Deze opleiding

Tijdens deze opleiding bestudeer je de Franse Taal en Cultuur, maar ook vragen als: waarom kun je het moderne Frankrijk niet begrijpen zonder iets te weten over de Franse Revolutie?

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
vooral Frans
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56074
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Je gaat Frans studeren omdat je interesse hebt in alles wat met de Franse taal en cultuur te maken heeft. La douce France; het land van romantiek, goede wijn en een Bourgondische levensstijl. Maar ook het land met een grote culturele rijkdom. Frankrijk is economisch gezien van groot belang voor Nederland. Zonder kennis van de Franse taal is het echter slecht zaken doen. Want waarom wil een Fransman bij een zakenlunch pas tijdens de koffie praten over het af te sluiten contract? Spreken alle Fransen hetzelfde Frans? En waarom kun je het moderne Frankrijk niet begrijpen zonder iets te weten over de Franse Revolutie? Je kunt een taal alleen leren als je je ook verdiept in de bijbehorende cultuur, geschiedenis en literatuur. Aan de Radboud Universiteit komen al die onderdelen aan bod.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

In Nijmegen is er veel persoonlijk contact, waardoor alles laagdrempelig is. Tevens krijg je les van topdocenten (waaronder veel native speakers) en gerenommeerde gastsprekers (journalisten, schrijvers, cineasten, etc.). Ook word je goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding bestaat uit de major en een minor. De major vormt het kernprogramma van de opleiding. Daarnaast heb je de keuze uit verschillende pakketten die de minor vormen. Deze minor draait om een actueel maatschappelijk thema. In de driejarige bachelor verdiep en verbreed je ieder jaar je kennis, waardoor je na afloop een diepgaande academische houding en kritisch blik hebt ontwikkeld.
1e jaar Het eerste jaar is vooral een oriëntatie op de studie. Alle vakonderdelen (taalverwerving, taalkunde, letterkunde en cultuurkunde) komen aan bod, zodat je een goed beeld van de studie krijgt. Bovendien start je de opleiding met een intensieve taalcursus, waardoor je de taal in korte tijd al goed onder de knie krijgt. In kleinschalige hoor- en werkcolleges ben je vanaf het eerste moment intensief bezig met de taal en cultuur van jouw keuze.
periode
1234
Compétences langagières 1
5 EC
Cinéma et société
5 EC
Histoire de la culture française 1
5 EC
La France au XXIe siècle
5 EC
Langue, culture et société
5 EC
Compétences langagières 2
5 EC
Compétences langagières 3
5 EC
Histoire de la culture française 2
5 EC
Onderzoekscollege 1: Écriture scientifique
5 EC
Sur les traces de la langue française
5 EC
Van woord tot zin
5 EC
Compétences langagières 4
5 EC
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je intensief in taalverwerving en in de taal-, letter- en cultuurkunde. Zo houd je je bijvoorbeeld bezig met sociale variatie van het Frans in Frankrijk of in Canada en met de allernieuwste Franstalige romans. De aandacht voor taalbeheersing blijft nadrukkelijk in het programma aanwezig. Ook volg je colleges (Literair) vertalen en krijg je werkcolleges over de nieuwste theorieën op het gebied van de taal-, letter- en cultuurkunde.
periode
1234
Kennis en inzichten in de humaniora (keuze uit een aantal vakken)
5 EC
Littérature et société (XVIIe-XIXe siècles)
5 EC
Renforcement grammatical + traduction
5 EC
Tendances actuelles de la recherche
5 EC
Van Klank tot Woord
5 EC
Wijsgerige reflectie
5 EC
Compétences orales 3 & 4
5 EC
Apprendre le français
5 EC
Atelier culture: identités post-coloniales
5 EC
La communication en entreprise
5 EC
Littérature et société (XXe-XXIe siècles)
5 EC
Onderzoekscollege 1: Écriture scientifiq
5 EC
3e jaar In deze fase van de studie kies je een minor waarmee je je kunt verdiepen of verbreden. Je sluit het derde studiejaar af met een bachelorwerkstuk. Hiervoor kies je zelf een onderwerp binnen één van de vakgebieden: letterkunde, taalkunde of cultuurkunde.
periode
1234
Minor I (buitenlandverblijf)
15 EC
Minor II (buitenlandverblijf)
15 EC
Actualités culturelles
5 EC
Méthodes littéraires & linguistiques
5 EC
Bachelorwerkstuk afstuderen
10 EC
Geesteswetenschappen en samenleving
5 EC
Traduction
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs30% nl
70% fr
onderwijsopzet25% zelfstudie
50% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, project
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pBij instroom met een hbo-propedeuse kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem hiervoor contact op met de opleiding.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

78 studenten volgen deze opleiding
68% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ouisi
studievereniging Romaanse talen en culturen

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Radboud Universiteit
Franse Taal en Cultuur
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
2/3 Radboud Universiteit
Romaanse Talen en Culturen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Radboud Universiteit
Spaanse Taal en Cultuur
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.93.9
docenten4.14.1
studiefaciliteiten4.14.1
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.93.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Franse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 58 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een bachelor - én een master vormen samen een academische opleiding. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee heb je na je studie diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In principe kun je na het behalen van je bachelor al de arbeidsmarkt op, maar veel functies vereisen een afgeronde masteropleiding. De meeste studenten kiezen er dan ook voor om na hun bachelor nog een master te volgen. 

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als regio-deskundige ben je met je diploma op zak breed opgeleid en kun je je kennis en vaardigheden op veel verschillende plekken inzetten. Frans is een wereldtaal die je terugziet in allerlei sectoren: van het bedrijfsleven, de cultuursector of het onderwijs tot aan internationale organisaties wereldwijd. De mogelijke beroepen zijn dan ook uiteenlopend, en je kunt werk vinden in binnen- en buitenland.
Afgestudeerden kunnen bijvoorbeeld bij een uitgeverij of ambassade gaan werken of in de toeristische branche. We zien onze afgestudeerden ook terug als docent, journalist, communicatieadviseur, als vertaler of als onderzoeker in de wetenschappelijke wereld. Anderen werken in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als adviseur van bedrijven die in Frankrijk zaken willen doen. Door het vervagen van de Europese grenzen is er bijna binnen elk werkveld wel een samenwerking met Frankrijk en andere Franstalige landen waarin jij iets kunt betekenen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Frans educational+ aanv. eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropean Linguisticsgeen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeneral Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Spaans educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics+ aanv. eisen
Linguistics and Communication Sciences researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culture+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent frans in het voortgezet onderwijs of adviseur voor tweede- en vreemde taalonderwijs
functies op het gebied van communicatie bij een uitgeverij of overheidsinstelling. bijvoorbeeld redacteur, communicatiemedewerker, vertaler of correspondent buitenland
marketing en salesmanager, projectmanager, consultant of communicatiemedewerker, bijvoorbeeld bij (internationale) bedrijven die zich op de franstalige markt richten.
medewerker bij de ambassade van bijvoorbeeld frankrijk of belgië of van een nederlandse ambassade in franstalig gebied
medewerker in de toeristische branche in het binnen- of buitenland
onderzoeker aan een universiteit of bij een non-profitorganisatie, vakbond of consultancybureau
vertaler bij een vertaalbureau, literair vertaler
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Drs. Anabel Lumbreras

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite