Natuur- en sterrenkunde

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij natuur- en sterrenkunde leer je de verbindingen te leggen tussen abstracte concepten (zoals kracht, energie en temperatuur) en natuurwetenschappelijke verschijnselen op schaal van nanometers.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc Natuur- en Sterrenkunde
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56984
numerus fixusnee
honours programmaja
Natuurwetten veranderen nooit en dus zijn natuur- en sterrenkunde al eeuwenlang hetzelfde? Niets is minder waar. Natuurwetten als zwaartekracht en behoud van energie mogen beschreven zijn, hun impact op materialen en onze omgeving is nog lang niet doorgrond. Behouden materialen bijvoorbeeld hun eigenschappen als ze maar één molecuul dik zijn? Hoe wordt inkomende informatie door de hersenen verwerkt (en wat kan hier misgaan)? Kunnen we lasers gebruiken om lage concentraties moleculen te detecteren of om atomen te manipuleren? Wat vertellen sterrenstelsels ons over de oorsprong van het leven? In al deze fenomenen ga je je verdiepen. Je duikt achter de zichtbare werkelijkheid en je kijk op de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.
Bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde – Radboud Universiteit

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids topopleiding
2016
Je krijgt college van topwetenschappers en als ouderejaars student werk je zij aan zij met hen aan grensverleggend onderzoek. Samen met sterrenkundige Heino Falcke speur je bijvoorbeeld naar de herkomst van kosmische deeltjes en samen met fysicus Theo Rasing werp je licht op eigenschappen van materialen.
Goede begeleiding: Er is een studieadviseur, een tutor en een docentmentor bij wie je terecht kunt met vragen.
Laagdrempelige en persoonlijke contacten tussen studenten en docenten.
Onze studenten beoordelen deze opleiding met een 8,3 (Bron: Nationale Studenten Enquête 2016)
De Radboud-opleiding Natuur- en Sterrenkunde is door de Keuzegids Universiteiten 2017 uitgeroepen tot topopleiding.
De unieke mogelijkheid om Neurosciencevakken te volgen binnen de bachelor die specifiek zijn toegespitst op Natuurkunde.
Een bijzondere uitdaging bij de Radboud Universiteit is het dubbele bachelor programma met Wiskunde.
Je krijgt een gedegen, uitdagende bètaopleiding.
Je hebt beschikking over geavanceerde faciliteiten, zoals het Magnetenlab, Nanolab, Laserlab en HiSPARC (Kosmischedeeltjesdetector).
Hoogwaardig fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek met grote internationale erkenning

Open dagen en meeloopdagen

Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De opleiding Natuur- en sterrenkunde bestaat uit een bacheloropleiding van 3 jaar en een masteropleiding van 2 jaar. Natuur- en sterrenkundigen hebben het eerste jaar hetzelfde programma. In het tweede en derde jaar heb je naast het basisprogramma de vrijheid om specifieke vakken te kiezen in de richtingen natuur - of sterrenkunde.
Het onderwijs is opgedeeld in vier kwartalen van tien weken. Daarvan volg je acht weken onderwijs en twee weken tentamens. Tijdens je studie krijg je te maken met diverse onderwijsvormen. Bij de meeste vakken volg je zowel hoor- als werkcolleges. Hoorcolleges volg je met alle studenten van je opleiding en een werkcollege bestaat uit gemiddeld 20 studenten. Colleges nemen ongeveer 40% van de onderwijstijd in beslag en 10% van de tijd besteed je aan practica en projectwerk. In de practica doe je experimenten die aansluiten op de leerstof. Je volgt ook nog tutoruren waarin een tutor je begeleidt, dit neemt 10% van de tijd in beslag. Tenslotte verwachten we ook van je dat je ongeveer 40% van de studietijd besteedt aan zelfstudie. Het onderwijs in de bachelor wordt grotendeels in het Nederlands gegeven, maar je zult ook vakken in het Engels krijgen. Hierdoor word je goed voorbereid op het Engelstalig masteronderwijs.

1e jaar In het eerste studiejaar volg je verplichte vakken (57 ECTS) en heb je een vrije keuzeruimte (3 ECTS).
periode
1234
Kaleidoscoop Sterrenkunde
3 EC
Lineaire Algebra 1
3 EC
Mechanica 1B
3 EC
Speciale Relativiteitstheorie
3 EC
Calculus 1
3 EC
Practicum 1
3 EC
Portfolio Bachelor Natuur- en Sterrenkunde
3 EC
Mechanica 2B
3 EC
Warmteleer
3 EC
Calculus 2
3 EC
Lineaire Algebra 2
3 EC
Programmeren 1
3 EC
Observational Astronomy keuzevak
3 EC
Elektriciteit en Magnetisme 1B
3 EC
Golven en Optica
3 EC
Calculus 3
3 EC
Lineaire Algebra 3
3 EC
Inleiding Nanowetenschap en Technologie keuzevak
3 EC
Elektriciteit en Magnetisme 2B
3 EC
Inleiding Kwantummechanica
3 EC
Calculus 4
3 EC
Lineaire Algebra 4 keuzevak
3 EC
Kansrekening
3 EC
Newtoniaanse Kosmologie keuzevak
3 EC
Inleiding Neuroscience keuzevak
3 EC
2e jaar In het tweede en derde jaar krijg je verdieping in dezelfde soort vakken als in het eerste jaar. Practica vormen een belangrijk
onderdeel van het programma. Je hebt de vrijheid om vakken te kiezen die je leuk vindt. 25% van het programma bestaat namelijk uit keuzevakken. Daarmee kun je kiezen voor meer natuurkunde vakken, of vakken in de sterrenkunde. Je rondt de bacheloropleiding af met een stage van twee maanden die je bij een van de onderzoeksafdelingen van de Radboud Universiteit doet.
3e jaar Je rond de bacheloropleiding af met een korte bachelorstage van twee maanden. Je kiest een afstudeerproject dat je uitvoert op één van de onderzoeksafdelingen van de Radboud Universiteit. Je wordt uiteraard goed begeleid bij dit proces. Aan het einde van je stage schrijf je een verslag over je onderzoek en geef je een mondelinge presentatie.

minors

minor Minor

In het tweede en derde jaar van de studie kun je een minor volgen. Een minor bestaat uit een aantal cursussen uit een bepaald vakgebied.

Je kunt je verdiepen in een andere discipline buiten de
bètafaculteit, bijvoorbeeld in Rechten, Economie of Bedrijfskunde.
Als je leraar wilt worden kun je een tweedegraads lesbevoegdheid
halen middels de minor educatie waarmee je les mag geven op het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, portfolio, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
docenten
Bij de opleiding Natuur- en Sterrenkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen is de drempel om docenten aan te spreken erg laag. Dit zorgt voor een informelere sfeer waarbinnen het makkelijk is om bij een docent op de kamer binnen te lopen met een vraag. Ook in de wandelgangen vinden en regelmatig gesprekken plaats tussen student en docent.
studeren in het buitenland
Buitenlandervaring wordt gezien als een belangrijk onderdeel van een academische opleiding. Daarom worden steeds meer mogelijkheden geboden aan studenten om tijdens hun studie iets in het buitenland te doen.
Voor algemene en praktische informatie over je verblijf in het buitenland, zie: http://www.ru.nl/io/student/studie-stage/
exchange programs
  • Erasmus programma - Nederland
    De Radboud Universiteit is aangesloten bij het Erasmus programma. Studenten hebben daardoor veel mogelijkheden om een studie te volgen of stage te doen binnen Europa.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Als je minimaal 42 ECTS (studiepunten) van de 60 ECTS haalt, krijg
je een positief advies om door te gaan met de opleiding. Bij een naderend negatief advies overleg je met de studieadviseur wat de
vervolgstappen kunnen zijn. Bij een negatief advies zul je helaas moeten stoppen met de studie. Als je alle vakken van het eerste studiejaar hebt afgerond, behaal je je propedeuse
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Gemotiveerde en talentvolle propedeuse- en bachelorstudenten kunnen een honoursprogramma volgen. Je kunt solliciteren naar één van de plaatsen in het programma.

Het honoursprogramma FNWI beoogt in te spelen op de wensen en ambities van excellente en gemotiveerde studenten die zoeken naar extra uitdagingen. Het gaat hierbij om verdieping binnen zowel de eigen discipline als binnen een interdisciplinaire bètacontext. Daarnaast is er aandacht voor het verwerven van de bijbehorende academische vaardigheden. Uiteindelijk doel is om excellente studenten in staat te stellen om zich gedurende hun opleiding zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarbij is het streven om al in de bachelorfase een niveau te bereiken waarbij participatie in - en soms ook publiceren van - wetenschappelijk onderzoek mogelijk is.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 7273

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar
studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 700levensonderhoudper jaar
€ 500studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

261 studenten volgen deze opleiding
16% daarvan is vrouw
79 eerstejaars gestart in 2017
23% daarvan is vrouw
19367 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Marie Curie
studievereniging natuur- en sterrenkunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Radboud Universiteit
Natuur- en sterrenkunde
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 315 gemiddelde kamerhuur
79 eerstejaars
22% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 UU
Natuur- en sterrenkunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Natuur- en sterrenkunde
Wiskunde
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.2
inhoud4.04.0
docenten3.93.9
studiefaciliteiten4.23.8
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Natuur- en sterrenkunde aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 118 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Radboud Universiteit
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Met je bachelordiploma kun je doorstromen naar de tweejarige masteropleiding Physics and Astronomy van de Radboud Universiteit. Je kunt er ook voor kiezen bij een andere (internationale) universiteit een masteropleiding te volgen. Door binnen je bachelor bepaalde keuzevakken te kiezen kun je soms een andere master van de Radboud Universiteit volgen. Je kunt met een bacheloropleiding ook de arbeidsmarkt op. Een masterdiploma biedt echter betere carrièreperspectieven.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een opleiding Natuur- en sterrenkunde krijg je een brede achtergrond waardoor je in diverse vakgebieden aan de slag kan.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2293gemiddeld bruto maandloon
29%kans op een vaste baan
22%kans op een voltijd baan
95%kans op een baan op niveau
90%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftAerospace Engineeringgeen aanvullende eisen
TUeApplied Physics+ aanv. eisen
TU DelftApplied Physics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAstronomy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenBiology+ aanv. eisen
TUeBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitBrain Networks and Neuronal Communication research+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
UUClimate Physics researchgeen aanvullende eisen
UvAComputational Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
UUEnergy Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
UUExperimental Physics researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication+ aanv. eisen
UUMathematical Sciences researchgeen aanvullende eisen
TUeMedical Engineering+ 30 EC pre-master
UUNanomaterials Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNeurosciencegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitParticle and Astrophysicsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPerception, Action and Control research+ aanv. eisen
Amsterdam VUPhysics & Astronomygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPhysics and Astronomygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPhysics of Molecules and Materialsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPlasticity and Memory research+ aanv. eisen
TUeRegenerative Medicine and Technology+ 30 EC pre-master
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TUeScience and Technology of Nuclear Fusiongeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educationalgeen aanvullende eisen
TUeLeraar VHO Natuurkunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TUeLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
UUSustainable Development research+ aanv. eisen
TU DelftSustainable Energy Technology - 4TUgeen aanvullende eisen
UUTheoretical Physics researchgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

actuaris
adviseur en manager in de financiële wereld, de ict en industrie
consultant
data analist
docent in het middelbaar- of hoger onderwijs
onderzoeker
toegepaste fysicus in de zorg- of energiesector
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite