Psychologie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben je klaar voor de vele uitdagingen van psychologie: de studie van gedrag, bewustzijn, en brein? De studie is uniek vanwege het brede programma en zijn omvangrijke, veelzijdige expertise.

Elke vorm van menselijke activiteit is doordrongen van psychologie en in veel verschillende gebieden, zoals zorg, opvoeding, werk, sport, milieu, verkeer, gezondheid, media en andere, houden psychologen zich bezig met menselijk gedrag en ontwikkeling. In klinische beroepen bijvoorbeeld, zijn ze gericht op het behandelen van mensen met emotionele of gedrags- stoornissen of met patiënten met neurologische aandoeningen. Ontwikkelingsvragen spelen ook een belangrijke rol in klinisch werk omdat de oorzaken van onaangepast gedrag vaak in de vroege jeugd liggen. In het programma van de bachelor leer je de theorieën over biologische, cognitieve, en sociale factoren die ons gedrag bepalen.

Daarnaast word je geschoold in gespreks- en diagnostische vaardigheden, nodig voor de psychologische praktijk. Tenslotte, krijg je een training gericht op een grondig inzicht in statistische kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor psychologische onderzoek, en leer je te reflecteren op psychologische theorieën. In het derde jaar van de bachelor heb je de mogelijkheid om je te specialiseren in een gebied van je voorkeur en dat het best past bij je toekomstige Master.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaBSc Psychologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56604
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Carolin Katzera, student Psychologie

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

De Bachelor Psychologie in Groningen kent een internationaal georiënteerd programma, met een sterke nadruk op integratie van onderzoeksuitkomsten binnen het onderwijs.

Open dagen en meeloopdagen

Een dag student Psychologie Groningen
Inschrijving gaat binnenkort open.
Open dag Groningen
Welke studie sluit het best aan bij jouw interesses en toekomstplannen? In welke stad zie je jezelf wel minstens vier jaar wonen? Welke masteropleidingen kun je gaan volgen na de bachelor van je keuze? En op wat voor soort banen bereidt de opleiding voor?
Een dag student Psychologie Groningen
Inschrijving gaat binenkort open.
Een dag student Psychologie Groningen
Inschrijving gaat binnenkort open.
Een dag student Psychologie Groningen
Inschrijving gaat binnenkort open.
Open Dag Groningen
Welke studie sluit het best aan bij jouw interesses en toekomstplannen? In welke stad zie je jezelf wel minstens vier jaar wonen?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Je volgt colleges over de basisvakken:
 • biologische psychologie
 • ontwikkelingspsychologie
 • persoonlijkheidspsychologie
 • sociale psychologie
 • statistiek

In kleine groepen volg je vaardighedenonderwijs, begeleid door een docentmentor. Dit richt zich op:
 • het verwerven van elementaire academische vaardigheden (lezen, presenteren, schrijven, studievaardigheden)
 • het toepassen van statistische kennis en methoden van onderzoek
 • het leren van professionele methoden voor gespreksvoering.
2e jaar De colleges zijn ingedeeld op basis van de werkvelden van een psycholoog:
 • arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie
 • hersenen en gedrag
 • klinische psychologie
 • sociale psychologie en haar toepassingen

Statistiek, testtheorie en onderzoeksmethodologie worden als college en in practicumvorm gegeven. In kleine groepen leer je hoe je een eenvoudig onderzoek kunt opzetten, beschrijven en presenteren. In de practica over professionele vaardigheden komen tests en diagnostiek aan de orde.
3e jaar Je kunt nu je vakkenpakket toespitsen op een van de genoemde specialisaties en er is een ruime keuze aan andere vakken binnen of buiten de opleiding, ook aan buitenlandse universiteiten. Een belangrijk deel van het derde jaar vormt de bachelorthese. Dit is een wetenschappelijk verslag over een eigen onderzoek begeleid door een docent. De inhoudelijke kennis die je tijdens de opleiding hebt opgedaan, komt hier samen met de statistische, diagnostische en methodologische vaardigheden.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet10% zelfstudie
70% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
onderwijsvormen
Kijk op www.rug.nl/gmw om roosters en studiegidsen te raadplegen.
studeren in het buitenland
De opleiding biedt de mogelijkheid om een minor aan een buitenlandse universiteit te volgen.
exchange programs
 • Verschillende universiteiten in Europa Erasmus - Europa
  Er zijn contacten met verschillende universiteiten in verschillende landen in Europa.
 • Internship Agency China - China
 • Marco Polo - Rusland
  Er zijn contacten met verschillende universiteiten in verschillende landen buiten Europa.
 • Marco Polo - Canada
  Er zijn contacten met verschillende universiteiten in verschillende landen buiten Europa.
 • Marco Polo - USA
  Er zijn contacten met verschillende universiteiten in verschillende landen buiten Europa.
 • Marco Polo - Brazilie
  Er zijn contacten met verschillende universiteiten in verschillende landen buiten Europa.
 • Marco Polo - Mexico
  Er zijn contacten met verschillende universiteiten in verschillende landen buiten Europa.
 • Research Internship - Canada
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

studiebegeleiding
Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding.
De studieadviseurs houden elke ochtend een open spreekuur en zijn daarnaast op afspraak te bereiken.
Ook zijn de studieadviseurs bereikbaar via de veelgestelde vragen: kijk of de voor jou relevante vraag in de lijst staat. Zo niet, stel dan je aanvullende vraag: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord.
Studenten van wie de studievoortgang niet naar wens verloopt worden opgeroepen voor een gesprek.

In het hele eerste jaar van de opleiding maak je deel uit van eenzelfde groep. Je wordt begeleid door mentoren die in nauw contact staan met de studieadviseurs.

Daarnaast wordt er bij het eerstejaars vak 'Schrijven en presenteren' gewerkt aan begeleiding bij het leren studeren in een academische omgeving, bijvoorbeeld door het leren maken van studieplanning, oefenen met het maken van samenvattingen, mindmaps en andere studie-hulptechnieken. Wanneer er in het eerste jaar problemen met de studie lijken te ontstaan, word je doorverwezen naar een studieadviseur.

Verder kun je gecoacht worden door een masterstudent: er bestaat een coachwerkplaats waarin masterstudenten en pas afgestudeerde arbeids-, organisatie- en personeelspsychologen een korte opleiding tot coach volgen, waarna ze medestudenten uit de bacheloropleiding coachen.

honours-/excellence program Excellentieprogramma

Excellentieprogramma

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 2006
niet-EU/EER studenten : € 8200
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
VWO C&Maangevuld met Als je een vwo-diploma hebt, voldoe je aan de voorwaarden voor toelating tot de bacheloropleiding Psychologie. Het maakt hierbij niet uit welk profiel je hebt gekozen. Engels, wiskunde en biologie spelen echter wel een belangrijke rol tijdens de studie en worden daarom sterk aanbevolen. Als je een Nederlands vwo-diploma hebt of een gelijkwaardig buitenlands diploma kun je je aanmelden.
VWO E&Maangevuld met Als je een vwo-diploma hebt, voldoe je aan de voorwaarden voor toelating tot de bacheloropleiding Psychologie. Het maakt hierbij niet uit welk profiel je hebt gekozen. Engels, wiskunde en biologie spelen echter wel een belangrijke rol tijdens de studie en worden daarom sterk aanbevolen. Als je een Nederlands vwo-diploma hebt of een gelijkwaardig buitenlands diploma kun je je aanmelden.
VWO N&Gaangevuld met Als je een vwo-diploma hebt, voldoe je aan de voorwaarden voor toelating tot de bacheloropleiding Psychologie. Het maakt hierbij niet uit welk profiel je hebt gekozen. Engels, wiskunde en biologie spelen echter wel een belangrijke rol tijdens de studie en worden daarom sterk aanbevolen. Als je een Nederlands vwo-diploma hebt of een gelijkwaardig buitenlands diploma kun je je aanmelden.
VWO N&Taangevuld met Als je een vwo-diploma hebt, voldoe je aan de voorwaarden voor toelating tot de bacheloropleiding Psychologie. Het maakt hierbij niet uit welk profiel je hebt gekozen. Engels, wiskunde en biologie spelen echter wel een belangrijke rol tijdens de studie en worden daarom sterk aanbevolen. Als je een Nederlands vwo-diploma hebt of een gelijkwaardig buitenlands diploma kun je je aanmelden.
WO propedeuseAls je een andere bacheloropleiding dan Psychologie hebt afgerond, kan je worden toegelaten tot de bacheloropleiding Psychologie. Pas nadat je bent toegelaten worden eventuele vrijstellingsverzoeken door de examencommissie in behandeling genomen.
hbo-pEr zijn aanvullende voorwaarden voor studenten met een hbo-propedeuse. Kijk op: http://www.rug.nl/gmw/education/voorwaarde-hbo-propedeuse.
toelatingseisen

basiskennis
Waarom is het belangrijk dat ik de vakken Engels, wiskunde en biologie op voldoende niveau beheers?

 • Hoewel de voertaal van de opleiding Nederlands is, is het merendeel van de wetenschappelijke publicaties (en studieboeken) in het Engels. Goede beheersing van deze taal is daarom een voorwaarde voor een succesvolle studie. Een goed voorbeeld van een Engelstalig studieboek voor het eerste jaar van de bacheloropleiding is Psychological science van Gazzaniga, Heatherton en Halpern. Dit boek wordt in het college Overzicht van de psychologie in het eerste semester gebruikt: Gazzaniga, M., Heatherton, T., & Halpern, D. (2011), Psychological science (4e druk). Norton (ISBN: 9780393914160).
 • Menselijk gedrag is een functie van de menselijke hersenen. In de afgelopen twintig à dertig jaar zijn er belangrijke nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van het hersenonderzoek. Nieuwe technieken maken het nu mogelijk het actieve brein te bestuderen. Als gevolg daarvan hebben zich de disciplines Klinische en Cognitieve Neurowetenschappen tot een belangrijk onderdeel van de psychologie ontwikkeld. In deze disciplines worden de relaties tussen zowel hersenbeschadigingen als ook het normale brein en menselijk gedrag bestudeerd. Grondige kennis van deze relaties maakt inmiddels deel uit van het standaard curriculum. Een degelijke basiskennis van de neurobiologie en neurofysiologie is daarom belangrijk voor psychologiestudenten.
 • Verder wordt in de bachelor veel aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Zo leer je aan de hand van statistiekvakken en methode-onderwijs hoe je goed en ethisch onderzoek moet doen en in hoeverre jouw resultaten betrouwbaar zijn. Statistiek is voor veel studenten een struikelblok. Het is dus belangrijk dat je je van tevoren realiseert dat dit bij de studie hoort.

taaltoets
Buitenlandse studenten die zich willen inschrijven voor een Nederlandstalige studie moeten voor begin van de studie aantonen dat ze het Nederlands voldoende beheersen. Concreet betekent dit dat ze het staatsexamen Nederlands als tweede taal, niveau II (NT2-II) met succes moeten hebben afgerond.

Voor studenten die het Nederlands nog onvoldoende beheersen, biedt het talencentrum van de RUG een brede selectie van cursussen aan.

vooropleiding
Bezit je geen van bovengenoemde diploma's waarmee je toelaatbaar bent?
Wanneer je niet in het bezit bent van een hbo-propedeuse of een vwo-diploma (of deze dateert van voor 1998), en je 21 jaar of ouder bent dan kun je proberen om te worden toegelaten tot de bacheloropleiding psychologie via het Colloquium Doctum. Voor meer informatie zie: www.rug.nl/gmw/education/colloquium-doctum.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 500levensonderhoud
€ 684studiematerialenper jaar
€ 600visa/permitvoor de gehele opleiding
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
167collegegeldop basis van € 2006 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

VIP
De studievereniging van Psychologie is de VIP. Met ruim 2300 leden en ruim 160 actieve leden zijn zij de grootste en misschien wel de gezelligste studievereniging van Groningen.
De VIP organiseert het hele studiejaar diverse activiteiten gerelateerd aan je studie. Zo zijn er lezingen, workshops, een uitwisselingsweek en congressen. Ook kun je je studieboeken met korting bestellen bij de VIP. Daarnaast is er natuurlijk ook volop aandacht voor de sociale kant met borrels en grote feesten.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jessie Syme
Annemarije Boersma
Ik raad scholieren aan veel open dagen te bezoeken

Ik heb veel voorlichtingsbijeenkomsten bezocht, omdat ik het moeilijk vond een studie te kiezen. Daarna twijfelde ik nog tussen Sociologie en Psychologie. Uiteindelijk sprak Psychologie me het meeste aan, omdat deze studie meer op mensen persoonlijk gericht is.

Bij Psychologie doe je veel aan zelfstudie. Je moet daarom discipline kunnen opbrengen om te gaan studeren.
Naast mijn studie maak ik tijd vrij voor mijn hobby’s: rotsklimmen, wielrennen en muziek maken. Daarnaast heb ik nog twee bijbaantjes.
In de toekomst wil ik graag iets in de richting van de sociale psychologie gaan doen...
Je krijgt dan een goed beeld van de verschillende studies en de sfeer. Het is ook leuk om als je min of meer je keuze hebt gemaakt mee te doen aan een meeloopdag.


lees verder ...
Hariëtte Tienkamp
Op de universiteit krijg je een grote verantwoordelijkheid

Ik wilde graag meer weten over waarom mensen zich in bepaalde situaties op een bepaalde manier gedragen en daarom heb ik gekozen voor de opleiding Psychologie.

Ik wilde graag meer weten over waarom mensen zich in bepaalde situaties op een bepaalde manier gedragen en daarom heb ik gekozen voor de opleiding Psychologie.
Ik ben dit jaar begonnen met mijn studie. Van de vakken die op de middelbare school volgde, heb ik nu vooral veel aan Engels. Alle boeken zijn namelijk in het Engels!
De studie komt overeen met wat ik verwachtte...
Daarin wordt de psychologie in een notendop behandeld. In de loop van de studie ga je steeds specifieker op de stof in. Deze opbouw vind ik erg prettig.
Sinds kort woon ik op kamers. Dat betekent dus zelf boodschappen doen, koken en de was doen. Daaraan moest ik eerst wel even wennen. Die taken kosten ook tijd en moet je inplannen, zonder dat het ten koste gaat van je studeertijd.
De studie vind ik goed te doen. Ik heb een planning gemaakt om alle leerstof voor de tentamens goed te kunnen leren voor een tentamenweek. Het is soms best lastig om studeren en ontspanning te combineren, maar toch heb ik nog wel tijd om gezellig met vrienden dingen te doen en te sporten.
Scholieren zou ik het volgende willen meegeven: Oriënteer je goed en kijk of een studie echt bij je past. Probeer het studeren van tentamenstof meteen vanaf het begin bij te houden, een avond van tevoren een tentamen leren is er echt niet meer bij. Je krijgt nu geen toets meer over één hoofdstuk, maar over een heel boek en daarnaast nog andere tentamens in dezelfde week. Verder heb ik gemerkt dat de inhoud van een boek bij mij beter blijft hangen als ik de colleges bijwoon.


lees verder ...
Barbara Wisse
onderzoeker
Door de jaren heen ben ik in mijn onderzoek altijd geïnteresseerd geweest in de onderwerpen macht, leiderschap, en invloed in organisaties.

Door de jaren heen ben ik in mijn onderzoek altijd geïnteresseerd geweest in de onderwerpen macht, leiderschap, en invloed in organisaties. Ander werk komt voort uit mijn belangstelling voor emoties, veranderingen in organisaties, en de rol van het zelf in de context van organisaties.

Persoonlijke webpagina Barbara Wisse
Brian Ostafin
onderzoeker
Automatisme en verslaving

Mijn onderzoek richt zich op mentale gewoontes (geautomatiseerde processen) en verslaving. Geautomatiseerde aandachts- en gedragsresponsen zijn nodig om gedrag naar natuurlijke beloningen te leiden, zoals goed voedsel en aantrekkelijke partners. Deze responsen kunnen echter sterk verbonden raken met verslavingsprikkels en zo bijdragen tot de vorming van gewoontes die blijven bestaan ondanks een bewuste wens om ze te beperken.

In mijn onderzoek ga ik na welke rol deze geautomatiseerde verlangens spelen in de controle van verslavingsgedrag...


lees verder ...
Tom Postmes
onderzoeker
De wisselwerking tussen individu, groep en samenleving

De mens is van nature een opmerkelijk sociaal en co-operatief wezen. Mensen voelen zich niet alleen prettig in groepen en sociale netwerken, ze construeren met elkaar hele samenlevingen. Die groepsprocessen leveren enorme voordelen op voor ieder individu. Toch ziet de mens zichzelf in toenemende mate als uniek en autonoom. Die wisselwerking tussen individu, groep en samenleving staat centraal in mijn onderzoek.
Laurent Krook
Docent Onderzoeksmethoden, Academic Skills en begeleider voor Bachelor thesis

Ik geef les bij de onderwijseenheid. Dat houdt in dat je een selectie van de basisvakken van de bachelor psychologie, zowel de Engels- als de Nederlandstalige opleiding doceert.

Ik verzorg in 3 dagen een viertal vakken, namelijk onderzoeksmethoden, de bachelor thesis, onderzoekspractica en de mentorgroepen. De andere 2 dagen van de week doe ik dingen voor mezelf, buiten de bachelor psychologie om...
Mijn originele plan was om daarna een PhD traject te volgen. Ik heb wel gesolliciteerd maar dat werd het uiteindelijk net niet. Hierna heb ik gesolliciteerd bij de onderwijseenheid en kwam ik erachter dat ik het eigenlijk veel leuker vind om les te geven dan om onderzoek te doen.
Wat ik leuk vind aan mijn vakgebied is dat de onderwijseenheid een soort alomvattend idee is: elke student moet deze vakken volgen. Je leert studenten de basis van het academisch leren; academisch schrijven, academisch presenteren of bijvoorbeeld empirisch onderzoek verrichten. Je legt de fundering voor een academische toekomst, vervolgens kunnen studenten zelf onderzoeken wat echt hun interesses zijn bij de meer gespecialiseerde afdelingen.
Psychologie sluit heel mooi aan bij het concept van de onderwijseenheid. Het is overal toepasbaar. Het is een heel breed concept dus net als binnen de psychologie zijn er weer allemaal kleinere vakgebieden. Het is heel leuk om samen te leren van verschillende disciplines en in te zien hoe je verschillende disciplines met elkaar kan verbinden. Ik denk dat voor veel mensen een bachelor psychologie en een master in een psychologische richting een ontzettend goede fundering is voor een carrière. Ongeacht de richting van hun opleiding of het werk dat ze willen doen, omdat het zó alomvattend is.
Als aankomend student kan je hier een hele internationale omgeving verwachten omdat we zowel de Engelstalige als Nederlandstalige Bachelor psychologie aanbieden. Studenten krijgen hier ook veel vrijheid. Er zijn veel mogelijkheden om zelf je vakkenpakket samen te stellen en met eigen initiatieven en ideeën aan te komen. Verder kan je natuurlijk een ontzettend leuke, jonge en bruisende stad verwachten.  


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 Rijksuniversiteit
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/14 Rijksuniversiteit
Psychologie (EN)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/14 Erasmus
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
4/14 Erasmus
International Bachelor in Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/14 Universiteit Leiden
Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
6/14 Universiteit Leiden
International Bachelor Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/14 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
8/14 Radboud Universiteit
Psychology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/14 Maastricht University
Psychologie
star Elsevier
€ 308 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/14 Universiteit Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
342 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/14 UU
Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 UvA
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
353 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/14 Tilburg University
Psychologie
star Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
14/14 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.73.7
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.93.4
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.63.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 591 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Psychologen komen terecht in banen waar grondige kennis van de menselijke mogelijkheden en beperkingen belangrijk is. Je kunt een baan vinden in de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij moet je denken aan hulpverlening of therapie. Psychologen komen ook terecht in het bedrijfsleven of bij organisaties. Ze worden bijvoorbeeld ingezet bij de werving van nieuw personeel, bij coaching of trainingen. Ten slotte is het mogelijk om bij onderzoeksinstituten aan de slag te gaan of universiteiten.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
41%kans op een vaste baan
6%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
51%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitArbeid, Organisatie & Gezondheidgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitArbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
RijksuniversiteitBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
UvABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
RijksuniversiteitClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitClinical Forensic Psychology and Victimologygeen aanvullende eisen
UUClinical Psychologygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitCognitieve Psychologie en Psychofysiologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Universiteit LeidenCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
ErasmusCriminologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEnvironmental Psychologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleging+ instaptoets
Radboud UniversiteitGedragsveranderinggeen aanvullende eisen
UvAGezondheidszorgpsychologie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGezondheidszorgpsychologiegeen aanvullende eisen
UvAKlinische Forensische psychologie+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHealth Sciences+ basiskennis
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitHuman-Machine Communication+ aanv. eisen
UvAData Science+ aanv. eisen
TUeInnovation Management+ 20 EC pre-master
Amsterdam VUInternational Crimes & Criminology+ aanv. eisen
RijksuniversiteitKlinische Neuropsychologiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitKlinische Psychologiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMedia Technology+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOntwikkelingspsychologiegeen aanvullende eisen
UvAForensische orthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
UvAOrthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
RijksuniversiteitPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPsychologiegeen aanvullende eisen
UvAPsychologie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArbeids- en organisatiepsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKlinische neuropsychologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUKlinische ontwikkelingspsychologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUKlinische psychologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociale psychologiegeen aanvullende eisen
UvASport- en prestatiepsychologie+ aanv. eisen
UvATraining & Development+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPsychology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityPsychologygeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitPsychology (EN)geen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPsychology (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenClinical and Health Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenDevelopmental Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenSocial and Organisational Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenApplied Cognitive + aanv. eisen
Universiteit LeidenChild and Adolescent + aanv. eisen
Universiteit LeidenClinical Neuropsychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClinical + aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomic and Consumer + aanv. eisen
Universiteit LeidenHealth and Medical + aanv. eisen
Universiteit LeidenMethodology and Statistics in + aanv. eisen
Universiteit LeidenOccupational Health + aanv. eisen
Universiteit LeidenSocial and Organisational + aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinking Politics and Policy+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReflecting on Psychologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RijksuniversiteitResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Health Sciences researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology, Track Economic Psychology+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversitySocial Psychology; Track Work and Organisational Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySociology+ aanv. eisen
RijksuniversiteitSport Sciences+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitTalent Development and Creativitygeen aanvullende eisen
UUToegepaste cognitieve psychologiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitToegepaste Sociale Psychologiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTraffic Psychology and Sustained Mobilitygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityVictimology and Criminal Justice+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • arbeids- en organisatiedeskundige bij een arbodienst
 • beleidsonderzoeker
 • cognitief ergonoom
 • communicatieadviseur
 • crisismanager
 • forensisch psycholoog
 • gerontoloog
 • gezondheidspsycholoog
 • loopbaan- en organisatieadviseur
 • marketing consultant
 • marktonderzoeker
 • neuropsycholoog in ziekenhuis/instelling voor verslavingszorg
 • preventiemedewerker
 • psychotherapeut
 • sportpsycholoog
 • studentenpsycholoog
 • verkeerspsycholoog
 • voorlichter
bron: StudieData

Contact

Studentenassistenten Voorlichting Psychologie

(Stel je vragen over hoe het is om Psychologie in Groningen te studeren aan studenten!)

Studieadviseur Psychologie

studieadviseurs Psychologie

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite