Minorities & Multilingualism

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben je geïnteresseerd in cultuur en politiek? Wil je expert worden op het terrein van minderheden en meertaligheid? Of ben je geïnteresseerd in een specifieke minderheidstaal? Kies dan deze studie!

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56012
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Minorities & Multilingualism is een internationaal BA-programma over de politieke en historische aspecten van minderheden en multiculturalisme in combinatie met taalkunde en meertaligheid. De studie leidt op voor het groeiende aantal beroepen en posities waarin kennis van meertaligheid en multiculturaliteit van belang is.

Het studieprogramma wordt in het Engels aangeboden en is een uitgebalanceerde mix van theorie en praktijk. Behalve dat studenten kennis en inzicht opdoen over meertaligheid en minderheden, doen zij ook zelf veldonderzoek op deze terreinen.

Studenten kunnen zich desgewenst specialiseren in een specifieke minderheidstaal en -cultuur. Dat kan aan de Rijksuniversiteit Groningen (bijvoorbeeld in de specialisatie Friese Taal en Cultuur) of aan andere instellingen voor hoger onderwijs in Nederland waar modules over minderheidstalen worden aangebonden. Studenten kunnen tenslotte ook een semester aan een buitenlandse universiteit doorbrengen om er een specifieke minderheidstaal of -cultuur te bestuderen. 


Waarom aan de RUG?

awardKeuzegids topopleiding
2016 : score 88
 • Het leren omgaan met meertaligheid en multiculturaliteit is een van de grootste uitdagingen van moderne samenlevingen
 • Een unieke combinatie van politiek, cultuur en taal
 • Internationale omgeving
 • Mogelijkheid van een specialisatie in Friese of een andere minderheidstaal en -cultuur
 • Onderzoek in een meertalige gemeenschap

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDisclaimer: i.v.m. een programmawijziging kunnen de vakken van jaar 2 en 3 in de tabel hierboven nog wijzigen.

Uitgebreide informatie over de vakken vind je hier: https://www.rug.nl/ocasys/let/vak/showpos?opleiding=5628
1e jaar De colleges in het eerste jaar zijn vooral bedoeld om je basiskennis bij te brengen. Je leert allereerst de taalkundige, politieke en culturele achtergronden van minderheden kennen. Je volgt daarnaast colleges over taalkunde en over meertaligheid.
periode
1234
Minority Languages I
5 EC
History of European Minorities I: Cult. debate
5 EC
Introduction to Linguistics I
5 EC
Minority Languages II
5 EC
History of European Minorities II: Cult. debate
5 EC
Introduction to Linguistics II
5 EC
Landen/samenlevingen, Midden-Oosten I keuzevak
5 EC
Eurolab 1a: European Migration keuzevak
5 EC
Minorities in Contemporary Europe I
5 EC
Multilingualism I
5 EC
Taalvaardigheid Fries Ia keuzevak
5 EC
Eurolab 1b: European Migration keuzevak
5 EC
Minorities in Contemporary Europe II
5 EC
Multilingualism II
5 EC
Taalvaardigheid Fries Ib keuzevak
5 EC
2e jaar In het tweede jaar leer je de in het eerste jaar opgedane kennis toepassen in de praktijk. Je krijgt een stevige inleiding in onderzoeksmethodologie en doet vervolgens twee veldonderzoeken op het terrein van de taalkunde en cultureel erfgoed. Je volgt nog een college over de literatuur van minderheden.
periode
1234
Min. repr. in Arts and Literature I
5 EC
Keuzevak 1 keuzevak
20 EC
Research Methodology II
5 EC
Taalvaardigheid Fries IIa keuzevak
5 EC
Min. repr. in Arts and Literature II
5 EC
Research Methodology I
5 EC
Taalvaardigheid Fries IIb keuzevak
5 EC
Intro to Gender and Sexuality Studies keuzevak
10 EC
Into the local Laboratory: Cultural Heritage
10 EC
Geschiedenis van Friesland keuzevak
10 EC
Into the Laboratory: Language
10 EC
3e jaar In het derde jaar heb je veel keuzemogelijkheden. Je kunt in Groningen blijven en een aantal vakken kiezen buiten de opleiding (bijvoorbeeld journalistiek of een taal), in de vorm van een minor. Je kunt kiezen uit een buitenlandminor, een career minor met de optie van een stage, opdracht voor een werkgever of ondernemerschap, een facultaire minor, een educatieve minor of een universitaire minor. Je kunt ook je specialisatie Fries vervolgen waarmee je in jaar 1 en 2 al kunt starten. Tijdens de bu
periode
1234
Vrije Ruimte keuzevak
30 EC
Oud-Fries keuzevak
10 EC
Friese Literatuur keuzevak
10 EC
Friese Taalkunde keuzevak
10 EC
M&M Diversity Management
10 EC
Into the Laboratory: Language
10 EC
BA-thesis
10 EC

minors

track Frisian

Binnen het hoofdprogramma Minorities & Multilingualism kan de student een volledige track Friese taal en cultuur volgen. Voor meer informatie zie de link hierboven.

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
studeren in het buitenland
exchange programs
 • Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Universiteit van Flensburg
 • Universidad de Deusto, Bilbao, Spain Uitwisselingsprogramma - Spanje
  Universiteit van Bilbao
 • Bangor University Welsh specialisation - Groot Brittanie
  Students who wish to specialise in Welsh as part of their BA M&M can do so by going to Bangor for 6-12 months during their third year of studies.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.
Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC). Met deze faciliteiten zorgen we er samen met jou voor dat niet alleen de overgang van school naar universiteit goed verloopt, maar ook dat je je gehele studie met veel plezier en goede resultaten kunt volbrengen.

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8450
niet-EU/EER studenten : € 8900

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend


toelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-pAdditional requirements English: Minimum requirement of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). Language Centre English Test (LCET) level C1 (B2 for no more than two components).

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

54 studenten volgen deze opleiding
78% daarvan is vrouw
13 eerstejaars gestart in 2017
85% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Multi
Multi is de studievereniging voor studenten van de bacheloropleiding Minorities & Multilingualism. Ze organiseren diverse studie gerelateerde activiteiten, maar ook gezellige borrels om de mede studenten en professoren beter te leren kennen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Lucia Baldassini
Student Ambassador Erandi Guerro Mavrou
It is nice to not be a number in the business of education, but a student in the education of the world

'At the risk of getting all 'eat, pray, love' on you guys, I began to better realise my interests whilst travelling around and this manifested into linguistics, sociology and writing. This course hits the nail on the head, with a combination of all of the above.

Of course, going into the programme I had a rough idea of what to expect, but now I am extremely happy with my decision. A big plus for me is the hands on approach teachers have with the students- I feel accountable and contactable...
This is fantastic for some people, but for me, I really appreciate being on a first name basis with lecturers and developing a rapport with everyone involved in my education. Not only that, but the teachers are all up to date with what we are learning across all classes within the course and having such complementary classes enables learning to be a lot more enjoyable and cohesive.
If you are considering an English taught programme in linguistics and have an interest in the sociological impact languages play, then you should really consider this course. It is nice to not be a number in the business of education, but a student in the education of the world.'


lees verder ...
Jesse David Marinus
Elise Groot
Nienke Jet de Vries
werkzaam als Policy officer

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.5
inhoud4.24.2
docenten4.44.4
studiefaciliteiten4.04.0
studielast4.44.4
studiebegeleiding4.24.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Minorities & Multilingualism aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 19 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De studie bereidt je in het algemeen voor op een internationale loopbaan. Door je kennis van minderheden, taalbeleid en -politiek en van meertaligheid en op grond van je academische vermogen tot kritisch oordelen kun je gaan werken in (inter)nationale (overheids-)organisaties, in het internationale bedrijfsleven, non-profit organisaties, culturele instellingen, de media en de overheid. Ook kun je na je studie terechtkomen in het onderzoek.

Studenten die het specialisatietraject Friese Taal en Cultuur hebben gevolgd kunnen daarnaast een baan vinden bij culturele instellingen en bij de provinciale en stedelijke overheden in Friesland. 

De meeste afgestudeerden zullen hun studie vervolgen met een masterprogramma, bijvoorbeeld Multilingualism, Applied Linguistics of Euroculture. Studenten met het specialisatie-traject Friese Taal en Cultuur kunnen bovendien doorstromen in de academische lerarenopleiding Fries.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Friese Taal en Cultuur full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropean Linguisticsgeen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RUGMultilingualismgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtenaar
beleidsmedewerker
communicatie-expert

Als communicatie-expert op het gebied van interculturele communicatie ga je strategisch te werk en adviseer je nationale en internationale organisaties over efficiënte en effectieve communicatie.

diverse functies

Wanneer je het Friese specialisatietraject volgt, kun je na je studie diverse functies in Friesland gaan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een baan bij de provinciale overheid of bij middelgrote culturele instellingen, zoals Tresoar, Afük, Fries Museum en Omrop Fryslân.

journalist
onderzoeker
taaldocent

Afhankelijk van je specialisatie kun je je lesbevoegheid behalen en docent worden van een minderheidstaal (bijvoorbeeld Fries).

vertaler
bron: StudieData

Contact

Hester Noord

Studieadviseur / study advisor

Dr. Ilja van den Broek

Studieadviseur / study advisor

Sjors van Ooij

Studieadviseur / study advisor

Drs. Aletta Westra-Hofstee

Studieadviseur / study advisor

Prof. Dr. Goffe Jensma

Course director

Admission Office
E: admission@rug.nl
T: +31-(0)50 363 8976
Student Ambassador Erandi Guerro Mavrou

Student Ambassador

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite