Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur bestudeer je twee oude talen die grote invloed hebben gehad op de hedendaagse westerse samenleving.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56003
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Wel eens een Romein of Griek uit de oudheid ontmoet? Allicht niet in levenden lijve, maar als je goed kijkt, kom je ze overal tegen: in de bioscoop, in films als Hercules of Gladiator. Of op straat, in architectuur zoals het Amerikaanse Witte Huis of het Amsterdamse Paleis op de Dam. En natuurlijk in (filosofische) boeken en poëzie. Want de klassieke wereld is nog altijd belangrijk. Hoe dat komt, en waar dat allemaal zichtbaar is, onderzoek je in de bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. En waar kan dat nou beter dan in de oudste stad van Nederland, Nijmegen, waar je onder meer de overblijfselen van een belangrijke Romeinse legerplaats kunt vinden? Tijdens je studie vertaal je klassieke bronteksten, kun je meewerken aan opgravingen en duik je in het gedachtegoed van de grote filosofen. Ontdek de klassieke talen in Nijmegen!

In Nijmegen bestaat eenderde van het studieprogramma uit cultuurvakken; dat is meer dan op andere universiteiten. Bij de talen maak je onder meer kennis met Vroegchristelijk Grieks en Latijn, een Nijmeegs specialisme. Wie wil kan zelfs Nieuwgrieks leren.
Griekse en Latijnse taal en cultuur

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardElsevier beste opleiding
2018
awardElsevier beste opleiding
2018
  • Veel aandacht voor archeologie en geschiedenis
  • Een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt
  • Laagdrempelig en persoonlijk contact tussen studenten en docenten
  • Aandacht voor Grieks van vroeg tot laat en voor Latijn van vroeg tot laat
  • Je studeert in een stad die door de Romeinen is gesticht

Open dagen en meeloopdagen

Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding bestaat uit de major en een minor. De major vormt het kernprogramma van de opleiding. Daarnaast heb je de keuze uit verschillende pakketten die de minor vormen. Deze minor draait om een actueel maatschappelijk thema. In de driejarige bachelor verdiep en verbreed je ieder jaar je kennis, waardoor je na afloop een diepgaande academische houding en kritisch blik hebt ontwikkeld.
1e jaar In het eerste jaar van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur krijg je niet alleen te maken met de twee klassieke talen, maar ook met cultuurvakken zoals Archeologie, Oude geschiedenis en Antieke wijsbegeerte. Je volgt inleidende vakken over klassieke archeologie, oude geschiedenis en literatuurgeschiedenis. Binnen de talenvakken maak je tevens kennis met ICT-toepassingen voor de klassieke talen.
periode
1234
Klassieke Archeologie 1 (incl. ACV)
5 EC
Griekse grammatica 1
5 EC
Griekse teksten 1
5 EC
Latijnse grammatica 1
5 EC
Latijnse teksten 1
5 EC
Klassieke Archeologie 2
5 EC
Griekse grammatica 2
5 EC
Griekse teksten 2
5 EC
Klassieke Literatuurgeschiedenis
5 EC
Latijnse grammatica 2
5 EC
Latijnse teksten 2
5 EC
Oude Geschiedenis 1 (incl. ACV)
5 EC
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je verder in de thema's waarmee je in het eerste jaar hebt kennisgemaakt. Het kernprogramma (de major) van het tweede jaar bestaat uit vakken die een directe relatie met het vakgebied hebben, zoals Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, Oude Geschiedenis en Antieke Wijsbegeerte. Daarnaast krijg je de ondersteunende vakken Methoden en Technieken van de Klassieken en Klassieke literatuurwetenschap. Naast de majorvakken heb je 30 studiepunten aan vrije ruimte.
periode
1234
Griekse taalkunde
5 EC
Griekse letterkunde 1 of 2
5 EC
Latijnse letterkunde 1 of 2
5 EC
Methoden en Technieken
5 EC
Vroegchristelijk Grieks en Latijn 1 of 2
5 EC
Latijnse taalkunde
5 EC
Antieke Wijsbegeerte 1
5 EC
Keuze A: Griekse Taalkunde 2
5 EC
Keuze B: Gesch. theorie en methoden van de archeologie
5 EC
Literatuurwetenschap en de Klassieken
5 EC
Werkcollege Grieks
5 EC
Werkcollege Latijn
5 EC
3e jaar In het derde bachelorjaar volg je een interdisciplinair werkcollege, colleges Antieke wijsbegeerte en schrijf je een bachelorscriptie. Ook kies je een minor, waarin je je buigt over de maatschappelijke relevantie van een actueel thema en je je alvast oriënteert op de arbeidsmarkt.
periode
1234
Antieke wijsbegeerte 2
5 EC
Interdisciplinair werkcollege
5 EC
Minor
30 EC
Keuzevak keuzevak
5 EC
Bachelorwerkstuk afstuderen
10 EC
Geesteswetenschappen en samenleving
5 EC

specialisaties

specialisatie Griekse taal- en letterkunde

Met minoren kun je je verdiepen in Griekse taal en letterkunde.

specialisatie Latijnse taal en letterkunde

Met minoren kun je je verdiepen in Latijnse taal en letterkunde.

specialisatie Klassieke archeologie

Met minoren kun je je verdiepen in Klassieke archeologie.

specialisatie Oude geschiedenis

Met minoren kun je je verdiepen in Oude geschiedenis.

specialisatie Antieke wijsbegeerte

Met minoren kun je je verdiepen in Antieke wijsbegeerte.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet55% zelfstudie
40% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, tentoonstelling, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7273

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

toelaatbare profielen
vwo C&MLatijn of Grieks
vwo E&MLatijn of Grieks
vwo N&GLatijn of Grieks
vwo N&TLatijn of Grieks
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

59 studenten volgen deze opleiding
56% daarvan is vrouw
16 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
19367 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Soda
studievereniging Griekse en Latijnse taal en cultuur

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Radboud Universiteit
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
star Keuzegids topopleiding 2018
Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
16 eerstejaars
62% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
2/5 Universiteit Leiden
Griekse en Latijnse taal en cultuur
star Keuzegids topopleiding 2016  84
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.4/5 studenttevredenheid
20 eerstejaars
60% vrouw
12 uur contacttijd/week
3/5 Rijksuniversiteit
Griekse en Latijnse taal en cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.5/5 studenttevredenheid
6 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
4/5 UvA
Griekse en Latijnse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.4/5 studenttevredenheid
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
5/5 Amsterdam VU
Griekse en Latijnse taal en cultuur
star Keuzegids topopleiding 2016
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.6/5 studenttevredenheid
5 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.2
inhoud4.04.0
docenten4.24.4
studiefaciliteiten4.03.8
studielast3.23.4
studiebegeleiding3.84.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 38 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Radboud Universiteit
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.0 4.1
aantal eerstejaars 17 14
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 89% 71%
diploma binnen 4 jaar 47% 57%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Een bachelor - én een master vormen samen een academische opleiding. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee heb je na je studie diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In principe kun je na het behalen van je bachelor al de arbeidsmarkt op, maar veel functies vereisen een afgeronde masteropleiding. De meeste studenten kiezen er dan ook voor om na hun bachelor nog een master te volgen. 

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Onze oud-studenten komen vaak terecht in het onderwijs: zo'n 83% van de pas afgestudeerden geeft aan dat zij werkzaam zijn als docent. Dit is niet zo gek als je weet dat er een enorm tekort is aan bevoegde docenten klassieke talen. Pas afgestudeerden in Griekse en Latijnse Taal en Cultuur hebben daarom weinig moeite om een baan te vinden.
Maar de opleiding biedt ook zeker een goede basis voor een baan in bijvoorbeeld de journalistiek, wetenschappelijke bibliotheken, bij musea, overheidsdiensten en in culturele instellingen. Afhankelijk van je eigen interesses, kwaliteiten en de richting die je binnen je opleiding hebt gekozen, kun je dus veel kanten op.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1795gemiddeld bruto maandloon
60%kans op een vaste baan
16%kans op een voltijd baan
60%kans op een baan op niveau
53%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
60%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAncient and Medieval Mediterranean Worlds+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitArt and Visual Culture researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
UvAAncient Historygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient History+ motivatiebrief
UvAAncient Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
UvAClassicsgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenClassics+ aanv. eisen
Amsterdam VUClassics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEuropese Letterkundegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitGriekse en Latijnse Taal en Cultuur part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGriekse en Latijnse Taal- en Letterkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuurgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Griekse en Latijnse taal en cultuur part-time educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Grieks, Latijn en Klassieke culturele vorming educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Latijn en Klassieke en culturele vorming educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOudheidstudiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUTaaltheorie en taalbeschrijving+ aanv. eisen
UvAVertalengeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culture+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent op een middelbare school
een baan bij een culturele instelling
een baan bij musea
een baan bij overheidsdiensten
een baan in wetenschappelijke bibliotheken
journalist
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Drs. Anabel Lumbreras

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite