Computer Science and Engineering

Technische Universiteit Delft

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Zelfrijdende auto's, real-time navigatie op je mobiel, persoonlijke aanbiedingen op basis van je surfgedrag en zorgrobots. Tijdens de opleiding Computer Science and Engineering leer je hoe je software ontwikkelt en data verwerkt.

open_in_newwebsite

locatieDelft
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56964
numerus fixus500plaatsen
honoursheeft honours track
Zelfrijdende auto's, real-time navigatie op je mobiel, persoonlijke aanbiedingen op basis van je surfgedrag en zorgrobots . Tijdens de opleiding Computer Science and Engineering leer je hoe je software ontwikkelt en data verwerkt voor de intelligente systemen van nu en de toekomst. Denk hierbij aan medische systemen, beveiliging en virtual reality. Ingenieurs in Computer Science and Engineering ontwerpen en ontwikkelen hier software voor en leren bijbehorende data slim en efficiënt te verwerken. Je leert wiskundig analyseren en modelleren, logisch redeneren, het programmeren van algoritmen en wat de basisconcepten zijn waaraan programmeertalen moeten voldoen. Elk half jaar werk je met enkele medestudenten aan een project, bijvoorbeeld om een applicatie te ontwikkelen waarmee je studiebuddy's kunt vinden.

Volg onze studenten via facebook.com/TUDelft.CSE.

Waarom aan de TU Delft?

Bij de TU Delft is het studiejaar opgedeeld in vier periodes van tien weken. Elke periode bestaat uit drie vakken: een fundamenteel vak, een meer toegepast vak en een praktisch vak. Naast colleges heb je in het eerste en tweede jaar ook projecten, waarin je de theorie leert toepassen in de praktijk. Tijdens deze projecten leer je projectmatig werken. Als ingenieur moet je tenslotte kunnen samenwerken, presenteren en communiceren. Het derde jaar start je met een keuzeruimte: de zogenaamde minor.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De bacheloropleiding duurt drie jaar en bestaat uit een mix van onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, instructies, projecten en zelfstudie. Een college duurt twee keer drie kwartier met een kwartier pauze tussendoor. Tijdens de projecten leer je in groepsverband kennis toe te passen én ontdek je het praktische nut van de verschillende vakken en de verbanden daartussen. Je oefent ook vaardigheden, zoals presenteren en rapporteren.
Het studieprogramma van Computer Science and Engineering bestaat uit zes leerlijnen:

  • Wiskunde en Modelleren
  • Fundamentele Informatica
  • Software Development Fundamentals
  • Computersystemen
  • Informatiesystemen
  • Intelligente Systemen

Je leert hoe computers, netwerken en embedded systems werken. Je buigt je over algoritmiek: wat is rekenen, wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van computers en hoe beschrijf je machines op een wiskundige manier? Uiteraard leer je op welke beginselen programmeertalen zijn gebaseerd, verdiep je je in datastructuren, softwarekwaliteit en leer je complexe systemen—en de interactie van gebruikers met deze systemen —te modelleren. Je lost op een systematische manier problemen op. Kunstmatige intelligentie, computer graphics, datamining en beeldverwerking staan ook op het programma.

1e jaar Het eerste jaar bestaat uit verplichte vakken met theorie en practica (projecten). In het eerste jaar heb je ongeveer 40% fundamentele informatica-vakken, 30% wiskundevakken en 30% informaticavaardigheden. Tijdens de projecten pas je de opgedane kennis toe op problemen uit de werkelijkheid. Je ontwerpt bijvoorbeeld een applicatie voor slechtziende of je ontwerpt een intelligente bot in een computergame.
periode
1234
Computer Organisation
5 EC
Object Oriented Programming
5 EC
Reasoning and Logic
5 EC
Algorithms and Datastructures
5 EC
Calculus
5 EC
Web- & Database Technology
5 EC
Information and Data Management
5 EC
Lineaire Algebra
5 EC
Object Oriented Programming Project
5 EC
Computer Networks
5 EC
Probability Theory and Statistics
5 EC
Software Quality and Testing
5 EC
2e jaar Het tweede jaar bestaat uit verplichte vakken en keuzeruimte. In het eerste semester kies je uit drie variantblokken: Multimedia Computing, Computersystemen of Intelligent Data Analysis. Zo leer je meer over het gebruik van multimedia-data in bijvoorbeeld social media of leer je hoe je grote gegevensbestanden kunt analyseren.
periode
1234
Computer Graphics
5 EC
Machine Learning
5 EC
Variant A
5 EC
Algorithm Design
5 EC
Software Engineering Methods
5 EC
Variant B
5 EC
Automata, Languages, and Computability
5 EC
Concepts of Programming Languages
5 EC
Variant C
5 EC
Software Project
15 EC
3e jaar Je start de eerste helft van het derde en laatste jaar van je bacheloropleiding met een minor. Je kunt kiezen uit bestaande minoren, zoals Finance of Electrical Sustainable Energy Systems. Maar je kunt ook zelf een vakkenpakket samenstellen, stage lopen of een tijdje in het buitenland studeren. Met het bachelorafstudeerproject sluit je je opleiding af.
periode
1234
Minor
30 EC
Elective
5 EC
Elective
5 EC
Elective afstuderen
5 EC
Research Project
15 EC

specialisaties

specialisatie Talentvolle student

Gaat het vwo je makkelijk af en haal je hoge cijfers of combineer je vwo met topsport of een eigen bedrijf? Lees dan de mogelijkheden je hebt binnen de TU Delft om jouw talent verder te ontplooien.

In deze folder (http://bit.ly/2qvkofv) schetsen we kort de extra uitdagingen, die mogelijk
zijn tijdens je studie om je kennis en ervaring te verbreden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet45% zelfstudie
25% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practicum, project, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
De opleiding bestaat uit een mix van colleges, practica, projecten in kleine groepen en veel zelfstudie. Per week besteed je 18 uur aan zelfstudie.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je instroomt in september betekent dit dat je in het eerste studiejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC.
honours-/excellence program Honours programme

Voor excellente studenten is er de mogelijkheid om een individueel samen te stellen studieprogramma te volgen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B
vwo E&Mwiskunde B
vwo C&Mwiskunde B
hbo-pNeem contact op met de studieadviseur voor specifieke informatie.
studie kosten
bron: Technische Universiteit Delft
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

954 studenten volgen deze opleiding
8% daarvan is vrouw
440 eerstejaars gestart in 2017
6% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Christiaan Huygens
Christiaan Huygens (CH) is de studievereniging voor Wiskunde en Informatica studenten van de Technische Universiteit Delft.

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Koen Du Buf
Computer Organisation en Algorithms and Datastructures vond ik de leukste vakken.

Ik ben altijd al zeer geïnteresseerd geweest in computers en alles wat daar mee te maken heeft. Heel lang heb ik getwijfeld tussen de studies informatica en electrical engineering. Uiteindelijk heb ik toch voor Computer Science and Engineering gekozen, omdat ik meer interesse heb in de software dan in de hardware kant. Bij Computer Science and Engineering leer je wel over de hardware, maar vooral over dataverwerking, software en algoritmen. Daarom was informatica de goede studiekeuze voor mij.

De overstap van de middelbare school naar de universiteit vond ik erg fijn...
De vakken vind ik nu veel interessanter dan op de middelbare, waardoor ik meer gemotiveerd ben.

De leukste vakken van het eerste jaar vond ik Computer Organisation en Algorithms and Datastructures. Hoewel de stof van deze vakken totaal anders is, vond ik dit de leukste vakken, omdat het geleerde je echt helpt als computer scientist.

Wat ik later wil gaan doen, weet ik nog niet precies. Ik heb zitten denken aan software engineer bij een groot bedrijf of white hat hacker. Na het behalen van mijn diploma zijn er genoeg carrièremogelijkheden, dus daar maak ik me nu nog geen zorgen over.


lees verder ...
Sophie Walboomers
De combinatie van programmeren, wiskunde en diepere kennis over de computer zorgt dat de studie gevarieerd is.

Ik wist heel lang niet wat ik wilde gaan studeren. Informatica leek me wel leuk, maar er waren ook veel andere studies die me interessant leken. Er waren veel twijfels: zou ik het wel leuk genoeg vinden, zou ik het wel kunnen, wilde ik wel zo'n bèta-studie doen? Ik voelde me helemaal niet zo'n “typische informatica-student”. Na mijn meeloopdag in Delft kon ik dan toch de knoop doorhakken: informatica vond ik het leukst, en de stad en universiteit trokken me heel erg.

In het begin vond ik de studie heel moeilijk. Ik had, in tegenstelling tot veel andere eerstejaars, bijna geen voorkennis...
Maar omdat ik de vakken wel erg leuk vond, was iets harder werken niet erg.

Qua inhoud was het precies wat ik ervan had verwacht. De combinatie van programmeren, wiskunde en diepere kennis over de computer zorgt dat de studie gevarieerd is. Deze veelzijdigheid zorgt voor een veel beter begrip van de vakken. Zo krijg je bij Lineaire Algebra een basisbegrip over vectoren en hoe je daarmee kunt rekenen, wat je vervolgens bij Computer Graphics kunt toepassen om mooie beelden te renderen op je computer! Verder vind ik het fijn dat de studie zo praktisch is: bij bijna elk vak heb je wel een praktische opdracht of project. Zo kun je meteen toepassen wat je hebt geleerd.


lees verder ...
Pravesh Moelchand
Je kunt dus gelijk toepassen wat je heb geleerd

In 5 vwo wist ik al vrij zeker dat ik aan de TU Delft wilde gaan studeren. De sfeer op de campus beviel me goed en de status van de TU Delft sprak me ook erg aan. Ik heb altijd al interesse gehad in natuurkunde en elektronica, maar na een aantal meeloopdagen bij Technische Natuurkunde, Electrical Engineering en Computer Science and Engineering wist ik het zeker: ik wil Computer Science and Engineering studeren.

De werkvormen van de studie zijn erg fijn...
Je kunt dus gelijk toepassen wat je heb geleerd. Ik vind het dan ook niet erg om 40 uur per week aan mijn studie te besteden.

De diversiteit aan vakken, die je in het eerste jaar krijgt, ervaar ik als een voordeel. Op deze manier leer je de verschillende vakgebieden van informatica kennen, zoals algoritmen en datastructuren, software development en computer graphics. In het tweede jaar kan je je vervolgens verdiepen in een specifiek vakgebied.

Studenten die hun eerste jaar goed afronden, krijgen de extra mogelijkheid om vanaf het tweede jaar onderzoek te doen via het Honours Programme. Ik wil volgend jaar graag deelnemen aan het Honours Programme. Onderzoek doen naar kwantummechanica en informatica lijkt mij een leuke uitdaging.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 TU Delft
Computer Science and Engineering
€ 312 gemiddelde kamerhuur
440 eerstejaars
6% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 TU Eindhoven
Technische Informatica
star Keuzegids topopleiding 2016  1e  78
€ 280 gemiddelde kamerhuur
272 eerstejaars
13% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 TU Eindhoven
Computer Science and Engineering
star Keuzegids topopleiding 2016  1e  78
€ 280 gemiddelde kamerhuur
272 eerstejaars
13% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Computer Science and Engineering
Electrical Engineering
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.2
inhoud4.04.0
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.73.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Computer Science and Engineering aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 230 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Technische Universiteit Delft 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 4.1
aantal eerstejaars 452 314
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 67% 68%
diploma binnen 4 jaar 34% 39%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met je bachelordiploma kun je doorstromen naar verschillende tweejarige masteropleidingen. De masters Computer Science, Embedded Systems en Computer Engineering sluiten direct aan op de opleiding Computer Science and Engineering. Binnen deze masters kun je je bijvoorbeeld specialiseren in softwaretechnologie, data science of een combinatie van hardware- en softwaretoepassingen. Als je een geschikte schakelminor volgt, heb je ook toegang tot andere masteropleidingen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is een enorme vraag naar informatici, zowel naar specialisten die systemen ontwikkelen en beheren als naar specialisten in consultancy en IT-management. Natuurlijk kun je terechtkomen bij softwareontwikkelaars, zoals Google en Exact. Of anders bij een consultancybureau, zoals KPMG en Logica. Bedrijven die innovatieve producten maken of die hun processen sterk geautomatiseerd hebben, zoals Philips, ING en Ahold, hebben ook veel informatici in dienst.
Daarnaast kun je ook onderzoek gaan doen bij bijvoorbeeld TNO of de TU Delft. Veel afgestudeerden zijn de afgelopen jaren hun eigen bedrijf begonnen, zoals aanmelder.nl en Clinical Graphics.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2729gemiddeld bruto maandloon
83%kans op een vaste baan
29%kans op een voltijd baan
61%kans op een baan op niveau
71%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
85%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftApplied Earth Sciencesgeen aanvullende eisen
TU EindhovenAutomotive Technology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Information Technology+ aanv. eisen
TU DelftComplex Systems Engineering & Management+ aanv. eisen
Amsterdam UVAComputational Science+ aanv. eisen
TU DelftComputer Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftComputer Sciencegeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteComputer Sciencegeen aanvullende eisen
TU EindhovenComputer Science and Engineeringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitComputing Sciencegeen aanvullende eisen
TU EindhovenData Science in Engineeringgeen aanvullende eisen
TU DelftDesign for Interaction+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
TU EindhovenEIT Data Science+ aanv. eisen
TU EindhovenEIT ICT Embedded Systems+ erkende certificaten
+ motivatiebrief
TU EindhovenEIT ICT Service Design and Engineering+ erkende certificaten
+ motivatiebrief
TU DelftElectrical Engineering+ 60 EC pre-master
TU EindhovenEmbedded Systemsgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEmbedded Systemsgeen aanvullende eisen
TU DelftEmbedded Systems - 4TUgeen aanvullende eisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensic Science+ aanv. eisen
TU DelftGeomaticsgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
TU EindhovenInformation Security Technologygeen aanvullende eisen
TU EindhovenInnovation Sciences+ 15 EC pre-master
Universiteit TwenteInteraction Technology+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 90 EC pre-master
TU DelftManagement of Technology+ aanv. eisen
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication+ toelatingsgesprek
TU EindhovenScience Education and Communication educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educationalgeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Informatica educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educationalgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVASoftware Engineering+ aanv. eisen
TU DelftSystems & Control+ 30 EC pre-master
TU EindhovenSystems and Control+ 30 EC pre-master
TU DelftTransport, Infrastructure & Logisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

consultant
data scientist
eigen bedrijf
onderzoeker
projectmanager
security analist
software developer
software engineer
bron: StudieData

Contact

Voorlichting Ewi

Voorlichting EWI

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite