Technische Natuurkunde

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Met Technische natuurkunde sta je midden in de maatschappij, want je leert nieuwe kennis omzetten in praktische toepassingen. Denk aan oprolbare beeldschermen en microscopen om atomen te bestuderen.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56962
numerus fixusnee
honoursnee

Veel producten uit ons dagelijks leven zijn gebaseerd op ontwikkelingen uit de technische natuurkunde. Waar het bij Natuurkunde gaat om het beschrijven en voorspellen van verschijnselen, probeer je bij Technische natuurkunde (Applied Physics) deze verschijnselen toe te passen. De Rijksuniversiteit Groningen is de enige niet-technische universiteit in Nederland waar je Technische natuurkunde kunt studeren.

Het eerste semester van de driejarige studie volg je samen met de andere opleidingen binnen het cluster natuurwetenschappen en technologie. Je krijgt basisvakken als differentiaal- en integraalrekening, lineaire algebra en mechanica.
Ontwerpen en construeren zijn belangrijke onderdelen binnen de studie. De bacheloropleiding Technische natuurkunde heeft daarom een interdisciplinair karakter. Combinatievakken voeren de boventoon, zoals natuurkunde met ontwerpkunde, natuurkunde met elektrotechniek, of energie en milieukunde. In de praktijk breng je veel tijd in het laboratorium door.

De studie is opgebouwd uit de major van tweeënhalf jaar en een minor van een half jaar. Deze minor kun je invullen met vakken van andere opleidingen van de universiteit of met vakken uit je eigen discipline.

Het onderwijs van deze internationale opleiding Applied Physics is Engelstalig. Studenten en docenten komen uit binnen- en buitenland.


Sietske Dijkstra, student of Applied Physics

Waarom aan de RUG?

In Groningen kun je Natuurkunde en Technische natuurkunde naast elkaar doen. De RUG is de enige Nederlandse universiteit die zo'n brede en internationale bacheloropleiding aanbiedt.

In Groningen studeer je bij wetenschappers die wereldwijd een uitstekende reputatie hebben opgebouwd. Het aan de opleiding verbonden Zernike Institute for Advanced Materials behoort tot de beste 15 ter wereld.
Onze faculteit kent twee Nobelprijswinnaars: de Nobelprijs voor Scheikunde voor Ben Feringa in 2016 en de Nobelprijs voor Natuurkunde voor Frits Zernike.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwCredits per year: 60 ECTS; most courses are 5 ECTS.
1e jaar
periode
Electives semester 1: introduction Astronomy; introduction Energy and Environment 1; Medical Physics; Physics of Modern Technology; Physics of Quantum Universe
Electricity and Magnetism
Mathematical Physics
Calculus 1 & 2
Linear Algebra 1
Mechanics and Relativity
Physics Laboratory 1 & 2
2e jaar
periode
Computational Methods in Science and Technology
Numerical Mathematics
Physics, Astronomy, Technology and Society
Quantum Physics
Thermodynamics and Statistical Physics
Electronics and Signal Processing
Materials Science
Physics Laboratory 3
Quantum Physics
Waves and Optics
3e jaar
periode
Physics Laboratory 4
Physics of Fluids
Principles of Measurement Systems
Solid Mechanics
Bachelor Project
Control Engineering
Device Physics
Nanophysics and Nanotechnology
Product Design by the Finite Element Method
Solid State Physics

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet10% zelfstudie
60% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studeren in het buitenland
Het is eventueel mogelijk naar het buitenland te gaan. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij onze partnerinstituten, waaronder een aantal top 100-instituten in Europa (oa in Duitsland, Groot-Brittannië en Zweden) en in de VS, China, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Een periode in het buitenland duurt gemiddeld een half jaar (semester).
Stage: deze opleiding biedt je de mogelijkheid om voor enkele maanden een onderzoeksproject bij een Nederlands of buitenlands bedrijf uit te voeren, als onderdeel van je scriptie. Je kunt denken aan grote multinationals (zoals Shell, Philips en Unilever), maar ook aan dynamische kleine en middelgrote bedrijven in Noord-Nederland.

bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies.
Je krijgt een positief studieadvies als je minimaal 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS; de meeste vakken zijn 5 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies.
Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11100
niet-EU/EER studenten : € 12500

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend


toelaatbare profielen
VWO C&Maangevuld met wiskunde B + natuurkunde
VWO E&Maangevuld met wiskunde B + natuurkunde
VWO N&Gaangevuld met wiskunde B + natuurkunde
VWO N&Ttoelaatbaar
toelatingseisen

taaltoets
Een voldoende op je vwo-Engels is aan te bevelen omdat de opleiding Natuurkunde Engelstalig is.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

117 studenten volgen deze opleiding
14% daarvan is vrouw
37 eerstejaars gestart in 2017
19% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Professor Francken
De Technisch Fysische Vereniging 'Professor Francken' is de Groningse studievereniging voor technische natuurkunde, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De vereniging is vernoemd naar de eerste hoogleraar technische natuurkunde in Groningen; ze is dan ook gericht op studenten en medewerkers van de vakgroepen technische natuurkunde. De vereniging heeft ruim 700 leden en organiseert jaarlijks een symposium, binnenlandse excursies en een buitenlandse reis. Daarnaast worden er ook regelmatig leuke activiteiten en borrels georganiseerd.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 RUG
Technische Natuurkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
37 eerstejaars
18% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/4 TU Delft
Technische Natuurkunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
200 eerstejaars
11% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/4 TU Eindhoven
Applied Physics
€ 280 gemiddelde kamerhuur
157 eerstejaars
14% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/4 Universiteit Twente
Technische Natuurkunde
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.94.0
docenten3.83.9
studiefaciliteiten4.03.8
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.53.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Technische Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 35 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.3 4.2
aantal eerstejaars 50 147
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 51% 69%
diploma binnen 4 jaar 32% 40%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Technische natuurkunde is een breed bachelorprogramma, en je kunt je na de bachelor verder specialiseren met een masteropleiding. Je kunt voor de wetenschap gaan, of een baan in het bedrijfsleven zoeken. Veel afgestudeerden vinden werk waarin ze nieuwe producten ontwikkelen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bedrijfsleven
Veel studenten kiezen voor een carrière in het bedrijfsleven. Dat kan bijvoorbeeld in de industrie waar je kunt meewerken aan technische vernieuwingen. Ook automatiseringsbedrijven kiezen vaak voor natuurkundigen.
Ook kun je terecht bij het midden- en kleinbedrijf zoals advies- en ingenieursbureaus.

Het bedrijfsleven - in zowel Nederland als het buitenland - houdt van natuurkundigen. Vanwege de grote technische kennis die een afgestudeerde heeft, maar ook vanwege de algemene vaardigheid van de natuurkundige om te analyseren. Deze vaardigheid komt ook van pas in adviesfuncties en functies waarin analyses maken belangrijk is.

Onderzoek

Na je studie kun je ook onderzoek gaan doen bij instituten zoals het KNMI of TNO, of kiezen voor een wetenschappelijke carrière als onderzoeker bij de universiteit. En als je de minor educatie of de master Educatie & communicatie hebt gedaan, kun je aan de slag in het onderwijs als docent natuurkunde.

Divers genoeg
Afgestudeerde natuurkundigen van de universiteit werken onder andere bij Akzo Nobel, AMC Amsterdam, Centraal Bureau voor de Statistiek, Dutch Space BV, Corus, ING Bank, KLM, King's College London, KPN, Gasunie, Philips, Shell, Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch, TNO, Technische Universiteit Delft, Universitair Medisch Centrum Groningen, University of Melbourne.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2775gemiddeld bruto maandloon
71%kans op een vaste baan
74%kans op een voltijd baan
87%kans op een baan op niveau
40%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
91%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftAerospace Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftApplied Earth Sciencesgeen aanvullende eisen
TU DelftApplied Mathematics+ 30 EC pre-master
TU DelftApplied Physics+ aanv. eisen
TU EindhovenApplied Physicsgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteApplied Physicsgeen aanvullende eisen
RUGApplied Physicsgeen aanvullende eisen
RUGAstronomygeen aanvullende eisen
TU EindhovenAutomotive Technologygeen aanvullende eisen
TU EindhovenBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityBiosystems Engineering+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBusiness Analytics and Operations Research+ aanv. eisen
Universiteit TwenteCivil Engineering and Managementgeen aanvullende eisen
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
TU DelftComputer Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Tilburg UniversityEconometrics and Mathematical Economics+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
TU DelftElectrical Engineering+ 60 EC pre-master
TU DelftEmbedded Systems - 4TU+ 30 EC pre-master
RUGEnergy and Environmental Sciencesgeen aanvullende eisen
TU EindhovenFluid and Solid Mechanicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAForensic Science+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Sciences+ 15 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in natuurkunde educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in wiskunde educational+ 72 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 72 EC pre-master
TU EindhovenMechanical Engineeringgeen aanvullende eisen
RUGMechanical Engineeringgeen aanvullende eisen
TU EindhovenMedical Engineering+ 30 EC pre-master
UUNanomaterials Science researchgeen aanvullende eisen
RUGNanoscience+ aanv. eisen
Universiteit TwenteNanotechnologygeen aanvullende eisen
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
RUGPhysicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPhysics & Astronomygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPhysics and Astronomygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityQuantitative Finance and Actuarial Science+ aanv. eisen
TU EindhovenScience and Technology of Nuclear Fusiongeen aanvullende eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenScience Education and Communication educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational+ 18 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 12 EC pre-master
Universiteit TwenteSustainable Energy Technologygeen aanvullende eisen
TU EindhovenSustainable Energy Technologygeen aanvullende eisen
TU DelftSustainable Energy Technology - 4TUgeen aanvullende eisen
TU EindhovenSystems and Controlgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSystems and Controlgeen aanvullende eisen
TU DelftTransport, Infrastructure & Logisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

analist
consultant
onderzoeker
technisch innovator
bron: StudieData

Contact

Academic Advisor

For questions regarding the programme

sciencebachelors@rug.nl

For international students who are interested in a Campus Tour or have other practical questions

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite