Taalwetenschap

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kun je een grammatica ontwikkelen die op elke taal van toepassing is? Hoe wordt taal in onze hersenen opgeslagen? Deze bachelor richt zich op het taalvermogen van de mens.

Het taalvermogen stelt mensen in staat taal te leren, te begrijpen, te uiten en te gebruiken. Maar wat gebeurt er als er iets mis gaat met dat vermogen? Hoe onderzoek je mensen die een taalstoornis hebben? En welke technieken zijn er om taal te analyseren?

De bacheloropleiding Taalwetenschap duurt drie jaar. In de eerste twee jaar krijg je een overzicht van het vakgebied Taalwetenschap. In het derde jaar volg je in het eerste semester een minor, en in het tweede semester kies je een aantal onderzoekscolleges waarin je je specialiseert in de neurolinguïstiek of in de theoretische taalkunde.

Binnen de Neurolinguïstiek besteed je aandacht aan de relatie tussen taal en hersenen. Je bestudeert vooral taalstoornissen zoals afasie, dyslexie en stoornissen op het gebied van taalontwikkeling. De vakken die bij Theoretische Taalkunde worden onderwezen, hebben betrekking op de structuur van talen in het algemeen. Zo bestudeer je de structuur van klanken en zinnen, en betekenis van woorden.

In deze opleiding combineer je theoretisch taalkundige kennis met kennis uit de psychologie en de neurowetenschappen.

Je kunt Taalwetenschap ook combineren met de opleiding Logopedie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Je volgt dan een verkort traject van Logopedie. Een afgerond Logopedietraject in combinatie met Taalwetenschap en de master Neurolinguïstiek levert een behandelbevoegdheid op, waarmee je aan de slag kunt als logopedist en klinisch linguïst.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaBA Taalwetenschap
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56803
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Taalwetenschap
Unifocus - Tong en lippen bepalen uitspraak
Unifocus - Begrijpt een kind zelf wat hij zegt?
Studente Danien ten Berge

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Waar in andere steden vaak de nadruk ligt op de hersenprocessen die ten grondslag liggen aan taal(stoornissen), gaat de opleiding in Groningen een stapje verder. Want voor onderzoek naar de neurologische kant van stoornissen kan nauw worden samengewerkt met psychologen, biologen, neurologen en andere medici. Onderzoek op zowel taalkundig als op (neuro)biologisch niveau dus!

Open dagen en meeloopdagen

Open dag
Open dag voor studiekiezers die informatie willen over maximaal drie bacheloropleidingen.
Open Dag
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG.
Open dag Groningen
Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de RUG

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDisclaimer: I.v.m. een programmawijziging zullen de vakken van jaar 2 en 3 in de tabel hierboven nog wijzigen. Houd de website in de gaten voor de meest actuele informatie.
1e jaar In het eerste jaar krijg je veelal inleidende colleges op het gebied van neurolinguïstiek (relatie tussen taal en hersenen) en theoretische taalkunde, structuur en betekenis van taal. Op deze manier krijg je een goed beeld van de twee stromingen binnen de taalwetenschap. Ook maak je in het eerste semester kennis met verschillende stoornissen zoals afasie en dyslexie.
periode
1234
Dyslexie I
5 EC
Psycholinguïstiek I
5 EC
Syntaxis I: Zinsleer
5 EC
Afasiologie I
5 EC
Klankleer I
5 EC
Semantiek I
5 EC
Statistiek I
5 EC
Taal- en ontwikkelingsstoornissen (TOS) 1
5 EC
Taalverandering en taalcontact
5 EC
Taaltests in de klinische linguïstiek
10 EC
Statistiek II
5 EC
2e jaar Waar je in het eerste jaar vooral basisbegrippen en - vaardigheden leert, zul je in het tweede jaar meer de diepte ingaan. Door de combinatie van hoor- en werkcolleges lees je over recente onderzoeken en krijg je een goed beeld van wat er op dat moment in de taalwetenschap speelt zodat je een kritische wetenschappelijke houding ontwikkelt. Soms worden mensen uit het veld, promovendi of buitenlandse taalwetenschappers uitgenodigd om in colleges te vertellen over hun ervaringen.
periode
1234
Psycholinguïstiek II
5 EC
Geschiedenis van de Taalkunde/Taalevolutie
5 EC
Taalfilosofie
5 EC
Dyslexie II
5 EC
Syntaxis II
5 EC
Morfologie
10 EC
Academische Vaardigheden/Ethiek
5 EC
Afasiologie II
5 EC
Semantiek II
5 EC
Taal- en ontwikkelingsstoornissen (TOS) 2
5 EC
Klankleer II
5 EC
3e jaar In het derde jaar volg je in de eerste helft een minor. Dat kan een minor zijn die gerelateerd is aan de Taalwetenschap, of juist iets totaal anders waarmee jij je horizon kunt verbreden. In het tweede semester volg je een aantal onderzoekscolleges, waarbij je leert hoe je een wetenschappelijk onderzoek moet opzetten.
periode
1234
Onderzoekscollege: Syntaxis en Semantiek, Neurolinguïstiek, TOS, Klankleer keuzevak
20 EC
Minor of Vrije ruimte
10 EC
Minor of Vrije Ruimte
20 EC
Bachelorscriptie afstuderen
10 EC

minors

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of pre-masterminor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.
Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

exchange programs
 • Uitwisselingsprogramma - Belgie
  Universiteit van Antwerpen, Universiteit van Luik, Universiteit van Leuven
 • Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Universiteit van Keulen
 • Uitwisselingsprogramma - Groot Brittanie
  University College London, Universiteit van Sheffield
 • Uitwisselingsprogramma - Oostenrijk
  Universiteit van Wenen
 • Uitwisselingsprogramma - Ierland
  Trinity College Dublin
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

120 studenten volgen deze opleiding
90% daarvan is vrouw
18 eerstejaars gestart in 2017
89% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Tw!st
TW!ST is de vereniging voor studenten taalwetenschap in Groningen.
Sinds de oprichting in 2005 is TW!ST er voor haar studenten om naast het studeren medestudenten op een andere manier te leren kennen. Dit gebeurt door het bezoeken van taalonderzoeksinstituten, symposia en lezingen, maar ook door activiteiten als een introductiekamp, etentjes, borrels, een gala en een pubquiz. Daarnaast verschaffen we de leden studiemateriaal met korting.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Roselien Hofmeijer
Taalwetenschap is voor mij dé studie. Het gaat niet alleen om het analyseren van de taal. Ook de taal met betrekking tot de hersenen van de mens maakt onderdeel uit van deze studie.

Mijn naam is Roselien Hofmeijer, ik ben 22 jaar oud. In 2015 ben ik met veel enthousiasme begonnen aan de studie Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast ben ik in 2016 de minor Logopedie gestart aan de Hanzehogeschool Groningen. Dit is een mooie combinatie tussen praktijk en theorie. Naast mijn studie zet ik mij graag in voor verschillende commissies en ben ik lid van een studentenvereniging.Waarom Taalwetenschap?Taalwetenschap is voor mij dé studie. Het gaat niet alleen om het analyseren van de taal...
Zo doe je onder andere onderzoek naar het leren, begrijpen en uiten van taal bij mensen met een taalontwikkelingsstoornis. Naast het onderzoeken houd ik er van om praktisch ondernemend te zijn. Hier biedt taalwetenschap een leuke toevoeging, namelijk de combinatie met logopedie. Na het behalen van je propedeuse Taalwetenschap kun je beginnen aan dit traject. De combinatie van deze studies versterkt zowel je kennis op het gebied van taal als spraak. Tijdens de studie Taalwetenschap ben je bezig met de theorie en bijbehorende onderzoeken. De studie Logopedie biedt juist een praktische invulling over taal en spraak.


lees verder ...
Jidde Jacobi
De studie sloot juist goed aan bij mijn interesse in neurowetenschappen en taal

Ook ik dacht dat taalwetenschap iets was met talen leren spreken, maar de studie sloot juist goed aan bij mijn interesse in neurowetenschappen en taal.

De studie heeft een goede balans tussen begeleiding en eigen verantwoordelijkheid. Je kunt makkelijk bij docenten aankloppen met je vragen. Verder heb je de vrijheid om je eigen richting te bepalen. Zo kun je de studie zo intensief en interessant maken als je zelf wilt, zeker in het laatste jaar! Ik heb extra vakken gevolgd, stage gelopen en een semester in Azerbeidzjan gestudeerd...
Ik heb zelf een experiment opgezet waarin ik proefpersonen testte door middel van de Eye Tracker. De data heb ik ook gebruikt voor mijn scriptie. Misschien dat ik na mijn master verder wil in het onderzoek, maar eerst nog besluiten welke master het wordt: Multilingualism of Language & Cognition. 


lees verder ...
Student Elise Oosterhuis
'Een dag student' bevestigde mijn keuze voor Taalwetenschap

Voor mijn studiekeuze heb ik veel voorlichtingen bezocht. Er vielen al heel veel studies af, omdat ik geen natuur- en scheikunde in mijn pakket had. Op websites van universiteiten heb ik verschillende studies bekeken. Talen en culturen interesseren mij erg veel, alleen wilde ik niet een specifieke taal studeren. Na een aantal voorlichtingen en open dagen had ik een top 3. Namelijk, Pedagogische wetenschappen, Taalwetenschap en Rechten. Ik heb me nog eens verdiept in deze studies op een andere open dag, en daardoor kwam taalwetenschap op nummer 1 te staan...
Dit was erg leuk en na een jaar deze studie te hebben gedaan, ben ik nog erg tevreden met mijn keuze. Bij Taalwetenschap leer je geen specifieke taal, maar heb je het over taal in het algemeen. Bovendien krijg je bij deze studie ook nog eens de kans om de klinische kant op te gaan, wat ik altijd al graag heb gewild.


lees verder ...
Dianne Hermink
Onbekend terrein

Mijn keuze voor taalwetenschap bleek de juiste te zijn. Ik heb het erg naar mijn zin, helemaal sinds ik ook in Groningen op kamers woon. Afspreken met vrienden en studiegenoten wordt dan toch wat makkelijker! En ik kan gaan sporten via de ACLO, de studentensportvoorziening.

Taalwetenschap is een onbekend vakgebied als je van de middelbare school komt. Vooral werkcolleges vind ik erg leuk, omdat je in discussie kunt gaan met medestudenten en de docent. Inmiddels ben ik ook begonnen m et het Honours College, zodat ik nog meer uit mijn studie kan halen...
Zo kom je er snel achter welke kant je het meeste aantrekt en waar je verder in wilt. Je moet wel veel meer zelf plannen dan op de middelbare school, maar gelukkig gaat dat me goed af. Ik zou graag tijdens mijn bachelor een tijdje in het buitenland studeren. Misschien wel Spanje, ik heb namelijk gekozen voor de minor Spaans.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Rijksuniversiteit
Taalwetenschap
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 Universiteit Leiden
Taalwetenschap
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
3/7 Radboud Universiteit
Taalwetenschap
star Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/7 UU
Taalwetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/7 UvA
Linguistics
gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
7 eerstejaars
100% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/7 UvA
Cognition, Language and Communication
gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
7 eerstejaars
100% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/7 UvA
Sign Language Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
7 eerstejaars
100% vrouw
6 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Taalwetenschap
Nederlandse Taal en Cultuur
bekijk
Psychologie
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.83.9
docenten3.94.0
studiefaciliteiten3.73.8
studielast43.8
studiebegeleiding3.23.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 54 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 4.2
aantal eerstejaars 44
ervaren contacttijd per week 6
doorstroom naar tweede jaar 81%
diploma binnen 4 jaar 59%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Meestal zul je na het volgen van deze bachelor nog een master gaan volgen. Afhankelijk van je afstudeervariant, kom je na je master Taalwetenschap terecht in het onderzoek of in banen waarin je kennis over taalstoornissen kunt toepassen. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als neurolinguïst, als onderzoeker, als therapeut of als expert in tweede taalverwerving of meertaligheid. Daarnaast kun je kiezen voor een baan als docent of coach in de communicatiebranche.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1414gemiddeld bruto maandloon
38%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
40%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
63%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
RijksuniversiteitClinical Linguistics / EMCL research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUSchrijven en vertalen+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaal en communicatie in organisaties+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropean Linguisticsgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHumanities Research: Linguistics researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLanguage and Communication+ aanv. eisen
Amsterdam VULinguistics research+ motivatiebrief
UULinguistics research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ motivatiebrief
Universiteit LeidenChinese Linguistics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenComparative Indo-European Linguistics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEnglish Language and Linguistics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenFrench Language and Linguistics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenGerman Language and Linguistics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenItalian Language and Linguistics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLanguage Diversity of Africa, Asia and native America+ aanv. eisen
Universiteit LeidenTheoretical and Experimental Linguistics+ aanv. eisen
UvALogic+ aanv. eisen
Universiteit LeidenTaalbeheersing van het Nederlands+ aanv. eisen
RijksuniversiteitNeurolinguïstiekgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUTaaltheorie en taalbeschrijvinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUToegepaste taalwetenschap+ 18 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • docent
 • klinisch linguist
 • klinisch linguïst
 • taalonderzoeker
bron: StudieData

Contact

Sjors van Ooij

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite