Aerospace Engineering

Technische Universiteit Delft

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe zorg je dat een satelliet in de juiste baan om de aarde komt of hoe ontwerp je een micro-vliegtuigje dat mensenlevens redt?

open_in_newwebsite

locatieDelft
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56956
numerus fixus440plaatsen
honoursheeft honours track
Bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek leer je dat en meer. Voor het ontwerpen, bouwen en exploiteren van vliegtuigen of satellieten heb je kennis nodig van verschillende disciplines en moet je weten hoe je die combineert.
Dagelijks kom je in aanraking met technieken en materialen uit de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie. Het gebruik van GPS en het geven van weersverwachtingen zijn mogelijk door de aanwezigheid van satellieten in de ruimte. De spiegels van een vrachtwagen of auto zijn zo ontworpen dat er zo min mogelijk weerstand wordt gegenereerd. En probeer je eens in te beelden hoeveel goederen per luchttransport vervoerd worden.

Het vakgebied is uitgebreid en uitdagend. Het beperkt zich niet alleen tot de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie. Naast de specialistische vakkennis leer je samenwerken in teams, compromissen sluiten, oplossingen zoeken voor complexe problemen en helder communiceren. Al deze kennis en vaardigheden pas je toe tijdens het Bachelor eindproject in het derde jaar: de Ontwerp Synthese Oefening. Hierbij werk je tien weken lang in een groep van tien studenten aan een ontwerp.
Video: the labs at Aerospace Engineering TU Delft
Video: een introductie van de BSc Aerospace Engineering TU Delft

Waarom aan de TU Delft?

De Bacheloropleiding Aerospace Engineering is Engelstalig. 35% van de BSc studenten komt uit het buitenland.

Open dagen en meeloopdagen

Bachelor open dag

Delft

Heb jij interesse in een technische opleiding? Kom dan naar de open dagen. Tijdens workshops, minicolleges, presentaties en informatiemarkten kun je kijken of een opleiding bij je past.

Bachelor open dag

Delft

Heb jij interesse in een technische opleiding? Kom dan naar de open dagen. Tijdens workshops, minicolleges, presentaties en informatiemarkten kun je kijken of een opleiding bij je past.

Bachelor open dag

Delft

Heb jij interesse in een technische opleiding? Kom dan naar de open dagen. Tijdens workshops, minicolleges, presentaties en informatiemarkten kun je kijken of een opleiding bij je past.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar behandel je de basistechnieken van het ontwerpen. Daarnaast besteed je veel tijd aan wiskunde- en natuurkundevakken. De benodigde theorie wordt aangeboden in verschillende werkvormen onder begeleiding van docenten en ouderejaarsstudenten.
periode
1234
Engineering Mechanics
9 EC
Exploring Aerospace Engineering & Design
5 EC
Introduction to Aerospace Engineering
7 EC
Physics
5 EC
Programming & Scientific Computing in Python for AE1
6 EC
Calculus I
6 EC
Linear Algebra
5 EC
Aerospace Design & Construction
6 EC
Calculus II
9 EC
Aerospace Materials and Structures
2 EC
2e jaar In het tweede jaar verschuift het accent steeds meer van basistheorie naar vakken uit de luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De basiskennis van het eerste jaar wordt verder uitgebreid en toegepast. Ook worden in het tweede jaar de colleges meer aangevuld met projectonderwijs en practica. Je leert systemen te ontwerpen en meetgegevens te verwerken.
periode
1234
Aerospace Flight Dynamics, SVV including Flight Test
8 EC
Aerospace System Design
7 EC
Differential Equations & Probability and Statistics
8 EC
Structural and Vibrational Analysis & Design
8 EC
Applied Numerical Analysis and Computational Modelling
8 EC
Aerospace Signals, Systems and Control
8 EC
Flight and Orbital Mechanics and Propulsion
6 EC
Test, Analysis and Simulation
7 EC
3e jaar Je begint dit jaar met een minor. Vervolgens ga je aan de slag met de laatste stap in een ontwerpproces: verificatie en validatie. Je gaat onder meer metingen verrichten in de Cessna Citation II. Je sluit het jaar én de opleiding af met een Ontwerp Synthese Oefening (OSO). Met negen andere studenten werk je aan een ontwerpopdracht die dikwijls door de industrie, instituten of wetenschappers wordt aangeleverd. Je sluit de OSO af met een presentatie voor jury en je familie en vrienden.
periode
1234
Minor/exchange
30 EC
Design Synthesis afstuderen
9 EC
Design Synthesis afstuderen
15 EC
Aerospace Systems Engineering, Design and Production
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
45% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
CAD/CAM, computer opdrachten, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, ontwerpproject, portfolio, practicum, project, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Tijdens het derdejaarsvak Flight Dynamics ga je metingen verrichten in het faculteitsvliegtuig.
studeren in het buitenland
Studenten kunnen ervoor kiezen hun Minor in het buitenland te doen.
exchange programs
  • partneruniversiteiten - Europa
    De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek biedt studenten de gelegenheid een deel van hun studie door te brengen als uitwisselingsstudent bij een partneruniversiteit.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Programme

Programma voor studenten die extra inspanning willen en kunnen leveren. Het programma bestaat uit 20 EC extra studiepunten: Honoursvakken en een vak van 13 EC onder begeleiding van een wetenschapper.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 januari 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2083
niet-EU/EER studenten : € 14500

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-pHBO propedeuse in de richting Techniek of Beta (en dus ook met een afgeronde HBO opleiding in deze richtingen). Voor aanvullende eisen zie hbodoorstroom.tudelft.nl
toelatingseisen

instaptoets

math test

motivatiebrief

studie kosten
bron: Technische Universiteit Delft
bedrag kostenpost
€ 350levensonderhoud
€ 250studiematerialenper jaar
€ 366
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1388 studenten volgen deze opleiding
12% daarvan is vrouw
410 eerstejaars gestart in 2017
9% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Vliegtuigbouwkundige Studievereniging 'Leonardo da Vinci'
De Vliegtuigbouwkundige Studievereniging 'Leonardo da Vinci' is de vereniging van studenten Luchtvaart- & Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft.

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Wessel Keijer
Benjamin Schoemaker En Lotte Wellens
Astronaut André Kuipers
onderzoeker

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Aerospace Engineering aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 452 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Ruim 80% van onze studenten gaat na de bacheloropleiding door met een masteropleiding. Maar liefst 88% van de master afgestudeerden vindt binnen 6 maanden een passende baan. Hiervan gaat ongeveer 40% werken in de luchtvaart- of ruimtevaartindustrie, bijvoorbeeld bij Airbus, KLM, Schiphol of ESA. De overige 60% vindt werk in een andere sector. Veel alumni werken bij Shell, Siemens, BMW en TNO of bij consultancies als McKinsey & Company of banken. Andere opties: een spin-off starten of promoveren.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2943gemiddeld bruto maandloon
70%kans op een vaste baan
84%kans op een voltijd baan
76%kans op een baan op niveau
82%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in natuurkunde educational+ 78 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in wiskunde educational+ 72 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 81 EC pre-master
UULeraar VHO wiskunde (1 jarig) educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ 81 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 72 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

consultant
directeur van een spin-off bedrijf
financieel analist bij een bank
ingenieur in de luchtvaart- en ruimtevaartsector
manager research & development in het bedrijfsleven
promovendus
bron: StudieData

Contact

Team Voorlichting
E: study-ae@tudelft.nl
T: +31 (0)15 27 87192
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite