaus als Twynstra Gudde en Berenschot, de Algemene Rekenkamer, ministeries, provincies en gemeenten, Brussel (EU) en ontwikkelingsorganisaties
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2556gemiddeld bruto maandloon
64%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
48%kans op een baan op niveau
46%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
74%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
UUBestuur en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van zorgvernieuwinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Kwaliteit van besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUCommunicatie, beleid en managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitComparative Politics, Administration and Societygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
RUGEnvironmental and Infrastructure Planning+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
UUOrganisaties, verandering en managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPublic Administration and Organisational Science research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Governancegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPubliek Managementgeen aanvullende eisen
UUPubliek Managementgeen aanvullende eisen
UUResearch in Public Administration and Organisational Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUSportbeleid en sportmanagement dualgeen aanvullende eisen
UUStrategic Human Resource Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
UUStrategisch human resource managementgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Dr. Marlies Honingh

bachelor-coördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite