Politicologie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Waarom willen we (g)een Europese Unie? Hoe kunnen we burgers meer betrekken bij de politiek? Politicologen proberen te begrijpen hoe de politiek werkt en waarom politici wel of niet hun zin krijgen.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc Politicologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56606
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Bij politiek denk je al snel aan verkiezingen, de Tweede Kamer en lange debatten. Wij dagen je uit om dat perspectief te veranderen. Natuurlijk is alles wat er in Den Haag gebeurt politiek. Maar politicologie gaat over meer dan Den Haag. In hoeverre zijn de EU-lidstaten nog politiek zelfstandig? Waarom zijn populistische partijen wel succesvol in het ene land en niet in het buurland? Wat is het effect van het toenemend populisme op de democratie? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet je niet alleen kennis hebben van politieke theorieën, maar ook van filosofie, economie en recht. Bij Politicologie in Nijmegen is daar ruim aandacht voor. Onze brede blik leidt tot nieuwe en verrassende inzichten en we stimuleren je je blik op politicologie voortdurend te vernieuwen.
Bacheloropleiding Politicologie – Radboud Universiteit

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardElsevier beste opleiding
2016
Kenmerkend voor Politicologie aan de Radboud Universiteit is dat je een samenhangende blik op alle onderdelen van de politicologie ontwikkelt, van binnenlandse tot mondiale politiek, van politieke filosofie tot politieke praktijk. Bij de Faculteit der
Managementwetenschappen proberen we met de studie zo veel mogelijk de link met de praktijk te leggen. De theorie die je tijdens
de cursussen opdoet, wordt door middel van verschillende projecten gelinkt aan actuele vraagstukken.

Open dagen en meeloopdagen

Proefstuderen opleidingen Faculteit der Managemenwetenschappen Nijmegen
Je hebt al een managementopleiding in gedachten en je wilt graag weten of die opleiding bij je past? Dan is het tijd om een dag student te zijn aan de Radboud Universiteit! Op een Proefstudeerdag ervaar je hoe het is om op de universiteit onderwijs te volgen en maak je kennis met docenten en student
Proefstuderen opleidingen Faculteit der Managemenwetenschappen Nijmegen
Je hebt al een managementopleiding in gedachten en je wilt graag weten of die opleiding bij je past? Dan is het tijd om een dag student te zijn aan de Radboud Universiteit! Op een Proefstudeerdag ervaar je hoe het is om op de universiteit onderwijs te volgen en maak je kennis met docenten en student
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Proefstuderen opleidingen Faculteit der Managemenwetenschappen Nijmegen
Je hebt al een managementopleiding in gedachten en je wilt graag weten of die opleiding bij je past? Dan is het tijd om een dag student te zijn aan de Radboud Universiteit! Op een Proefstudeerdag ervaar je hoe het is om op de universiteit onderwijs te volgen en maak je kennis met docenten en student

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwElk jaar bestaat uit twee semesters die weer uit twee blokken bestaan. Per semester zijn er vijf vakken van elk 6 EC. Vakken met een Engelstalige titel worden in het Engels gegeven.
1e jaar Je maakt kennis met politicologische kernbegrippen zoals macht, invloed, legitimiteit, gezag die per land en politieke stroming een andere invulling krijgen. Je gaat in op het Nederlandse politieke systeem en internationale organisaties. Je krijgt ondersteunende vakken (economie, recht, filosofie), leert hoe je een onderzoek moet opzetten en statistische gegevens kunt analyseren. Je sluit het jaar af met een project over politieke houdingen en kiesgedrag van mensen.
periode
1234
Inleiding politicologie
6 EC
Onderzoeks- en interventiemethodologie A
6 EC
Academische Vaardigheden
6 EC
Economie van de managementwetenschappen
6 EC
Nederlandse politiek in vergelijkend perspectief
6 EC
Internationale organisaties
6 EC
Onderzoeks- en interventiemethodologie B
6 EC
Inleiding recht
6 EC
Filosofie van de managementwetenschappen
6 EC
Project 1: verklaringen van politieke houdingen en politiek gedrag in Nederland
6 EC
2e jaar In het tweede jaar van de bachelor Politicologie krijgen studenten cursussen uit een van de drie subdisciplines: politieke theorie, vergelijkende politiek en internationale betrekkingen. Een aantal cursussen laat zien welk onderzoek wordt gedaan in de subdiscipline en daarnaast krijg je methodecursussen, waarin je meer leert over interviewtechnieken, inhoudsanalyse en het maken van vergelijkingen in politicologische kwantitatieve (statistische) onderzoeken.
periode
1234
Theory and History of European Integration
6 EC
Political Science Research Methods I
6 EC
Project 2: European Governance
6 EC
Geschiedenis van het politieke denken
6 EC
Political Parties, Origins, Transformation and Future Prospects
6 EC
Comparative Politics: Democratisation
6 EC
Political Science Research Methods II
6 EC
Project 3: Comparative Governance
6 EC
Hedendaagse politieke filosofie
6 EC
Vergelijkende analyse van buitenlands beleid
6 EC
3e jaar Het grootste deel van het eerste semester kan opgevuld worden met een minor (een samenhangend pakket aan keuzevakken) of bijvoorbeeld een stage. Je volgt één cursus, 'Globalization and its Discontents'. Als je vervanging kan vinden voor deze cursus in het buitenland, dan kan je dit halfjaar ook in het buitenland doorbrengen. Het laatste halfjaar van de bachelor staat in het teken van het schrijven van de bachelorscriptie.
periode
1234
Introduction to International Political Economy
6 EC
Political Communication
6 EC
Theories of International Relations
6 EC
Bachelorthesis Politicologie onderzoek
12 EC
Politics, Ethics and Practice
6 EC
Keuzevak 1
Keuzevak 2
Keuzevak 3
Keuzevak 4

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, spelontwikkeling, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project
docenten
De opleiding is kleinschalig; docenten zijn gemakkelijk bereikbaar.
studeren in het buitenland
Ruimte voor studeren in het buitenland is er in het derde jaar. Met veel buitenlandse universiteiten zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van studenten. Nijmeegse politicologiestudenten studeerden o.a. in Barcelona, Berlijn, Aix-en-Provence en Buenos Aires. Het International Mobility Office van de faculteit helpt bij de planning.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Voor excellente studenten zijn er aparte disciplinaire en interdisciplinaire honoursprogramma's voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten. Studenten moeten voor een plek daarin solliciteren

Het honoursprogramma voor propedeusestudenten bestaat uit twee cursussen van elk zeven avonden. Ze gaan over 'Wetenschap en media' en 'Het hart van de wetenschap'.
Het honoursprogramma voor bachelorstudenten bestaat uit twee programma's van elk vier cursussen. Per semester in het tweede en derde jaar volg je één extra cursus buiten je gewone curriculum. Het interdisciplinaire programma is bedoeld voor studenten die over de grenzen van hun eigen vak heen willen kijken. Studenten volgen niet alleen cursussen maar zijn ook lid van een denktank waarin studenten met verschillende achtergronden zitten die samen een complex vraagstuk bestuderen en daarover een advies uitbrengen. Daarnaast zijn er negen disciplinaire honoursprogramma's, waaronder een honoursprogramma Managementwetenschappen. Voor dit laatste programma moet je je propedeuse in één jaar halen met een gemiddelde van een 7.0

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7273

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-p+ wiskunde C (of A of B) op vwo-niveau
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

359 studenten volgen deze opleiding
30% daarvan is vrouw
74 eerstejaars gestart in 2017
39% daarvan is vrouw
19367 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ismus
studievereniging  politicologie

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Robin van der Hamvoord
Politicologie aan de Radboud Universiteit is een brede opleiding en dat spreekt mij erg aan. Binnen de opleiding zijn er namelijk drie stromingen: Internationale Betrekkingen, Vergelijkende Politicologie en Politieke Theorie.

We kijken zowel op nationaal als op internationaal niveau naar macht en politiek, waardoor je als student een breed beeld krijgt van de politieke ontwikkelingen in de wereld. Doordat het een brede opleiding is kun je er nog veel verschillende kanten mee op. Zelf weet ik nog niet precies wat ik na mijn opleiding zou willen doen...
Gelukkig heb ik nog even de tijd om hier over na te denken! Wat mij ook aanspreekt aan deze opleiding is het kleinschalige karakter. De opleiding is niet heel groot en daardoor heb je goed contact met je medestudenten. Binnen cursus geven docenten vaak zowel hoorcolleges als werkcolleges. Deze werkcolleges bieden veel ruimte om te discussiëren met medestudenten en informatie met elkaar uit te wisselen. Je leert daardoor academische vaardigheden, zoals goed schrijven en presenteren. Daarnaast leer je om verbanden te leggen en analytisch na te denken. Als student Politicologie ontwikkel je een kritische houding en neem je niet alles zomaar voor waar aan. Dit helpt je om uiteindelijk een weloverwogen mening te vormen.


lees verder ...
Ruud van Druenen
werkzaam als trainee bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportNa het behalen van mijn propedeuse geneeskunde, besloot ik te gaan doen wat ik echt graag wilde: politicologie studeren. In de laatste jaren van mijn middelbare schooltijd raakte ik steeds meer begaan met het lot van de wereld en daarmee met politiek.

Toch durfde ik niet meteen de stap te zetten om zoiets 'vaags' als politicologie te gaan studeren. In het begin voelde het raar om te stoppen met een concrete studie met mooi toekomstperspectief. Nu, jaren later, kan ik concluderen dat deze keuze één van de beste uit mijn leven is geweest...
Terugkijkend op mijn studietijd waardeer ik vooral de manier waarop ik kritisch heb leren nadenken. Dit is ook je toegevoegde waarde als politicoloog ten opzichte van mensen met andere studieachtergronden. Het kleinschalige onderwijs gegeven door docenten met hart voor de zaak vormde hiervoor de sleutel.

Na mijn Nijmeegse studententijd ben ik naar Den Haag vertrokken om daar als Rijkstrainee te gaan werken. Het Rijkstraineeship stelt je in staat gedurende twee jaar op verschillende plekken binnen de Rijksoverheid werkervaring op te doen. Ook een uitstapje naar de EU, een andere internationale organisatie of een lagere overheid behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast volg je een opleiding over het openbaar bestuur en cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Wat erg leuk is dat ik hier bovenop de politiek zit; de minister adviseren over beleid, Kamervragen beantwoorden en overleggen met zorgverzekeraars en vakbonden. Kortom, ik zit hier midden in het machtsspel dat ik tijdens mijn studie bestudeerde!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Radboud Universiteit
Politicologie
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
74 eerstejaars
39% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/8 Universiteit Leiden
Politicologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
488 eerstejaars
57% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
3/8 Universiteit Leiden
International Relations and Organisations (ENG)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
488 eerstejaars
57% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/8 Universiteit Leiden
Internationale Politiek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
488 eerstejaars
57% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/8 UvA
Political Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
220 eerstejaars
54% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/8 UvA
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
220 eerstejaars
54% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
7/8 Amsterdam VU
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
25 eerstejaars
52% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
8/8 Amsterdam VU
Global Politics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
25 eerstejaars
52% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.0
inhoud4.03.7
docenten4.13.7
studiefaciliteiten3.83.5
studielast3.83.5
studiebegeleiding3.63.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Politicologie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 116 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Radboud Universiteit
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.1 3.8
aantal eerstejaars 134 161
ervaren contacttijd per week 6-12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 64% 73%
diploma binnen 4 jaar 53% 71%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een bachelor Politicologie kun je aan de Radboud Universiteit instromen in één van de vijf specialisaties van de master Political Science, één van de drie specialisaties van de master Bestuurskunde, en in de master Comparative Politics, Administration and Society (COMPASS), die bestuurskunde en politicologie combineert.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als alumnus van de Radboud Universiteit ben je breed inzetbaar, en heb je veel keus en invloed wat betreft je loopbaan. Onderzoek onder afgestudeerden uit de periode 2006-2012 wees uit dat 21% terecht kwam bij overheden (rijk, provincie, gemeenten), 19% bij universiteiten en onderzoeksinstellingen, 19% bij bedrijven (profit-sector), 13% bij belangenorganisaties en de non-profit sector, 13% in de consultancy, 7% bij politieke partijen, 6% in de media en 2% in het onderwijs.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2091gemiddeld bruto maandloon
33%kans op een vaste baan
14%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
21%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van zorgvernieuwinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Kwaliteit van besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitComparative Politicsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitComparative Politics, Administration and Societygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitConflict, Power and Politicsgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment & Resource Managementgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEuropean Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEuropean Union Law (track van International and European Law)+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFinance+ aanv. eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational and European Law+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes & Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Law and Global Governance (track van International and European Law)+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitInternational Political Economy+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitInternational Relationsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ aanv. eisen
UvAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
RijksuniversiteitPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPolitical Science+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitical Sciencegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Organisation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitical Theorygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Governance+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPubliek Managementgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmaker
campagnemedewerker

Bijvoorbeeld bij een campagne van Amnesty International

consultant
docent
fractiemedewerker bij een politieke partij
gemeenteraadslid
journalist
projectmedewerker
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Dr. Andrej Zaslove

bachelorcoördinator

Lynneke Spreeuwenberg

studie-adviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite