Wiskunde

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je leert door abstract en logisch denken anders te kijken naar de werkelijkheid. Met wiskundige modellen kun je oplossingen vinden voor concrete problemen die zich voordoen in de maatschappij.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc Wiskunde
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56980
numerus fixusnee
honours programmaja
De digitale betaalkaart werkt dankzij priemgetallen, de TomTom wijst je dankzij wiskundige algoritmes de snelste weg van A naar B en de computer was nergens zonder binaire getallen. Je gaat ontdekken dat er veel meer smaken zijn dan je tot nu toe kent van de middelbare school, van zuivere tot en met toegepaste Wiskunde. Na een gedegen basisopleiding bepaal je zelf welke smaak bij jou past. Je kiest voor de opleiding Wiskunde als je geïnteresseerd bent in de werking van patronen en structuren uit de werkelijkheid om ons heen. Wiskunde is volop in ontwikkeling. Het neemt een steeds belangrijkere plaats in de maatschappij in. Vroeger maakten vooral Natuur- en sterrenkunde gebruik van Wiskunde. Tegenwoordig is Wiskunde ook onmisbaar voor veel gebieden in de Scheikunde, Biologie, Economie, Psychologie en Communicatie- en taalwetenschap. Je leert de werkelijkheid om je heen begrijpen, zoals bijvoorbeeld de wiskundige structuren achter de economie, het brein, of de computer.
Wiskunde

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De kracht van Wiskunde is de algemene toepasbaarheid. De toepassingen zijn verschillend, maar de methoden kunnen hetzelfde zijn. Zo leer je patronen modelleren en herkennen. Daarmee ontdek je samenhang in zaken die heel verschillend lijken. Wil je bijvoorbeeld weten wat de samenhang is tussen het spel dammen en de reden waarom de koude oorlog geen echte oorlog werd? Dan is de opleiding Wiskunde in Nijmegen jou op het lijf geschreven.
Je krijgt een gedegen bètaopleiding met veel keuzemogelijkheden, zelfs vakken bij pedagogiek of filosofie zijn in het studieprogramma in te passen.
Een bijzondere uitdaging bij de Radboud Universieit zijn de dubbele bachelor programma's met Natuur- en Sterrenkunde of met Informatica.
Nauwe samenwerking tussen Wiskunde en Informatica (theoretische informatica, computeralgebra) en Wiskunde en Natuurkunde (deeltjesfysica, mathematische fysica)
Goede begeleiding: Er is een studieadviseur, een tutor en een docentmentor bij wie je terecht kunt met vragen.
Laagdrempelige en persoolijke contacten tussen studenten en docenten
De Radboudopleiding Wiskunde heeft het predicaat Topopleiding in de Keuzegids Universiteiten 2017 en staat landelijk op de eerste plaats in de Elsevier Beste Studies 2016.
Onze studenten beoordelen deze opleiding met een 8,5 (Bron: Nationale Studenten Enquête 2016)

Open dagen en meeloopdagen

Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De opleiding Wiskunde bestaat uit een bacheloropleiding van drie jaar en een masteropleiding van twee jaar. Het eerste jaar is een inleiding op het vakgebied, de jaren daarna verdiep je je steeds verder in de Wiskunde. Na het bachelorexamen krijg je een diploma en mag je jezelf Bachelor of Science (BSc) noemen.
Het onderwijs is opgedeeld in vier kwartalen van tien weken. Daarvan volg je acht weken onderwijs en twee weken tentamens. Tijdens je studie krijg je te maken met diverse onderwijsvormen. In je bacheloropleiding besteed je gemiddeld 10 uur per week aan hoorcolleges, 10 uur aan werkcolleges en besteed je ongeveer 20 uur aan zelfstudie. In de opleiding Wiskunde worden vaak spontaan zelfstudiegroepjes gevormd door studenten, een deel van de zelfstudie tijd breng je dan ook in groepsverband door. Het onderwijs in de bachelor wordt grotendeels in het Nederlands gegeven, maar je zult ook enkele vakken in het Engels krijgen. Hierdoor word je goed voorbereid op het Engelstalig masteronderwijs.

