Nederlandse Taal en Cultuur

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de studie Nederlands bestudeer je moderne en klassieke literatuur. Hoe leren kinderen hun moedertaal en hoe verschilt dit van het leren van een tweede taal?

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA Nederlandse Taal en Cultuur
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56804
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Tijdens de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur in Nijmegen bestudeer je de moderne en klassieke Nederlandse literatuur. Daarnaast analyseer je vraagstukken zoals: hoe leren kinderen hun moedertaal en wat is het verschil met het leren van een tweede taal? Is Kluun literatuur of niet? Hoe zijn de Nederlandse spelling en grammatica sinds het Middelnederlands precies veranderd? En wat vertelt het taalgebruik op Twitter je over taalverandering? In dit soort vragen verdiep je je tijdens de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur. Verder ontwikkel je vaardigheden die in je latere werk goed van pas komen. Je leert bijvoorbeeld teksten analyseren en ontwikkelt goede schrijfvaardigheden. Ook leer je hoe je een tekst kunt aanpassen aan de doelgroep en het medium waarvoor deze bedoeld is. Naast de basisvakken waarin je dieper op het bovenstaande ingaat, kun je kiezen uit vakken die jij interessant vindt, bijvoorbeeld op het gebied van internationale literatuur, journalistiek of psycholinguïstiek.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardElsevier beste opleiding
2018
Je leert door intensief, persoonlijk onderwijs alles wat bij de Nederlandse taal en cultuur hoort, en je studeert als vakspecialist af met goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Verder staat de studie in Nijmegen bekend om de aandacht voor babytaalverwerving, literaire kritiek en Vlaamse letterkunde.

Open dagen en meeloopdagen

Proefstuderen Letteren Nijmegen
Je hebt al een Letterenopleiding in gedachten en je wilt graag weten of die opleiding bij je past? Dan is het tijd om een dag student te zijn aan de Radboud Universiteit! Op een Proefstudeerdag ervaar je hoe het is om op de universiteit onderwijs te volgen en maak je kennis met docenten en studenten
Proefstuderen Nederlandse taal en cultuur Nijmegen
Je hebt al een opleiding in gedachten en je wilt graag weten of die opleiding bij je past? Dan is het tijd om een dag student te zijn aan de Radboud Universiteit! Op een Proefstudeerdag ervaar je hoe het is om op de universiteit onderwijs te volgen en maak je kennis met docenten en studenten.
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Proefstuderen Letteren Nijmegen
Je hebt al een Letterenopleiding in gedachten en je wilt graag weten of die opleiding bij je past? Dan is het tijd om een dag student te zijn aan de Radboud Universiteit! Op een Proefstudeerdag ervaar je hoe het is om op de universiteit onderwijs te volgen en maak je kennis met docenten en studenten

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding bestaat uit de major en een minor. De major vormt het kernprogramma van de opleiding. Daarnaast heb je de keuze uit verschillende pakketten die de minor vormen. Deze minor draait om een actueel maatschappelijk thema. In de driejarige bachelor verdiep en verbreed je ieder jaar je kennis, waardoor je na afloop een diepgaande academische houding en kritisch blik hebt ontwikkeld.
1e jaar In het eerste jaar ontdek je de rijkdom van de Nederlandse taal en van de literatuur uit Nederland en Vlaanderen. Je leert hoe je zakelijke en literaire teksten schrijft en maakt kennis met de wetenschappelijke instrumenten en methoden die je gebruikt bij het bestuderen van taal en literatuur.
periode
1234
Fonetiek
2.5 EC
Inleiding Taalkunde
2.5 EC
Eeuwig gaat voor ogenblik: de Nederlandse canon van middeleeuwen tot heden
5 EC
Praktische Onderzoeksvaardigheden Neerlandistiek
5 EC
Taal en Media
5 EC
Wat is literatuur?
5 EC
Betekenis van woorden en zinnen: semantiek
2.5 EC
Woordstructuur: Morfologie
2.5 EC
Schrijvers op de zeepkist: literatuur en engagement in de vroegmoderne tijd
5 EC
Argumentatie, Retorica en Publiek Debat
5 EC
Geschiedenis van het denken
5 EC
Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands
5 EC
Van woord tot zin
5 EC
De Literatuur Draait Door: rol en functie van Nederlandstalige literatuur in de 21ste eeuw
5 EC
2e jaar In het tweede en derde jaar krijg je een verdieping en verbreding. Je volgt in het tweede jaar vakken over letterkunde (zoals geschiedenis, cultuur en literatuur van de Nederlanden en literatuurgeschiedenis van de twintigste eeuw), taalkunde (waaronder taalverandering, psycholinguïstiek) en taalbeheersing (tekstontwerp).
periode
1234
Negentiende eeuw: Letterkunde 4
5 EC
Constituenten- en zinsstructuur in het Nederlands
5 EC
Ontwerp van overtuigende teksten
5 EC
Taal en cognitie: Inleiding in de Psycholinguïstiek
5 EC
Keuzevak keuzevak
5 EC
Modern Vlaanderen: Letterkunde 5
5 EC
Twintigste eeuw: Letterkunde 6
5 EC
Kwantitatieve methoden in de Neerlandistiek
5 EC
Taal in actie: discourse-analyse
5 EC
Taalverandering in context
5 EC
Keuzevak keuzevak
5 EC
Eenentwintigste eeuw: Letterkunde 7
5 EC
3e jaar In het derde jaar krijg je vakken over gedragswetenschap en tekstanalyse. De academische vaardigheden die je in het eerste jaar verworven hebt, worden in het tweede en derde jaar uitgebreid zodat je aan het einde van het derde jaar in staat bent zelfstandig een onderzoek te verrichten en daarover een bachelorwerkstuk te schrijven. Als je alle onderdelen van de bachelorstudie met een voldoende hebt afgesloten, krijg je een bachelordiploma.
periode
1234
Geesteswetenschappen en Samenleving
5 EC
Minor
30 EC
Keuzevak (keuze uit 2 cursussen) keuzevak
5 EC
Keuzevak (keuze uit 3 cursussen) keuzevak
5 EC
Bachelorwerkstuk afstuderen
10 EC
Keuzevak (keuze uit 3 cursussen) keuzevak
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, tentoonstelling, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7273

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pBij instroom met een hbo-propedeuse kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem hiervoor contact op met de opleiding.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

82 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
19367 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SVN
studievereniging Nederlands

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Nederlandse Taal en Cultuur
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Universiteit Leiden
Nederlandse taal en cultuur
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
19 eerstejaars
78% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
3/6 Rijksuniversiteit
Nederlandse Taal en Cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
16 eerstejaars
81% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 UU
Nederlandse taal en cultuur
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
27 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 UvA
Taal en communicatie (Nederlands)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
25 eerstejaars
76% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 UvA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
25 eerstejaars
76% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.7
docenten3.84.0
studiefaciliteiten3.93.6
studielast3.33.7
studiebegeleiding3.33.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 48 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Radboud Universiteit
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.0 4.1
aantal eerstejaars 18 38
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 82% 72%
diploma binnen 4 jaar 67% 55%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Een bachelor - én een master vormen samen een academische opleiding. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee heb je na je studie diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In principe kun je na het behalen van je bachelor al de arbeidsmarkt op, maar veel functies vereisen een afgeronde masteropleiding. De meeste studenten kiezen er dan ook voor om na hun bachelor nog een master te volgen. 

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Neerlandici werken vaak bij kranten, uitgeverijen, taaladviesbureaus, voorlichtingsafdelingen bij overheden of in het bedrijfsleven. Ze zijn bijvoorbeeld redacteur, tekstschrijver, journalist, uitgever of onderzoeker. Ongeveer een derde wordt docent op een middelbare school, in het hoger onderwijs of bij commerciële opleidings- en trainingsbureaus.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1827gemiddeld bruto maandloon
52%kans op een vaste baan
7%kans op een voltijd baan
35%kans op een baan op niveau
46%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
66%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ aanv. eisen
UUAncient, Medieval and Renaissance Studies research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie en Beïnvloedinggeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitCommunicatie en educatie+ aanv. eisen
UvATekst en communicatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)+ aanv. eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
RijksuniversiteitComputercommunicatie+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Nederlandse Taal en Cultuur full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropean Linguisticsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Letterkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFinance+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGeneral Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar in VHO in Nederlands (Educatieve postmaster) educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Nederlands educational+ 120 EC pre-master
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
UULinguistics research+ aanv. eisen
Linguistics and Communication Sciences researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies researchgeen aanvullende eisen
UvALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMaster Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNederlandse letterkunde en het literaire veld+ aanv. eisen
UUNederlandse literatuur en cultuur research+ aanv. eisen
UUNeerlandistiek+ aanv. eisen
RijksuniversiteitNeerlandistiekgeen aanvullende eisen
UvANederlandse letterkunde (research) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModerne Nederlandse letterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenNederlandkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenNederlandse taalkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOudere Nederlandse letterkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenTaalbeheersing van het Nederlands+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOnline Culture+ aanv. eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaaltheorie en taalbeschrijving+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culture+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent nederlands op een middelbare school
journalist
onderzoeker
projectmedewerker
redacteur, tekstschrijver, recensent of journalist bij kranten, uitgeverijen of vakbladen
taaltrainer nederlands bij een trainingsbureau
vertaler
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Klaar Vernaillen

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite