Technische Bedrijfskunde

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Technische bedrijfskunde: dat is een echte ingenieursopleiding, waarin je nieuwe technieken leert vertalen in praktische oplossingen, zoals een duurzamer productieproces of nieuwe producten.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56994
numerus fixusnee
honoursnee

In deze internationale bachelor Technische Bedrijfskunde/Industrial Engineering and Management (TBK/IEM) leer je problemen analyseren en oplossingen ontwikkelen, ontwerpen en toepassen. Een technische oplossing is alleen toepasbaar als je de uitvoerbaarheid uitgebreid hebt getest. Wat gaat dat nieuwe product kosten? Past het in de productielijn? Wat denken de medewerkers van het bedrijf ervan? En de klanten?

Je volgt deze opleiding bij de Faculty of Science and Engineering. Je kunt daarom rekenen op veel bèta-vakken, zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Daarnaast volg je vakken op het gebied van bedrijfskunde, management en logistiek. Met je technische knowhow en je bedrijfskundige inzichten kom je vrijwel altijd terecht in beroepen op het snijvlak van techniek en management. De inbedding in het bedrijfsleven en samenleving is een kernelement van deze opleiding.

Internationale bachelor

Het bedrijfsleven en het werkveld later zijn internationaal georiënteerd. Multinationals brengen wereldwijd nieuwe producten op de markt of willen een fabriek opzetten in het buitenland. Allemaal redenen dat we deze opleiding als internationale, Engelstalige bachelor aanbieden. Je studiegenoten en docenten komen uit zowel binnen- als buitenland.

Ocean Grazer

Waarom aan de RUG?

  • In Groningen heb je een mogelijkheid om de perfecte combinatie te maken tussen technologie en bedrijfskunde. Zo kun je technische oplossingen combineren met ondernemerszin! Daarom heb je met een bachelordiploma uit Groningen veel toekomstmogelijkheden.
  • Van alle opleidingen TBK/IEM in Nederland is die in Groningen het meest technisch: 2/3 van je tijd besteed je aan techniek; 1/3 aan toepassingsgerichte vakken.
  • Onze faculteit kent twee Nobelprijswinnaars: de Nobelprijs voor Scheikunde voor Ben Feringa in 2016 en de Nobelprijs voor Natuurkunde voor Frits Zernike.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het eerste jaar is opgebouwd uit natuurwetenschappelijke basisvakken (statistiek, fysische systemen, scheikunde), inleidende vakken voor de profielen (PTL: Physical systems en PPT: Fundamentals of Process and product technology), management en businessvakken (financial en management accounting, supply chain) en de eerste vakken over engineering, design en methodology (Orientation IEM, Methods and Design, Integrated Design Project). Onderdeel van het eerste jaar is ook een toets op Engels.
Na het eerste jaar kies je een van de twee genoemde profielen:

Vakken in de track Production technology and logistics (PTL) zijn o.a.: production techniques, applied manufacturing research, control engineering, digital and hybrid control systems.

Vakken in de track Process and product technology (PPT) zijn o.a.: biological systems, industrial polymers, industrial biotechnology, structures and molecules, technical thermodynamics, special process equipment, multi-phase reactors.

Een compleet overzicht van vakken vind je op: https://www.rug.nl/ocasys/fwn/vak/showpos?opleiding=3753

Learning communities

In het eerste en tweede jaar werken we met learning communities. Dat zijn kleine groepen, waarin je samen met je medestudenten onderzoeks-, academische en engineeringvaardigheden oefent.

periode
Orientation Industrial Engineering Management
Calculus for IEM
Global supply chain management
Fundamentals of Process & Product Technology
Financial accounting
Linear Algebra & Multivariable Calculus for IEM
Algorithmics
IEM Methods and Design
Physical Systems
IEM Integrated Design Project
Management Accounting for IB
Statistics and Stochastics

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet10% zelfstudie
60% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studeren in het buitenland
In de master is er gelegenheid om naar het buitenland te gaan.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je minimaal 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS; de meeste vakken zijn 5 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11100
niet-EU/EER studenten : € 12500

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend


toelaatbare profielen
VWO C&Maangevuld met wiskunde B
VWO E&Maangevuld met wiskunde B
VWO N&Gaangevuld met wiskunde B
VWO N&Taangevuld met
toelatingseisen

taaltoets
Een voldoende op je vwo-Engels is aan te bevelen omdat de opleiding Engelstalig is.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

460 studenten volgen deze opleiding
17% daarvan is vrouw
96 eerstejaars gestart in 2017
17% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

TBV Lugus
Studievereniging van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Lugus organiseert verschillende activiteiten voor leden, zowel sociaal, studie gerelateerd als carrièregericht. Bovendien verzorgt Lugus studieondersteuning in de vorm van samenvatting en is er regelmatig een boekenverkoop. Bijna alle studenten van TBK worden lid van Lugus, dat nu meer dan 600 leden heeft. En het aantal neemt nog elk jaar toe.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jelle Dikker
Study and board experience in an enthusiastic environment

'What I like most about IEM is the combination of engineering and management. This makes for a very varied programme, so it's good preparation for the varied labour market! The people at IEM are very enthusiastic and the students and lecturers enjoy working together.

The same enthusiasm can be felt at Lugus, our study association, which I chaired last year. Lugus organizes all kinds of activities for its members, from discounted books to company visits and trips abroad...
I learned a lot during my year of board work. It’s demanding and you need to structure the work effectively. But it’s very rewarding to be part of a large group working to make the study association a success! I also play water polo and I travel abroad regularly as part of ESTIEM, the international partnership of IEM programmes. I get to attend guest lectures at partner universities and also see some of the cities. After exams I’m going to Budapest for five days!’


lees verder ...
Studying IEM in Groningen

Warun Bhola
bij Deloitte Consulting B.V.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 RUG
Technische Bedrijfskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
96 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 TU Eindhoven
Industrial Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
239 eerstejaars
23% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Universiteit Twente
Industrial Engineering and Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.83.8
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Technische Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 133 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met Technische bedrijfskunde/Industrial Engineering and Management kun je, na je master, bij veel bedrijven en organisaties terecht. Van multinational tot adviesbureau, in Nederland en in het buitenland.
Met je technische knowhow en je bedrijfskundige inzichten kom je vrijwel altijd terecht in beroepen op het snijvlak van management en techniek. Je voelt je thuis in bedrijven en organisaties die inzetten op innovatie, op zoek naar nieuwe mogelijkheden door technieken te integreren.

Productmanager en procestechnoloog zijn beroepen waarvoor onze afgestudeerden vaak gevraagd worden. Maar je kunt ook gaan werken in een ziekenhuis, waar je onderzoekt hoe onderzoeksapparatuur beter ingezet kan worden. Sommige studenten komen terecht in de dienstensector en bij de overheid. Feit is dat vrijwel alle afgestudeerden direct na hun afstuderen een baan vinden.

Voorbeelden zijn de maakindustrie (van autofabricage tot scheerapparaten), maar ook chemische en farmaceutische industrieën zijn bedrijfstakken waar je goed terecht kunt als procestechnoloog, bijvoorbeeld bij Shell of DSM. Omdat je bedrijfskundig onderlegd bent, kun je sneller in een managementfunctie aan het werk gaan. Een interessant vakgebied is de toekomstige energievoorziening. Denk aan bedrijven die zonnepanelen ontwikkelen en verbeteren, of energie opwekken uit biomassa. Je staat dan niet zozeer zelf in het lab, maar weet goed de vertaalslag te maken tussen onderzoekers en de rest van het bedrijf.huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2948gemiddeld bruto maandloon
91%kans op een vaste baan
30%kans op een voltijd baan
76%kans op een baan op niveau
36%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
89%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityBusiness Analytics and Operations Research+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
RUGChemical Engineering+ aanv. eisen
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
TU DelftConstruction Management & Engineering - 3TUgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEconometrics and Mathematical Economics+ aanv. eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
ErasmusFinance & Investments+ basiskennis
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
RUGIndustrial Engineering and Managementgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteIndustrial Engineering and Managementgeen aanvullende eisen
TU EindhovenInnovation Managementgeen aanvullende eisen
TU EindhovenInnovation Sciences+ 15 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Management en organisatie part-time educational+ aanv. eisen
ErasmusManagement of Innovation+ basiskennis
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
RUGMechanical Engineering+ basiskennis
TU EindhovenOperations Management & Logisticsgeen aanvullende eisen
ErasmusOrganisational Change and Consulting+ basiskennis
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityQuantitative Finance and Actuarial Science+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational+ 30 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 33 EC pre-master
ErasmusStrategic Entrepreneurship+ basiskennis
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
RUGSupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusSupply Chain Management+ basiskennis
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
TU DelftSystems & Controlgeen aanvullende eisen
RUGTechnology and Operations Managementgeen aanvullende eisen
TU DelftTransport, Infrastructure & Logisticsgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityWater Technology+ aanv. eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

consultant
functies in de farmaceutische industrie
industrieel-proces expert
manager
bron: StudieData

Contact

Academic Advisor

For questions regarding the programme

sciencebachelors@rug.nl

For international students who are interested in a Campus Tour or have other practical questions

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite