Nederlandse Taal en Cultuur

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de studie Nederlands bestudeer je moderne en klassieke literatuur. Hoe leren kinderen hun moedertaal en hoe verschilt dit van het leren van een tweede taal?

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56804
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Tijdens de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur in Nijmegen bestudeer je de moderne en klassieke Nederlandse literatuur. Daarnaast analyseer je vraagstukken zoals: hoe leren kinderen hun moedertaal en wat is het verschil met het leren van een tweede taal? Is Kluun literatuur of niet? Hoe zijn de Nederlandse spelling en grammatica sinds het Middelnederlands precies veranderd? En wat vertelt het taalgebruik op Twitter je over taalverandering? In dit soort vragen verdiep je je tijdens de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur. Verder ontwikkel je vaardigheden die in je latere werk goed van pas komen. Je leert bijvoorbeeld teksten analyseren en ontwikkelt goede schrijfvaardigheden. Ook leer je hoe je een tekst kunt aanpassen aan de doelgroep en het medium waarvoor deze bedoeld is. Naast de basisvakken waarin je dieper op het bovenstaande ingaat, kun je kiezen uit vakken die jij interessant vindt, bijvoorbeeld op het gebied van internationale literatuur, journalistiek of psycholinguïstiek.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2018
awardKeuzegids beste opleiding
2020 : 1e plaats, 2019 : 1e plaats
Je leert door intensief, persoonlijk onderwijs alles wat bij de Nederlandse taal en cultuur hoort, en je studeert als vakspecialist af met goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Verder staat de studie in Nijmegen bekend om de aandacht voor babytaalverwerving, literaire kritiek en Vlaamse letterkunde.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding bestaat uit de major en een minor. De major vormt het kernprogramma van de opleiding. Daarnaast heb je de keuze uit verschillende pakketten die de minor vormen. Deze minor draait om een actueel maatschappelijk thema. In de driejarige bachelor verdiep en verbreed je ieder jaar je kennis, waardoor je na afloop een diepgaande academische houding en kritisch blik hebt ontwikkeld.
1e jaar In het eerste jaar ontdek je de rijkdom van de Nederlandse taal en van de literatuur uit Nederland en Vlaanderen. Je leert hoe je zakelijke en literaire teksten schrijft en maakt kennis met de wetenschappelijke instrumenten en methoden die je gebruikt bij het bestuderen van taal en literatuur.
periode
1234
Taal en Media
5 EC
De Nederlandse canon van middeleeuwen tot heden
5 EC
Literaire theorie en analyse
5 EC
Moedertaalverwerving
5 EC
Semantiek en Morfologie
5 EC
Praktische Onderzoeksvaardigheden Neerlandistiek
5 EC
Rol en functie van Nederlandstalige literatuur in de 21ste eeuw
5 EC
Argumentatie, Retorica en Publiek Debat
5 EC
Keuzecursus
5 EC
Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands
5 EC
Van woord tot zin
5 EC
Literatuur en identiteit in de Gouden Eeuw
5 EC
2e jaar In het tweede en derde jaar krijg je een verdieping en verbreding. Je volgt in het tweede jaar vakken over letterkunde (zoals geschiedenis, cultuur en literatuur van de Nederlanden en literatuurgeschiedenis van de twintigste eeuw), taalkunde (waaronder taalverandering, psycholinguïstiek) en taalbeheersing (tekstontwerp).
periode
1234
Inleiding in de psycholinguïstiek
5 EC
Literatuur en autonomie in de 20ste eeuwse literatuur
5 EC
Middeleeuwse auteurs als entertainers en moraalridders
5 EC
Taal in actie: discourse-analyse
5 EC
Fonologie keuzevak
5 EC
Keuzevak keuzevak
5 EC
De 'ander' in de moderne Vlaamse literatuur
5 EC
Kwantitatieve methoden in de Neerlandistiek
5 EC
Ontwerp van overtuigende teksten
5 EC
Realisme en secularisering in de 19de eeuwse literatuur
5 EC
Taalverandering in context
5 EC
Keuzevak keuzevak
5 EC
3e jaar In het derde jaar krijg je vakken over gedragswetenschap en tekstanalyse. De academische vaardigheden die je in het eerste jaar verworven hebt, worden in het tweede en derde jaar uitgebreid zodat je aan het einde van het derde jaar in staat bent zelfstandig een onderzoek te verrichten en daarover een bachelorwerkstuk te schrijven. Als je alle onderdelen van de bachelorstudie met een voldoende hebt afgesloten, krijg je een bachelordiploma.
periode
1234
Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur
5 EC
Statistiek
5 EC
Minor
40 EC
Bachelorwerkstuk afstuderen
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, tentoonstelling, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pBij instroom met een hbo-propedeuse kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem hiervoor contact op met de opleiding.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

82 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SVN
studievereniging Nederlands

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Nederlandse Taal en Cultuur
star Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2020  1e
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Universiteit Leiden
Nederlandse taal en cultuur
€ 350 gemiddelde kamerhuur
19 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
3/6 RUG
Nederlandse Taal en Cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 UU
Nederlandse taal en cultuur
€ 336 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Amsterdam UVA
Taal en communicatie (Nederlands)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Amsterdam UVA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.7
docenten3.84.0
studiefaciliteiten3.93.6
studielast3.33.7
studiebegeleiding3.33.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 48 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Radboud Universiteit 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4.1
aantal eerstejaars 18 40
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 82% 77%
diploma binnen 4 jaar 67% 56%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een bachelor - én een master vormen samen een academische opleiding. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee heb je na je studie diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In principe kun je na het behalen van je bachelor al de arbeidsmarkt op, maar veel functies vereisen een afgeronde masteropleiding. De meeste studenten kiezen er dan ook voor om na hun bachelor nog een master te volgen. 

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Neerlandici werken vaak bij kranten, uitgeverijen, taaladviesbureaus, voorlichtingsafdelingen bij overheden of in het bedrijfsleven. Ze zijn bijvoorbeeld redacteur, tekstschrijver, journalist, uitgever of onderzoeker. Ongeveer een derde wordt docent op een middelbare school, in het hoger onderwijs of bij commerciële opleidings- en trainingsbureaus.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1827gemiddeld bruto maandloon
52%kans op een vaste baan
7%kans op een voltijd baan
35%kans op een baan op niveau
46%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
66%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
RUGApplied Linguistics - TEFL+ aanv. eisen
RUGArts, Media and Literary Studies research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie en Beïnvloeding+ aanv. eisen
RUGCommunicatie en educatie+ aanv. eisen
Amsterdam UVATekst en communicatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)+ basiskennis
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
RUGComputercommunicatie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
RUGEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Nederlandse Taal en Cultuur full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Nederlands educational+ aanv. eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualismgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ 120 EC pre-master
Tilburg UniversityLerarenopleiding Nederlands - educatieve master educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
UULinguistics research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VULanguage Consultancy and Linguistic Documentation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenLiterary Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyondgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiteratuur en Samenlevinggeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGMultilingualism+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNederlandse Letterkunde en het Literaire Veld+ aanv. eisen
UUNederlandse literatuur en cultuur research+ aanv. eisen
UUNeerlandistiek+ aanv. eisen
RUGNeerlandistiekgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVANederlandse letterkunde (research) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenNeerlandistiek/Dutch Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModerne Nederlandse letterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenNederlandkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenNederlandse taalkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOudere Nederlandse letterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenTaalbeheersing van het Nederlands+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
RUGTheoretical and Empirical Linguisticsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent nederlands op een middelbare school
journalist
onderzoeker
projectmedewerker
redacteur, tekstschrijver, recensent of journalist bij kranten, uitgeverijen of vakbladen
taaltrainer nederlands bij een trainingsbureau
vertaler
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Godelief de Jong

Studieadviseur

E: studieadviseur-ntc@ru.nl
T: 024 3612888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite