Deze opleiding

De bacheloropleiding PWPO leidt je op tot basisschooldocent én kritisch academicus. Je leert praktische vaardigheden en doet wetenschappelijke kennis op over onderwijs, opvoeding en ontwikkeling.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code59329
numerus fixusnee
honoursnee
Hoe geef je basisschoolleerlingen zo goed mogelijk les? Dát is waar het om draait bij de bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs. Een effectieve les ontwerpen, leerlingen bij de les houden, kinderen met een stoornis begeleiden: je leert het allemaal. Zoveel mogelijk op basis van wetenschappelijke inzichten. Je verdiept je in onderzoek over opvoeding, onderwijs en ontwikkeling. En alles wat je leert breng je meteen in de praktijk, want vanaf jaar 1 loop je stage op een basisschool. Zo word je een kritische basisschooldocent, en kun je altijd uitleggen waaróm je iets doet.

Zoals hierboven aangegeven wordt er door de studenten elk studiejaar stage gelopen in het regulier basisonderwijs. In het eerste studiejaar is dat in de middenbouw (groep 3/4/5), in het tweede studiejaar in de bovenbouw (groep 6/7/8) en in het laatste studiejaar wordt de helft van het jaar stage gelopen in de onderbouw (groep 1/2) en de andere helft in een bouw naar keuze. De opleiding voorziet in de stageplaatsen, zodat die voldoen aan de opleidingseisen.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs is de eerste opleiding tot bassischooldocent die volledig academisch is. Je wordt dus niet alleen opgeleid tot een kritische en zelfstandige basisschoolleerkracht, maar ook tot academicus. Heb je de driejarige studie afgerond? Dan heb je een bachelordiploma mét lesbevoegdheid op zak. Je kunt dus meteen aan de slag als leraar in het basisonderwijs.
Nog even verder studeren? Dat kan ook. Bijvoorbeeld met een master Onderwijswetenschappen of Pedagogische Wetenschappen.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag

Nijmegen

Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.

Proefstuderen opleidingen Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nijmegen

Je hebt al een managementopleiding in gedachten en je wilt graag weten of die opleiding bij je past? Dan is het tijd om een dag student te zijn aan de Radboud Universiteit! Op een Proefstudeerdag ervaar je hoe het is om op de universiteit onderwijs te volgen en maak je kennis met docenten en student

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs duurt 3 jaar. Ieder jaar bestaat uit 60 studiepunten of 'European Credits' (EC's). Ieder studiejaar is verdeeld in 2 semesters van elk 2 periodes. In totaal dus 4 periodes. Tijdens je hele opleiding loop je minstens 1 dag in de week stage. Je bent zo'n 40 uur per week met je studie bezig. Per week heb je gemiddeld 15 contacturen (hoorcolleges en werkgroepen). De rest van de tijd besteed je aan zelfstandig studeren en stage lopen.
1e jaar In het eerste jaar leg je de basis voor je kennis over onderwijs, opvoeding en ontwikkeling. Vanaf de herfstvakantie loop je één dag in de week stage op een basisschool. Je volgt inleidende colleges over pedagogiek, onderwijswetenschappen en orthopedagogiek. Ook verdiep je je in de normale ontwikkeling van kinderen, onder andere op het gebied van taal en motoriek. Daarnaast doe je inzichten op over het stellen van diagnoses. En je leert hoe je een onderzoek opzet, uitvoert en beschrijft.
periode
1234
Inleiding pedagogiek
4 EC
Wijsgerige en historische context
4 EC
Academische vaardigheden 1
5 EC
Analyse 1 onderzoek
4 EC
Inleiding wetenschappelijk onderzoek onderzoek
4 EC
PWPO Bachelorstage 1 stage
6 EC
Inleiding onderwijswetenschappen
4 EC
Motorische en perceptuele ontwikkeling
4 EC
Inleiding orthopedagogiek
4 EC
Ontwikkeling van cognitie en taal
4 EC
Analyse 2 onderzoek
4 EC
Beroepsvaardigheden 1
5 EC
2e jaar In het tweede en derde jaar verdiep je je verder in het lerarenvak. En leer je nog meer over pedagogiek, onderwijswetenschappen, orthopedagogiek en ontwikkeling. Tijdens je stages werk je steeds meer toe naar het zelfstandig draaien van een klas. Er is in jaar 2 en 3 veel aandacht voor didactiek. Je doet kennis en vaardigheden op van schoolvakken als taal, rekenen, kunst en cultuur. Je leert hoe je de kennis van die vakken het beste kunt overbrengen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). Heb je minimaal 42 van de 60 punten gehaald, dan kun je door met je studie. Lijkt dit tijdens je eerste jaar niet te gaan lukken, dan overleg je met de studieadviseur over oplossingen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Postelein
studievereniging pedagogiek en onderwijskunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs
Pedagogische Wetenschappen
bekijk
Psychologie
bekijk
Algemene Cultuurwetenschappen
bekijk

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afronden van je bachelor heb je een diploma mét lesbevoegdheid op zak. Je kunt dus meteen aan de slag als leraar in het basisonderwijs. Nog niet uitgestudeerd? Dan kun je er ook voor kiezen om een master te volgen.

Na je bachelor kun je onder andere doorgaan met:
Onderwijswetenschappen
Pedagogische Wetenschappen
Behavioural Science (onderzoeksmaster)

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Mogelijke beroepen (na een master):

Leerkracht in het basisonderwijs
Onderwijskundige bij een onderwijsinstelling, de overheid of onderzoeksbureau
Pedagoog in het onderwijs of onderzoek, of bij de overheid
Orthopedagoog bij een onderwijsinstelling, of in de hulpverlening

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPedagogische wetenschappengeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

leerkracht in het basisonderwijs
onderwijskundige bij een onderwijsinstelling, de overheid of onderzoeksbureau
orthopedagoog bij een onderwijsinstelling, of in de hulpverlening
pedagoog in het onderwijs of onderzoek, of bij de overheid
bron: StudieData

Contact

Susanne van Helden

Studieadviseur

E: s.vanhelden@pwo.ru.nl
T: 0243616163
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite