Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 515

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/template.inc on line 499
voltijd bachelor Tandheelkunde - Rijksuniversiteit Groningen

Tandheelkunde

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Lijkt het je leuk om een technische en sociale studie te volgen? Dan is de studie tandheelkunde wellicht wat voor jou! De studie tandheelkunde leidt je op tot het beroep van tandarts.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56560
numerus fixus48plaatsen
honoursnee

Binnen de tandheelkunde draait alles om preventie. Dat wil zeggen het voorkomen van problemen bij patiënten! Als er toch een probleem ontstaat, wordt je als student tandheelkunde uitgedaagd om na te denken over een individueel passend behandelplan. Dit behandelplan ga je vervolgens zelf uitvoeren. Zo word je technisch uitgedaagd op bijvoorbeeld het gebied van vullingen, kronen en protheses. Daarnaast is het sociale aspect erg belangrijk, want communicatie met je patiënt staat altijd centraal.

Studenten Tandheelkunde krijgen veel praktisch onderwijs. Allerlei technieken en behandelmethoden oefen je eerst op kunstkoppen. Je werkt vaak op het skillslab met je eigen setje kunstkaken en kunsttanden. Hiermee leer je praktische dingen zoals boren of een tand weer opbouwen. De opleiding kent een onderwijssysteem waarin theorie en praktijk zijn geïntegreerd. Door middel van casuïstiek word je als student voorbereid op de praktijk. Je zal zelf en samen met je medestudenten de casus gaan oplossen. Je bestudeert de bijbehorende theorie. Door te studeren aan de hand van concrete problemen bereid je je goed voor op je latere werk als tandarts. Tandheelkunde werkt nauw samen met de hbo-opleiding Mondzorgkunde van de Hanzehogeschool. Zo leren studenten intercollegiaal samenwerken. In een later stadium van de studie doe je dit in een onderwijsteampraktijk. Hierin behandel je zelf patiënten samen met studenten Mondzorgkunde. Naarmate je verder komt in je studie krijg je meer verantwoordelijkheden.

Notitie: Tandheelkunde is een numerus fixus studie. De toelating tot de opleiding wordt bepaald middels een selectie.

Korte film over de bacheloropleiding Tandheelkunde

Waarom aan de RUG?

Bij de verschillende leeractiviteiten hebben studenten een actieve rol. Iedere bijeenkomst bereiden ze voor
door bijvoorbeeld een oefentoets te doen of door vragen te formuleren. Studenten krijgen in T2030 meer regie over hun eigen opleiding. Daarvoor bieden we hun een uitgekiend en rijk pakket e-learning activiteiten en contactmomenten, en richten we het praktijkonderwijs zo in, dat studenten de mogelijkheid krijgen om veel en zelfstandig te oefenen.
Studenten zien bij veel studieonderdelen wat de relatie is met de praktijk. Waar ze ook mee bezig zijn, ze begrijpen waarom het van belang is voor het beroep van tandarts. We doen dit door te werken met een centrale beroepscasus. Ook leggen we bij het leren voor de praktijk de relatie met de wetenschappelijke basis van het handelen. Dat maakt de studie rijker en leuker.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De opleiding bestaat uit een driejarige bachelor-fase en een driejarige master. In de bachelor krijg je direct al een degelijke theoretische basis: jaarlijks doorloop je vier grote theorieblokken. Daarnaast word je gedurende het gehele jaar ook expliciet getraind in tandheelkundige vaardigheden in een modern skillslab (link: www.rug.nl/video/ba-tandheelkunde).
Reeds in het tweede en derde bachelor-jaar ligt nadruk op diagnostiek en behandeling van ziekten en afwijkingen, en vindt al daadwerkelijk de eerste patiëntenzorg plaats. Niet alleen de tandheelkundige invalshoek wordt daarbij gehanteerd, maar ook de medische. En er is ook aandacht voor bijvoorbeeld gedragsaspecten, zoals angst. Belangrijke lijn in de hele opleiding is dat je het tandheelkunde-vak leert aan de hand van casussen en problemen waarvoor je actief en zelfstandig antwoorden dient te vinden. Zo leer je denken en werken zoals later in de beroepspraktijk nodig is. Vanuit die optiek is de opleiding probleem- en patiënt-georiënteerd. Dit type onderwijs krijgt vorm in periodes van twee weken. Je start daarbij met een patiëntencasus die past in het thema van de tweewekelijkse cyclus. Daarmee ga je aan het werk in tutorgroepen, onder deskundige leiding van een tutor. Daar vindt discussie, research, uitwerking en rapportage plaats. De cyclus wordt afgesloten met een centraal responsie- en magistraalcollege.

1e jaar Het eerste jaar staat in het teken van introductie, oriëntatie, selectie en verwijzing. Als student krijg je in het propedeutische jaar inzicht in studie en beroep. Met alle aspecten van het tandartsenprofiel maak je kennis: de basiskennis, de beroepsuitoefening, de medische kant, de zorgverlening en de wetenschappelijk-academische invalshoek. De opleiding beziet aan het eind van het jaar op basis van je studieresultaten of je in staat geacht mag worden de hele studie te voltooien.
periode
1234
Wetenschappelijke scholing 1
Zicht op beroep en vakgebied
8 EC
Tandheelkundige vaardigheden en kennis
9 EC
Tandheelkundige vaardigheden en kennis
6 EC
Professionalisering 1
7 EC
Levensloop
8 EC
Het orale milieu
8 EC
Bedreiging en bescherming
8 EC
2e jaar
periode
1234
Weefselverlies
6 EC
Individuele profilering 2
5 EC
Professionalisering 2
6 EC
Tandheelk. (kennis van) vaardigheden 2A
12 EC
Tandheelk. (kennis van) vaardigheden 2B
8 EC
Wetenschappelijke scholing 2
5 EC
Orale geneeskunde
6 EC
Odontogene ontsteking en acute pijn
6 EC
Stoornissen in groei en ontwikkeling
6 EC
3e jaar
periode
1234
Herstel van occlusie
5 EC
Individuele profilering 3
5 EC
Professionalisering 3
7 EC
Tandheelk. (kennis van) vaardigheden 3
25 EC
Wetenschappelijke scholing 3
3 EC
Complexe diagnostiek en behandeling
5 EC
Specialistische mondzorg 1
5 EC
Specialistische mondzorg 2
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, integratie module, stage, laboratoriumwerk, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, portfolio, practicum, zelf-evaluatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
doelstelling
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is). Meer informatie: https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/studiekeuze-en-voorlichting/bsa

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2024

aanmelding deadline : 15 januari 2024
wettelijk tarief : € 2530 (€1265 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 26100

toelaatbare profielen
VWO N&Taangevuld met biologie
VWO N&Gaangevuld met natuurkunde;keuze uit Wiskunde A of B
toelatingseisen

vooropleiding
Informatie over vooropleidingseisen,
buitenlandse diploma's en overige diploma's is te verkrijgen via het Admissions Office via: https://www.rug.nl/education/contact/information-services/contact-form-admissions-office

aanvullende vakeisen

De stad

studievereniging

T.M.F.V. Archigenes
T.M.F.V. Archigenes is de studievereniging van Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen.
Deze studievereniging heeft onder andere als doel de belangen te behartigen van haar studenten en dit wordt bewerkstelligd door een belangenafdeling die de jaarvertegenwoordiging en verschillende onderwijscommissies ondersteund. Daarnaast organiseert T.M.F.V. Archigenes verschillende activiteiten zoals lezingen en een symposium.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 RUG
Tandheelkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Radboud Universiteit
Tandheelkunde
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 315 gemiddelde kamerhuur
54 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 Amsterdam UVA
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Amsterdam VU
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Tandartsen werken steeds vaker in teamverband met mondhygiënisten, tandtechnici, tandartsassistenten en artsen. Na het voltooien van een masteropleiding Tandheelkunde zijn er verschillende werkgelegenheidsmogelijkheden, zoals praktijken, ziekenhuizen en inrichtingen. Momenteel is er een groot tekort aan tandartsen, wat een hoge baangarantie biedt en snel werk na het afstuderen betekent. Tandartsen kunnen kiezen om als tandarts-ondernemer (ZZP'er) te werken of in loondienst te gaan. Na het afrond

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGHealth+ 25 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGSport Sciences+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVATandheelkunde+ aanv. eisen
Amsterdam VUTandheelkunde+ aanv. eisen
RUGTandheelkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTandheelkunde+ motivatiebrief
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Joost Sterkenburg

voorlichting

Admission Office (Contact form)

Advies bij niet toelaatbare profielen en buitenlandse diploma's

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite