Pedagogische Wetenschappen

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Om inzicht te krijgen in het gedrag van (jonge) mensen en processen om hen heen, vergaar je als student Pedagogische Wetenschappen kennis over opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56607
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Het doel is een bijdrage te leveren aan de verbetering, verandering en preventie van probleemsituaties. Over opvoeding en onderwijs hebben we allemaal een mening. Iedereen weet er wel iets van en heeft er zelf mee te maken (gehad). Pedagogen en onderwijskundigen vergaren inzicht in het gedrag van mensen en de processen die zich tussen hen afspelen in opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening. Pedagogische Wetenschappen levert vanuit wetenschappelijk onderzoek een bijdrage aan de verbetering, verandering en preventie van problemen en probleemsituaties bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Onderwijskunde doet dat in het onderwijs op alle niveaus: van basis- en voortgezet onderwijs, beroeps- en universitair onderwijs tot het leren in arbeidsorganisaties (bedrijfsopleidingen). Vanaf het tweede bachelorjaar brengen studenten hun kennis van diagnostiek en behandeling in de praktijk bij kinderen en gezinnen. Het accent ligt vanaf het eerste bachelorjaar op de onderzoeksvaardigheden.
Bachelor Pedagogische wetenschappen - Radboud Universiteit

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardElsevier beste opleiding
2016
In Nijmegen leg je een sterk verband tussen de wetenschappelijke benadering en de pedagogische en onderwijskundige praktijk. Tijdens de opleiding werk je mee in de praktijk en ontdek je hoe opvattingen over opvoeding en een gezonde ontwikkeling voortdurend veranderen.
Er is een goede balans tussen de wetenschappelijke benadering en de pedagogische en onderwijskundige praktijk. Je werkt aan je onderzoeks- én beroepsvaardigheden: je verdiept je in verschillende onderzoeksmethoden en leert aan de hand van situaties uit de alledaagse praktijk. In Nijmegen doe je elk jaar werkervaring op in de praktijk. In het praktijkonderdeel loop je bijvoorbeeld mee op een basisschool, bij een wijkcentrum of een jeugdzorginstelling. Hoorcolleges worden afgewisseld met kleine werkgroepen. Er is dan ruimte voor discussie en individuele aandacht van de docent. Daarnaast organiseert de opleiding jaarlijks een netwerkdag als voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar is een inleiding in de verschillende terreinen van de pedagogische wetenschappen en onderwijskunde. Daarbij ligt het accent op de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren. In het tweede jaar krijgen afwijkingen, problemen en stoornissen in de ontwikkeling meer aandacht. Je kiest in het tweede studiejaar voor een specialisatie: 'orthopedagogiek', 'pedagogiek en onderwijs' of 'onderzoek'. Er is voldoende ruimte voor keuzevakken in het tweede en derde bachelorjaar.
1e jaar De propedeuse Pedagogische Wetenschappen biedt een inleiding in de verschillende velden van de Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Daarbij ligt het accent in het eerste semester op de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren. In het tweede semester krijgen afwijkingen, problemen en stoornissen in de ontwikkeling wat meer aandacht. Gedurende het hele programma wordt de student opgeleid in het doen en begrijpen van onderzoek in de sociale wetenschappen.
periode
1234
Inleiding pedagogiek
4 EC
Wijsgerige en historische context
4 EC
Academische vaardigheden
5 EC
Analyse 1
4 EC
Inleiding wetenschappelijk onderzoek
4 EC
Kennis in praktijk 1 (of PWPO stage 1)
6 EC
Inleiding onderwijswetenschappen
4 EC
Motorische en perceptuele ontwikkeling
4 EC
Cognitieve en taalontwikkeling
4 EC
Inleiding orthopedagogiek
4 EC
Analyse 2
4 EC
Beroepsvaardigheden 1
5 EC
Inleiding diagnostiek
4 EC
Sociaal-emotionele en morele ontwikkeling
4 EC
2e jaar In het tweede jaar is er ruimte om twee specialisatiecursussen te volgen. Er dient in ieder geval een keuze gemaakt te worden voor één specialisatie. Het merendeel van de onderdelen is echter algemeen verplicht. Ook hier maakt de student zich de onderzoeksvaardigheden meer eigen. Vanaf het derde jaar gaat een student zich binnen een veld van de Orthopedagogiek of Onderwijskunde specialiseren. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een onderzoeksscriptie.
periode
1234
Sociaal-culturele context
4 EC
Wetenschapsfilosofie
4 EC
Beroepsvaardigheden 2
5 EC
Psychometrie en besliskunde
4 EC
Kennis In Praktijk 2 (KIP2)
6 EC
Methode van diagnostiek (specialisatie orthopedagogiek) keuzevak
4 EC
Ontwikkelingsproblemen
4 EC
Capita selecta (specialisatie onderzoek) keuzevak
4 EC
Leren en instructie (specialisatie onderwijs) keuzevak
4 EC
Leerproblemen
4 EC
Academische vaardigheden 2
5 EC
Analyse 3
4 EC
Denkkaders in praktijk (specialisatie pedagogiek) keuzevak
4 EC
Behandelingsmethodiek (specialisatie orthopedagogiek) keuzevak
4 EC
Onderzoeksprakticum keuzevak
4 EC
Sociale en emotionele problemen
4 EC
Complexe beslissingen (specialisatie pedagogiek) keuzevak
4 EC
Vormgeven van onderwijs (specialisatie onderwijs) keuzevak
4 EC
3e jaar Het derde jaar staat in het teken van je specialisatie. De kennis die je tot nu toe hebt opgedaan, pas je toe in de praktijk.
periode
1234
Interventies
4 EC
Wetenschapsfilosofie
4 EC
Behandelingsmethodiek
4 EC
Methodiek van de diagnostiek
4 EC
Beroepsvaardigheden 3 Orthopedagogiek | Onderwijs en pedagogiek (keuze uit 1/2) keuzevak
8 EC
Sociaal Culturele contexten
4 EC
Ethiek
4 EC
Bachelorscriptie afstuderen
10 EC
Kennis in praktijk 3 (KIP3)
6 EC
Keuzevakken keuzevak
12 EC

specialisaties

specialisatie Klinische variant

Afstudeerrichting in het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding

specialisatie Onderwijskunde variant

Afstudeerrichting in het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, practicum, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
studeren in het buitenland
Als je tijdens je bachelor een periode in het buitenland wilt studeren, dan is er in het B3 jaar ruimte om in het tweede semester je scriptie te schrijven en/of onderwijs te volgen aan een buitenlandse universiteit. Je kunt er ook voor kiezen om in het tweede semester van je B3 jaar onderwijs te volgen aan een instelling waarmee de opleiding een uitwisselingscontract heeft afgesloten
exchange programs
  • Universiteit Upsala Erasmusproject - Nederland
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

In het honoursprogramma Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde ligt de focus op de diagnostiek, behandeling en onderzoek op het terrein van jeugd(zorg) en educatie.

In het programma worden cursussen aangeboden die niet door andere studenten worden gevolgd.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8342

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO propedeusetoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pmet certificaat wiskunde op vwo-eindexamenniveau of behalen van wiskundetoets in juni
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

723 studenten volgen deze opleiding
91% daarvan is vrouw
105 eerstejaars gestart in 2017
93% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Postelein
studievereniging pedagogiek en onderwijskunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
105 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/12 Erasmus
Pedagogische Wetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
132 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 HvA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12 Universiteit Leiden
Academische Pabo
€ 350 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/12 Universiteit Leiden
Pedagogische wetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
94% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/12 RUG
Pedagogische Wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/12 RUG
Academische opleiding leraar basisonderwijs
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/12 UU
Pedagogische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
135 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
9/12 Amsterdam UVA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
26 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
10/12 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
11/12 Amsterdam VU
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
12/12 Amsterdam VU
Universitaire Pabo
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.83.6
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.53.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 203 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Radboud Universiteit 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4
aantal eerstejaars 224 147
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 79% 77%
diploma binnen 4 jaar 60% 60%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor Pedagogische Wetenschappen kun je doorstromen naar onderstaande masters:
  • Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijskunde
  • Onderzoeksmaster Behavioural Science
  • Filosofie van de Gedragswetenschappen

Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Veel promovendi verzorgen ook onderwijs binnen hun vakgebied. Zo'n 3% van de afgestudeerden in pedagogische wetenschappen wordt promovendus.
De master Pedagogische Wetenschappen kent acht specialisaties rond specifieke doelgroepen of thema's: Angst- en Stemmingsstoornissen, Beperkingen en Handicaps, Forensische Pedagogiek, Pedagogische Ethiek, Risicogedrag, Speciale Leerbehoeften, Gifted Education en Diversities in Youth Care. De laatste twee zijn Engelstalig.

De master Onderwijskunde bestudeerd onderwijs op het niveau van de leerling, de leeromgeving én de maatschappij. Je verdiept je in verschillende aspecten van de onderwijswetenschappen zoals onderwijsontwerp, onderwijsadvies en onderwijsbeleid. Je kiest daarbij zelf je focus.

Als je gefascineerd bent geraakt door het menselijk gedrag en onderzoek, biedt de Radboud Universiteit ook de Engelstalige onderzoeksmaster Behavioural Science aan. Uniek is dat kennis en onderzoeksmethoden uit verschillende vakgebieden samenkomen in deze masteropleiding.

Als je vanuit filosofisch perspectief wil reflecteren op de pedagogische wetenschappen, kies je voor de master Filosofie van de Gedragswetenschappen. Tijdens deze masteropleiding leer je op een andere manier denken over je vakgebied en wat de rol is van gedragswetenschappen in de maatschappij.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Zo'n 39% van de afgestudeerden in pedagogische wetenschappen gaat aan de slag als pedagoog of pedagogisch medewerker. Verder werkt 12% als psycholoog of psychotherapeut. Bij Onderwijskunde gaat een groot deel van de afgestudeerden, zo'n 37%, aan de slag als onderwijskundig medewerker. Andere functies waarin men vaak terecht komt zijn docent of beleidsmedewerker.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1855gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
49%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissengeen aanvullende eisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicapsgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUClinical and Developmental Psychopathology (research) researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 40 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 40 EC pre-master
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RUGDeafblindness+ aanv. eisen
Universiteit LeidenDevelopmental Psychopathology in Education and Child Studies (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Caregeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenKinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs+ aanv. eisen
RUGphilosophy, history and law+ motivatiebrief
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiekgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGifted Educationgeen aanvullende eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLearning in Interaction+ motivatiebrief
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGOnderwijsinnovatie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
RUGOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiekgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAYouth at Risk+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogische ethiekgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPedagogische Wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPreventieve jeugdhulp en opvoeding MSc part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitProsociale Communicatie+ 40 EC pre-master
Amsterdam VUKlinische Ontwikkelingspsychologie+ aanvullende vakeisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Universiteit LeidenPsychology+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitRisicogedraggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitSociologie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeftengeen aanvullende eisen
RUGYouth 0-21 Society and Policy+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur jeugd- en jongerenwerk bij een gemeente
behandelaar in de ambulante geestelijke gezondheidszorg
beleidsmedewerker bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap
coach en adviseur van leerkrachten bij een onderwijsbegeleidingsdienst
directeur van een stichting die mensen helpt die moeite hebben met lezen en schrijven
gedragsdeskundige in een jeugdgevangenis
gedragswetenschapper bij een onderzoeksinstituut
jeugdzorgspecialist bij de politie
orthopedagoog bij een scholengemeenschap
teamleider in een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking
bron: StudieData