Je kunt je bachelor Wiskunde combineren met de bachelor Natuur- en Sterrenkunde of Informatica. Je volgt dan een omvangrijker programma van 75 studiepunten per jaar in plaats van 60. De gecombineerde bachelor biedt gedreven, excellente studenten extra uitdaging en verdieping. Je kunt altijd stoppen met één opleiding als het teveel wordt.

1e jaar In het eerste studiejaar volg je verplichte vakken (48 ECTS) en heb je een vrije keuzeruimte (12 ECTS).
periode
1234
Calculus 1
3 EC
Inleiding in de Wiskunde
3 EC
Inleiding Meetkunde
3 EC
Lineaire Algebra 1
3 EC
Portfolio Bachelor Wiskunde
Inleiding Grafentheorie keuzevak
3 EC
Calculus 2
3 EC
Groepentheorie 1
3 EC
Lineaire Algebra 2
3 EC
Programmeren 1
3 EC
Datacompressie keuzevak
3 EC
Calculus 3
3 EC
Groepentheorie 2
3 EC
Analyse 1
6 EC
Kepler en Newton in historisch perspectief keuzevak
3 EC
Lineaire Algebra 3 keuzevak
3 EC
Calculus 4
3 EC
Kansrekening
3 EC
Lineaire Algebra 4
3 EC
Beroemde problemen in de Wiskunde keuzevak
3 EC
2e jaar In het tweede en derde studiejaar verdiep je je verder in de basisprincipes van de Wiskunde. Het programma bestaat uit een verplicht programma van 69 ECTS dat je aanvult met 51 ECTS aan keuzeruimte. Dit kan door middel van keuzevakken en een minor.
3e jaar In het derde jaar doe je een project waarin je je kennis van wiskunde toepast in de praktijk. Vaak zijn het vragen uit het bedrijfsleven of gezondheidszorg die je in teamverband probeert op te lossen. Aan het einde van je bachelor schrijf je een Bachelorscriptie over een wiskundig onderwerp naar eigen keuze. Dat kan bijvoorbeeld aansluiten bij een van de keuzevakken wiskunde maar je kunt ook zelf een thema bedenken. Deze Bachelorscriptie kun je ook in het kader van een (bedrijfs)stage schrijven.

specialisaties

specialisatie Minor

In de bachelor kun je ook een minor volgen. Een minor varieert van 15 tot 30 ECTS en bestaat uit een aantal cursussen uit één bepaald vakgebied..

Je kunt de ruimte besteden aan verdiepende vakken
binnen de Wiskunde, maar je kunt je ook verdiepen in een andere
discipline zoals Natuurkunde of Informatica, of je juist richten op andere opleidingen als bijvoorbeeld Eonomie, Filosofie of Bedrijfskunde.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
De meeste vakken in de bachelor bestaan uit twee uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week en worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Enkele vakken zijn hierop een uitzondering en maken gebruik van andere onderwijsvormen of tentaminering.
docenten
Bij de opleiding wiskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen is de drempel om docenten aan te spreken erg laag. Dit zorgt voor een informelere sfeer waarbinnen het makkelijk is om bij een docent op de kamer binnen te lopen met een vraag. Ook in de wandelgangen vinden en regelmatig gesprekken plaats tussen student en docent.
studeren in het buitenland
Buitenlandervaring wordt steeds meer gezien als een belangrijk onderdeel van een academische opleiding. Daarom worden steeds meer mogelijkheden geboden aan studenten om tijdens hun studie iets in het buitenland te doen.
Voor algemene en praktische informatie over je verblijf in het buitenland, zie: http://www.ru.nl/io/student/studie-stage/
exchange programs
  • Erasmus programma - Nederland
    De Radboud Universiteit is aangesloten bij het Erasmus programma. Studenten hebben daardoor veel mogelijkheden om een studie te volgen of stage te doen binnen Europa.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Als je minimaal 42 ECTS (studiepunten) van de maximale 60 ECTS haalt, krijg je een positief advies om door te gaan met de opleiding. Bij een naderend negatief advies overleg je met de studieadviseur wat de vervolgstappen kunnen zijn.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2018

aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 7273

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B
vwo E&Mwiskunde B
vwo N&Gwiskunde B
vwo N&Ttoelaatbaar
studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 700levensonderhoudper jaar
€ 500studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

167 studenten volgen deze opleiding
31% daarvan is vrouw
46 eerstejaars gestart in 2017
30% daarvan is vrouw
19367 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Desda
studievereniging wiskunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Loes van Hove
Mijn naam is Loes van Hove, ik ben 21 jaar oud. Sinds 2010 studeer ik Wiskunde aan de Radboud Universiteit, ik zit nu in het derde studiejaar. De eerste weken dat ik Wiskunde studeerde vond ik de opleiding eigenlijk helemaal niet leuk. Je begint letterlijk en figuurlijk bij nul, je moet alles bewijzen wat je later wilt gebruiken. Ineens moest ik bewijzen dat 0 + 0 = 0, om maar iets te noemen.

...
We krijgen opgaves met de opdracht om zelf met een oplossing te komen. Je moet zelf het wiel uitvinden, dat maakt het ook zo leuk! Je wordt er echt slimmer en kritischer van. Is wat je doet wel juist? Kun je dat wat je doet veralgemeniseren? Zijn er andere mogelijkheden? Als je het dan door hebt, dan moet je het nog bewijzen. Bewijzen is iets wat wiskundigen dagelijks doen. In het begin werd ik er gek van, maar je leert er heel scherp door nadenken.

Samenwerken met medestudenten
Binnen de studie Wiskunde werk je veel samen met andere Wiskunde studenten, vooral in het eerste en tweede studiejaar. Dit is niet alleen prettig omdat je samen naar oplossingen toewerkt, maar het is ook erg gezellig. De band met medestudenten is hierdoor groot. Het is mooi als je samen een oplossing hebt bedacht, van zo'n overwinning kan ik echt gelukkig worden! Wiskunde is een pittige studie, je kunt nog zo slim en briljant zijn, als je er niet voor werkt dan red je het niet.
Waarom Wiskunde aan de Radboud Universiteit?

Ik ben in Nijmegen Wiskunde gaan studeren, omdat het gebouw en de sfeer mij aanspraken. Uiteindelijk gaf de grote hoeveelheid keuzeruimte de doorslag, ik vind namelijk niet alleen wiskunde leuk, maar nog veel meer! In die keuzeruimte is daar plaats voor. Er studeren relatief veel meisjes Wiskunde in Nijmegen, ik vind dat ook positief bijdragen aan de sfeer.

Het bevalt mij erg goed in Nijmegen. De stad is leuk en de mogelijkheden voor studenten zijn talrijk. Naast de studie ben ik lid van Desda, de studievereniging van Wiskunde. Desda organiseert veel leuke activiteiten waarbij je je medestudenten goed leert kennen. Het is erg gezellig, zeker een toevoeging aan het studentenleven! Daarnaast sport ik graag en spreek ik vaak af met vrienden. Naast mijn studie houd ik dus voldoende tijd over voor leuke dingen buiten de wiskunde.

Studeren in het buitenland
Volgend jaar ga ik een half jaar in Taiwan wiskunde studeren. Ik volgde dit jaar de minor Chinees (dat kan door alle keuzeruimte) en ben daardoor erg enthousiast geworden over de taal. Ik wil mijn kennis verbreden, cultuur opsnuiven en ben benieuwd wat ik over mezelf ga ontdekken. Dat is het leuke van studeren aan de Radboud Universiteit, (bijna) alles is mogelijk!


lees verder ...
Serge Horbach
Mijn naam is Serge Horbach, 20 jaar en ik heb de bacheloropleiding Wiskunde gevolgd aan de Radboud Universiteit. Sinds mijn tweede studiejaar neem ik deel aan het Radboud Honours Academy. Dit is een talentenprogramma waaraan per jaar 25 studenten van de bèta faculteit kunnen deelnemen.

De beste studenten worden uitgenodigd om te solliciteren, maar ook andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. Van iedere bèta opleiding volgen één of enkele studenten het Honours programma. Door deze diversiteit leer je veel van andere disciplines...
De aanpak en analyse van problemen en oplossingen doet iedere discipline op zijn eigen manier. Dit is interessant om te zien en ik leer op deze manier ook veel van andere studenten.

Pittig maar waardevol
Het Honours programma is een pittig programma dat naast mijn studie Wiskunde gemiddeld 8 uur per week extra tijd inneemt. Ik volg cursussen die andere studenten niet volgen maar die zeer waardevol zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld drie vaardigheidstrainingen gehad waarin ik heb geleerd te presenteren, hoe ik gesprekken op academisch niveau kan voeren en hebben we een cursus debatteren en discussiëren gehad. Allemaal dingen waarvan ik dacht dat ik dat wel kon, maar waarover je in de training toch weer verrassende dingen hoort. Deze vaardigheidstraining is dan ook echt een meerwaarde en ik denk daar in mijn toekomst veel profijt van te hebben.

Onderzoek in samenwerking met het UMC St. Radboud
Mijn eerste Honours project, een onderzoek naar mitochondriën, doe ik in een groep van vijf studenten. Deze groep hebben wij zelf samengesteld, en ook onze mentor en het onderwerp van ons project hebben we zelf uitgekozen. Dit onderzoek doen wij in samenwerking met het Nijmeegs Centrum voor Mitochondriële ziekten (NCMD) van het UMC St. Radboud. Mitochondriën zijn de energiecentrales van onze cellen. Wij hebben nieuw onderzoek uitgevoerd wat aansluit op bestaande resultaten van het NCMD. Daarvoor hebben wij de laatste periode experimenten uitgevoerd die wij dagelijks moesten bijhouden. Dit is erg intensief maar tegelijkertijd ontzettend interessant. Uit ons onderzoek zijn namelijk nieuwe resultaten voortgekomen waar het NCMD op kan voortbouwen. Dat is het mooie aan dit project, onze onderzoeksresultaten worden echt gebruikt. In dit project kom ik erg weinig in aanraking met wiskunde, maar juist veel met andere vakgebieden. Het is een interessante verbreding waar ik veel van leer, maar volgend jaar ga ik mijzelf verdiepen in de wiskunde. Binnen het Honours programma gaan we dan zelfstandig een project uitvoeren. Dat project wil ik richten op een gedeelte van de klassieke wiskunde: de groepentheorie. Aan de hand van deze theorie wil ik vervolgens een nieuw platform opzetten waarover cryptografie bedreven kan worden. Cryptografie wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in het gebruik en versturen van e-mail en telebankieren. Hoe meer e-mails er verstuurd worden en hoe meer mensen gaan telebankieren, hoeveel meer cryptografie er gebruikt wordt. Nu wordt er vaak hetzelfde systeem voor het versleutelen gebruikt, maar ik ga onderzoeken of er een ander systeem opgezet kan worden. Daarvoor ga ik zelfs twee weken naar Engeland om daar met vakgenoten over het onderwerp te discussiëren en onderzoek te doen. Dat is een van de mooie aspecten aan het Honours Programma, we moeten in het derde jaar van de bachelor verplicht naar het buitenland.

Naast mijn studie en het volgen van het Honours programma geef ik elke week karate les en train ik zelf ook veel. Daarnaast ga ik graag fietsen en spreek ik in Nijmegen veel met vrienden af. Een studie gecombineerd met het Honoursprogramma en een sociaal leven, is hard werken. Maar ik kan iedereen die het Honours Programma aankan aanraden het te doen, het is een uitdagend en intensief programma en het heeft erg veel meerwaarde voor je ontwikkeling!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Wiskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
46 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Universiteit Leiden
Wiskunde
star Keuzegids topopleiding 2016  76
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
40 eerstejaars
32% vrouw
18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 Rijksuniversiteit
Wiskunde
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
61 eerstejaars
34% vrouw
18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 UU
Wiskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 UU
Wiskunde en Toepassingen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 UvA
Wiskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
27 eerstejaars
29% vrouw
18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Wiskunde
Natuur- en sterrenkunde
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.2
inhoud4.03.9
docenten4.24.0
studiefaciliteiten4.33.8
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.93.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Wiskunde aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 62 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Radboud Universiteit
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Met je bachelordiploma kun je doorstromen naar de tweejarige masteropleiding Mathematics van de Radboud Universiteit. Je kunt er ook voor kiezen bij een andere (internationale) universiteit een masteropleiding te volgen. Door binnen je bachelor bepaalde keuzevakken te kiezen kun je soms een andere master van de Radboud Universiteit volgen. Je kunt met een bacheloropleiding ook de arbeidsmarkt op. Een masterdiploma biedt echter betere carrièreperspectieven.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Doordat Wiskunde een brede studie is, vinden afgestudeerden in zeer uiteenlopende vakgebieden een baan. Wiskundigen zijn zeer aantrekkelijk voor het bedrijfsleven en de overheid, omdat zij helder en onderscheidend kunnen denken en door hun vermogen tot abstractie breed inzetbaar zijn. Daarnaast veroudert wiskundige kennis niet en leg je hierdoor een sterke basis voor een mooie carrière.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2433gemiddeld bruto maandloon
48%kans op een vaste baan
15%kans op een voltijd baan
75%kans op een baan op niveau
77%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ aanv. eisen
TU DelftApplied Mathematicsgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitApplied Mathematicsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitApplied Stochasticsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBioinformatics and Systems Biologygeen aanvullende eisen
UvABioinformatics and Systems Biology (joint degree)+ aanv. eisen
Universiteit LeidenBiology+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBrain Networks and Neuronal Communication research+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
Amsterdam VUBusiness Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityBusiness Analytics and Operations Research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
UvAComputational Science+ aanv. eisen
TU DelftComputer Science+ 60 EC pre-master
UUComputing Science researchgeen aanvullende eisen
TUeData Science and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEconometrics and Mathematical Economics+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time,dualgeen aanvullende eisen
UUEnergy Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysisgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFinance+ aanv. eisen
UUGame and Media Technology research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ aanv. eisen
UvAData Science+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication+ aanv. eisen
UvALogic+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitMathematical Physicsgeen aanvullende eisen
UUMathematical Sciences researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMathematics+ aanv. eisen
RijksuniversiteitMathematicsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMathematicsgeen aanvullende eisen
UvAMathematics+ aanv. eisen
Amsterdam VUMathematics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenAlgebra, Geometry and Number Theory+ aanv. eisen
Universiteit LeidenApplied + aanv. eisen
Universiteit LeidenBusiness Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducation+ aanv. eisen
Universiteit LeidenScience Communication and Society+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPerception, Action and Control research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPlasticity and Memory research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityQuantitative Finance and Actuarial Science+ aanv. eisen
UUScience and Business Management researchgeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
UUScience Education and Communication researchgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TUeLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TUeLeraar VHO Wiskunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUStochastics and Financial Mathematicsgeen aanvullende eisen
UvAStochastics and Financial Mathematics+ aanv. eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beursanalist of financieel expert in de financiële sector
consultant in de consultancy
docent in het (hoger) onderwijs
onderzoeker voor r&d afdelingen voor grote bedrijven en kennisinstellingen, zoals tno
ontwerper van algoritmes en applicaties voor automatisering
risicoanalist in de verzekeringsbranche
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Ina de Vries

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite