Bouwkunde

Technische Universiteit Delft

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Jouw huis, jouw school of het station, en de wegen ertussen. Dat is waar Bouwkunde over gaat.

open_in_newwebsite

locatieDelft
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56951
numerus fixus400plaatsen
honoursheeft honours track
Over hoe de omgeving in elkaar zit, maar juist ook verandert. Hoe we gebouwen, straten en steden kunnen aanpassen aan nieuwe inzichten en de wensen van gebruikers.

Bij Bouwkunde ben je vanaf de allereerste dag bezig met het verkennen en ontwerpen van de wereld om je heen. Jouw eigen creativiteit en ruimtelijk inzicht spelen een grote rol. Je wordt technisch-wetenschappelijk opgeleid en leert ingewikkelde problemen helder en stapsgewijs te analyseren. Je werkt alleen of samen aan verschillende ontwerpprojecten en leert over de wisselwerking tussen techniek, cultuur en leefomgeving.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet Bachelor curriculum bestaat uit zes leerlijnen, die de rode draad vormen in het curriculum: ontwerpen; technologie; maatschappij, praktijk en proces; overdracht en vorm; grondslagen; academische vaardigheden. De nadruk ligt op ontwerpen, in combinatie met bijvoorbeeld colleges over geschiedenis en techniek en practica met onderzoeksopdrachten.
1e jaar In het propedeusejaar maak je kennis met allerlei uiteenlopende aspecten van het vakgebied. Je doet basiskennis op over onder meer techniek, mechanica, bouw- en draagconstructies en klimaatontwerp. Je leert ontwerpen op kleine schaal, zoals een kleine vakantiewoning. Ook leer je bouwkundige overdrachtstechnieken, zoals handtekenen, maquettes maken en digitaal tekenen. Je ontwikkelt een wetenschappelijke denk- en werkhouding en maakt kennis met bouwkunde als wetenschappelijke discipline.
periode
1234
Grondslagen 1 Programma en Ruimte: Huis en Tuin
5 EC
Overdracht en Vorm 1 Ruimte en Vorm
5 EC
Technologie 1 Technisch wetenschappelijke fundamenten I
5 EC
Ontwerpen 1 Huis en Verankering in het Landschap
10 EC
Technologie 2 Materiaal en Constructie
5 EC
Grondslagen 2 Openbare Ruimte en het Publieke Gebouw
5 EC
Overdracht en vorm 2 Structuur en detail
5 EC
Technologie 3 Technisch wetenschappelijke fundamenten II
5 EC
Academische vaardigheden 1 BK Als wetenschappelijke discipline
5 EC
Ontwerpen 2 Ontwerp en Engineering
10 EC
2e jaar In het tweede jaar richt je je op de gebouwde omgeving. De ontwerpprojecten worden complexer en gaan onder andere over de stad en de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan de schaal van pleinen, parken, maar ook de straten en het wegennetwerk ertussen. Daarnaast verdiep je je in de transformatie van een bestaand woongebied, maar ook bouwmanagement en het gehele bouwproces. Je leert hoe techniek wordt geïntegreerd en hoe ontwerpen werkt in een 3D omgeving.
periode
1234
Maatschappij, Proces en Praktijk 1 Planning en Programma
5 EC
Overdracht en Vorm 3 Parametrisch Ontwerpen: Ontwerpanalyse en -optimalisatie
5 EC
Technologie 4 Constructie en Klimaatontwerp
5 EC
Grondslagen 3 Wonen, Gebouw en Omgeving
5 EC
Ontwerpen 3 Stad en Openbare Ruimte
10 EC
Academische Vaardigheden 2 Empirisch Onderzoeksproject
5 EC
Grondslagen 4 De Europese Metropool
5 EC
Technologie 5 Woningbouwtechnologie
5 EC
Maatschappij, Proces en Praktijk 2 Ontwerp en Bouwmanagement
5 EC
Ontwerpen 4 Woongebouw en Woonomgeving
10 EC
3e jaar In het derde jaar volg je eerst een minor binnen de faculteit, of aan een andere faculteit of universiteit. Ook kun je stage lopen. In het tweede semester doe je twee afsluitende integrale projecten. Het eerste project gaat over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke planning en vastgoedbeheer waarin je met een groep een visie en strategie voor een stedelijke herontwikkelingsopgave ontwikkelt. In het tweede project komt de samenhang tussen architectuur, bouwtechniek en duurzaamheid tot uiting.
periode
1234
Minor
30 EC
Maatschappij, Proces en Praktijk 3 Beheer en (Her)Ontwikkeling
5 EC
Ontwerpen 5 Gebieds(her)ontwikkeling in het Metropolitane Landschap
10 EC
Ontwerpen 6 Gebouw en Techniek
10 EC
Academische Vaardigheden 3 Ontwerpreflectie
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet65% zelfstudie
15% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
CAD/CAM, case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, poster presentatie, practicum, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
studeren in het buitenland
Als bouwkunde student kan je een semester aan een buitenlandse universiteit studeren. De vakken die je in het buitenland haalt, worden door ons erkend. Studeren in het buitenland is zeker de moeite waard! Je neemt veel mooie herinneringen mee terug. Je ervaart hoe het is om in een internationale omgeving te studeren en samen te werken.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Programme Bachelor

Voor excellente studenten is er een tweejarig Honours programma waarbij je 20 ECTS extra behaalt door het volgen van speciale Honoursvakken of bijv. het opzetten van je eigen masterclass.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 15 januari 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde
studie kosten
bron: Technische Universiteit Delft
bedrag kostenpost
€ 250voor de gehele opleiding
€ 1000studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1250 studenten volgen deze opleiding
48% daarvan is vrouw
363 eerstejaars gestart in 2017
52% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap Stylos
Het Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap Stylos is de onafhankelijke studievereniging van de faculteit Bouwkunde in Delft, en heeft als voornaamste doel “het behartigen van de belangen van de bouwkundestudent”.

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Aniek Borgeld
De combinatie van het technische met het creatieve leek me erg leuk, maar vooral ook heel uitdagend. Ik raak altijd erg gemotiveerd als er niet alleen van je verwacht wordt dat je feitjes uit je hoofd leert, maar vooral een grote dosis eigen inbreng toevoegt.

Vroeger riep ik altijd dat ik binnenhuisarchitect wilde worden. In de loop der jaren leek het me toch veel leuker en verstandiger om het iets groter aan te pakken, namelijk Bouwkunde. Na een aantal open dagen wist ik zeker dat dit de studie voor mij was...
Ik raak altijd erg gemotiveerd als er niet alleen van je verwacht wordt dat je feitjes uit je hoofd leert, maar vooral een grote dosis eigen inbreng toevoegt. Het feit dat ik geen techniek profiel had maar een gezondheid profiel hield me niet tegen. Gelukkig heeft dit de voortgang van mijn studie niet belemmerd. Na een jaar Bouwkunde kan ik zeggen dat de studie inderdaad erg uitdagend is. Je moet jezelf iedere keer zodanig bekritiseren en verbeteren. Zodat het resultaat niet alleen voor jezelf naar de zin is, maar vooral ook de docenten.


lees verder ...
Michael Cerrone
Michael Cerrone, 2e-jaars student Bouwkunde

De studie is zoals ik het verwacht had: een opleiding waar veel tijd in gestoken moet worden, maar hele gezellige mensen waar je veel mee samenwerkt.

De studie leek me echt iets voor mij, niet mijn passie of iets wat ik altijd al had willen doen maar het paste bij me voor mijn gevoel. Het ontwerpen van een huis of een gebouw voelt bij mij veel beter dan een boot of een apparaat. De studie is zoals ik het verwacht had: een opleiding waar veel tijd in gestoken moet worden, maar hele gezellige mensen waar je veel mee samenwerkt...
Ook moet je tegen (soms harde) kritiek kunnen, maar na het afronden van een project kun je wel heel erg trots op het resultaat zijn.


lees verder ...
Louise de Hullu
Louise de Hullu, 2e-jaars student Bouwkunde

De grote verscheidenheid aan vakken en de afwisseling met ontwerpprojecten vind ik leuk aan deze opleiding. Na twee jaar studeren ben ik nog steeds enthousiast.

Op de middelbare school was ik veel bezig met schetsen, schilderen en fotograferen. Met mijn interesse voor techniek was de kunstacademie voor mij te abstract. Daarom heb ik gekozen voor Architectuur op de Technische Universiteit, waar creativiteit en techniek samenkomen.
De grote verscheidenheid aan vakken en de afwisseling met ontwerpprojecten vind ik leuk aan deze opleiding. Na twee jaar studeren ben ik nog steeds enthousiast...
Je woont in gebouwen, werkt, leert, sport, noem maar op. Nadenken over hoe mensen leven vind ik interessant. Gestalte hieraan geven door middel van ontwerpen is voor mij een kunst!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 TU Delft
Bouwkunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
363 eerstejaars
51% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2 TU Eindhoven
Bouwkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
166 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.8
docenten3.73.6
studiefaciliteiten4.13.9
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.73.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 401 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Technische Universiteit Delft 2021
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 4.1
aantal eerstejaars 472 333
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 75% 74%
diploma binnen 4 jaar 60% 56%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De bacheloropleiding Bouwkunde biedt de mogelijkheid door te stromen naar andere masterstudies binnen en buiten de TU Delft. De opleiding is opgezet als voorbereiding op de master Architecture, Urbanism and Building Sciences, waarbinnen vijf tracks mogelijk zijn: Architecture, Urbanism, Landscape Architecture, Building Technology en Management in the Built Environment. Ook is de bachelor Bouwkunde een goede voorbereiding voor de master Geomatics for the Built Environment.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je master kun je als bouwkundig ingenieur alle kanten op: ga je werken, doorstuderen, of begin je een wetenschappelijke carrière? Nederland heeft op het gebied van architectuur en stedenbouwkunde wereldwijd een grote naam. Je hebt daarom kans op een interessante baan. Dit geldt zowel voor banen in Nederland als in het buitenland.
Waar kun je aan de slag?
  • Ontwerp- of adviesbureaus
  • Bouwondernemingen
  • Woningcorporaties
  • Projectontwikkelaars
  • Overheid

Of je begint een eigen zelfstandig ontwerpbureau.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2367gemiddeld bruto maandloon
53%kans op een vaste baan
25%kans op een voltijd baan
54%kans op een baan op niveau
65%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenArchitecture, Building and Planninggeen aanvullende eisen
TU DelftArchitecture, Urbanism and Building Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteCivil Engineering & Management+ aanv. eisen
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftConstruction Management & Engineering - 3TUgeen aanvullende eisen
TU EindhovenConstruction Management and Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftDesign for Interaction+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ 15 EC pre-master
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ motivatiebrief
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Natuurkunde educational+ 90 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde part-time educational+ 90 EC pre-master
TU DelftMaterials Science & Engineering+ 27 EC pre-master
TU DelftMechanical Engineering+ 40 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication educational+ toelatingsgesprek
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 33 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ toelatingsgesprek
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 39 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 42 EC pre-master
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSpatial Planning+ 36 EC pre-master
TU DelftStrategic Product Design+ 30 EC pre-master
TU DelftTransport, Infrastructure & Logistics+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

akoestisch adviseur
bouwfysicus
bouwhistoricus
bouwkundig adviseur
bouwkundig projectleider
bouwkundig projectontwikkelaar
deskundige asbestsanering
hoofd afdeling openbare werken
hoofduitvoerder bouw
kopersbegeleider bouw
manager bouw- en aannemersbedrijf
projectleider houtverwerkende industrie
projectleider interieurbouwbedrijf
bron: UWV

Contact

Contact
E: info@tudelft.nl
T: +31 (0)15 27 891
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite