Psychologie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben jij klaar voor de vele uitdagingen van dé studie over gedrag, bewustzijn, en het brein? Dan is deze studie iets voor jou, want elke vorm van menselijke activiteit is doordrongen van psychologie.

In veel verschillende gebieden zoals zorg, opvoeding, werk, sport, milieu, verkeer, gezondheid, media en andere, houden psychologen zich bezig met menselijk gedrag en ontwikkeling. In klinische beroepen bijvoorbeeld, richt je je op het behandelen van mensen met emotionele of gedrags- stoornissen of op patiënten met neurologische aandoeningen. Ontwikkelingsvragen spelen ook een belangrijke rol in klinisch werk omdat de oorzaken van onaangepast gedrag vaak in de vroege jeugd liggen.

In onze bachelor

 • leer je theorieën over biologische, cognitieve, sociale – en omgevingsfactoren die ons gedrag bepalen;
 • train je communicatieve en diagnostische vaardigheden, nodig voor de psychologische praktijk;
 • verwerf je een grondig inzicht in methodologische en statistische kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor psychologisch onderzoek;
 • leer je reflecteren op psychologische theorieën;
 • leer je reflecteren je eigen ontwikkeling als psycholoog;

krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen in een gebied van je voorkeur en dat het best past bij je toekomstige Masteropleiding.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaBSc Psychologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56604
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Carolin Katzera, student Psychologie

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • de afdeling Psychologie staat op de 29e plaats in de wereldranglijst volgens de World University Rankings
 • we bieden een internationaal georiënteerd programma, met sterke nadruk op integratie van onderzoeksuitkomsten binnen het onderwijs

Open dagen en meeloopdagen

Webklas Psychologie
Je kan bij alle bachelors van de RUG online proefstuderen door het volgen van een webklas. Webklassen zijn cursussen gemaakt voor scholieren uit 5 en 6 vwo, met materiaal uit het eerste jaar van een opleiding.
Een dag student Psychologie Groningen
Aanmelden: http://events.rug.nl/eendagstudent.
Een dag student Psychologie Groningen
Aanmelden: http://events.rug.nl/eendagstudent.
Open dag
Open dag voor studiekiezers die informatie willen over maximaal drie bacheloropleidingen.
Open Dag
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG
Een dag student Psychologie Groningen
Aanmelden: http://events.rug.nl/eendagstudent.
Een dag student Psychologie Groningen
Aanmelden: http://events.rug.nl/eendagstudent.
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwKijk voor volledig overzicht met uitgebreide informatie alle vakken in onze Online Onderwijscatalogus via https://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=3274.

Klik op de naam van het vak voor o.m. de leerdoelen, omschrijving, onderwijs- en toetsvorm en verplichte literatuur van het vak.
1e jaar Je krijgt introducties in:
 • algemene psychologie
 • biologische psychologie,
 • ontwikkelingspsychologie,
 • persoonlijkheidspsychologie,
 • sociale psychologie,
 • methoden van onderzoek en statistiek
 • geschiedenis en toepassingen
periode
1234
Gespreks- en groepsvaardigheden
Introductie in onderzoeksmethoden
Academische vaardigheden
Overzicht van de psychologie
Statistiek I A
Statistiek I B
Geschiedenis van de psychologie
Ontwikkelingspsychologie
Sociale en cross-culturele psychologie
Gespreks- en groepsvaardigheden
Biopsychologie
Persoonlijkheid en individuele verschillen
2e jaar De colleges zijn ingedeeld op basis van diverse werkvelden van psychologen:
 • arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie
 • cognitieve psychologie
 • klinische psychologie
 • klinische neuropsychologie
 • omgeving en sociaal gedrag
periode
1234
Testtheorie en testgebruik
Gespreks- en diagnostische vaardigheden
Statistiek II
Psychologische werkvelden
Cognitieve psychologie keuzevak
Introductie in de Klinische Neuropsychologie keuzevak
Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie
Klinische psychologie
Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek
Sociale omgeving en gedrag
Onderzoeksmethoden: practicum
Statistiek III
Wetenschapstheorie
3e jaar De eerste twee studiejaren zijn voor iedereen hetzelfde en zijn breed georiënteerd. Je kunt nu je vakkenpakket zo samenstellen dat je je optimaal voorbereidt op specialisaties van onze masteropleidingen. Er is een ruime keuze aan andere vakken binnen of buiten de opleiding, ook aan buitenlandse universiteiten.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet10% zelfstudie
70% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
onderwijsvormen
Kijk op www.rug.nl/gmw om roosters en studiegidsen te raadplegen.
studeren in het buitenland
De opleiding biedt de mogelijkheid om een minor aan een buitenlandse universiteit te volgen.
exchange programs
 • Verschillende universiteiten in Europa Erasmus - Europa
  Er zijn contacten met verschillende universiteiten in verschillende landen in Europa.
 • Internship Agency China - China
 • Marco Polo - Rusland
  Er zijn contacten met verschillende universiteiten in verschillende landen buiten Europa.
 • Marco Polo - Canada
  Er zijn contacten met verschillende universiteiten in verschillende landen buiten Europa.
 • Marco Polo - USA
  Er zijn contacten met verschillende universiteiten in verschillende landen buiten Europa.
 • Marco Polo - Brazilie
  Er zijn contacten met verschillende universiteiten in verschillende landen buiten Europa.
 • Marco Polo - Mexico
  Er zijn contacten met verschillende universiteiten in verschillende landen buiten Europa.
 • Research Internship - Canada
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

studiebegeleiding
Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding.
De studieadviseurs houden elke ochtend een open spreekuur en zijn daarnaast op afspraak te bereiken.
Ook zijn de studieadviseurs bereikbaar via de veelgestelde vragen: kijk of de voor jou relevante vraag in de lijst staat. Zo niet, stel dan je aanvullende vraag: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord.
Studenten van wie de studievoortgang niet naar wens verloopt worden opgeroepen voor een gesprek.

In het hele eerste jaar van de opleiding maak je deel uit van eenzelfde groep. Je wordt begeleid door mentoren die in nauw contact staan met de studieadviseurs.

Daarnaast wordt er bij het eerstejaars vak 'Schrijven en presenteren' gewerkt aan begeleiding bij het leren studeren in een academische omgeving, bijvoorbeeld door het leren maken van studieplanning, oefenen met het maken van samenvattingen, mindmaps en andere studie-hulptechnieken. Wanneer er in het eerste jaar problemen met de studie lijken te ontstaan, word je doorverwezen naar een studieadviseur.

Verder kun je gecoacht worden door een masterstudent: er bestaat een coachwerkplaats waarin masterstudenten en pas afgestudeerde arbeids-, organisatie- en personeelspsychologen een korte opleiding tot coach volgen, waarna ze medestudenten uit de bacheloropleiding coachen.

honours-/excellence program Excellentieprogramma

Excellentieprogramma

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
niet-EU/EER studenten : € 8300
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekendtoelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-pEr zijn aanvullende voorwaarden voor studenten met een hbo-propedeuse. Kijk op https://www.rug.nl/gmw/education/voorwaarde-hbo-propedeuse
toelatingseisen

basiskennis
Je bent met alle VWO-profielen toelaatbaar, maar omdat naast Engels, wiskunde en biologie een belangrijke rol tijdens de studie spelen, worden deze vakken sterk aanbevolen.

taaltoets
Buitenlandse studenten die zich willen inschrijven voor een Nederlandstalige studie moeten voor begin van de studie aantonen dat ze het Nederlands voldoende beheersen. Concreet betekent dit dat ze het staatsexamen Nederlands als tweede taal, niveau II (NT2-II) met succes moeten hebben afgerond.

Voor studenten die het Nederlands nog onvoldoende beheersen, biedt het talencentrum van de RUG een brede selectie van cursussen aan.

vooropleiding
Bezit je geen van bovengenoemde diploma's waarmee je toelaatbaar bent?
Wanneer je niet in het bezit bent van een hbo-propedeuse of een vwo-diploma (of deze dateert van voor 1998), en je 21 jaar of ouder bent dan kun je proberen om te worden toegelaten tot de bacheloropleiding psychologie via het Colloquium Doctum. Voor meer informatie zie: http:www.rug.nl/gmw/education/colloquium-doctum.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 500levensonderhoud
€ 684studiematerialenper jaar
€ 600visa/permitvoor de gehele opleiding
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

2024 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
526 eerstejaars gestart in 2016
70% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

VIP
De studievereniging van Psychologie is de VIP. Met ruim 2300 leden en ruim 160 actieve leden zijn zij de grootste en misschien wel de gezelligste studievereniging van Groningen.
De VIP organiseert het hele studiejaar diverse activiteiten gerelateerd aan je studie. Zo zijn er lezingen, workshops, een uitwisselingsweek en congressen. Ook kun je je studieboeken met korting bestellen bij de VIP. Daarnaast is er natuurlijk ook volop aandacht voor de sociale kant met borrels en grote feesten.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jessie Syme
Barbara Wisse
onderzoeker
Door de jaren heen ben ik in mijn onderzoek altijd geïnteresseerd geweest in de onderwerpen macht, leiderschap, en invloed in organisaties.

Door de jaren heen ben ik in mijn onderzoek altijd geïnteresseerd geweest in de onderwerpen macht, leiderschap, en invloed in organisaties. Ander werk komt voort uit mijn belangstelling voor emoties, veranderingen in organisaties, en de rol van het zelf in de context van organisaties.

Persoonlijke webpagina Barbara Wisse
Brian Ostafin
onderzoeker
Automatisme en verslaving

Mijn onderzoek richt zich op mentale gewoontes (geautomatiseerde processen) en verslaving. Geautomatiseerde aandachts- en gedragsresponsen zijn nodig om gedrag naar natuurlijke beloningen te leiden, zoals goed voedsel en aantrekkelijke partners. Deze responsen kunnen echter sterk verbonden raken met verslavingsprikkels en zo bijdragen tot de vorming van gewoontes die blijven bestaan ondanks een bewuste wens om ze te beperken.

In mijn onderzoek ga ik na welke rol deze geautomatiseerde verlangens spelen in de controle van verslavingsgedrag...


lees verder ...
Tom Postmes
onderzoeker
De wisselwerking tussen individu, groep en samenleving

De mens is van nature een opmerkelijk sociaal en co-operatief wezen. Mensen voelen zich niet alleen prettig in groepen en sociale netwerken, ze construeren met elkaar hele samenlevingen. Die groepsprocessen leveren enorme voordelen op voor ieder individu. Toch ziet de mens zichzelf in toenemende mate als uniek en autonoom. Die wisselwerking tussen individu, groep en samenleving staat centraal in mijn onderzoek.
docent Don van Ravenzwaaij
Don van Ravenzwaaij – Assistant Professor in Statistics

Ik geef les binnen de Bachelor psychologie en de Research Master in Behavioural and Social Sciences. Ik geef onder andere de vakken Statistics en Statistical Solutions to Problems in Psychology. Deze vakken verzorg ik geheel Engelstalig.

Ik begon als zoveel andere studenten aan het vak statistiek met het idee dat statistiek nou eenmaal een verplichte horde was. Maar ik ging het door m’n studie heen steeds leuker vinden. Zo kwam ik er achter dat statistiek geen abstract idee is wat in de collegezaal blijft hangen: je kunt het in het dagelijks leven toepassen. Een voorbeeld hiervan is bij bordspelen...
Dankzij mijn eerstejaars statistiek vak kwam ik op het idee dat ik statistiek kon gebruiken om uit te rekenen wat optimaal was! Niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor de dagelijkse praktijk
Wat is nou mijn eigen passie als onderzoeker? Ik vind mijn vakgebied in zekere zin wetenschap overstijgend. Statistiek is een middel dat gebruikt wordt om uit een heleboel verschillende vakgebieden conclusies te trekken. Het is heel belangrijk dat dit goed gebeurt en dat probeer ik altijd op de studenten over te brengen. Met redelijk succes ook; er zijn altijd fanatieke studenten die verder willen komen in de statistiek.
Statistiek past binnen de opleiding psychologie door de sociale cases waar we mee werken. In principe is statistiek overal toepasbaar, alleen per studie verandert wel de methode die je gebruikt. De studie psychologie is ontzettend breed. Je kunt onderzoek doen naar veel verschillende onderwerpen. Ik heb zelf bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar “speedy decision making”: hoe nemen mensen onder tijdsdruk beslissingen? Met psychologie kan je natuurlijk veel thema's behandelen; maar uiteindelijk gaat het allemaal over onszelf.
Psychologie in Groningen is in vergelijking met andere psychologie opleidingen in Nederland erg onderzoek gericht. Dat betekent  dat studenten  verhoudingsgewijs een brede statistische vooropleiding krijgen. Het grootste voordeel hiervan is dat wanneer je ambities hebt om de wetenschap in te gaan, je hier aan het goede adres bent.


lees verder ...
Laurent Krook
Docent Onderzoeksmethoden, Academic Skills en begeleider voor Bachelor thesis

Ik geef les bij de onderwijseenheid. Dat houdt in dat je een selectie van de basisvakken van de bachelor psychologie, zowel de Engels- als de Nederlandstalige opleiding doceert.

Ik verzorg in 3 dagen een viertal vakken, namelijk onderzoeksmethoden, de bachelor thesis, onderzoekspractica en de mentorgroepen. De andere 2 dagen van de week doe ik dingen voor mezelf, buiten de bachelor psychologie om...
Mijn originele plan was om daarna een PhD traject te volgen. Ik heb wel gesolliciteerd maar dat werd het uiteindelijk net niet. Hierna heb ik gesolliciteerd bij de onderwijseenheid en kwam ik erachter dat ik het eigenlijk veel leuker vind om les te geven dan om onderzoek te doen.
Wat ik leuk vind aan mijn vakgebied is dat de onderwijseenheid een soort alomvattend idee is: elke student moet deze vakken volgen. Je leert studenten de basis van het academisch leren; academisch schrijven, academisch presenteren of bijvoorbeeld empirisch onderzoek verrichten. Je legt de fundering voor een academische toekomst, vervolgens kunnen studenten zelf onderzoeken wat echt hun interesses zijn bij de meer gespecialiseerde afdelingen.
Psychologie sluit heel mooi aan bij het concept van de onderwijseenheid. Het is overal toepasbaar. Het is een heel breed concept dus net als binnen de psychologie zijn er weer allemaal kleinere vakgebieden. Het is heel leuk om samen te leren van verschillende disciplines en in te zien hoe je verschillende disciplines met elkaar kan verbinden. Ik denk dat voor veel mensen een bachelor psychologie en een master in een psychologische richting een ontzettend goede fundering is voor een carrière. Ongeacht de richting van hun opleiding of het werk dat ze willen doen, omdat het zó alomvattend is.
Als aankomend student kan je hier een hele internationale omgeving verwachten omdat we zowel de Engelstalige als Nederlandstalige Bachelor psychologie aanbieden. Studenten krijgen hier ook veel vrijheid. Er zijn veel mogelijkheden om zelf je vakkenpakket samen te stellen en met eigen initiatieven en ideeën aan te komen. Verder kan je natuurlijk een ontzettend leuke, jonge en bruisende stad verwachten.  


lees verder ...
studenten
Joost Heutink - Universitair docent

Mijn naam is Joost Heutink en ik ben universitair docent binnen de bachelor Psychologie en de master Klinische Neuropsychologie. Studenten kunnen mij in hun tweede jaar terugzien bij het vak Introductie in de klinische neuropsychologie. In de bachelor heeft neuropsychologie maar een kleine rol, maar het is een ontzettend interessant vakgebied! Ik wil studenten dan ook graag enthousiasmeren voor de gelijknamige master.

Binnen het vakgebied van de neuropsychologie onderzoeken we de relatie tussen hersenen en gedrag...
Deze stoornissen leren ons veel over hoe de hersenen werken. Met deze kennis kunnen we patiënten beter helpen om zo goed mogelijk met hun functiebeperking om te gaan en optimaal te participeren in de maatschappij. Dit is precies wat ik zo mooi vind aan mijn werk: de verwevenheid tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische beroepspraktijk, waarin de patiënt centraal staat.Patiënten spelen ook binnen mijn colleges een belangrijke rol. Ik presenteer veel casussen en er komen ook mensen met een hersenaandoening tijdens hoorcolleges vertellen over de problemen die ze ervaren. De wetenschappelijke theorieën die ik in mijn vak behandel helpen studenten om de problemen van deze mensen te begrijpen. Tegelijkertijd helpen de patiënten ook om theorieën te toetsen en in een context te plaatsen. Studenten leren zo met een kritische blik naar theorieën te kijken, waarbij deze niet abstract blijven. Je ziet het direct terug in de praktijk!Neuropsychologie is bovendien erg interessant omdat het constant in ontwikkeling is. Er worden namelijk steeds nieuwe dingen over de hersenen ontdekt. Door middel van onderzoek begrijpen we de hersenen steeds iets beter, wat we vervolgens ten goede aanwenden!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 Rijksuniversiteit
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
526 eerstejaars
69% vrouw
6 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/14 Rijksuniversiteit
Psychologie (EN)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/14 Erasmus
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
4/14 Erasmus
International Bachelor in Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/14 Universiteit Leiden
International Bachelor Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/14 Universiteit Leiden
Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
7/14 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
8/14 Radboud Universiteit
Psychology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/14 Maastricht University
Psychologie
star Elsevier
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
401 eerstejaars
75% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/14 Universiteit Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
342 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/14 UU
Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 UvA
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
215 eerstejaars
69% vrouw
6 uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
13/14 Tilburg University
Psychologie
star Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
14/14 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.73.7
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.93.4
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.63.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 591 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.1
aantal eerstejaars 670
ervaren contacttijd per week 6
doorstroom naar tweede jaar 79%
diploma binnen 4 jaar 62%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Psychologen komen terecht in banen waar grondige kennis van de menselijke mogelijkheden en beperkingen belangrijk is. Je kunt een baan vinden in de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij moet je denken aan hulpverlening of therapie. Psychologen komen ook terecht in het bedrijfsleven of bij organisaties. Ze worden bijvoorbeeld ingezet bij de werving van nieuw personeel, bij coaching of trainingen. Ten slotte is het mogelijk om bij onderzoeksinstituten aan de slag te gaan of universiteiten.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
41%kans op een vaste baan
6%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
51%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitApplied Social Psychologygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitArbeid, Organisatie & Gezondheidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
RijksuniversiteitBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science research+ aanv. eisen
UvABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
RijksuniversiteitClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitClinical Forensic Psychology and Victimologygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitClinical Psychologygeen aanvullende eisen
UUClinical Psychologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Universiteit LeidenCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
RijksuniversiteitCognitive Psychology and Psychophysiologygeen aanvullende eisen
ErasmusCriminologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEnvironmental Psychologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleging+ instaptoets
Radboud UniversiteitGedragsveranderinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGezondheidszorgpsychologiegeen aanvullende eisen
UvAGezondheidszorgpsychologie+ aanv. eisen
UvAKlinische Forensische psychologie+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitHuman-Machine Communication+ aanv. eisen
UvAData Science+ aanv. eisen
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUInternational Crimes & Criminology+ aanv. eisen
RijksuniversiteitKlinische Neuropsychologiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitKlinische Psychologiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMedia Technology+ aanv. eisen
Amsterdam VUNeurosciences+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOntwikkelingspsychologiegeen aanvullende eisen
UvAForensische orthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
UvAOrthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
UvAPsychologie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPsychologiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKlinische neuropsychologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUKlinische ontwikkelingspsychologie+ basiskennis
Amsterdam VUKlinische psychologie+ aanvullende vakeisen
UvASport- en prestatiepsychologie+ aanv. eisen
UvATraining & Development+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPsychology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityPsychologygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitPsychology (EN)geen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPsychology (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenClinical and Health Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenDevelopmental Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenSocial and Organisational Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenApplied Cognitive + aanv. eisen
Universiteit LeidenChild and Adolescent + aanv. eisen
Universiteit LeidenClinical Neuropsychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClinical + aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomic and Consumer + aanv. eisen
Universiteit LeidenHealth and Medical + aanv. eisen
Universiteit LeidenMethodology and Statistics in + aanv. eisen
Universiteit LeidenOccupational Health + aanv. eisen
Universiteit LeidenSocial and Organisational + aanv. eisen
Amsterdam VUWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinking Politics and Policy+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReflecting on Psychologygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RijksuniversiteitResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology, Track Economic Psychology+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversitySocial Psychology; Track Work and Organisational Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySociology+ aanv. eisen
RijksuniversiteitSport Sciences+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitSustainable Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTalent Development and Creativitygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTraffic Psychology and Sustained Mobilitygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityVictimology and Criminal Justice+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitWork, Organizational and Personnel Psychologygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • arbeids- en organisatiedeskundige bij een arbodienst
 • beleidsonderzoeker
 • cognitief ergonoom
 • communicatieadviseur
 • crisismanager
 • forensisch psycholoog
 • gerontoloog
 • gezondheidspsycholoog
 • loopbaan- en organisatieadviseur
 • marketing consultant
 • marktonderzoeker
 • neuropsycholoog in ziekenhuis/instelling voor verslavingszorg
 • preventiemedewerker
 • psychotherapeut
 • sportpsycholoog
 • studentenpsycholoog
 • verkeerspsycholoog
 • voorlichter
bron: StudieData

Contact

Studentenassistenten Voorlichting Psychologie

(Stel je vragen over hoe het is om Psychologie in Groningen te studeren aan studenten!)

Studieadviseur Psychologie

studieadviseurs Psychologie

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite