Tandheelkunde

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De studie leidt je op tot tandarts. Je bestudeert pathologie, diagnostiek, preventie en behandeling van tandheelkundige afwijkingen bij de patiënt op een wetenschappelijke manier.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc Tandheelkunde
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56560
numerus fixus67plaatsen
honoursheeft honours track
De studie leidt je op tot tandarts. Je bestudeert alle aspecten die samenhangen met pathologie, diagnostiek, preventie en behandeling van tandheelkundige afwijkingen bij de patiënt op een wetenschappelijke manier. Er komen ook motorische, cognitieve, sociale en psychologische aspecten aan bod. De studie tandheelkunde leidt je op voor het uitoefenen van het beroep van tandarts. Het oplossen van tandheelkundige problemen vereist veel vaardigheden. De tandheelkunde heeft zich ontwikkeld van empirisch handwerk tot een wetenschappelijk onderbouwd beroep met motorische, cognitieve, sociale en psychologische aspecten. Ook de relatie tussen tandarts en patiënt is tegenwoordig onderwerp van onderwijs en onderzoek. De tandheelkunde maakt deel uit van de totale gezondheidszorg voor de bevolking. Binnen de opleiding leer je in teamverband werken en krijgt wetenschappelijk gericht onderwijs. De opleiding tandheelkunde maakt deel uit van de Medische Faculteit van het RadboudUMC te Nijmegen. In Nijmegen ligt het accent op de combinatie van theorie en praktijk. Al vanaf het eerste studiejaar ben je gemiddeld twaalf uur per week bezig met praktische vaardigheden.
Tandheelkunde

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids topopleiding
2016
Het intensieve klinisch onderwijs (coschappen) start in het 2e bachelorjaar.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens de propedeutische fase van de opleiding maakt de student kennis met een groot deel van het vakgebied van de tandarts. Accent ligt op medische basisvakken, wetenschappelijke scholing en preklinische vaardigheden.
Aan het eind van het 1e jaar krijgt de student een (bindend) studieadvies.
periode
Ademhaling en circulatie
Beweging, zenuwstelsen en locale anesthesie
Cariologie
Functie en functieherstel 1
Hoofd en hals 1
Orientatie op opleiding en beroep
Parodontium 1
Professionele ontwikkeling 1
Restauratie van gebitselementen 1
Rontgenologie
Tandheelkundige gezondheidzorg in teams
Wetenschappelijke basisvaardigheden 1
2e jaar In het 2e en 3e jaar van de opleiding wordt gestart met klinische behandelingen.
3e jaar Klinische handelingen worden in het 3e jaar geintensiveerd. In het 3e bachelorjaar volgt de student de wetenschappelijke stage en sluit deze af met het schrijven van een scriptie.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
16% theorie
24% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, laboratoriumwerk
onderwijsvormen
Het tandheelkundig onderwijs is heel gevarieerd door de afwisseling van theoretisch en praktisch onderwijs.
studeren in het buitenland
Tijdens de bacheloropleiding is het mogelijk om in het kader van het Honours Programma in het 3e jaar de wetenschappelijke stage te volgen op een universiteit in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 18 EC in de eerste 6 maanden
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Programma

Deelname Honours Programma is mogelijk in 2e en 3e opleidingsjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 15 januari 2018
wettelijk tarief : € 2060 (€1030 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7273

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 januari 2019
collegegeld nog niet bekend

Aanmelden voor 15 januari i.v.m. deelname selectieprocedure
toelaatbare profielen
vwo C&Maangevuld met VWO deelcertificaten/ CCVX certificaten voor de ontbrekende exacte vakken
vwo E&Maangevuld met VWO deelcertificaten/ CCVX certificaten voor de ontbrekende exacte vakken
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Tbiologie
WO propedeuseAangevuld met 4 VWO deelcertificaten/CCVX certificaten Biologie, Scheikunde, Natuurkunde
hbo-pAangevuld met 4 VWO deelcertificaten/CCVX certificaten Biologie, Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde en VWO deelcertificaat Engels cq certificaat Engels van Radboud Into'Languages
toelatingseisen

instaptoets

vooropleiding
-VWO Profiel Natuur en Techniek + biologie

  • VWO Profiel Natuur en Gezondheid + natuurkunde
  • Colloquium Doctum
  • Vergelijkbare buitenlandse vooropleiding (met NT2 niveau II en redelijke beheersing Engelse taal)
  • HBO- propedeuse in combinatie met VWO deelcertificaten/CCVX certificaten voor natuurkunde, wiskunde, biologie, scheikunde en VWO deelcertificaat/certificaat Radboud Into'Languages voor Engels

motivatiebrief

studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 450levensonderhoud
€ 700studiematerialenper jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

215 studenten volgen deze opleiding
67% daarvan is vrouw
54 eerstejaars gestart in 2017
65% daarvan is vrouw
19367 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Tandheelkundige Faculteitsvereniging
studievereniging tandheelkunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Radboud Universiteit
Tandheelkunde
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
54 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Rijksuniversiteit
Tandheelkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
32 eerstejaars
90% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
3/4 UvA
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
56 eerstejaars
83% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
4/4 Amsterdam VU
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
56 eerstejaars
83% vrouw
12-24 uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.2
inhoud4.23.9
docenten4.03.6
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.53.4
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 106 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Radboud Universiteit
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De masteropleiding tandheelkunde is noodzakelijk na de bacheloropleiding om als tandarts werkzaam te kunnen zijn.
Het beroepsperspectief voor tandartsen (na afronding master) is zeer gunstig. Veel afgestudeerden vinden snel een baan.Soms in loondienst, soms als waarnemer en sommige starten direct een eigen praktijk.
Vrijwel alle afgestudeerde tandartsen (na masteropleiding) starten direct op de arbeidsmarkt.
Salarissen zijn afhankelijk van dienstverband/eigen praktijk. Een startende tandarts verdient bij een fulltime dienst verband rond de €5000 per maand.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 4750gemiddeld bruto maandloon
8%kans op een vaste baan
83%kans op een voltijd baan
100%kans op een baan op niveau
83%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
96%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitTandheelkunde+ motivatiebrief
RijksuniversiteitTandheelkundegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Caroline Visser-van Dijck

studie-adviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite