Economie en Bedrijfseconomie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Economie gaat over geld en hoe je dat het beste kunt uitgeven. Bedrijven, organisaties en overheden moeten daarin keuzes maken en rekening moeten houden met allerlei regels en onzekere factoren.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Engels
vooral Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50950
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Als econoom bestudeer je het koop- en keuzegedrag van mensen: waar geven we ons geld aan uit en wat levert dat op? Bedrijven, organisaties en overheid maken dat soort keuzes voortdurend. Daarbij hebben ze ook nog eens te maken met tal van regels en onzekere factoren als schommelende rentes en concurrentie. Tijdens je studie Economie en Bedrijfseconomie leer je om deze keuzes te analyseren en te verklaren. Aan de Radboud Universiteit zijn we ervan overtuigd dat een brede blik leidt tot nieuwe en verrassende inzichten. Dit noemen we economie+ en hiervoor benutten we inzichten van sociologen en psychologen, maar ook van juristen en filosofen.
Economie en Bedrijfseconomie

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De Nijmeegse opleiding Economie en Bedrijfseconomie kijkt daarbij niet alleen naar de rationele en zakelijke kant (de cijfers), maar ook naar zaken als cultuur, emoties, waarden en politiek-economische verhoudingen. Naast puur economische zaken krijg je ook oog voor zaken als inkomensongelijkheid, welvaart en duurzaamheid. Het onderwijs aan de Radboud Universiteit is kleinschalig, met veel contacturen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe studie Economie en Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit bestaat uit een bacheloropleiding van drie jaar en eventueel een masteropleiding van één jaar. Het eerste anderhalf jaar volgen alle studenten eenzelfde gemeenschappelijk programma. Daarna kiest men uit drie tracks: Bedrijfseconomie, Financiële Economie en Internationale Economie en Beleid. Daarbij volgen ze sommige vakken samen met studenten van één of twee andere tracks. Het combineren van tracks is ook mogelijk.
1e jaar In Economie van de managementwetenschappen, Micro- en Macro-economie leer je de kernbegrippen en basistheorieën. Bij Accounting verdiep je je in boekhoudkundige en financiële aspecten van organisaties. Daarnaast leer je een onderzoek opzetten en gegevens statistisch verwerken, en is er aandacht voor ethische en maatschappelijke vragen. Je docent Academische Vaardigheden is je mentor in het eerste jaar. Je sluit het jaar af met een project over financiële instellingen en monetaire theorie.
periode
1234
Economie van de Managementwetenschappen
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie A
6 EC
Academische Vaardigheden
6 EC
Macro-economie
6 EC
Wiskunde voor economen
6 EC
Micro-economie
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie B
6 EC
Project: Financiële Instellingen en Monetaire Theorie
6 EC
Filosofie van de Managementwetenschappen
6 EC
Accounting
6 EC
2e jaar Je verbreedt je economische basiskennis met vakken als Corporate Finance, International Economics en Institutionele Economie. Daarna kies je één van drie vervolgtrajecten. Bij Bedrijfseconomie gaat het om de financiële bedrijfsvoering van organisaties; bij Financiële Economie om zaken als aandelen, handel in vreemde valuta, financiële markten, financiële producten en risicomanagement; bij Internationale Economie en Beleid om de gevolgen van internationale ontwikkelingen.
periode
1234
Corporate Finance
6 EC
International Economics
6 EC
History of Economics
6 EC
Economic Methodology
6 EC
Institutional Economics
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie: Investment Management
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie /internationale economie en beleid: Econometrics
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie: Project: Financial Instruments
6 EC
Track internationale economie en beleid: Economic Development
6 EC
Track internationale economie en beleid: Project: European Integration in a Globalizing Economy
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie: Multinational Finance
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie: Economic Policy and Public Finance of Financial Accounting and Reporting
6 EC
Track financiële economie / internationale economie en beleid: Economic Policy & Public Finance
6 EC
Track internationale economie en beleid: Comparative Economic and Business Systems
6 EC
3e jaar De vakken en projecten in dit jaar staan in het teken van je specialisatietraject (Bedrijfseconomie, Financiële Economie of Internationale Economie en Beleid). De genoemde vakken horen dus bij één, twee of alle drie de tracks. Bekijk de volgende pagina voor meer details: http://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/economie/studieprogramma/.
Naast deze vakken volg je vier keuzevakken en schrijf je een bachelorthesis. Er is ruimte voor een stage of studie in het buitenland.
periode
1234
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Keuzevak 1 keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Keuzevak 2 keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Keuzevak 3 keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie: Qualitative Research Methods
6 EC
Track bedrijfseconomie: Management Accounting and Control
6 EC
Track financiële economie: Financial Regulation
6 EC
Track internationale economie en beleid: Markets and Strategy keuzevak
6 EC
Track internationale economie en beleid: Government and Policy keuzevak
6 EC
Track financiële economie / internationale economie en beleid: International Financial Policy
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Bachelorthesis
12 EC
Track financiële economie: Topics in Financial Economics
6 EC
Track financiële economie: Behavioural Finance
6 EC
Track internationale economie en beleid: Topics in International Economics and Policy
6 EC
Track bedrijfseconomie: Topics in Business Economics
6 EC
Track internationale economie en beleid: Behavioral Economics
6 EC
Track bedrijfseconomie: Voortgezet Boekhouden keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie: Network Economics keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Keuzevak 4 keuzevak
6 EC

tracks

track Internationale Economie en Beleid

De specialisatie Internationale Economie en Beleid richt zich op de internationale ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de verschillende landen en voor bedrijven.

De specialisatie Internationale Economie en Beleid richt zich op de internationale ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de verschillende landen en voor bedrijven. Je behandelt vragen als: waarom groeit het ene land meer dan het ander? Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis in de Verenigde Staten voor andere landen? Wat zijn de gevolgen van de globalisering voor arme en rijke landen? Welke invloed heeft de voortschrijdende Europese eenwording op de economie van de lidstaten? Hoe kan een internationaal bedrijf het beste reageren op internationale ontwikkelingen?

track Financiële Economie

In de specialisatie Financiële Economie verdiep je je in het functioneren van de financiële markten en hun relatie met het ondernemingsbeleid.

In de specialisatie Financiële Economie verdiep je je in het functioneren van de financiële markten en hun relatie met het ondernemingsbeleid. Je leert welke verschillende financiële producten er zijn, hoe deze op de markt of door banken verhandeld worden, hoe ze door ondernemingen gebruikt kunnen worden voor het beheersen van het bedrijfsrisico, en door investeringsfondsen voor het behalen van een goed rendement met bijbehorend risicoprofiel. Daarbij is speciale aandacht voor de rol van psychologische factoren.

track Bedrijfseconomie

Binnen de specialisatie Bedrijfseconomie ga je dieper in op de functie en werking van verschillende accountingssystemen en de financieringsbehoeften van het bedrijfsleven.

Binnen de specialisatie Bedrijfseconomie ga je dieper in op de functie en werking van verschillende accountingssystemen en de financieringsbehoeften van het bedrijfsleven. Je richt je op het werkveld van de accountant, de controller en de financieel manager. Deze houden zich bezig met verantwoording aan vermogensverschaffers, in het bijzonder (toekomstige) aandeelhouders, en de economische rechtvaardiging van investeringsprojecten. Vanwege de samenhang met het werk van (andere) managers is er ook aandacht voor strategie en marketing.

Onderwijs

taal van onderwijs40% en
60% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project, seminar
studeren in het buitenland
In het derde jaar is er ruimte voor studeren in het buitenland. Daar kunnen keuzevakken gevolgd worden of vakken die vervangend zijn voor verplichte vakken uit het Nijmeegse curriculum. Het International Mobility Office van de faculteit onderhoudt contacten met partneruniversiteiten en begeleidt studenten bij allerlei praktische zaken.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Voor excellente studenten zijn er aparte disciplinaire en interdisciplinaire honoursprogramma's voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten. Studenten moeten voor een plek daarin solliciteren.

Het honoursprogramma voor propedeusestudenten bestaat uit twee cursussen van elk zeven avonden. Ze gaan over 'Wetenschap en media' en 'Het hart van de wetenschap'.
Het honoursprogramma voor bachelorstudenten bestaat uit twee programma's van elk vier cursussen. Per semester in het tweede en derde jaar volg je één extra cursus buiten je gewone curriculum. Het interdisciplinaire programma is bedoeld voor studenten die over de grenzen van hun eigen vak heen willen kijken. Studenten volgen niet alleen cursussen maar zijn ook lid van een denktank waarin studenten met verschillende achtergronden zitten die samen een complex vraagstuk bestuderen en daarover een advies uitbrengen. Daarnaast zijn er negen disciplinaire honoursprogramma's, waaronder een honoursprogramma Managementwetenschappen. Voor dit laatste programma moet je je propedeuse in één jaar halen met een gemiddelde van een 7.0

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8342

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B aangevuld met wiskunde A of B
hbo-pWiskunde A of B op vwo-eindexamenniveau
WO propedeusetoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

584 studenten volgen deze opleiding
29% daarvan is vrouw
166 eerstejaars gestart in 2017
30% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

ESV
studievereniging economie

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Radboud Universiteit
Economie en Bedrijfseconomie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
166 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
2/9 Radboud Universiteit
Economics and Business Economics
€ 315 gemiddelde kamerhuur
166 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/9 Erasmus
Economie en Bedrijfseconomie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
695 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 Erasmus
International Bachelor Economics and Business Economics
€ 342 gemiddelde kamerhuur
695 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/9 RUG
Economie en Bedrijfseconomie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
276 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/9 Maastricht University
Economics and Business Economics
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 308 gemiddelde kamerhuur
614 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/9 UU
Economics and Business Economics
€ 336 gemiddelde kamerhuur
242 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/9 Tilburg University
Economie en Bedrijfseconomie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/9 Amsterdam VU
Economie en Bedrijfseconomie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
104 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.93.6
studielast3.73.8
studiebegeleiding3.63.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Economie en Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 180 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een bachelor Economie en Bedrijfseconomie kun je aan de Radboud Universiteit instromen in één van de zeven specialisaties van de master Economics (Accounting and Control, Corporate Finance and Control, Financial Economics, International Economics and Business, International Economics and Development, International Political Economy en Economics, Behaviour and Policy).

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bedrijfseconomen vinden werk bij accountantsbureaus (zoals KPMG, PWC), bedrijven (van familiebedrijven tot multinationals) en overheden. Financieel economen komen terecht bij het Nederlandse bank- en verzekeringswezen, financiële adviesbureaus en ministeries. Internationaal economen werken bij multinationals en financiële instellingen, ministeries, De Nederlandse Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) of de Europese Unie. Een deel wordt onderzoeker of leraar economie.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2538gemiddeld bruto maandloon
76%kans op een vaste baan
7%kans op een voltijd baan
75%kans op een baan op niveau
58%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
76%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUAccounting & Control+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitAccounting and Controlgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
UUBanking and Financegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
RUGBusiness administrationgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUFinancial Management+ motivatiebrief
UUFinancial Managementgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHuman Resource Management+ motivatiebrief
RUGHuman Resource Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
Amsterdam VUManagement Consulting+ motivatiebrief
Amsterdam VUStrategy and Organization+ motivatiebrief
UUBusiness Development and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
Radboud UniversiteitCities, Water and Climate Change+ 36 EC pre-master
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 40 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 40 EC pre-master
Radboud UniversiteitCorporate Finance and Controlgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Amsterdam VUDigital Business Innovation+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
RUGEconomic Development and Globalizationgeen aanvullende eisen
RUGRegional Competitiveness and Trade+ aanv. eisen
UUEconomic Policygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEconomics+ aanv. eisen
Amsterdam VUEconomics+ motivatiebrief
RUGEconomicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEconomics (MPhil)+ aanvullende vakeisen
Radboud UniversiteitEconomics, Behaviour and Policygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Algemene Economie educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Bedrijfseconomie educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitEuropean Spatial and Environmental Planning+ 36 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFinance+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUFinance+ motivatiebrief
ErasmusFinance & Investments+ basiskennis
Radboud UniversiteitFinancial Economicsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
RUGInternational Business and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Tax Economics (track van MSc International Business Taxation)geen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitInternational Economics and Developmentgeen aanvullende eisen
RUGInternational Financial Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
UUInternational Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitInternational Political Economy+ aanv. eisen
UULaw and Economicsgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ 60 EC pre-master
ErasmusManagement of Innovation+ basiskennis
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
RUGMarketinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMarketing+ motivatiebrief
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
Tilburg UniversityMarketing Management+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
ErasmusOrganisational Change and Consulting+ basiskennis
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPlanning, Land and Real Estate Development+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitProsociale Communicatie+ 40 EC pre-master
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Law+ aanv. eisen
RUGReal Estate Studies+ aanv. eisen
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
Radboud UniversiteitSocial Cultural Science research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSociologie+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUSpatial, Transport and Environmental Economics (STREEM)+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
ErasmusStrategic Entrepreneurship+ basiskennis
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
Tilburg UniversityStrategic Management Consultancygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
RUGSupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusSupply Chain Management+ basiskennis
RUGTechnology and Operations Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitUrban and Regional Mobility+ 36 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Drs. Hatice Günenç

Studieadviseur

Dr. Jan Peil

Bachelorcoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite