Academische opleiding leraar basisonderwijs

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je hebt zin om je te verdiepen in onderzoek naar onderwijs en je wilt dat ook direct in praktijk brengen. Je wilt het onderwijs verbeteren en je wilt er vol voor gaan? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wil je in het basisonderwijs aan de slag, maar ook een universitaire studie volgen? Met het programma van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) word je in vier jaar opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs en volg je tegelijk de universitaire bachelor Pedagogische Wetenschappen.

Door theoretische, vakdidactische en praktische onderdelen te combineren leidt de AOLB studenten op tot leerkrachten die op alle fronten toegerust zijn voor het onderwijs van vandaag en van morgen!

De AOLB is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool Groningen.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaBSc Pedagogische Wetenschappen
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56607
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • een traject specifiek gericht op het opleiden van academische leerkrachten
 • colleges in jaar 1-3 volg je alleen met studenten die dezelfde opleiding volgen (dus niet gemengd met studenten van de reguliere Pabo)
 • een onderwijskundige oriëntatie met een sterke koppeling tussen theorie en praktijk in het hele onderwijsprogramma
 • een opleiding van hoog niveau; onderwijs door ervaren docenten van alle betrokken instellingen
 • een goede sfeer met laagdrempelig contact tussen studenten en docenten

Open dagen en meeloopdagen

Webklas AOLB
Je kan bij alle bachelors van de RUG online proefstuderen door het volgen van een webklas. Webklassen zijn cursussen gemaakt voor scholieren uit 5 en 6 vwo, met materiaal uit het eerste jaar van een opleiding.
Een dag student AOLB Groningen
-
Open dag
Open dag voor studiekiezers die informatie willen over maximaal drie bacheloropleidingen.
Open Dag
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG.
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwVoor een volledig overzicht, met uitgebreide informatie over de vakken in alle jaren, kun je terecht in onze Online Onderwijscatalogus via https://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=5113.

Klik op de naam van het vak voor o.m. de leerdoelen, omschrijving, onderwijs- en toetsvorm en verplichte literatuur van het vak.
1e jaar Oriëntatie op leren en lesgeven staat centraal: kennis verwerven van de leerstofopbouw en leerlijnen in de leermethode, lesvoorbereiding, lesorganisatie en instructie, evaluatie en feedback. Vakken als Ontwikkelings- en onderwijspsychologie, Inleiding Onderwijskunde en Pedagogiek bieden een brede theoretische basis voor de verdere opleiding. In semester 1 loop je stage in groep 5 of 6, in semester 2 in groep 7 of 8.
periode
1234
Leren lesgeven & reflecteren 1
3 EC
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 1
5 EC
Schrijfvaardigheid op (digi)bord/papier
1 EC
Taal 1
4 EC
Stage & SLB
14 EC
Pedagogische taken van het onderwijs
5 EC
Levensbeschouwing
1 EC
Rekenen 1
4 EC
Onderwijssociologie
5 EC
Inleiding Onderzoek
5 EC
Leren lesgeven & reflecteren 2
2 EC
Inleiding Onderwijskunde
5 EC
Kunstzinnige oriëntatie 1
2 EC
Godsdienst 1 /Geestelijke stromingen 1 keuzevak
2 EC
Wereldoriëntatie 1
3 EC
2e jaar Verbreding van basiskennis van de leerstofdomeinen, de domeinspecifieke en algemene didactiek en de onderzoekscomponent. Van de leerstofdomeinen en Ontwikkelings- en onderwijspsychologie staat een vervolgvak op het programma. De verbreding zit deels in een uitbreiding van de leerlijnen voor de onderbouw van het basisonderwijs, deels in aanvullende onderdelen binnen het leerstofdomein. Er wordt een begin gemaakt met meer gedifferentieerd werken en orthopedagogische diagnostiek.
3e jaar Verdieping met een accent op zorg. In jaar 1 en 2 stond de basis van het beroep van leerkracht centraal. Er meer aandacht voor verschillen tussen kinderen. Vanuit de Orthopedagogiek verdiep je je in leer- en onderwijsproblemen, gedragsproblemen en diagnostiek en hulpverlening. In beide semesters loop je stage in een groep naar keuze.
4e jaar Zelfstandig functioneren in de klas en op school. De opleiding wordt afgesloten met een Leraar in opleiding (LIO)-stage (semester 1) en een bachelorwerkstuk (semester 2). Je loopt LIO-stage in een groep naar keuze en volgt vakken over de schoolorganisatie en effectiviteit van onderwijs. Met het bachelorwerkstuk over een onderwijskundig onderwerp wordt de opleiding afgerond.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, spelontwikkeling, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
onderwijsvormen
Het AOLB- onderwijsprogramma wordt net als andere opleidingen opgedeeld in twee semesters (vier
periodes) van elk ongeveer 10 weken, 7 collegeweken en 3 toets/beoordelings/reflectieweken.
Elk semester kunnen er ongeveer 15 EC worden behaald (1 EC staat voor 28 uur werk, dit kan college
zijn, maar ook opdrachten maken, zelfstudie of stage). In semester 1a en 1b in het derde jaar wordt
een verdiepende minor aangeboden ('Zorg in de school').
Globaal komen in de theorie-lijn de RUG-vakken terug en in de ped/did-lijn de Pabo-vakken. De
Pabo-vakken worden deels opgewaardeerd naar academisch niveau. Daarnaast worden er in de
praktijk-lijn opdrachten gegeven die op academisch niveau gemaakt en beoordeeld worden.

studiebegeleiding
De studieadviseur van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs houdt spreekuur op afspraak en is bereikbaar via e-mail en www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord. Verloopt je studievoortgang niet naar wens, dan word je opgeroepen voor een gesprek.
Elke student is ondergebracht in een studiegroep onder leiding van een Stage- en studieloopbaanbegeleider (SSLB). In deze studiegroep word je begeleid bij de voortgang van je stage en studie. De studieloopbaanbegeleider staat in nauw contact met de studieadviseur.

studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland? Dat kan met de AOLB! Het speciale Ed-Exchange-programma van Pedagogische Wetenschappen maakt dat mogelijk. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 augustus 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend
 1. Aanmelden bij Studielink:
  Je meldt je aan, vòòr de deadline van 1 mei, voor je studie in Studielink. Je dient voor AOLB bij Studielink een verzoek tot inschrijving in bij twee instellingen, namelijk een pabo én de RUG. Je kiest als eerste inschrijving voor de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de Hanzehogeschool (openbaar) óf Stenden Hogeschool (christelijk) én je kiest voor opleiding Pedagogische Wetenschappen variant AOLB van de RUG als tweede.
 2. Vragenlijst invullen en retourneren:
  Na inschrijving in Studielink, ontvang je van de faculteit een vragenlijst. Vul deze vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in. Het invullen van de vragenlijst biedt je de mogelijkheid goed na te denken en te reflecteren over je studiekeuze. Je ontvangt ook een studentnummer van de RUG en een wachtwoord. Bewaar deze goed.
 3. Matchingsdagen:
  Nadat wij je vragenlijst hebben ontvangen, krijg je van de opleiding een uitnodiging voor een matchingsdag (zie Studiekeuzecheck).toelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-pEr zijn aanvullende voorwaarden voor studenten met een hbo-propedeuse. Kijk op: http://www.rug.nl/gmw/education/voorwaarde-hbo-propedeuse.
toelatingseisen

instaptoets
Studenten met hbo-propedeuse moeten aantonen te beschikken over Engels en Wiskunde op vwo-niveau. Wanneer je hierover niet beschikt, leg je voorafgaand aan de matching een toets hierin af. (zie StudiekeuzeCheck)
Voor toegang tot het Pabo-deel geldt: indien er geen vwo in je vooropleiding zit, zul je de toelatingstoetsen moeten doen. Zie hiervoor: http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

motivatiebrief
Na aanmelding en het insturen van je ingevulde vragenlijst krijg je een verzoek je aan te melden voor de verplichte matching (zie Studiekeuzecheck).

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 750levensonderhoud
€ 400studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

389 studenten volgen deze opleiding
91% daarvan is vrouw
84 eerstejaars gestart in 2017
90% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

ODIOM
ODIOM is dè studievereniging van de opleiding Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO).
ODIOM heeft ruim 700 leden. De commissies van ODIOM organiseren onder meer: gastcolleges, excursies naar (ortho-)pedagogische instellingen, buitenlandse reizen, het introductiekamp voor eerstejaars, sportieve en sociale activiteiten en borrels en feesten. Leden ontvangen het ODIOM-magazine en boekenkorting op alle boeken.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

student Frank van der Waals
De theoretische diepgang spreekt me aan en veel dingen die je leert kun je aan je stage relateren

De vakken die ik aan de RUG gevolgd heb zijn interessant. Dit zijn vakken zoals Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie, Onderwijssociologie en Onderwijskunde. De theoretische diepgang spreekt me aan.

Stage lopen vond ik erg leuk, soms zwaar, maar vooral erg leerzaam. Veel dingen die je leert kun je aan je stage relateren. Hier doe je het eigenlijk voor, omdat je hier je vaardigheden als leerkracht kan ontwikkelen. In je stage leer je meer dan alleen lesgeven, je leert bijvoorbeeld verschillen in kinderen te accepteren en ook plannen en vooruitdenken...
Voor ik me aanmeldde voor de AOLB twijfelde ik tussen psychologie en pedagogiek, en tussen WO en HBO. De AOLB leek een goede combinatie van praktijk en theorie. De AOLB schud je niet zomaar uit je mouw. Het vergt redelijk wat tijd, omdat de stage over het algemeen veel tijd in beslag neemt. Daarnaast moet je voor de PABO-vakken veel verslagen schrijven, dat is niet per se moeilijk, maar het is soms wel tijdrovend. Goed plannen is wel essentieel.


lees verder ...
Docent Marjolein Deunk
Marjolein Deunk, docent Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB)

Als je geïnteresseerd ben in pedagogische wetenschappen, maar ook in de praktijk van het onderwijs, dan is de AOLB een heel goede keus. In vier jaar krijg je de bachelor Pedagogische Wetenschappen en een hbo-diploma. Dat is ook het bijzondere aan deze opleiding: je wordt opgeleid tot pedagoog, maar ook tot leerkracht in het basisonderwijs. Die combinatie is heel mooi.

Er zijn binnen de AOLB universitaire vakken en hbo-vakken. De hbo-vakken zijn meer praktisch, terwijl de universitaire vakken theoretischer van aard zijn. De theorie die je leert, zie je vaak meteen terug in je stageklas...
De universitaire vakken komen grotendeels overeen met de vakken in de reguliere bachelor Pedagogische Wetenschappen. Tegelijkertijd kun je de dingen die je leert meteen toepassen in de praktijk, want je begint namelijk na drie weken al met je stage. Je loopt dan één keer per week stage op een basisschool en f en toe een volledige week. In je vierde jaar loop je een half jaar fulltime stagen en ben je verantwoordelijk voor een eigen klas. 
Binnen het onderzoeksinstituut GION doen we allerlei soorten onderzoek naar onderwijs. Daar kunnen de studenten ook aan meewerken via de scriptiegroepen die we aan de lopende onderzoeksprojecten koppelen. Ikzelf ben gespecialiseerd in de leerkracht-kind interacties. En de laatste tijd houd ik me steeds meer bezig met meertaligheid en culturele diversiteit in de klas. 
Tot slot vind ik Groningen een leuke studentenstad. Er heerst een heel vriendelijke sfeer, het is overzichtelijk en toch heel bruisend. Je kunt deze studie combineren met een bijbaantje, vrijwilligerswerk of andere activiteiten in Groningen. Mits je goed plant, maar de ervaring leert dat AOLB-studenten daar vrij goed in zijn.
 
 


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 Rijksuniversiteit
Academische opleiding leraar basisonderwijs
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/12 Rijksuniversiteit
Pedagogische Wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 Erasmus
Pedagogische Wetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12 HvA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/12 Universiteit Leiden
Pedagogische wetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/12 Universiteit Leiden
Academische Pabo
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/12 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
8/12 UU
Pedagogische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
9/12 UvA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
26 eerstejaars
100% vrouw
6 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
10/12 UvA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
26 eerstejaars
100% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/12 Amsterdam VU
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
12/12 Amsterdam VU
Universitaire Pabo
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel44.0
inhoud3.63.7
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.83.6
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.53.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Academische opleiding leraar basisonderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 236 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 4.0
aantal eerstejaars 168
ervaren contacttijd per week 12
doorstroom naar tweede jaar 81%
diploma binnen 4 jaar 56%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

In de eerste plaats kun je met deze combinatie van twee bacheloropleidingen terecht in het onderwijs. Je kunt direct als leerkracht basisonderwijs aan de slag. In de komende jaren neemt de vraag naar (academisch opgeleide) leerkrachten alleen maar toe. De meeste afgestudeerden kunnen direct aan het werk.

Denk dan trouwens niet alleen aan lesgeven, maar ook aan beleids- en bestuursfuncties rondom onderwijs. Als student Pedagogische Wetenschappen word je daarnaast opgeleid voor een scala aan functies op het terrein van opvoeding, onderwijs, vorming en ontwikkeling van kinderen en volwassenen.huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1855gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
49%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science research+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
UvAChild Development and Education (research MSc) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitCommunication and Deafblindness+ aanv. eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenDevelopmental Psychopathology in Education and Child Studies (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenKinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs+ aanv. eisen
Rijksuniversiteitphilosophy, history and law+ motivatiebrief
RijksuniversiteitEvidence-Based Education+ motivatiebrief
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiekgeen aanvullende eisen
UvAOrthopedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
UvAForensische orthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatiegeen aanvullende eisen
UvAPreventieve jeugdhulp en opvoeding MSc+ aanv. eisen
Amsterdam VUKlinische ontwikkelingspsychologie+ aanvullende vakeisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteit part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitYouth 0-21 Society and Policy+ motivatiebrief
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker onderwijs
 • intern begeleider
 • leerkracht basisonderwijs
 • onderwijsontwikkelaar
bron: StudieData

Contact

Gmw Vraag En Antwoord

Veelgestelde vragen

Studieadviseurs Pedagogische Wetenschappen

Studieadviseur (tel. nr. onderwijsbalie GMW)

E: studieadvies.pedok@rug.nl
T: 050-3636301
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite