Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 515

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/template.inc on line 499
voltijd bachelor Economie en Bedrijfseconomie - Radboud Universiteit

Economie en Bedrijfseconomie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Economie gaat over geld en hoe je dat het beste kunt uitgeven. Bedrijven, organisaties en overheden moeten daarin keuzes maken en rekening moeten houden met allerlei regels en onzekere factoren.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Engels
vooral Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50950
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Hoe kunnen we CO2-uitstoot verminderen zonder de welvaart van de samenleving of de winstgevendheid van bedrijven te schaden? Hoe maken individuen en organisaties bepaalde keuzes en is er ruimte voor verbetering? In de opleiding Economie en Bedrijfseconomie leer je complexe economische situaties en keuzes te begrijpen, analyseren en voorspellen.

Economie en Bedrijfseconomie

Waarom aan de Radboud Universiteit?

We benaderen economische vraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief. Zo gebruiken we inzichten uit bijvoorbeeld de psychologie om economische keuzes te begrijpen.
Je ontwikkelt een analytische blik en leert complexe vraagstukken terug te brengen tot de onderliggende kernafwegingen.
Je krijgt een goede theoretische basis waarbij we een link leggen met hedendaagse maatschappelijke en organisatorische vraagstukken.
Na het eerste jaar kies je een specialisatie naar eigen interesse.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe studie Economie en Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit bestaat uit een bacheloropleiding van drie jaar en eventueel een masteropleiding van één jaar. Het eerste anderhalf jaar volgen alle studenten eenzelfde gemeenschappelijk programma. Daarna kiest men uit drie tracks: Bedrijfseconomie, Financiële Economie en Internationale Economie en Beleid. Daarbij volgen ze sommige vakken samen met studenten van één of twee andere tracks. Het combineren van tracks is ook mogelijk.
1e jaar In Economie van de managementwetenschappen, Micro- en Macro-economie leer je de kernbegrippen en basistheorieën. Bij Accounting verdiep je je in boekhoudkundige en financiële aspecten van organisaties. Daarnaast leer je een onderzoek opzetten en gegevens statistisch verwerken, en is er aandacht voor ethische en maatschappelijke vragen. Je docent Academische Vaardigheden is je mentor in het eerste jaar. Je sluit het jaar af met een project over financiële instellingen en monetaire theorie.
periode
1234
Economie van de Managementwetenschappen
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie A
6 EC
Academische Vaardigheden
6 EC
Macro-economie
6 EC
Wiskunde voor economen
6 EC
Micro-economie
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie B
6 EC
Project: Financiële Instellingen en Monetaire Theorie
6 EC
Filosofie van de Managementwetenschappen
6 EC
Accounting
6 EC
2e jaar Je verbreedt je economische basiskennis met vakken als Corporate Finance, International Economics en Institutionele Economie. Daarna kies je één van drie vervolgtrajecten. Bij Bedrijfseconomie gaat het om de financiële bedrijfsvoering van organisaties; bij Financiële Economie om zaken als aandelen, handel in vreemde valuta, financiële markten, financiële producten en risicomanagement; bij Internationale Economie en Beleid om de gevolgen van internationale ontwikkelingen.
periode
1234
Corporate Finance
6 EC
International Economics
6 EC
History of Economics
6 EC
Economic Methodology
6 EC
Institutional Economics
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie: Investment Management
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie /internationale economie en beleid: Econometrics
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie: Project: Financial Instruments
6 EC
Track internationale economie en beleid: Economic Development
6 EC
Track internationale economie en beleid: Project: European Integration in a Globalizing Economy
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie: Multinational Finance
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie: Economic Policy and Public Finance of Financial Accounting and Reporting
6 EC
Track financiële economie / internationale economie en beleid: Economic Policy & Public Finance
6 EC
Track internationale economie en beleid: Comparative Economic and Business Systems
6 EC
3e jaar De vakken en projecten in dit jaar staan in het teken van je specialisatietraject (Bedrijfseconomie, Financiële Economie of Internationale Economie en Beleid). De genoemde vakken horen dus bij één, twee of alle drie de tracks. Bekijk de volgende pagina voor meer details: http://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/economie/studieprogramma/.
Naast deze vakken volg je vier keuzevakken en schrijf je een bachelorthesis. Er is ruimte voor een stage of studie in het buitenland.
periode
1234
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Keuzevak 1 keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Keuzevak 2 keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Keuzevak 3 keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie: Qualitative Research Methods
6 EC
Track bedrijfseconomie: Management Accounting and Control
6 EC
Track financiële economie: Financial Regulation
6 EC
Track internationale economie en beleid: Markets and Strategy keuzevak
6 EC
Track internationale economie en beleid: Government and Policy keuzevak
6 EC
Track financiële economie / internationale economie en beleid: International Financial Policy
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Bachelorthesis
12 EC
Track financiële economie: Topics in Financial Economics
6 EC
Track financiële economie: Behavioural Finance
6 EC
Track internationale economie en beleid: Topics in International Economics and Policy
6 EC
Track bedrijfseconomie: Topics in Business Economics
6 EC
Track internationale economie en beleid: Behavioral Economics
6 EC
Track bedrijfseconomie: Voortgezet Boekhouden keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie: Network Economics keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Keuzevak 4 keuzevak
6 EC

tracks

track Internationale Economie en Beleid

De specialisatie Internationale Economie en Beleid richt zich op de internationale ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de verschillende landen en voor bedrijven.

Waarom groeit het ene land meer of sneller dan het andere? Wat zijn de gevolgen van de globalisering voor arme en rijke landen? In deze specialisatie richt je je op internationale ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor bedrijven, landen en beleid. Tijdens deze specialisatie krijg je onder andere de cursus 'Economic Development', waarin je meer leert over de relatie tussen ontwikkeling en armoede en het vak 'Comparative Economic and Business Systems', waarin je leert hoe bijvoorbeeld de wetten en tradities in een land ook invloed hebben op de economie.

track Financiële Economie

In de specialisatie Financiële Economie verdiep je je in het functioneren van de financiële markten en hun relatie met het ondernemingsbeleid.

Hoe werken financiële markten en hoe passen ondernemingen hun beleid aan op de markt? In dit soort vraagstukken verdiep je je bij Financial Economics. Je leert welke verschillende financiële producten er zijn en hoe deze op de markt worden gebruikt door banken, ondernemingen en investeringsfondsen. Je volgt de cursussen 'Behavioural Finance', waarin je bekijkt welke (psychologische) oorzaken er aan ontwikkelingen in de markt ten grondslag liggen en 'Financial Regulation', waarin je meer leert over de redenen om financiële regels te maken.

track Bedrijfseconomie

Binnen de specialisatie Bedrijfseconomie ga je dieper in op de functie en werking van verschillende accountingssystemen en de financieringsbehoeften van het bedrijfsleven.

In deze specialisatie ga je dieper in op de functie en werking van verschillende accountingsystemen en de financieringsbehoeften van het bedrijfsleven. Je krijgt onder andere de cursus 'Financial Accounting and Reporting', waarin je leert hoe je met de financiële verslaglegging van een bedrijf omgaat. Het vak 'Management Accounting and Control' geeft een grondige inleiding in bedrijfseconomische instrumenten, technieken en regelgeving voor organisaties. Accounting betreft namelijk het verstrekken van bedrijfseconomische informatie aan belanghebbenden, zowel binnen als buiten de organisatie.

Onderwijs

taal van onderwijs40% en
60% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, ontwerpproject, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, integratie module, stage, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, portfolio, poster presentatie, practicum, project, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
doelstelling
We benaderen economische vraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief. Zo gebruiken we inzichten uit bijvoorbeeld de psychologie om economische keuzes te begrijpen.
Je ontwikkelt een analytische blik en leert complexe vraagstukken terug te brengen tot de onderliggende kernafwegingen.
Je krijgt een goede theoretische basis waarbij we een link leggen met hedendaagse maatschappelijke en organisatorische vraagstukken.
Na het eerste jaar kies je een specialisatie naar eigen interesse.
studeren in het buitenland
Omdat wij het als opleiding Economie en Bedrijfseconomie belangrijk vinden dat onze studenten meer zien dan de campus van de Radboud Universiteit, worden studenten actief aangemoedigd om eens over de grenzen van Nederland te kijken. De opleiding Economie en Bedrijfseconomie heeft overeenkomsten met diverse universiteiten in Europa.

Binnen het curriculum van de opleiding is het eerste deel van het derde jaar het meest geschikt voor een uitwisseling. Een groot deel van de basisvakken is dan aan d
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De opleiding Economie en Bedrijfseconomie bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 42 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 42 EC komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studi
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Voor excellente studenten zijn er aparte disciplinaire en interdisciplinaire honoursprogramma's voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten. Studenten moeten voor een plek daarin solliciteren.

Het honoursprogramma voor propedeusestudenten bestaat uit twee cursussen van elk zeven avonden. Ze gaan over 'Wetenschap en media' en 'Het hart van de wetenschap'.
Het honoursprogramma voor bachelorstudenten bestaat uit twee programma's van elk vier cursussen. Per semester in het tweede en derde jaar volg je één extra cursus buiten je gewone curriculum. Het interdisciplinaire programma is bedoeld voor studenten die over de grenzen van hun eigen vak heen willen kijken. Studenten volgen niet alleen cursussen maar zijn ook lid van een denktank waarin studenten met verschillende achtergronden zitten die samen een complex vraagstuk bestuderen en daarover een advies uitbrengen. Daarnaast zijn er negen disciplinaire honoursprogramma's, waaronder een honoursprogramma Managementwetenschappen. Voor dit laatste programma moet je je propedeuse in één jaar halen met een gemiddelde van een 7.0.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B aangevuld met wiskunde A of B
hbo-pWiskunde A of B op vwo-eindexamenniveau
WO propedeusetoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

De stad

studievereniging

ESV
Studievereniging Economie

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/13 Radboud Universiteit
Economie en Bedrijfseconomie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
166 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
2/13 Radboud Universiteit
Economics and Business Economics
€ 315 gemiddelde kamerhuur
166 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/13 Erasmus
Economie en Bedrijfseconomie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
695 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/13 Erasmus
International Bachelor Economics and Business Economics
€ 342 gemiddelde kamerhuur
695 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/13 RUG
Economics and Business Economics - Economics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
99% Engelstalig
6/13 RUG
Economie en Bedrijfseconomie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/13 RUG
Economics and Business Economics - Economic Development and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
99% Engelstalig
8/13 RUG
Economics and Business Economics - Business Economics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
99% Engelstalig
9/13 Maastricht University
Economie en Bedrijfseconomie
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 308 gemiddelde kamerhuur
614 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/13 UU
Economics and Business Economics
€ 336 gemiddelde kamerhuur
242 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/13 Tilburg University
Economie en Bedrijfseconomie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/13 Amsterdam VU
Economie en Bedrijfseconomie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
104 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/13 Amsterdam VU
Economics and Business Economics
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
99% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een bachelor Economie en Bedrijfseconomie kun je aan de Radboud Universiteit instromen in één van de zeven specialisaties van de master Economics (Accounting and Control, Corporate Finance and Control, Financial Economics, International Economics and Business, International Economics and Development, International Political Economy en Economics, Behaviour and Policy).

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Waar je op de arbeidsmarkt terecht komt, hangt natuurlijk ook af van je specialisatie en je interesses. Bedrijfseconomen komen bijvoorbeeld vaak terecht bij adviesbureaus of studeren door voor accontants. Financieel economen zien we vaak terug in het bank- en verzekeringswezen. Zij kijken bijvoorbeeld naar de investeringen van een verzekeringsbedrijf. Als internationaal econoom werk je bijvoorbeeld op de beleidsafdeling van een internationaal opererend bedrijf, of de Nederlandse Bank. In princip

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUAccounting and Control+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitAccounting and Controlgeen aanvullende eisen
UUBanking and Financegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHuman Resource Management+ motivatiebrief
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
Amsterdam VUManagement Consulting+ motivatiebrief
Amsterdam VUStrategy and Organization+ motivatiebrief
UUBusiness Development and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
HANCirculaire Economie part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCities, Water and Climate Change+ 36 EC pre-master
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 40 EC pre-master
Radboud UniversiteitCorporate Finance and Controlgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
TU EindhovenData Science in Business and Entrepreneurship+ aanv. eisen
Amsterdam VUDigital Business and Innovation+ motivatiebrief
RUGRegional Competitiveness and Trade+ aanv. eisen
UUEconomic Policygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEconomics+ aanv. eisen
Amsterdam VUEconomics+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitEconomics, Behaviour and Policygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUTinbergen Institute (Research)+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Algemene Economie educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Bedrijfseconomie educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEuropean Spatial and Environmental Planning+ 36 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUFinance+ motivatiebrief
Tilburg UniversityFinance+ 30 EC pre-master
ErasmusFinance & Investments+ basiskennis
Amsterdam VUFinancial Management+ motivatiebrief
UUFinancial Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFinancial Economicsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFiscaal recht+ aanv. eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitInternational Economics and Developmentgeen aanvullende eisen
RUGInternational Humanitarian Action (120 EC)geen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
UUInternational Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitInternational Political Economy+ aanv. eisen
UULaw and Economicsgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ 60 EC pre-master
ErasmusManagement of Innovation+ basiskennis
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMarketing+ motivatiebrief
Tilburg UniversityMarketing Management+ aanv. eisen
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPlanning, Land and Real Estate Development+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Law+ aanv. eisen
RUGReal Estate Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSocial Cultural Science research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSociologie+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUSpatial, Transport and Environmental Economics+ motivatiebrief
ErasmusStrategic Entrepreneurship+ basiskennis
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
Tilburg UniversityStrategic Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusSupply Chain Management+ basiskennis
Tilburg UniversitySupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitUrban and Regional Mobility+ 36 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(register)accountant
bedrijfsadviseur
beleidsmaker bij de overheid of internationale organisaties (zoals de united nations)
financieel adviseur
financieel analist
onderzoeker bij een universiteit of een onderzoeksbureau
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Dr. Jan Peil

Bachelorcoördinator

Maud Hippmann MSc

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite