Deze opleiding

De volledig universitaire bachelor PWPO leidt je op tot basisschooldocent én kritisch academicus. Je leert lesgeven en doet wetenschappelijke kennis op over onderwijs, opvoeding en ontwikkeling.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code59329
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Hoe geef je basisschoolleerlingen zo goed mogelijk les? Dát is waar het om draait bij de bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs. Een effectieve les ontwerpen, leerlingen bij de les houden, kinderen met een stoornis begeleiden: je leert het allemaal. Waar mogelijk op basis van wetenschappelijke inzichten. Je verdiept je in onderzoek over opvoeding, onderwijs en ontwikkeling. En alles wat je leert breng je meteen in de praktijk, want vanaf jaar 1 loop je stage op een basisschool. Zo word je een kritische basisschooldocent- en kun je altijd uitleggen waaróm je iets doet.

Zoals hierboven aangegeven wordt er door de studenten elk studiejaar stage gelopen in het regulier basisonderwijs. In het eerste studiejaar is dat in de middenbouw (groep 3/4/5), in het tweede studiejaar in de bovenbouw (groep 6/7/8) en in het laatste studiejaar loop je de helft van het jaar stage in de onderbouw (groep 1/2) en de andere helft in een bouw naar keuze. De opleiding voorziet in de stageplaatsen, zodat die voldoen aan de opleidingseisen.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs is de eerste opleiding tot bassischooldocent die volledig academisch is. Je wordt dus niet alleen opgeleid tot een kritische en zelfstandige basisschoolleerkracht, maar ook tot academicus. Heb je de driejarige studie afgerond? Dan heb je een bachelordiploma mét lesbevoegdheid op zak. Je kunt dus meteen aan de slag als leraar in het basisonderwijs.
Nog even verder studeren? Dat kan ook. Bijvoorbeeld met een master Onderwijswetenschappen of Pedagogische Wetenschappen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs duurt 3 jaar. Ieder jaar bestaat uit 60 studiepunten of 'European Credits' (EC's). Ieder studiejaar is verdeeld in 2 semesters van elk 2 periodes. In totaal dus 4 periodes. Tijdens je hele opleiding loop je minstens 1 dag in de week stage. Je bent zo'n 40 uur per week met je studie bezig. Per week heb je gemiddeld 15 contacturen (hoorcolleges en werkgroepen). De rest van de tijd besteed je aan zelfstandig studeren en stage lopen.
1e jaar In het eerste jaar leg je de basis voor je kennis over onderwijs, opvoeding en ontwikkeling. Vanaf de herfstvakantie loop je één dag in de week stage op een basisschool. Je volgt inleidende colleges over pedagogiek, onderwijswetenschappen en orthopedagogiek. Ook verdiep je je in de normale ontwikkeling van kinderen, onder andere op het gebied van taal en motoriek. Daarnaast doe je inzichten op over het stellen van diagnoses. En je leert hoe je een onderzoek opzet, uitvoert en beschrijft.
periode
1234
Inleiding pedagogiek
4 EC
Wijsgerige en historische context
4 EC
Academische vaardigheden 1
5 EC
Analyse 1 onderzoek
4 EC
Inleiding wetenschappelijk onderzoek onderzoek
4 EC
PWPO Bachelorstage 1 stage
6 EC
Inleiding onderwijswetenschappen
4 EC
Motorische en perceptuele ontwikkeling
4 EC
Inleiding orthopedagogiek
4 EC
Ontwikkeling van cognitie en taal
4 EC
Analyse 2 onderzoek
4 EC
Beroepsvaardigheden 1
5 EC
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je verder in het lerarenvak. Je verfijnt het lesgeven volgens EDI en leert andere didactische werkvormen kennen. Daarvoor doe je kennis en vaardigheden op van schoolvakken als lezen, spellen, schrijven, rekenen, geschiedenis en techniek. Wat moeten kinderen allemaal leren? Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen het lesdoel behalen? Waar hebben de kinderen in mijn klas moeite mee? Hoe pas ik mijn les daarop aan? En wat levert dit op?
3e jaar In dit jaar loop je zowel stage bij de kleuters als in een klas naar keuze. Je leert nog meer over de leerprocessen van kinderen. Hoe geef je les aan jonge kinderen? Wanneer start je met het geven van Engels? Hoe geef je gym aan kleuters? Waarom geef je muziek op de basisschool? Wat leer je kinderen over het omgaan met internet? Hoe leert een kind met een leerprobleem? Wat heeft dit kind van jou nodig? Je werkt toe naar het zelfstandig draaien van een klas.

Onderwijs

taal van onderwijs98% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
De tafel van 9 oefenen, 't Kofschip uitleggen, de schoolmusical begeleiden… Wil jij basisschooldocent worden? Maar wil je wél graag een volledig academische opleiding volgen? Dan is de PWPO iets voor jou. Je ontwikkelt alle praktische vaardigheden die een goede leerkracht nodig heeft. Maar je doet ook een flinke dosis wetenschappelijke kennis op. Zodat jij over 3 jaar precies weet wat wel en niet werkt in de klas. En ook: waaróm dat zo is.
studeren in het buitenland
PWPO leidt in drie jaar academische onderwijs op tot leerkracht in het basisonderwijs. Binnen het programma is daarom geen ruimte om in het buitenland te studeren. Het is voor een student wel mogelijk om op eigen initiatief buiten het programma om activiteiten in het buitenland te ontplooien. Hierbij kan gedacht worden aan zomervakanties of een verlengde bachelor, maar dit betekent dan dat deze student studievertraging zal oplopen.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). Heb je minimaal 42 van de 60 punten gehaald dan kun je door met je studie. Lijkt dit tijdens je eerste jaar niet te gaan lukken, dan overleg je met de studieadviseur over oplossingen.
honours-/excellence program Honoursprogramma

PWPO-studenten kunnen meedoen aan de diverse honours programma's die vanuit de RU worden aangeboden.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

46 studenten volgen deze opleiding
83% daarvan is vrouw
32 eerstejaars gestart in 2018
88% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Postelein
studievereniging pedagogiek en onderwijskunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs
Pedagogische Wetenschappen
bekijk
Psychologie
bekijk
Algemene Cultuurwetenschappen
bekijk

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afronden van je bachelor heb je een diploma mét lesbevoegdheid op zak. Je kunt dus meteen aan de slag als leraar in het basisonderwijs. Nog niet uitgestudeerd? Dan kun je er ook voor kiezen om een master te volgen.

Na je bachelor kun je onder andere doorgaan met:
Onderwijswetenschappen
Pedagogische Wetenschappen
Behavioural Science (onderzoeksmaster)

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Mogelijke beroepen (na een master):

Leerkracht in het basisonderwijs
Onderwijskundige bij een onderwijsinstelling, de overheid of onderzoeksbureau
Pedagoog in het onderwijs of onderzoek, of bij de overheid
Orthopedagoog bij een onderwijsinstelling, of in de hulpverlening

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappengeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

leerkracht in het basisonderwijs
onderwijskundige bij een onderwijsinstelling, de overheid of onderzoeksbureau
orthopedagoog bij een onderwijsinstelling, of in de hulpverlening
pedagoog in het onderwijs of onderzoek, of bij de overheid
bron: StudieData

Contact

Susanne van Helden

Studieadviseur

E: s.vanhelden@pwo.ru.nl
T: 0243616163
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite