Politicologie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Waarom willen we (g)een Europese Unie? Hoe kunnen we burgers meer betrekken bij de politiek? Politicologen proberen te begrijpen hoe de politiek werkt en waarom politici wel of niet hun zin krijgen.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56606
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Bij politiek denk je al snel aan verkiezingen, de Tweede Kamer en lange debatten. Wij dagen je uit om dat perspectief te veranderen. Natuurlijk is alles wat er in Den Haag gebeurt politiek. Maar politicologie gaat over meer dan Den Haag. In hoeverre zijn de EU-lidstaten nog politiek zelfstandig? Waarom zijn populistische partijen wel succesvol in het ene land en niet in het buurland? Wat is het effect van het toenemend populisme op de democratie? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet je niet alleen kennis hebben van politieke theorieën, maar ook van filosofie, economie en recht. Bij Politicologie in Nijmegen is daar ruim aandacht voor. Onze brede blik leidt tot nieuwe en verrassende inzichten en we stimuleren je je blik op politicologie voortdurend te vernieuwen.
Bacheloropleiding Politicologie – Radboud Universiteit

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardElsevier beste opleiding
2016
Kenmerkend voor Politicologie aan de Radboud Universiteit is dat je een samenhangende blik op alle onderdelen van de politicologie ontwikkelt, van binnenlandse tot mondiale politiek, van politieke filosofie tot politieke praktijk. Bij de Faculteit der
Managementwetenschappen proberen we met de studie zo veel mogelijk de link met de praktijk te leggen. De theorie die je tijdens
de cursussen opdoet, wordt door middel van verschillende projecten gelinkt aan actuele vraagstukken.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwElk jaar bestaat uit twee semesters die weer uit twee blokken bestaan. Per semester zijn er vijf vakken van elk 6 EC. Vakken met een Engelstalige titel worden in het Engels gegeven.
1e jaar Je maakt kennis met politicologische kernbegrippen zoals macht, invloed, legitimiteit, gezag die per land en politieke stroming een andere invulling krijgen. Je gaat in op het Nederlandse politieke systeem en internationale organisaties. Je krijgt ondersteunende vakken (economie, recht, filosofie), leert hoe je een onderzoek moet opzetten en statistische gegevens kunt analyseren. Je sluit het jaar af met een project over politieke houdingen en kiesgedrag van mensen.
periode
1234
Inleiding Politicologie
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie A
6 EC
Academische Vaardigheden
6 EC
Economie van de Managementwetenschappen
6 EC
Nederlandse Politiek in Vergelijkend Perspectief
6 EC
Internationale Organisaties
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie B
6 EC
Inleiding Recht
6 EC
Filosofie van de Managementwetenschappen
6 EC
Project 1: Verklaringen van Politieke Houdingen en Politiek Gedrag in Nederland
6 EC
2e jaar In het tweede jaar van de bachelor Politicologie krijgen studenten cursussen uit een van de drie subdisciplines: politieke theorie, vergelijkende politiek en internationale betrekkingen. Een aantal cursussen laat zien welk onderzoek wordt gedaan in de subdiscipline en daarnaast krijg je methodecursussen, waarin je meer leert over interviewtechnieken, inhoudsanalyse en het maken van vergelijkingen in politicologische kwantitatieve (statistische) onderzoeken.
periode
1234
Theory and History of European Integration
6 EC
Political Science Research Methods I
6 EC
Project 2: European Governance
6 EC
Geschiedenis van het Politieke Denken
6 EC
Political Parties, Origins, Transformation and Future Prospects
6 EC
Comparative Politics: Democratisation
6 EC
Political Science Research Methods II
6 EC
Project 3: Comparative Governance
6 EC
Hedendaagse Politieke Filosofie
6 EC
Vergelijkende Analyse van buitenlands beleid
6 EC
3e jaar Het grootste deel van het eerste semester kan opgevuld worden met een minor (een samenhangend pakket aan keuzevakken) of bijvoorbeeld een stage. Je volgt één cursus, 'Globalization and its Discontents'. Als je vervanging kan vinden voor deze cursus in het buitenland, dan kan je dit halfjaar ook in het buitenland doorbrengen. Het laatste halfjaar van de bachelor staat in het teken van het schrijven van de bachelorscriptie.
periode
1234
Introduction to International Political Economy
6 EC
Political Communication
6 EC
Theories of International Relations
6 EC
Bachelorthesis Politicologie onderzoek
12 EC
Politics, Ethics and Practice
6 EC
Keuzevak 1
Keuzevak 2
Keuzevak 3
Keuzevak 4

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, spelontwikkeling, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project
docenten
De opleiding is kleinschalig; docenten zijn gemakkelijk bereikbaar.
studeren in het buitenland
Ruimte voor studeren in het buitenland is er in het derde jaar. Met veel buitenlandse universiteiten zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van studenten. Nijmeegse politicologiestudenten studeerden o.a. in Barcelona, Berlijn, Aix-en-Provence en Buenos Aires. Het International Mobility Office van de faculteit helpt bij de planning.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Voor excellente studenten zijn er aparte disciplinaire en interdisciplinaire honoursprogramma's voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten. Studenten moeten voor een plek daarin solliciteren

Het honoursprogramma voor propedeusestudenten bestaat uit twee cursussen van elk zeven avonden. Ze gaan over 'Wetenschap en media' en 'Het hart van de wetenschap'.
Het honoursprogramma voor bachelorstudenten bestaat uit twee programma's van elk vier cursussen. Per semester in het tweede en derde jaar volg je één extra cursus buiten je gewone curriculum. Het interdisciplinaire programma is bedoeld voor studenten die over de grenzen van hun eigen vak heen willen kijken. Studenten volgen niet alleen cursussen maar zijn ook lid van een denktank waarin studenten met verschillende achtergronden zitten die samen een complex vraagstuk bestuderen en daarover een advies uitbrengen. Daarnaast zijn er negen disciplinaire honoursprogramma's, waaronder een honoursprogramma Managementwetenschappen. Voor dit laatste programma moet je je propedeuse in één jaar halen met een gemiddelde van een 7.0

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-p+ wiskunde C (of A of B) op vwo-niveau
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

359 studenten volgen deze opleiding
30% daarvan is vrouw
74 eerstejaars gestart in 2017
39% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ismus
studievereniging  politicologie

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

werkzaam als trainee bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportNa het behalen van mijn propedeuse geneeskunde, besloot ik te gaan doen wat ik echt graag wilde: politicologie studeren. In de laatste jaren van mijn middelbare schooltijd raakte ik steeds meer begaan met het lot van de wereld en daarmee met politiek.

Toch durfde ik niet meteen de stap te zetten om zoiets 'vaags' als politicologie te gaan studeren. In het begin voelde het raar om te stoppen met een concrete studie met mooi toekomstperspectief. Nu, jaren later, kan ik concluderen dat deze keuze één van de beste uit mijn leven is geweest...
Terugkijkend op mijn studietijd waardeer ik vooral de manier waarop ik kritisch heb leren nadenken. Dit is ook je toegevoegde waarde als politicoloog ten opzichte van mensen met andere studieachtergronden. Het kleinschalige onderwijs gegeven door docenten met hart voor de zaak vormde hiervoor de sleutel.

Na mijn Nijmeegse studententijd ben ik naar Den Haag vertrokken om daar als Rijkstrainee te gaan werken. Het Rijkstraineeship stelt je in staat gedurende twee jaar op verschillende plekken binnen de Rijksoverheid werkervaring op te doen. Ook een uitstapje naar de EU, een andere internationale organisatie of een lagere overheid behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast volg je een opleiding over het openbaar bestuur en cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Wat erg leuk is dat ik hier bovenop de politiek zit; de minister adviseren over beleid, Kamervragen beantwoorden en overleggen met zorgverzekeraars en vakbonden. Kortom, ik zit hier midden in het machtsspel dat ik tijdens mijn studie bestudeerde!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Radboud Universiteit
Politicologie
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
74 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/8 Universiteit Leiden
Politicologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
3/8 Universiteit Leiden
International Relations and Organisations (ENG)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/8 Universiteit Leiden
Internationale Politiek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
488 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/8 Amsterdam UVA
Political Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/8 Amsterdam UVA
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
7/8 Amsterdam VU
Global Politics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/8 Amsterdam VU
Politicologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.0
inhoud4.03.7
docenten4.13.7
studiefaciliteiten3.83.5
studielast3.83.5
studiebegeleiding3.63.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Politicologie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 116 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een bachelor Politicologie kun je aan de Radboud Universiteit instromen in één van de vijf specialisaties van de master Political Science, één van de drie specialisaties van de master Bestuurskunde, en in de master Comparative Politics, Administration and Society (COMPASS), die bestuurskunde en politicologie combineert.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als alumnus van de Radboud Universiteit ben je breed inzetbaar, en heb je veel keus en invloed wat betreft je loopbaan. Onderzoek onder afgestudeerden uit de periode 2006-2012 wees uit dat 21% terecht kwam bij overheden (rijk, provincie, gemeenten), 19% bij universiteiten en onderzoeksinstellingen, 19% bij bedrijven (profit-sector), 13% bij belangenorganisaties en de non-profit sector, 13% in de consultancy, 7% bij politieke partijen, 6% in de media en 2% in het onderwijs.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2091gemiddeld bruto maandloon
33%kans op een vaste baan
14%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
21%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud Universiteit(Pro)sociale Communicatie+ 40 EC pre-master
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitAnthropology and Development Studies+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van zorgvernieuwinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Kwaliteit van besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCities, Water and Climate Change+ 36 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 40 EC pre-master
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 40 EC pre-master
Radboud UniversiteitComparative Politicsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitComparative Politics, Administration and Societygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitConflict, Power and Politicsgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ aanv. eisen
Amsterdam VUEnvironment & Resource Managementgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEuropean Law and Global Risk (track van International and European Law)+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEuropean Spatial and Environmental Planning+ 36 EC pre-master
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de politicologiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGender Equality, Diversity and Inclusion in Politicsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational and European Law+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Law and Global Governance (track van International and European Law)+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitInternational Political Economy+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitInternational Relationsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenNorth American Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
RUGPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPlanning, Land and Real Estate Development+ 36 EC pre-master
Radboud UniversiteitPolitical Sciencegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPolitical Science+ aanv. eisen
Amsterdam VUPolitical Science – European Public Policy in a Global Contextgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Organisation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPolitical Theorygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Law+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPubliek Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSocial Cultural Science research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSociologie+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
Radboud UniversiteitUrban and Regional Mobility+ 36 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmaker
campagnemedewerker

Bijvoorbeeld bij een campagne van Amnesty International

consultant
docent
fractiemedewerker bij een politieke partij
gemeenteraadslid
journalist
projectmedewerker
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Dr. Andrej Zaslove

bachelorcoördinator

Lynneke Spreeuwenberg

studie-adviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite